SPOLUPRÁCA S DOPRAVCAMI A VÚC

ARRIVA Liorbus

tel: 0915 733 733
e-mail: sekretariat.rk@arriva.sk
web: www.arriva.sk/liorbus

ARRIVA Michalovce

tel: 056 688 0314, 0915 733 733
e-mail: sekretariat.mi@arriva.sk
web: www.arriva.sk/michalovce

ARRIVA Mobility Solutions

tel: 0915 733 733
e-mail: bratislava@arriva.sk
web: www.arriva.sk/bratislava

ARRIVA Nitra

tel: 037 659 9224
e-mail: sekretariat.nr@arriva.sk
web: www.arriva.sk/nitra

ARRIVA Nové Zámky

tel: 035 642 4180
e-mail: arrivanz@arriva.sk
web: www.arriva.sk/nove-zamky

ARRIVA Trnava

tel: 0915 733 733
e-mail: sekretariat.tt@arriva.sk
web: www.arriva.sk/trnava

Autobusová doprava Púchov

tel: 042 465 0720, 0903 520 503
e-mail: daniz@adp.sk
web: www.mhdpuchov.sk

Bratislavská integrovaná doprava

tel: 0948 102 102
e-mail: info@idsbk.sk
web: www.idsbk.sk

Dopravný podnik Bratislava

tel: 02 5950 5950
e-mail: info@dpb.sk
web: www.dpb.sk

Dopravný podnik mesta Košice

tel: 055 640 7407
e-mail: dpmk@dpmk.sk
web: www.dpmk.sk

Dopravný podnik mesta Martin

tel: 0945 505 060
e-mail: info@dpmmartin.sk
web: www.dpmmartin.sk

Dopravný podnik mesta Prešov

tel: 051 747 0204
e-mail: dpmp@dpmp.sk
web: www.dpmp.sk

Dopravný podnik mesta Žiliny

tel: 041 566 0111, 041 564 37 34
e-mail: dpmz@dpmz.sk
web: www.dpmz.sk

DPM Považská Bystrica

tel: 0911 720 828, 0911 735 329
e-mail: infocentrum@dpmpb.sk
web: www.dpmpb.sk

DZS–M.K. TRANS

tel: 056 688 26 21, 0915 900 490, 0915 115 112
e-mail: dzs.mi@stonline.sk
web: www.dzsmktrans.sk

eurobus

tel: 055 68 07 306, 055 68 07 220
e-mail: eurobus@eurobus.sk
web: www.eurobus.sk

Leo Express

tel: 0948 32 32 88
e-mail: info@le.cz
web: www.leoexpress.com/sk

MDS Považská Bystrica

tel: 0911 912 096
e-mail: doprava@mds.sk
web: www.mds.sk

RegioJet

tel: 02 2050 2020
e-mail: info@regiojet.sk
web: www.regiojet.sk

SAD Dunajská Streda

tel: 031 590 2511, 0910 494 949
e-mail: sekretariat@sadds.sk
web: www.sadds.sk

SAD Humenné

tel: 057 786 3103
e-mail: sekretariat@sadhe.sk
web: www.sadhe.sk

SAD Lučenec

tel: 065 095 8958, 047 202 8630
e-mail: sad@sadlc.sk
web: www.sadlc.sk/public

SAD Poprad

tel: 052 776 2555
e-mail: infpoprad@sadpp.sk
web: sadpp.sk

SAD Prešov

tel: 0900 211 153
e-mail: sadpo@sad-po.sk
web: www.sad-po.sk

SAD Prešov SK (BUS KARPATY)

tel: 0904 865 964, 052 432 2122
e-mail: buskarpaty@buskarpaty.sk
web: www.buskarpaty.sk

SAD Prievidza

tel: 046 54 26 777
e-mail: sadpd@sadpd.sk
web: www.sadpd.sk

SAD Trenčín

tel: 042 43 26 321
e-mail: doprava@sadtn.sk
web: www.sadtn.sk

SAD Zvolen

tel: 045 5313 912
e-mail: sekretariat@sadzv.sk
web: www.sadzv.sk

SAD Žilina

tel: 041 73 30 401
e-mail: pripomienky@sadza.sk
web: www.sadza.sk

SKAND Skalica

tel: 034 664 4392
e-mail: info@skand.sk
web: www.skand.sk

Železničná spoločnosť Slovensko

tel: 18 188
e-mail: info@slovakrail.sk
web: www.zssk.sk

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

tel: 0800 222 888
e-mail: info@bratislava.sk
web: paas.sk

Mesto Košice

tel: 055 641 91 06, 0915 942 983
e-mail: kontakt@kosice.sk
web: parking.kosice.sk

Mesto Žilina

tel: 041 706 34 31, 041 706 34 01
e-mail: parkovanie@zilina.sk
web: parkovanie.zilina.sk

Dopravca podporuje predaj
cez eshop
Online poloha vozidiel dopravcu Dopravca je zapojený do programu
Zelené kilometre
Dopravca akceptuje platbu virtuálnou
dopravnou kartou
Predaj parkovacích lístkov Dopravca akceptuje platbu preukazom žiaka/študenta