Prehľad mimoriadnych dopravných zmien v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku

Slovak Lines

Upozornenie: Od nedele 13. 12. sa menia cestovné poriadky prímestskej dopravy

13. 12. 2020

K termínu celoštátnych zmien cestovných poriadkov, t.j. od nedele 13. decembra 2020 zavádzame v spolupráci s Bratislavskou integrovanou dopravou a.s. a v súčinnosti s Bratislavským samosprávnym krajom zmeny v cestovných poriadkoch na regionálnych linkách. Všetky linky prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu pandemickej situácie, nižšej mobility a menšieho záujmu o cestovanie naďalej premávajú až do odvolania v prázdninovom režime.

Prehľad najdôležitejších zmien:

horie

- Pridanie viacerých spojov v pracovné dni aj cez víkendy v okolí Malaciek. 

- Na linke 275 pridaný v pracovných dňoch spoj z Malaciek do Borského Svätého Jura po 17-tej hodine na základe požiadaviek cestujúcich. Vyplnenie medzery medzi spojom o 16-tej a 18-tej hodine. Dochádza k predĺženiu hodinového intervalu spojov linky 275 z Malaciek do Borského Svätého Jura. Po novom sa cestujúci dostanú v čase medzi 14:00 a 20:00 z Malaciek cez Veľké Leváre, Závod, Moravský Svätý Jur a Sekule do Borského Svätého Jura každú hodinu. 

- Na linke 245 pridaný víkendový pár spojov medzi Malackami a Stupavou v popoludňajších  hodinách s nadväznosťou na spoje z/do Bratislavy na zastávke Stupava, aut. st. Tým sa vyhovie požiadavke cestujúcich na častejšie spojenie Bratislavy s Malackami v popoludňajších hodinách počas voľných dní. 

- Zrušenie zastavovania spojov na zastávke Bratislava, Hroboňova.

- Menšie čiastkové úpravy na ostatných linkách. 

Pezinok

- Zavedenie nového spoja iba cez pracovné dni školského roka  na linke 545 o 12:45 z Modry, Štúrovej do Šenkvíc, žel. st. 

- Posun odchodov linky 529 v popoludňajšej špičke zo žel. stanice v Pezinku tak, aby po novom nadväzovali od vlakov kategórie REX z Bratislavy.

- Menšie čiastkové úpravy na ostatných linkách.

Senec

- Doplnenie zastavovania spojov na zastávke Ivanka pri Dunaji, METRO (linky 610, 620, 622 a 630).

- Doplnenie zastavovania spojov na zastávke Bernolákovo, Školská ul. ZŠ (linky 645 a 659).

- Doplnenie zastavovania spojov na zastávke Bernolákovo, Dukelská ul. ZŠ (linky 528 a 632).

- Viaceré spoje liniek 630, 635, 640 a 729 budú mať predlžené trasy po meste Senec.

- Zlepšené prestupné väzby medzi vlakmi liniek S50 a S55 a linkou 640 v Báhoni (skrátené prestupné časy).

- Zlepšené prestupné väzby medzi vlakmi liniek S60 a S65 a linkou 640 v Senci (skrátené prestupné časy).

- Doplnený pár spojov na linke 640 vo večerných hodinách.

- Na linke 657 bude väčšina spojov premávať bez zachádzky cez obec Kráľová pri Senci (skrátenie cestovného času).

- Všetky spoje linky 659 premávajúce do miestnej časti Veľké Úľany-Nové Osady budú premávať cez časť Lenčehel.

Arriva Trnava

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 13.12.2020

203401

Na zast. Hlohovec, Hlohová ul. na všetkých párnych spojoch doplnená pozn.: „len na výstup“

Spoj č. 1, 24 – zrušený

Spoj č. 7 – úprava čas. údajov na zast. Leopoldov,Štúrova ul.zdrav.str.; Leopoldov,park; Madunice,nám.

Spoj č. 23 – na zast. Leopoldov,Štúrova,žel.st. doplnená pozn.: „čaká vlak REX1739 max. 5 min“

Spoj č. 31 – skrátený po zast. Drahovce, ZŠ

Spoj č. 4 – skrátený = zač. zast. Drahovce, rázc.; úprava čas. údajov v úseku Drahovce, Majer ->Leopoldov, Gojdičova ul. zdrav.str.

Spoj č. 8, 28 – úprava čas. údajov na zast. v obci Madunice

Spoj č. 12 – úprava čas. údajov na zast. v obci Drahovce

Spoj č. 18 – posun spoju z 16:20 hod na 16:25 hod zo zač. zast. po zast.Leopoldov, Gojdičova ul. žel.st.; úprava čas. údajov v úseku Leopoldov,Gojdičova ul. žel.st.-> Hlohovec,Šulekovo,rázc.

203402

Na zast. Koplotovce, rázc.  doplnená poznámka „na znamenie“

Spoj č. 3 – skrátený po zast. Šalgovce, OcÚ

Spoj č. 23 – úprava čas. údajov v úseku Tekoľdany, PD -> Šalgovce, ZŠ

Spoj č. 1 – úprava čas. údajov v úseku Hlohovec, AS -> H.Trhovište, rázc.

Spoj č. 36 – skrátený = zač. zast. Šalgovce, OcÚ

Spoj č. 40 – úprava čas. údajov v úseku Hlohovec,Jašter -> Hlohovec, AS

203403

Na zast. Koplotovce, rázc.  doplnená poznámka „na znamenie“

Spoj č. 21 (PN) – úprava čas. údajov v úseku Ratnovce, pri Trojičke-> Banka,Sĺňava

Spoj č. 26 – oprava čas. údaju na zast. Piešťany, Vajanského nám. z 15:13 hod na 15:14 hod

203405

Na zast. Hlohovec, Hlohová ul. na všetkých párnych spojoch doplnená pozn.: „len na výstup“

Spoj č. 1 – posun spoju z 03:40 hod na 03:35 hod

Spoj č. 5, 8  – na zast. Žlkovce, Trnavské rázc. zapracovaná pozn.: „na znamenie“

Spoj č. 13, 19, 92 = zrušený;

Spoj č. 45 – na zast. Bučany, mlyn zapracovaný čas. údaj 07:09 hod

Spoj č. 7 – úprava čas. údajov v úseku Trakovice, Dudváh->Trnava, vodáreň

Spoj č. 53 – +5 min jazd. doby; oprava čas. údaju na zast. Trnava, AS z 07:45 hod na 07:50 hod; ostatné čas. údaje sú bez zmeny

Spoj č. 55 – na zast. Trnava, Oravné zrušený čas. údaj 06:53 hod

Spoj č. 25, 12 – pozn. zo zast. Trakovice, rázc. presunutá na zast. Trakovice,čakáreň

Spoj č. 2 – úprava čas. údajov v úseku Hlohovec, Šulekovo, rázc. čerp.st. -> Hlohovec, Hlohová ul.

Spoj č. 22 – zrušený čas. údaj 10:25 hod na zast. Trakovice, rázc. pri kríži

Spoj č. 84 – +10 min jazd. doby; úprava čas. údajov na zast. Trnava, vodáreň; Hlohovec Hlohová ul.; Hlohovec, AS

Spoj č. 36 – posun spoju z 16:20 hod na 16:15 hod

Spoj č. 42 – úprava čas. údajov na zast. Hlohovec,Šulekovo,rázc.čerp.st. a Hlohovec, Šulekovo,rázc.

Spoj č. 46 – posun spoju z 09:45 hod na 09:35 hod

203406

Na zast. D.Otrokovce, Podlahša  doplnená poznámka „na znamenie“

Spoj č. 1 – úprava čas. údajov v úseku D.Trhovište,Jelenová,Pastorek->Merašice,kostol

Spoj č. 3 – na zast. V.Ripňany,Stavebniny doplnená poznámka „na znamenie“; úprava čas. údajov na zast. Merašice,kostol a v úseku  v úseku V.Ripňany,Vieska -> V.Ripňany,Stavebniny

Spoj č. 13 – oprava čas. údaju na zast. Hlohovec, AS z 06:47 hod na 06:48 hod; na zast. Hlohovec, Hviezdoslavova ul. VÚ doplnená pozn.: „len na nástup“

Spoj č. 15 – posun spoju z 16:15 hod na 16:20 hod

Spoj č. 2, 8, 4 – úprava čas. údajov v úseku Hlohovec, Soroš ->Hlohovec, AS

Spoj č. 18 – na zast. V.Ripňany, Vieska a V.Ripňany, Stavebniny doplnená pozn.. „na znamenie“

Spoj č. 20 – posun spoju z 16:40 hod na 16:45 hod

203407

Spoj č. 17 – rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 17 = znam.: „X,10“ (školský) zachádzanie cez obec D.Trhovište; + 15 min. jazd. doby; (+10km); príchod na koneč.zast. o 16:25 hod
 2. Spoj č. 27 = znam.. „X,68“ (prázdninový) trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 19 – posun spoju z 16:35 hod na 16:30 hod; predĺžený po zast. Lukáčovce, kaštiel; úprava čas. údajov v úseku Pastuchov, rázc.->Pastuchov, obchod

Spoj č. 24 – zrušený;

Spoj č. 22 – na zast. Pastuchov, osada Hášoš doplnená pozn.: „len na výstup“

203408

Spoj č. 3, 2, 6 – zmena znam. z  „X,6,30“ na „X,25“

Spoj č. 13, 11, 32 – zrušený

203409

Na zast. Hlohovec, Hlohová ul. na všetkých párnych spojoch doplnená pozn.: „len na výstup“

Vložená zast. Trakovice, PD medzi zast. Trakovice, rázc.pri kríži a Malženice, kult.dom

Spoj č. 31 – posun spoju z 14:40 hod na 14:30 hod

Spoj č. 10, 12, 16, 24, 28 – zrušený čas. údaj na zast. Trakovice, rázc. pri kríži

Spoj č. 16 – pozn.: „možná nadväznosť na spoj 12/203405 do Hlohovca“ presunutá na zast. Trakovice, čakáreň

Spoj č. 3, 5, 4, 18, 8 – zrušený;

Spoj č. 34 – úprava čas. údajov v úseku Leopoldov,Gojdičova ul.žel.st. -> Hlohovec, Šulekovo rázc.; zrušený čas. údaj na zast. Trakovice, rázc. pri kríži a zapracovaný čas. údaj na vloženej zast. Trakovice,PD

203410

Na zast. Hlohovec, Hlohová ul. na všetkých párnych spojoch doplnená pozn.: „len na výstup“

Na zast. Žlkovce, Trnavské rázc. zrušený čas. údaj na všetkých spojoch.

Spoj č. 6 – úprava čas. údajov v úseku Leopoldov,Uhoľné sklady->Hlohovec, Priemyselná ul.

Spoj č. 14 – zrušený čas. údaj 07:24 hod na zast. Trakovice, rázc. pri kríži

Spoj č. 37, 21, 38 – zrušený;

203412

Na zast. Hlohovec, Hlohová ul. na všetkých párnych spojoch doplnená pozn.: „len na výstup“

Spoj č. 23, 24 – zmena znam. z  „X,6,30“ na „X,25“ (zrušený v sobotu)

Spoj č. 22 – na zast. HC,AS zrušená pozn.: „je možná nadväznosť na 23/203413“ = spoj je zrušený

Spoj č. 28 – posun spoju z 20:25 hod na 20:10 hod;

203413

Spoj č. 5 – rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 5 = znam.: „X,25“ trasa a čas. údaje bez zmeny
 2. Spoj č. 45 = znam.: „6,33“ zapracované čas. údaje v obci Sasinkovo; + 10 min jazd. doby; odchod zo zač. zast. HC,AS bez zmeny; príchod na koneč. zast. NR,AS o 07:40 hod

Spoj č. 21, 23, 26 – zrušený;

Spoj č. 25 – posun spoju z 17:15 hod na 17:05 hod;

Spoj č. 27 – zmena znam. z  „X,25“ na „X,6,30“

Spoj č. 4 – posun spoju z 05:10 hod na 04:45 hod; zapracované čas. údaje na zast. v obci Sasinkovo; + 10 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. HC,AS o 05:25 hod

203414

Spoj č. 1 – oprava čas. údaju na zast. Bratislava,Prievozská z 06:10 hod na 06:05 hod

Spoj č. 5, 4 – zmena znam. z „X,59“ na „X,10“

Spoj č. 5 = posun spoju z 13:10 hod na 13:20 hod; skrátený po zast. Šúrovce,Valtov Šúr;

Spoj č. 4 – skrátený = zač. zast. Šúrovce,Valtov Šúr  s odchodom o 14:30 hod; na zast. Hlohovec, Hlohová ul. doplnená pozn.: „len na výstup“

Spoj č. 6 – úprava čas. údajov v úseku Sereď-> Hlohovec,Šulekovo

203415

Na zast. Hlohovec, Hlohová ul. na všetkých párnych spojoch doplnená pozn.: „len na výstup“

Spoj č. 61 – posun spoju z 04:58 hod na 05:18 hod;

Spoj č. 1 – na zast. Hlohovec,Šulekovo,odkalisko doplnená pozn.: „na znamenie“; oprava čas. údaju na zast. H.Zelenice, obec a Siladice,rázc. k žel.st.

Spoj č. 111, 25, 102 – zmena znam. z „X,59“ na „X,10“

Spoj č. 111 – predĺžený; zač. zast. Hlohovec, AS s odchodom o 06:55 hod

Spoj č. 107 – zmena znam. z „X,41“ na „X,68“

Spoj č. 9, 10  – na zast. Hlohovec,Šulekovo,odkalisko a Siladice,rázc. k žel.st. doplnená pozn.: „na znamenie“;

Spoj č. 75 – posun spoju z 14:20 hod na 14:15 hod;

Spoj č. 57, 27, 66, 74 – zrušený

Spoj č. 93 – nový spoj; znam.: „X,25“; 18:25 hod Zavar, obec – 18:45 Trnava, AS (trasa cez Log. park, PSA a ŽOS)

Spoj č. 94 – nový spoj; znam.: „X,25“; 17:50 hod Trnava, AS – 18:10 Zavar, obec (trasa cez ŽOS a Prílohy)

Spoj č. 115 – oprava čas. údaju na  zast. Siladice,rázc. k žel.st. z 21:01 hod na 20:59 hod

Spoj č. 2 – nad spoj doplnené znam. „X,6,30“ = zrušený spoj v nedeľu a št.sviatky

Spoj č. 32 – nový spoj = presun z 207408/1; znam.: „X,25“; 05:00 hod Trnava, AS – 05:17 Zavar, otoč (trasa cez ŽOS a Prílohy)

Spoj č. 34 – oprava čas. údaju na zast. HC,Šulekovo, rázc. z 06:25 hod na 06:24 hod; doplnená pozn.: „je možná nadväznosť na 4/204401 do Leopoldova a Vrbového“

Spoj č. 46 – posun spoju z 14:45 hod na 14:50 hod;

Spoj č. 58 – posun spoju z 22:35 hod na 22:40 hod; skrátený spoj = zrušený úsek Zavar,Viktorínova ul.->Brestovany, hostinec

Spoj č. 72 – zmena znam. z „X,10“ na „X,25“

204401

Spoj č. 4 – oprava čas. údaju na zast. Hlohovec,Šulekovo, rázc. a Hlohovec,Šulekovo, rázc. čerp.st.; + na zast. Hlohovec, Šulekovo. Rázc. doplnená pozn.: „čaká spoj 34/203415 zo Zeleníc“

204402

Spoj č. 9 – nový spoj (presunutý z linky 207403/1); znam.. X,25“; Vrbové nám. 05:00 hod– Brezová p.B., PS  05:33 hod

Spoj č. 11 – nový spoj (presunutý z linky 207403/9+ zlúčený s 19/204410); znam.. X,25“; Piešťany, AS 12:35 hod – Brezová p.B., PS  13:35 hod

Spoj č. 1 , 3 – úprava čas. údajov v úseku PN, ObÚ polícia -> Brezová p.B.,žel.st.; -4 min. jazd.doby

Spoj č. 15 – úprava čas. údajov v úseku Vrbové,žel.st. -> Brezová p.B.,žel.st.; -4 min. jazd.doby

Spoj č. 19 – úprava čas. údajov v úseku PN, ObÚ polícia -> Prašník, Pustá Ves; -5 min. jazd.doby

Spoj č. 7 – úprava čas. údajov v úseku PN, ObÚ polícia ->Vrbové žel.st.

Spoj č. 37 – úprava čas. údajov v úseku PN, ObÚ polícia -> Brezová p.B.,žel.st.; -10 min. jazd.doby

Spoj č. 27 – úprava čas. údajov v úseku Vrbové,nám. -> Brezová p.B.,žel.st.; -5 min. jazd.doby

Spoj č. 35 – úprava čas. údajov v úseku Prašník, u Školudov -> Brezová p.B.,aut.st..; -5 min. jazd.doby

Spoj č. 2 – rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 2 – znam.: „X,25“ = trasa bez zmeny; úprava čas. údajov v úseku Trebatice, obec -> PN,AS; -1 min. jazd.doby; doplnená pozn. na zast. Vrbové, nám. = „čaká spoj 2/204413 z Dechtíc“
 2. Spoj č. 4 – znam.: „6,33“ skrátený po zast. Vrbové, nám. + pridaná pozn.: „pokračuje na 2/204419 do Piešťan cez Ostrov

Spoj č. 6 – nový spoj (presunutý z linky 207403/18); znam.. X,25“; Brezová p.B., PS  06:10 hod – Vrbové nám. 06:43 hod

Spoj č. 10 – nový spoj (presunutý z linky 207403/20); znam.. X,25“; Brezová p.B., PS  14:20 hod – Vrbové nám. 14:55 hod

Spoj č. 12 – úprava čas. údajov v úseku Vrbové žel.st. -> PN, Mlyny

Spoj č. 14 – úprava čas. údajov v úseku PN,Kocurice,stred -> PN, ObÚ Juh

Spoj č. 24 – úprava čas. údajov v úseku Košariská, u Štefov -> Piešťany, AS

204403

Spoj č. 1 – zmena znam. nad spojom z „X,17“ na „X,10“ (zastavená prevádzka cez  prázdniny)

Spoj č. 5  – posun spoju z 12:10 hod na 13:00 hod;

Spoj č. 7  – zrušený spoj

204404

Spoj č. 3 – nad spoj doplnené znam. „X,25“ = zrušený spoj cez „6,+“

Spoj č. 15 – úprava čas. údajov v úseku Vrbové, ev.a.v.kostol->Podkylava, OcÚ

Spoj č. 29 – na zast. Krajné aut.st. doplnená pozn. „čaká 13/204410 zo Šípkového“

Spoj č. 37 – úprava čas. údajov v úseku PN, N.Tesla sídl.-> Krajné, aut.st.; +3 min. jazd.doby

Spoj č. 2 – rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 2 = znam.: „X,6,30“ = trasa a čas. údaje bez zmeny
 2. Spoj č. 42 = znam.: „+,29“ = trasa a čas. údaje bez zmeny, ale na zast. Vrbové, nám. doplnená pozn.: „čaká spoj 14/204413 z Dechtíc a Chtelnice“

Spoj č. 6 – na zast. Vrbové nám. doplnená pozn..“ možnosť prestupu na spoj 16/204416

do Piešťan“; úprava čas. údajov v úseku Krajné, aut.st.->Vrbové, nám.; – 5 min jazd. doby

Spoj č. 52 – úprava čas. údajov v úseku Myjava,aut.st.-> Vrbové, nám.; – 4 min jazd. doby

Spoj č. 16 – úprava čas. údajov v úseku Krajné, aut.st. -> Vrbové nám.; doplnená pozn. „na zast. Vrbové, nám. je možná nadväznosť na 17 alebo 27/204414 do V.Kostoľany a Trnavy alebo na 12/204419 do Pobedimu“

Spoj č. 30 – úprava čas. údajov v úseku Krajné, aut.st. -> Vrbové nám.; doplnená pozn. „na zast. Vrbové, nám. je možná nadväznosť na 17 alebo 27/204414 do V.Kostoľany a Trnavy“

204405

Spoj č. 1 – zmena znam. nad spojom z X,6,30“ na „X,25“

Spoj č. 3, 7, 15, 25, 17, 8, 4, 14, 18, 22  – zrušený

Spoj č. 2 – zmena znam. nad spojom z „X,41“ na „X,68“

Spoj č. 16 – zmena znam. nad spojom z „X,17“ na „X,25“  (zlúčený so spojom č. 14)

204406

Spoj č. 21 – posun spoju z 18:20 hod na 18:25 hod (vlak)

Spoj č. 25 – zapracovaný čas. údaj na zast. Bašovce (+4km v sobotu a v nedeľu); v cenniku cestovného zapracované neplatenie zachádzania do obce Bašovce

Spoj č. 28 – skrátený spoj = časť spoju: úsek Vrbové,nám.  -> Piešťany,AS presunutá na  linku 204419/14 (trasa spoju cez Bašovce a Pobedim); doplnená pozn.: „ pokračuje na linke 204419/14 do Piešťan cez Pobedim a Bašovce“

Spoj č. 36 – zrušený

204407

Spoj č. 37, 34 – zrušený;

Spoj č. 15, 24, 26 – zrušený; (náhrada= 5/204426+36/204408+nový spoj/204408)

Spoj č. 11 – úprava čas. údajov v úseku Hubina, rázc.-> Hubina,Močidlá; – 4 min jazd. doby

Spoj č. 3 – posun spoju z 14:10 hod na 14:15 hod;

Spoj č. 17 – zrušený;  (náhrada= 27/204408)

Spoj č. 10 – posun spoju z 07:05 hod na 06:05 hod; oprava čas. údajov na zast. PN, ObÚ polícia a PN, Mlyny

Spoj č. 12  – posun spoju z 14:35 hod na 14:40 hod;

Spoj č. 5 – posun spoju z 06:40 hod na 05:40 hod

204408

Spoj č. 23 – úprava čas. údajov v úseku Hubina, hor.koniec -> N.Lehota, Bezovec;

Spoj č. 29 – úprava čas. údajov v úseku Moravany v.V., Dol.Moravany -> Modrová, OcÚ;

Spoj č. 21, 31 – úprava čas. údajov v úseku St.Lehota, rázc. -> N.Lehota, obec; -3 min jazd. doby

Spoj č. 27  – posun spoju z 15:55 hod na 17:10 hod; zapracované čas. údaje v úseku Hubina,hor.koniec-> Hubina,Dielce; +5 min jazd. doby;

Spoj č. 35 – úprava čas. údajov v úseku Lúka, Chirana – > Modrová, pošta;

Spoj č. 7, 8, 10, 14 – zrušený

Spoj č. 20 – posun spoju z 07:55 hod na 07:45 hod;

Spoj č. 26 – úprava čas. údajov v úseku Hubina,OcÚ -> PN, Mlyny

Spoj č. 36  – posun spoju z 16:45 hod na 16:35 hod; zapracované čas. údaje v úseku  Hubina,hor.koniec-> Hubina,Dielce; +5 min jazd. doby;

Spoj č. 38 – nový spoj (náhrada za zrušený spoj 26/204407); znam.: „X,25“ N.Lehota, obec 18:15 hod – Piešťany, AS 19:05 hod

Spoj č. 27, 36, 38, 12 – v cenníku cestovného zapracované neplatenie zachádzania do obce Hubina

Spoj č. 12zapracované čas. údaje v úseku Hubina,hor.koniec-> Hubina,Dielce; posun spoju v úseku N.Lehota, obec->Hubina, rázc. o 10 min skôr

204410

Spoj č. 17 – úprava čas. údajov v úseku Piešťany, ObÚ Polícia. -> Vrbové, nám.; +2 min jazd. doby

Spoj č. 9  – posun spoju z 10:50 hod na 11:00 hod

Spoj č. 13 – úprava čas. údajov v úseku Vrbové ev.a. v. kostol->Krajné aut.st.; -6 min jazd. doby; doplnená pozn. na zast. Krajné aut.st. = „možnosť prestupu na 204404/29 do Myjavy“

Spoj č. 15 – skrátený = zač.zast. Vrbové,nám. s odchodom o 15:35 hod

Spoj č. 23, 25, 19, 4, 18 – zrušený

Spoj č. 14 – zrušená pozn. na zast. Vrbové, nám.: „je možná nadväznosť….. „  (nadväzujúci spoj bol zrušený)

204412

Spoj č. 17 –  posun spoju z 10:10 hod na 10:15 hod (vlak)

Spoj č. 39 – nad spoj doplnená pozn.: „na zast. PN,AS čaká vlak z BA“

Spoj č. 8 – zrušená pozn. na zast. PN, ObÚ polícia

Spoj č. 20 – posun spoju z 10:05 hod na 10:00 hod (vlak)

Spoj č. 50 = zrušený = presunutý (zlúčený) pod spoj č. 46

Spoj č. 46 = zmena znam. z „6,+“ na „19“; posun spoju z 20:05 hod na 20:00 hod (vlak)

204413

Spoj č. 5  – posun spoju z 13:30 hod na 13:33 hod; úprava čas. údajov po trase

Spoj č. 2 = zrušený;

Spoj č. 6 – nový spoj; znam.: „X,25“ Dechtice, nám. 04:35 hod – PN,AS 05:19 hod;

Spoj č. 4 –  rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 4 = znam.. „6,33“ trasa a čas. údaje bez zmeny
 2. Spoj č. 14 = znam.. „+,29“ = skrátený po Vrbové, nám.; presun časti spoja cez Pobedim na linku 204419/2; spoj má pozn. = „pokračuje na 2/204419 cez Pobedim do PN“ a na zast. Vrbové, nám. : „je možná nadväznosť na spoj 42 linky 204404 do PN“

Spoj č. 10 – na zast. Chtelnica,nám doplnená pozn.. „čaká 15/207409 z Trnavy“

Spoj č. 12  – posun spoju z 14:42 hod na 14:45 hod; úprava čas. údajov po trase; -3 min jazd. doby

Spoj č. 22  – úprava čas. údajov po trase; -2 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. Chtelnica, nám. o 18:29 hod

204414

Spoj č. 5 – predĺžený spoj = zač. zast. Piešťany,AS s odchodom o 06:25 hod; úprava čas.  údajov v úseku Pečeňady, rázc. -> Žlkovce, obec; zrušená pozn. na zast. V.Kostoľany „čaká spoj 5/204415….“

Spoj č. 17 – rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 17 = znam.: „X,+,25“ trasa a čas. údaje bez zmeny; doplnená pozn.. „čaká na zast. Vrbové nám. 16 alebo 30/204404 z Myjavy“
 2. Spoj č. 27 = znam.: „6,33“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 23 – na zast. Krakovany, žel.st. oprava čas. údaju z 17:44 hod na 17:43 hod

Spoj č. 25 – úprava čas. údajov v úseku PN,ObÚ polícia->Trnava, Šrobárova ul.

204415

Spoj č. 5 – posun spoju z 06:26 hod na 06:35 hod; zrušené pozn. na zast. PN.ObÚ Polícia  a V.Kostoľany,OcÚ o nadväznosti spojov

Spoj č. 29, 7, 41, 44, 12, 24, 36 – zrušený

Spoj č. 35 – úprava čas. údajov v úseku Borovce, ZŠ -> Chtelnica, nám ; -5 min jazd. doby

Spoj č. 39  – posun spoju z 22:20 hod na 22:25 hod; úprava čas. údajov po trase; – 2 min  jazd. doby

Spoj č. 4 – úprava čas. údajov v úseku Chtelnica, pri kríži->PN,AS; – 10 min jazd. doby

Spoj č. 8 – na zast. Trebatice obec doplnený čas. údaj 06:19 hod

Spoj č. 6 – úprava čas.údajov v úseku Chtelnica, pri kríži->PN,AS; – 12 min jazd.doby  (vlak)

Spoj č. 58 – úprava čas.údajov v úseku Nižná, obec->PN,AS; – 8 min jazd.doby

Spoj č. 14 – úprava čas.údajov v úseku V.Kostoľany, vysielač -> PN, N.Tesla sídl.

Spoj č. 20  – posun spoju z 11:15 hod na 11:20 hod; úprava čas. údajov po trase; – 5 min  jazd. doby

Spoj č. 22 – úprava čas. údajov v úseku Chtelnice, pri mlyne->PN,AS; – 7 min jazd. doby

Spoj 56 – nový spoj; znam.: „X,68“ = kópia spoju č. 46 ,ale bez pozn. na zast.  V.Kostoľany,OcÚ

Spoj č. 32 – úprava čas. údajov v úseku Borovce, ZŠ -> Piešťany, AS ; -5 min jazd. doby

204416

Na linke vložená zast. Trebatice,rázc. medzi zast. Trebatice,obec a Krakovany,žel.zast.

Spoj č. 1, 33, 47, 7, 60, 48  – zrušený

Spoj č. 61  – posun spoju z 06:40 hod na 06:45 hod

Spoj č. 39 – predĺžený spoj po zast. Chtelnica, nám. s príchodom o 15:28 hod;

Spoj č. 43 – úprava čas. údajov v úseku PN, Mlyny -> Vrbové, žel.st.

Spoj č. 57 – posun spoju z 18:35 hod na 18:40 hod (vlak)

Spoj č. 12 – zrušený úsek Chtelnica, nám. ->Vrbové, nám.

Spoj č. 14 – zapracovaný čas. údaj 06:34 hod na vloženej zast. Trebatice, rázc.

Spoj č. 16 – na zast. Vrbové,nám. doplnená pozn.: „čaká spoj 6 linky 204404 z Myjavy“

Spoj č. 18 – úprava čas. údajov v úseku PN,Kocurice, rázc. -> PN,N.Tesla sídl.

Spoj č. 26  – posun spoju z 09:10 hod na 09:15 hod; úprava čas. údajov po trase; -5 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. Piešťany, AS bez zmeny

Spoj č. 30  – posun spoju z 10:50 hod na 10:55 hod; úprava čas. údajov po trase; -3 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. Piešťany, AS o 11:43 hod

Spoj č. 46 – zapracované čas. údaje na zast. Kočín-Lančár, Lančár a Kočín-Lančár, Kočín; úprava čas. údajov po trase;

Spoj č. 6 – zrušený = presunutý na linku 204413/6

Z linky zrušená zast. Vrbové, Zigmundíkova ul.

204417

Spoj č. 5, 11, 17, 4, 6, 12,– zmena znam. nad spojom z „X,17“ na „X,10“

Spoj č. 9 – úprava čas. údajov v úseku V.Orvište, nadjazd -> Vrbové, žel.st.

Spoj č. 15, 16  – zrušený

Spoj č. 19 – nový spoj = presunutý z 204410/15; znam.: „X,25“ PN,AS 15:10 hod – Vrbové,nám. 15:35 hod + pozn.: „pokračuje na spoji 15/204410 do Šípkového“; v cenníku cestovného zapracované neplatenie zachádzania do obce Krakovany

Spoj č. 17  – posun spoju z 16:20 hod na 16:10 hod

Spoj č. 10 – úprava čas. údajov v úseku V.Orvište, nadjazd -> PN,AS; -1 min jazd.doby

204418

Na zast. Drahovce, rázc.; Madunice, nákupné stredisko – doplnená pozn. „na znamenie“

Spoj č. 9 – oprava čas. údaju na zast. Trnava, Šrobárova ul. z 07:10 hod na 07:08 hod

Spoj č. 11, 15 – oprava čas. údaju na zast. Trnava, vodáreň a Trnava, Šrobárova ul.

Spoj č. 19 – úprava čas. údajov v úseku Drahovce,Majer-> Madunice,hydroelektráreň

Spoj č. 13 – oprava čas. údaju na zast. Drahovce, Majer (15:01 hod) a Trnava, vodáreň (15:38 hod)

Spoj č. 37 – oprava čas. údaju na zast. Bučany,mlyn z 17:00 hod na 16:58 hod

Spoj č. 10 – posun spoju z 05:03 hod na 05:00 hod;

Spoj č. 8, 46 – úprava čas. údajov v úseku PN, Poliklinika, hl.cesta -> PN, Mlyny

Spoj č. 18 – úprava čas. údajov v úseku Drahovce,Majer-> PN, Mlyny

Spoj č. 12 – oprava čas. údaju na zast. Trnava,vodáreň (16:26 hod) a Trnava,Oravné (16:30 hod)

Spoj č. 32 – oprava čas. údaju na zast. Trnava,Oravné z 16:34 hod na 16:32 hod

Spoj č. 40 – úprava čas. údajov v úseku Madunice,hydroelektráreň -> PN, Mlyny

Spoj č. 51 – nový spoj=presunutý z 3/204423; znam.. „X,25“ 08:05 hod Piesťany, AS-  09:05 hod Trnava,AS

Spoj č. 50 – nový spoj=presunutý z 4/204423; znam.. „X,25“ 09:30 hod Trnava,AS –  10:25 hod Piesťany, AS

204419

Spoj  č. 39, 5, 23, 25, 34, 16, 20, 32, 36, 30 – zrušený

Spoj č. 21 – nad spoj doplnené znam. „X,25“ = zrušený cez 6,+ (-15km)

Spoj č. 29 – posun spoja z 14:45 hod na 13:10 hod;

Spoj č. 2 – „nový spoj“; presunutý z 2/204402 a 4/204413; znam.. „6,+,38“ Vrbové,nám.

05:05 hod – Piešťany, AS 05:35 hod (+9km v 6,+)

Spoj č. 14 – „nový spoj“; presunutý z 28/204406; znam.. „6,+,46“ Vrbové,nám.

07:55 hod – Piešťany, AS 08:30 hod (+8km v 6,+)

Spoj č. 12 – doplnená pozn. „na zast. Vrbové, nám. čaká spoj 16/204404 z Myjavy“

Spoj č. 2 , 12, 14 – v cenníku cestovného zapracované neplatenie zachádzania do obce   Bašovce a Pobedim

Spoj č. 8 – rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 8 – znam.: „X,25“; trasa a čas. údaje bez zmeny
 2. Spoj č. 18 – znam.. „6,+35“ kópia sp.č.8 ale posun spoju z 13:10 hod na 13:35 hod

204420

Na zast. Drahovce, rázc.; Madunice, nákupné stredisko – doplnená pozn. „na znamenie“

Spoj č. 8 – zmena znam. nad spojom z „X,17“ na „X,10“; oprava pozn. na zast. J.Bohunice,nám. „čaká spoj 15/207409…“

Spoj č. 1, 9, 2, 20 – zrušený;

204421

Vložená zast. Nitra, Mlynárce medzi zast. Lužianky,Výskumný ústav a Nitra, Rybárska

Na zast. Drahovce, rázc.; Madunice, nákupné stredisko – doplnená pozn. „na znamenie“

Spoj č. 9 – zapracovaný čas. údaj 06:51 hod na vloženej zastávke

Spoj č. 1 – zrušený čas. údaj 06:26 hod na zast. PN,poliklinika a zapracovaný čas. údaj 06:26 hod na zast. PN,Poliklinika, hl.cesta

204423

Spoj č. 3, 4 – zrušený = presunutý na 51+50/204418

Spoj č. 1 – úprava čas. údajov v úseku Trnava,Kollárova ul.-> Senec

Spoj č. 2 – úprava čas. údajov v úseku Trnava,Kollárova ul.-> Trakovice,čakáreň

Spoj č. 31, 43, 32, 40 – zrušený;

204424

Vložená zast. Nitra, Mlynárce medzi zast. Nitra, Správa ciest a Nitra, Rybárska

Spoj č. 1 – rozdelený na 3 spoje:

 1. Spoj č. 1 – znam.: „X,10“ (školský spoj) = trasa a čas. údaje bez zmeny
 2. Spoj č. 21 – znam.: „X,68“ (prázdninový spoj) zapracovaný čas. údaj 07:25 hod na vloženej zastávke; ostatné čas. údaje a trasa podľa spoju č. 1
 3. Spoj č. 31 – znam.: „6,33“ (prevádzka v sobotu) = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 5 – úprava čas. údajov v úseku PN, Vajanského,nám. -> Čab, domovina

Spoj č. 10 – úprava čas. údajov v úseku Nitra HM TESCO->Lužianky,ZŠ a na zast.Banka,Stará

204426

Do linky vložené zast. Hubina,hor.koniec,; Hubina,OcÚ; Hubina,Dielce; Hubina,rázc.. medzi zast. Hubina, rázc. a Ducové, Ocú

Spoj č. 5 – na vložených zast. zapracované čas. údaje; v cenníku cestovného  zapracované neplatenie zachádzania do obce Hubina

Spoj č. 3, 6 – zmena znam. nad spojom z „X,17“ na „X,10“

204428

Na linke vložené zast. Ostrov, Malé Orvište a Ostrov, obec medzi zast. Veľké Orvište,OcÚ a Bašovce

Spoj č. 9 – posun spoja z 15:55 hod na 15:50 hod; na vložených zast. zapracované čas.  údaje; +5 min jazd, doby; na zast. Piešťany, nákup.str. doplnená pozn.: „čaká spoj 15  MHD linky č.3“; v cenníku cestovného zapracované neplatenie  zachádzania do obce Ostrov

Spoj č. 10  – posun spoju z 16:50 hod na 16:55 hod;

205401

Spoj č. 25, 28 = zmena znam.: z „7,57“ na  „7,23“

Spoj č. 19 = zmena znamienka z „x,25“ na „x“

Spoj č. 8 = Vytvorený nový spoj duplicitný so spojom č.20, zmena značky na „x,42“ t.j. premáva medzi sviatkami od 28.12 do 31.12.2020

Spoj č. 27= nový spoj – znamienko „6,33“

205402

Spoj č 1 = zmena znamienka z „x,25“ na „x“

Spoj č. 5 = zrušenie sobotu zmena znamienka na „X,+,25“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 12 = úprava čas. údajov po trase na zást. Čáčov, hor. Koniec  -> Čáčov, kostol

Spoj č. 24 =  znam.: z „X,68“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

205403

Spoj č. 6 = zmena znamienka z „x,68“ na „x,11“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č 9,2,7,12,13 = zmena znamienka z „x,25“ na „x“ trasa a čas. údaje bez zmeny

205404

Spoj č. 23,26 = zmena znamienka z „x,25“ na „x,43“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 25,22 = zmena znam.: z „42“ na  „19“ trasa a čas. údaje bez zmeny

205405

Spoj č. 30 = úprava čas. údajov po trase na zást. V úseku Gbely, kolónia -> Senica, Hviezdoslavova , zmena znamienka z „x,10“ na  „x,25“

Spoj č. 13, 34 = zmena znam.: z „6,+,62“ na  „6,+,34“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 22 = úprava čas. údajov  na zást. Čáčov, hor. koniec -> Čáčov, kostol

Spoj č. 1,16,25,27,24,32, = zrušenie spoja

Spoj č. 23, = zmena znamienka z „x,10“ na  „x,25“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 2 = zmena znamienka z „x,25“ na „x“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č.  35 zmena znamienka z „+,39“ na „+,14“ trasa a čas. údaje bez zmeny

205406

Spoj č. 6 = posun spoja o 5 minút skôr z 6:50 na 6:45

Spoj č. 26= zmena znamienka z „x,25“ na „x“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 21= zmena znamienka z „x,25“ na „x,43“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 29, 38 = zrušenie spoja

Spoj č. 27,31,30 = zmena znam.: z „26“ na  „18“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 10 = úprava čas. údajov  po trase na zást. Dojč, kostol -> Dojč, Dom smútku

Spoj č. 22 = úprava čas. údajov  na zást. Dojč, ZŠ a Smrdáky OcÚ

Spoj č. 19 = úprava čas. údajov  na zást. Dojč, RD 13:37

205407

Spoj č.4, 5, 8 = zrušenie spoja

Spoj č. 7 = posun spoja o 10 minút skôr z 7:20 na 7:10, zmena znamienka z „x,25“ na „x“

Spoj č. 10 = posun spoja o 10 minút skôr z 7:35 na 7:25, zmena znamienka z „x,25“ na „x“

Spoj č. 1 = zmena znam.: na „X“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č 25, 28 = zmena znamienka z „x,25“ na „x“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 27, 30 = zmena znamienka z „x,25“ na „x,43“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 14 =  zmena znam.: z „X,41“ na  „X“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

205408

Spoj č. 6 = zmena znamienka z „x,25“ na „x“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 3 = zmena znamienka z „x,68“ na „x,11“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj 19,11,48,2, = zmena znam.: z „x,59“ na  „x,10“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 2 = úprava čas. údajov  po trase na zást. Rohov, u Polákových  -> Rybky,  u Králičkov

Spoj č. 26 = úprava čas. údajov po trase na zást. Radošovce, zdrav. Str -> Rybky,  u Králičkov

Spoj č. 40 = úprava čas. údajov  po trase na zást. Radošovce, nám -> Vieska, kult. Dom  a Častkov, rázc. -> Rovensko, kríž, zmena znam.: z „x,59“ na  „x,10“

Spoj č. 33 =  zmena znam.: z „X,17“ na  „X,10“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 29 =  zmena znam.: z „X,41“ na  „X,68“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 36 = zmena znam.: na „X,25“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 41 = úprava čas. údajov  po trase na zást. Radošovce, nám -> Holíč, Štúrova ul.,  zmena znam.: z „x,59“ na  „x,10“

Spoj č. 21 = posun spoja o 1hodinu neskôr z 10:00 na 11:00

205410

Spoj č. 12 = úprava čas. údajov  po trase na zást. Rohožník, hájovňa  -> Rohožník, pri  moste

Spoj č. 18 = úprava čas. údajov po trase na zást. Rohožník, hájovňa  -> Rohožník, pri  moste Osuské, most -> Osuské, OcÚ

Spoj č. 3 = úprava čas. údajov po trase na zást. Mikuláš, jednota  -> Malacky, štad

205411

Spoj č. 22 = zmena znamienka z „x,68“ na „x,11“

Spoj č. 15,28,6,7 = zrušenie spoja

205413

Spoj č. 9,10 = zrušenie spoja

Spoj č. 13 = zmena znam.: z „+,18“ na  „+,14“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 12,14,11 = zmena znamienka z „37“ na „18“ trasa a čas. údaje bez zmeny

205414

Spoj č 2,7,10 = zmena znamienka z „x,25“ na „x“

205415

Spoj č. 31 = posun spoja o 15 minút neskôr z 16:45 na 17:00

Spoj č. 21 = posun spoja o 15 minút neskôr z 14:15 na 14:30 zmena znam.: z „X,17“ na   „X,10“

Spoj č. 25 = posun spoja o 20 minút neskôr z 14:40 na 15:00

Spoj č. 26 = posun spoja o 5 minút neskôr z 15:40 na 15:45

Spoj č. 3= zmena znam.: z „X,17“ na  „X,10“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 34  = spoj zrušený

Spoj č. 37 =  zmena znam.: z „X,41“ na  „X,68“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 28 =  zmena znam.: z „6,+,24“ na  „6,+,34“ =nepremáva 31.12., trasa a čas. údaje  bez zmeny

Spoj č. 24 =  zmena znam.: z „6,44“ na  „6,33“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 6 =  znam.:  „X,68“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 43 = zmena znam.: z „+,16“ na  „+,14“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 19 = úprava čas. Údajov po trase  na zást. Hradište, Pomník padl. -> Brezová,  detský domov

205417

Spoj č. 12 = posun spoja o 20 minút skôr z 15:50 na 15:30 a predĺžiť ho až do Šaštín-  Stráže, nám s príchodom na konečnú zástavku o 16:25

Spoj č. = 11,8 = zmena znamienka z „x,25“ na „x“

Spoj č. 5 = úprava čas.  údajov po trase na zást. Kopčany, štrkovisko -> Holíč, Kopčianska

205418

Spoj č. = 34, 25,26 = zrušenie spoja

Spoj č. 5 = úprava čas. údajov na zást. Kuty železničná stanica

Spoj č. 5,6,7,18,21,24 = zmena znamienka z „x,25“ na „x“

Spoj č. 27, 28, 29,30 = zmena znamienka z „6,+“ na „6,30“

205420

Spoj č. 1,2,10,13 = zrušenia spoja

Spoj č. 4 = posun spoja o 10 min z 13: 35 na 13:45 Borský Svätý Jur, pož.zbroj. ->14:10  Šaštín-Stráže, nám

Spoj č. 8 = úprava čas. údajov  po trase na zást. Sekule žel. Prejazd -> zmena príchodu na  konečnej zástavka Šaštín-Str., nám. 17:55

205422

Spoj c. 16 = úprava čas. údajov na zast. v úseku P.Podhradie, pošta 20:05

Spoj č. 8,9 = zmena znam.: z „X,+,28“ na  „X,+,25“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 3 =  Zrušiť časový údaj na zástavke Stupava, aut.st.

Spoj č. 5 = zrušenie spoja

Spoj č. 20 = úprava čas. údajov na zást. Dojč, kolónia 18:50 zmena znamienka z „x,25“ na   „x,10“

Spoj č.11,12 = zmena znam.: z „37“ na „18“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 13 = zmena znam.: z „+,39“ na  „+,14“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

205423

Spoj č. 3,2,4 = zrušenie spoja

205424

Spoj č. 7 = posun spoja o 55 min neskôr z 8:05 na 9:00, zrušiť znamienko „+“ zmeniť na  „6,33“

Spoj č.5 = posun spoja o 35 min skôr z 17:05 na 16:30

Spoj č 4 = Posun spoja o 65 min neskôr z 10:15 na 11:20, zrušiť znamienko „+“ zmeniť na  „6,33“

Spoj č. 6 = Posun spoja o 10 min skôr z 18:55 na 18:45

Spoj č. 8 = zmena znam.: z „+,39“ na „+,14“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

205425

Na linke vložená zast. Šoporňa, Dipex medzi zast. Šintava, mlyn a Šoporňa, nám.

Spoj č. 3 – skrátený = zrušený čas. údaj na zast. Nitra, AS; posun spoja z 05:05 hod na  05:50 hod; úprava čas. údajov po trase;

Spoj č. 7, 10 – zrušený

Spoj č. 6 – skrátený = zrušený čas. údaj na zast. Nitra, AS; odchod zo zač. zast. Pata, nám.  o 06:40 hod; úprava čas. údajov po trase; príchod na koneč. zast. Trnava, AS o 07:30 hod

Spoj č. 2 = úprava čas. údajov na zást. Trnava AS 15:07, zmena znam.: z „x,17“ na „x,10“

Spoj č. 1 = zmena znam.: z „x,17“ na  „x,10“

Spoj č. 5, 4 = zmena znam.: z „7,57“ na  „7,23“

207401

Spoj č. 1 – zrušený;

Spoj č. 21 – doplnené znam. nad spojom „X,25“

Spoj č. 24 – zmena znam.: z „19“ na „ X,25“

Spoj č. 4 – nad spoj doplnené znam.: „X,+,25“

207402

Spoj č. 31 – zrušený = presun na 13/207409

Spoj č. 35 – nový spoj; znam.: „X,10“; Trnava, AS 06:05 hod – Dechtice, pri kríži 06:45 hod

Spoj č. 39 – zrušený

Spoj č. 21 – zrušený = presun na 43/207406

Spoj č. 19 – zmena znam.: z „X,10“ na „ X,25“

Spoj č. 23 – predĺžený po zast. D.Voda,kostol s príchodom o 17:15 hod

Spoj č. 23 – posun spoja z 04:15 hod na 04:10 hod; predĺžený po zast. Trnava,AS  s príchodom o 05:10 hod; zrušená pozn. na zast. Dechtice, nám. „pokračuje…..“

Spoj č. 8 – úprava čas. údajov v úseku Dechtice,H.Skálová->Trnava, Šrobárova ul.

Spoj č. 20 – posun spoja z 08:20 hod na 08:10 hod; úprava čas. údajov po trase; -5 min jazd.doby; príchod na koneč. zast. o 09:05 hod

Spoj č. 28 – zmena trasy spoja = cez D.Dubové; zrušené čas. údaje v úseku Radošovce, rázc. ->JBohunice,nám.-> J.Bohunice, V2; zapracované čas. údaje na zast. v obci D.Dubové;  úprava čas. údajov po trase; -15 min jazd.doby; príchod na koneč. zast. o 16:00 hod

Spoj č. 34 – posun spoja z 18:20 hod na 18:25 hod; úprava čas. údajov po trase; -5 min  jazd.doby; príchod na koneč. zast. bez zmeny

207403

Z linky zrušená zast. Dechtice, nám.

Spoj č. 1, 9, 18, 20 – zrušený; presunutý na 204402/9,11,6)

Spoj č. 2 – zrušený = presun na 2/207402

Spoj č. 14 – čas. údaj 15:50 hod presunutý zo zast. Dechtice, nám na zast. Dechtice,nám.I

Spoj č. 4 – úprava čas. údajov po trase

207404

Spoj č. 1, 8 – zrušený;

207405

Spoj č. 7 – zrušený = presunutý na linku 207419/80

207406

Spoj č. 5 – nový spoj; znam.: „X,68“; Trnava,AS 05:30 hod – Radošovce, kostol 06:05 hod

Spoj č. 27, 35, 37 – zrušený;

Spoj č. 25, 9 = zrušený; presun na 207409/15

Spoj č. 17 – nový spoj = náhrada 207423/15; znam.: „X,25“; Trnava,AS 07:10 hod – Radošovce, kostol 07:50 hod

Spoj č. 43 – nový spoj = náhrada 207402/21; znam.: „X,25“; Trnava,AS 15:20 hod – Chtelnica,nám. 16:10 hod

Spoj č. 18 = zrušený; presun na 2/207409

Spoj č. 8 – predĺžený zo zast. Radošovce, kostol s odchodom o 08:40 hod

Spoj č. 20 – posun spoja z 09:30 hod na 10:10 hod;

Spoj č. 26 = zrušený; presun na 14/207409

Spoj č. 32 – posun spoja z 14:55 hod na 15:35 hod; predĺžený do zast. Trnava,AS s príchodom o 16:35 hod

207407

Spoj č. 12 = prečíslovaný na spoj č. 50

Spoj č. 8, 14 – oprava čas. údaju na zast. Trnava, Šrobárova ul. z 07:14 hod na 07:12 hod

207408

Z linky zrušené zast. v úseku Trakovice,nám. ->J.Bohunice, V2 a v úseku Trnava,Strojárenská SACHS ->Trnava, Dohnányho ul.

Spoj č. 1 – zrušený = presun na 32/203415

Spoj č. 25 – posun spoju z 09:15 hod na 09:05 (vlak v Brestovany)

Spoj č. 19 – posun spoja z 14:30 hod na 14:40 hod; skrátený po zast. Bučany, kult.dom

Spoj č. 39, 8 – zrušený

Spoj č. 6 – zmena znam.: z „6,30“ na „X,6,30“

Spoj č. 12 – úprava čas. údajov v úseku Brestovan,Nižnanského -> TT,AS; – 5 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. TT,AS o 06:15 hod

Spoj č. 14 – posun spoja z 15:10 hod na 15:05 hod;

Spoj č. 32 – skrátený = zač. zast. Bučany, kult.dom s odchodom o15:50 hod, príchod na koneč. zast. Trnava,AS o 16:30 hod

Spoj č. 40 – posun spoja z 19:20 hod na 19:25 hod;

207409

Spoj č. 1, 5 – zrušený

Spoj č. 21 – zmena znam.: z „X,68“ na X,25“

Spoj č. 3 – skrátený po zast. Vrbové, nám. s príchodom o 07:50 hod; zmena znam.: z „X,25“  na X,6,30“

Spoj č. 13 – nový spoj = náhrada 207402/31 a 207403/1); znam.. „X,25“ J.Bohunice,nám. 05:50 hod – Vrbové,nám. 06:25 hod

Spoj č. 15 – nový spoj = náhrada 25+9/207406; ; znam.: „X,25“; Trnava,AS 11:50 hod – Chtelnica,nám. 12:40 hod;na zast. J.Bohunice, nám. a na zast, Chtelnica,nám. doplnené pozn. o nadväznosti spojov

Spoj č. 2 – nový spoj = náhrada 207406/18; znam.: „X,25“; Vrbové, nám. 06:45 hod – Trnava,AS 07:50 hod

Spoj č. 14 – nový spoj = náhrada 26/207406; ; znam.: „X,25“; Chtelnica,nám. 13:05 hod – Trnava,AS 13:50 hod

Spoj č. 4 – skrátený; zač. zast. Vrbové, nám. s odchodom o 08:45 hod;

207410

Spoj č. 7, 4 – zrušený;

Spoj č. 3 – zmena znam.: z „X,68“ na X,25“; na zast. Vlčkovce,rázc. doplnená pozn.: „pokračuje na 3/207413 do Opoja a Majcichova“

207411

Spoj č. 11 – nový spoj; znam.: „X,25“ Trnava, AS 04:50 hod -> 05:00 hod Zeleneč, OcÚ

Spoj č. 1 – predĺžený zo zast. Trnava, AS s odchodom o 05:45 hod;

Spoj č. 5, 12 – nad spoj doplnené znam.: „6,33“

Spoj č. 33 – posun spoja z 17:55 hod na 17:50 hod;

Spoj č. 41 – zmena znam.: z „X,6,30“ na X,25“;

Spoj č. 43 – nový spoj; znam.: „6,44“ Trnava, AS 22:15 hod -> 22:25 hod Zeleneč, OcÚ

Spoj č. 38 – nový spoj; znam.: „6,44“ Zeleneč, OcÚ 22:25 -> Trnava, AS 22:37 hod

Spoj č. 46 – posun spoja z 18:10 hod na 18:05 hod;

207412

Spoj č. 5 – doplnený čas. údaj 06:35 hod na zast. Trnava, Linčianska I

Spoj č. 2 – nový spoj = náhrada za 207413/46 a 207411/12); znam.: „X,25“ Majcichov

u Krajčoviča 07:00 hod – Trnava, AS 07:20 hod

207413

Z linky zrušené zast. v úseku Trnava, Dohnányho ul. -> Trnava, Strojárenská ul. SACHS

Spoj č. 39 – zmena znam.: z „X,10“ na X,25“; doplnený čas. údaj 06:52 hod na zast. Opoj, cintorín; predĺžený spoj po zast. Majcichov u Krajčoviča s príchodom o 07:00 hod

Spoj č. 21 – posun spoja z 14:50 hod na 14:55 hod;

Spoj č. 6 – posun spoja z 04:55 hod na 04:50 hod; skrátený po zast. Trnava, AS; zrušený úsek Trnava, Dohnányho ul. -> Trnava, Strojárenská ul. SACHS

Spoj č 46 – zrušený = presunutý na 207412/2

207415

Na linke vložená zast. Smolenice, PD medzi zast. Smolenice,Chemolak a Smolenice, Lesy

Spoj č. 3, 33, 35, 36 – zapracovaný čas. údaj na vloženej zast.

Spoj č. 39 – posun spoja z 14:45 hod na 14:48 hod; spoj pokračuje na 80/207419 do D.Orešany,kostol

207416

Spoj č. 13, 53, 55, 17, 23, 57, 43, 50, 54, 68, 4, 56, 66, 24, 14, 18, 58, 20, 48, 60, 28, 32  – zrušený čas. údaj na zast. Borová, rázc. = spoje zachádzajú do obce Borová

Spoj č. 3 – posun spoja z 05:20 hod na 05:30 hod; úprava čas. údajov po trase; -5 min  jazd.doby;

Spoj č. 5 – posun spoja z 05:50 hod na 06:55 hod; zmena trasy spoju = cez Biely Kostol;  úprava čas. údajov po trase; -15 min jazd.doby;

Spoj č. 9, 19, 10, 16, 30 – zrušený

Spoj č. 15 – skrátený po zast. Budmerice, nám.

Spoj č. 55 – predĺžený po zast. Bratislava, AS s príchodom o 13:40 hod

Spoj č. 17– zmena znam.: z „X,10“ na X,25“;

Spoj č. 23 – zapracované čas. údaje na zast. v obci Borová; posun spoja z 13:50 hod na 13:45 hod; úprava čas. údajov po trase; +5 min jazd.doby; príchod na koneč. zast. Bratislava, AS bez zmeny

Spoj č. 33 – skrátený po zast. Budmerice, nám. s príchodom o 19:10 hod

Spoj č. 12 – zmena trasy spoju = cez Biely Kostol; úprava čas. údajov po trase; +10 min jazd.doby; príchod na koneč. zasat. Trnava,AS o 09:05 hod

Spoj č. 14 – posun spoja z 09:25 hod na 09:15 hod

Spoj č. 58 – predĺžený zo zast. Budmerice, nám. s odchodom o 12:40 hod

Spoj č. 34 – zmena odchodu zo zač. zast. Bratislava, AS z 16:35 hod na 16:40 hod a zmena príchodu na koneč. zast. Trnava, AS z 18:15 hod na 18:10 hod; -10 jazd. doby; ostatné čas. údaje sú bez zmeny

Spoj č. 38 – posun spoja z 18:15 hod na 18:00 hod

Spoj č. 42 – skrátený = zač. zast. Budmerice, nám. s odchodom o 19:45 hod; príchod na koneč. zast. Trnava, AS o 20:15 hod

Spoj č. 44 – na zast. Borová, dolný koniec doplnený čas. údaj 20:21 hod

207419

Z linky zrušená zast. Dolné Orešany, obec

Spoj č. 43, 44 – zrušený

Spoj č. 63 – posun spoja z 21:15 hod na 21:20 hod; úprava čas. údajov po trase; -3 min  jazd.doby;

Spoj č. 80 – nový spoj = presunutý z 7/207405; znam.: „X,10“  Smolenice,OcÚ 15:21 hod – D.Orešany,kostol 15:37 hod

Spoj č. 90 – predĺžený po zast. Trnava, AS s príchodom o 17:20 hod; trasa cez Košolná, Podbor

207420

Spoj č. 5 – nad spoj doplnené znam.: „X,+,25“

Spoj č. 3 – nový spoj; znam.: „6,33“; Trnava,AS 05:35 – H.Dubové,dolný koniec 06:20 hod

Spoj č. 23 – doplnené čas. údaje na zast. Trnava, Peklo (14:41 hod) a D.Krupá Rybníčky  (14:47 hod)

Spoj č. 35 – zmena znam.: z „X,+,25“ na „X,25“;

Spoj č. 41 – nový spoj; znam.: „6,+,46“; Trnava, AS 17:15 hod – 18:05 hod Horné Dubové,dolný koniec

Spoj č. 8 – nový spoj; znam.: „6,33“; Horné Dubové,dolný koniec 06:25 hod – Trnava, AS 07:15 hod

Spoj č. 2 – zmena znam.: z „6,+,46“ na „+“; zmena odchodu zo zač. zast. z 06:35 hod na 06:40 hod; úprava čas. údajov po trase; -5 min jazd.doby; príchod na koneč. zast.  Trnava,AS bez zmeny

Spoj č. 40 – nový spoj; znam.: „6,+,34“; Horné Dubové,dolný koniec 18:10 hod – Trnava, AS 18:55 hod

Spoj č. 42 – zmena znam.: z „19“ na „X,25“;

207421

Spoj č. 20 – rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 20 = znam.: „X,25“ – trasa a čas. údaje bez zmeny;
 2. Spoj č. 12 = znam.: „6,21“ – zmena trasy = cez zast. Trnava,AS; +2 min jazd. doby, úprava čas. údajov v úseku Trnava,AS –> Zavar,Logistický park

Spoj č. 16,5,4,3,10,7 = zmena znamienka z „x,25“ na „x“

Spoj č. 1 prečíslovaný na spoj č. 33

Spoj č. 2 prečíslovaný na spoj č. 30

Spoj č. 14 prečíslovaný na spoj č. 36

207423

Spoj č. 33, 32 – zrušený;

Spoj č. 21, 12, 28 – zrušený;

Spoj č. 15 – zrušený = presun na 17/207406

Spoj č. 9 – predĺžený po zast. J.Bohunice, V2 s príchodom o 15:10 hod

Spoj č. 10 – predĺžený = zač. zast. J.Bohunice, V2 s odchodom o 15:15 hod; zapracované čas. údaje na zast. Trnava, Saleziánska ul.; Trnava, V.Clementisa, poliklinika a Trnava, Spartakovská; zrušené čas. údaje na zast. Trnava, Špačinská; Trnava, Šrobárova ul.

207424

Spoj č. 41, 44 – zrušený;

207425

Spoj č. 14, 11 – zrušený;

207426

Z linky zrušené zastávky v úseku H.Orešany, potraviny -> Smolenice, žel.st.

Spoj č. 21 – posun spoja z 06:25 hod na 06:20 hod;

207429

Spoj č. 25 – zrušený;

Zmena názvu zastávok:

Pôvodný názov zastávkyNový názov zastávkyLinky, na ktorých sa nachádza zastávka
Biely KostolBiely Kostol, Rybná207416, 207429
Trnava, Doliny ŠMTrnava, Doliny207404
Trnava, G.DusíkaTrnava, Prednádražie,G.Dusíka207423
Trnava, Linčianska I.Trnava, Linčianska I207411, 207412, 207416
Trnava, letiskoTrnava, Letisko207404 (len v smere z TT)
Trnava, Trstínska ul.Trnava, Trstínska,Skladová207415, 207421
Trnava, Veľký Dvor ŠMTrnava, Veľký Dvor207404
Trnava, záhrada ŠMTrnava, Záhrada207404
Trnava, Zelenečská ul.Trnava, Zelenečská I207411, 207412
Trnava, Zelený kríčekTrnava, Zelený kríčok203405,415, 204414,418, 207401-404,406,407,409,411, 415,416,419-421,423,426,429
Trstín, rázc.I.Trstín, rázc.I204413, 207405, 415,421
Žlkovce, rázc.I.Žlkovce, rázc.I204405, 207404, 207407

Nové zastávky:

Názov zastávkyLinky, na ktorých sa nachádza zastávka
Horná Krupá, Prekážka rázc.207420
Malženice, ZŠ I207404
Smolenice, rázc. I207419 (len smer z Lošonca)
Trnava, Letisko,Malženická cesta207404 (len v smere do TT)
Trnava, Špačinská,Obch.akadémia207401-207404,406,409,411,420,423 (len  z TT)

Arriva Nitra

Zmena cestovných poriadkov MHD Nitra od 13. decembra 2020

Vážení cestujúci,

nedeľa 13. decembra 2020 je termínom každoročných celoštátnych zmien cestovných poriadkov vo verejnej doprave. Pre linky MHD Nitra budú k tomuto termínu vydané nové cestovné poriadky, ktoré však oproti pôvodnému stavu prinášajú len drobné úpravy.

Na jednotlivých linkách dochádza k úprave jazdných časov medzi niektorými zastávkami. V určitých prípadoch tak môžete zaregistrovať zmenu času odchodu o 1 až 2 minúty. K pridávaniu ani rušeniu spojov nedochádza.

Nové cestovné poriadky si môžete pozrieť na tomto odkaze. Na zastávkach sa budú cestovné poriadky prelepovať len tam, kde dochádza k posunu oproti doterajším časom odchodov.

Ďakujeme za pochopenie.

Arriva Nové Zámky

Prázdninový režim prímestských a mestských liniek od 21.12.2020 do 8.1.2021

Z dôvodu vyhlásenia prázdnin v termíne od 21.12. 2020 do 8.1.2021 budú prímestské a mestské linky premávať v prázdninovom režime.

SAD Trenčín

Cestovný poriadok prímestskej dopravy a MHD Trenčín platný od 13.12.2020

Vážení cestujúci, od nedele 13.12.2020 dôjde k zmene cestovného poriadku prímestskej dopravy a MHD Trenčín. Cestovné poriadky s novou platnosťou nájdete:

Cestovné poriadky – prímestská doprava

Cestovné poriadky – MHD Trenčín

Prímestská doprava bude naďalej jazdiť v prázdninovom režime s posilnením niektorých spojov tak, ako pred 13.12.2020.


Zoznam posilových spojov:

Ilava, ZŠ na ul. Medňanská

302403/17  napojiť na spoj 302418/34 - návoz do školy na ZŠ ul. Medňanská, Ilava

302403/42  s napojením na 302419/55 - odvoz od školy zo ZŠ ul. Medňanská, Ilava

Dolná Breznica:

Na spoji 308412/14 doplnením t.č. na zastávku Dolná Breznica, Horný most v čase 7,09hod. zabezpečená dochádzka žiakov do školy

Ladce ZŠ

Zavedený nový spoj skrátený podľa spoja 308407/11, vedený  je z Beluša, Podhorie, stred po zastávku Ladce, Jednota v pôvodných časových polohách (návoz žiakov).

Zavedený nový spoj skrátený podľa spoja 308408/22, vedený  je z Ladce, Jednota po zastávku Beluša, Podhorie, stred  v pôvodných časových polohách (odvoz žiakov).

Kolačín:

spoj 302418/27 zabezpečený - návoz do školy

Návoz žiakov do Pruského:

Premávajú spoje  302415/18 s napojením na spoj  302413/15 zabezpečený návoz žiakov do Pruského

Návoz žiakov na ZŠ ul. Veľkomoravká, Trenčín z Hornej Súče, Donej Súče, Hrabovky a Zamaroviec:

Linka 309401  Trenčín - Zamarovce

Spoj č. 5 o 7.32 hod zo Zamaroviec do Trenčína, Brančíkova ul. 

Zaviesť nový spoj č. 102 z Trenčína, Brančíkova ul. o 13.30  do Zamaroviec

Linka 309404 Trenčín – Hrabovka

Spoj č. 17 o 13.35 hod z Trenčína – ide cez Brančíkovu ul. 

Linka 309405  Trenčín – Horná Súča

Spoj č. 14 o 7.00 hod z Dolnej Súče, Polníky do Trenčína – zachádza  cez Hrabovku /o 7.19 hod/  a Trenčín, ul. Brančíkova /o 7.30 hod/.

Návoz žiakov do Trenčianskych Stankoviec:

Linka 309428 Trenčín – Trenčianske Stankovce – Krivosúd – Bodovka

Spoj č. 7 o 7.25 hod z Opatoviec do Malých Stankoviec

Spoj č. 11 o 12.05  hod z Opatoviec do Malých Stankoviec

Spoj č. 6  o 12.50 hod z Tr. Stankoviec do Opatoviec

Spojenie pre žiakov z Horného Lieskova do Pružiny :

Zavedená zachádzka do Horného Lieskova na linke 308402 spoj 11

Spojenie pre žiakov Zemianska Závada,  Počarová:

Zavedené nové spoje v časoch tak ako cez školský rok na linke 306405 podľa spoju spoj 7 a spoju 16 naviac ešte je vedený  cez Počarovú.

Spojenie pre žiakov Vrchteplá :

Zavedú spoje 17 a 24 na linke306411 ako cez školské vyučovanie v rovnakých časoch.

Spojenie pre žiakov zo Slopnej do Pružiny a z Pružiny do Slopnej a Horného Lieskova:

Zavedená zachádzka Slopná a Horný Lieskov na spoji 201 linka 306409 v čase 12,15 hod.

Klieštiná

Zavedená zachádzka cez obec Klieštiná na spoji č.5 linka 308418

Spojenie Lúky, Vydrná, Záriečeie:

Spoj 308416/24 je zabezpečený tak aby prechádzal okolo Záriečie kult. dom  vedľajšou ulicou, ktorá je súbežná. Naspäť odvoz zo školy je zabezpečený spojom 308417/11 a 308415/15, tak ako počas školského vyučovania.

SAD Zvolen

Od 13. 12. 2020 sa menia cestovné poriadky prímestských autobusových liniek

Nové cestovné poriadky sa nachádzajú TU!

POPIS ZMIEN

Na všetkých linkách došlo k zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti
od 13.12.2020 do 11.12.2021
Ostatné zmeny sú nasledovné:

OKRES BANSKÁ BYSTRICA

Linka č. 601451 – Malachov-Banská Bystrica-Nemce:

 • spoj č. 48: časový posun o 7 minút neskôr zo zastávky „Banská Bystrica, Námestie slobody“ s odchodom o 12:37 hod.

Linka č. 601455 – Banská Bystrica-Badín-Vlkanová-Hronsek:

 • spoj č. 17: úprava jazdnej doby a tarifných km

Linka č. 601457 – Banská Bystrica-Zvolen:

 • spoj č. 36: nový spoj (vykonáva závod BB), alternatíva ku spoju č.12 (vykonáva závod ZV), premáva počas prázdnin
 • spoj č. 37: nový spoj (vykonáva závod BB), alternatíva ku spoju č.11 (vykonáva závod ZV), premáva počas prázdnin
 • spoj č. 76: doplnená náväznosť spoja 602411/31 z Banskej Štiavnice
 • spoje č. 11 a 12: doplnená negatívna značka 10

Linka č. 601458 – Banská Bystrica,Roosevelt.nem./Pieninská-Zvolen:

 • spoj č. 101: časový posun o 5 min. skôr zo zastávky „Banská Bystrica, Roosveltova nem.“ o 9:55 hod.

Linka č. 601462 – Banská Bystrica-Banská Bystrica,Roosevelt.nem.-Riečka-Riečka,Jednota-Riečka,rázc.-Tajov-Kordíky:

 • spoj č. 63: časový posun o 3 minúty neskôr s odchodom o 6:53 hod. zo zastávky „Banská Bystrica, AS“

Linka č. 601466 – Banská Bystrica-Poniky-Dúbravica-Oravce-Banská Bystrica:

 • spoj č. 1: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Dúbravica, garáž“ s odchodom o 4:20 hod.
 • spoj č. 2: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Poniky, Ponická Huta“ s odchodom o 4:25 hod.
 • spoj č. 6: časový posun o 5 minúty skôr zo zastávky „Oravce“ s odchodom o 4:25 hod.
 • spoj č. 39: úprava jazdnej doby a tarifných km
 • spoj č. 42: časový posun o 4 minúty skôr zo zastávky „Oravce“ s odchodom o 16:20 hod.

Linka č. 601467 – Banská Bystrica-Sebedín Bečov-Hrochoť:

 • spoj č. 7: nový spoj, alternatíva ku spoju č. 17, premáva „6+“ s odchodom zo zastávky „Banská Bystrica, AS“ o 14.20 hod., doplnený časový údaj na zastávke „Čerín, rázc. MŠ“ o 14:49 hod.
 • spoj č. 15: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Banská Bystrica, AS“ o 12:05 hod.
 • spoj č. 17: premáva iba v „x“
 • spoj č. 25: doplnený časový údaj na zastávke „Čerín, rázc. MŠ“ o 19:04 hod.
 • spoj č.26: premáva iba v „x“
 • spoj č.28: premáva „6+“, časový posun o 10 min. skôr zo zastávky „Hrochoť, Močiare“ o 12:45 hod., pridaná zachádzka cez „Sebedín-Bečov, OcÚ“ o 13:06 hod.

Linka č. 601468 – Banská Bystrica-Špania Dolina-Dolný Harmanec-Staré Hory-Turecká:

 • spoj č. 2: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 34: úprava jazdnej doby

Linka č. 601469 – Banská Bystrica-Donovaly-Ružomberok:

 • úprava jazdnej doby na spojoch č. 1-10
 • spoj č. 14: časový posun o 5 minút neskôr, odchod zo zastávky „Ružomberok, AS“ o 17:50 hod., doplnená poznámka – „čaká príchod vlaku R 609 z Bratislavy“

Linka č. 601470 – Banská Bystrica,Roosevelt.nem.-Brezno:

 • spoj č. 67: doplnená zastávka „Banská Bystrica, Partizánska cesta, tlačiareň“ s odchodom o 6:21 hod.
 • spoje č. 67, 29, 30, 58 – doplnené časové údaje na zastávke „Banská Bystrica, Partizánska cesta, tlačiareň“
 • spoj č. 25: počká v „Banská Bystrica, AS“ na príchod spoja 10 linky 601469 najviac 5 min.
 • spoj č. 34: zreálnenie jazdnej doby, odchod zo zastávky „Slovenská Ľupča, rázc.“ o 7:23 hod.
 • spoje č. 39, 49, 131, 133, 145, 146, 148: doplnený časový údaj na zastávke „Lučatín, rázc.“
 • spoje č. 2, 8, 20, 36, 46, 50, 56, 108, 146: upravené poznámky k nadväznosti vlakov

Linka č. 601471 – Banská Bystrica-Podbrezová-Brezno-Tisovec-Hnúšťa/Revúca:

 • spoj č. 17: Zapracovanie zastávky „Podbrezová, Lopej, Turčan“
 • spoj č. 5: zmena platnosti na 6+
 • spoj č. 14: úprava nadväznosti “ na spoj 14 naväzuje v zastávke „Brezno, žel.st.“ vlak REX 820 do Banská Bystrica“
 • spoj č. 15: nový spoj s platnosťou premávania „X“ negatívna značka 34, s odchodom zo zastávky „Podbrezová, ŽP“ o 14:20 hod
 • spoj č. 17: nový spoj s platnosťou premávania „X“ negatívna značka 28 zo zastávky „Podbrezová, Lopej, Turčan“ o 14:15 hod

OKRES BANSKÁ ŠTIAVNICA

Linka č. 602402 – Banská Štiavnica-Banský Studenec:

 • spoj č. 26: zrušená poznámka „u“ o pokračovaní na spoji 602401/26

Linka č. 602403 – Banská Štiavnica-Beluj-Hontianske Nemce:

 • spoj č. 3: úprava jazdnej doby o 5 minút z dôvodu prípoja na spoj 605403/2 do „Krupina, AS“, doplnenie nadväznosti na spoj č. 3 naväzuje v zastávke „Hontianske Nemce, kult. dom“ na spoj č. 2 linky 605403 do „Krupina, aut.st.“

Linka č. 602409 – Banská Štiavnica-Vyhne-Žarnovica:

 • spoje č. 7 a 8: zrušené
 • spoj č. 17: zmena negatívnej značky z „11“ na negatívnu značku „39“

Linka č. 602411 -Banská Štiavnica-Podhorie-Močiar-Banská Belá-Žiar nad Hronom-Banská Bystrica:

 • spoje č. 69, 70: zmena negatívnej značky z „11“ na negatívnu značku „39“

OKRES BREZNO

Linka č. 603420 – Podbrezová-Valaská,Piesok-Brezno-Pohronská Polhora:

 • spoj č. 30: upravená poznámka „na spoj č. 30 naväzuje v zastávke „Brezno, žel. st.“ spoj č. 146 linky 601470 do „Banská Bystrica, AS“, vlak č. 7224 do „Zvolen, os. st.“, vlak REX 823 do „Margecany““

Linka č. 603425 – Osrblie-Jasenie-Predajná-Nemecká-Banská Bystrica:

 • spoj č. 44: zreálnenie jazdnej doby

Linka č. 603426 – Jasenie-Podbrezová-Valaská-Brezno:

 • spoj č. 142: zrušený – spoj je zapracovaný do nového spoja č. 6 na linke 603435

Linka č. 603428 – Podbrezová-Brezno-Brezno,Mazorníkovo:

 • spoj č. 30: zrušený – spoj je zapracovaný do nového spoja č. 2 na linke 603436
 • spoj č. 301: zrušený – spoj je zapracovaný do nového spoja č. 17 na linke 601471
 • spoj č. 309: zrušený – spoj je zapracovaný do nového spoja č. 11 na linke 603433

Linka č. 603429 – Brezno-Jarabá-Srdiečko-Podbrezová-Brezno:

 • spoj č. 3: nový spoj s platnosťou premávania „6+“, negatívna značka 12, s odchodom zo zastávky „Srdiečko“ o 9:40 hod.
 • spoj č. 20: nový spoj s platnosťou premávania „6+“, negatívna. značka 12, s odchodom zo zastávky „Podbrezová, aut.st.“ o 8:30 hod. s nadväznosťou „spoj 20 počká na zastávke „Podbrezová, aut. st.“ príchod vlaku REX 825″
 • spoj č. 63: bez časovej zmeny, doplnené poznámky „na spoj č. 63 naväzuje v zastávke „Podbrezová, aut. st.“ vlak č. 7282 do „Banská Bystrica“ s prípojom na RR 17842″ a „spoj č. 63 počká na zastávke „Tále, hotel Partizán“ príchod spoja č. 18 linky 603429 najviac 2 minúty“
 • spoj č. 18: doplnenie náväznosti „na spoj 18 naväzuje v zast. „Tále, Hotel Partizán“
 • spoj č. 63 linky 603429 do „Podbrezová, aut. st.“

Linka č. 603430 – Osrblie-Hronec-Valaská,Piesok-Podbrezová-Dolná Lehota,Krpáčovo:

 • spoje č. 40, 53: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 8: časový posun o 10 min. neskôr s odchodom zo zastávky „Podbrezová, aut. st.“ o 11:25 hod

Linka č. 603433 – Podbrezová-Telgárt:

 • spoj č. 11: nový spoj s platnosťou premávania „X“ negatívna značka 28 zo zastávky „Podbrezová, Lopej, Turčan“ o 14:18 hod
 • spoj č. 9: doplnenie negatívnej značky 34
 • spoj č. 92: zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 40: upravená poznámka „na spoj 40 naväzuje v zastávke „Pohorelá, žel. st.“ vlak REX 820 do „Banská Bystrica““
 • spoj č. 60: upravená poznámka „na spoj 60 naväzuje v zastávke „Brezno, žel. st.“ vlak REX 822 do „Zvolen os. st.““

Linka č. 603434 – Telgárt-Podbrezová:

 • spoje č. 28 a 134: doplnenie časového údaju na zastávke „Beňuš, ZŠ“

Linka č. 603435 – Podbrezová-Brezno-Čirny Balog,Medveďov-Fajtov-Komov-Čierny Balog,Dobroč:

 • spoj č. 6: nový spoj s platnosťou premávania „X“ negatívna značka 28 zo zastávky „Čierny Balog, Medveďov stred“ o 7:00 hod., zapracovanie zastávky „Podbrezová, Lopej, Turčan“
 • spoj č. 8: zmena negatívnej značky na „34“

Linka č. 603436 – Podbrezová-Brezno-Čierny Balog,Fajtov-Komov-Dobroč:

 • spoj č. 40: doplnenie negatívnej značky 34
 • spoj č. 2: nový spoj s platnosťou premávania „X“ negatívna značka 28, s odchodom zo zastávky „Čierny Balog, Dobroč, garáž“ o 6:25 hod.

Linka č. 603438 – Brezno-Liptovský Mikuláš-Liptovský Mikuláš,Aqua Park:

 • spoj č. 6: časový posun o 5 min. skôr, s odchodom zo zastávky „Lipt. Mikuláš, AS“ o 18:45 hod.
 • spoj č. 21: nový spoj s platnosťou premávania „+“, negatívna značka 12, s odchodom zo zastávky „Brezno, žel. st.“ o 8:45 hod.
 • spoj č. 24: nový spoj s platnosťou premávania „+“, negatívna značka 12, s odchodom zo zastávky „Čertovica, motorest“ o 10:00 hod.
 • spoj č. 23: nový spoj s platnosťou premávania “ 6+“, negatívna značka 12, s odchodom zo zastávky „Brezno, žel. st.“ o 15:10 hod.
 • spoj č. 22: nový spoj s platnosťou premávania “ 6+“, negatívna značka 12, s odchodom zo zastávky „Čertovica, motorest“ o 15:45 hod.
 • spoje č. 3, 2: doplnenie negatívnej značky 20

OKRES DETVA

Linka č. 604440 – Detva-Zvolen-Banská Bystrica:

 • Spoj č. 14: presmerovaný cez Lieskovec o odchodom 16:50 hod. zo zastávky „Lieskovec, požiarna zbrojnica“ a 16:51 hod. zo zastávky „Lieskovec, panelák“

Linka č. 604442 – Detva,žel.zast.-Detva,nám.-Detva,Skliarovo-Hriňová,Zánemecká-Hriňová,ZŤS:

 • Spoj č. 15: časový posun spoja o 5 minút skôr zo zastávky „Detva, SAD“ s odchodom o 4:45 hod.

Linka č. 604445 – Detva,žel.zast.-Detva,nám.-Dúbravy-Dúbravy,Iviny-Detva,PPS:

 • spoj č. 34: predĺženie trasy o úsek „Detva, rešt. Siroň – Detva, ul. A. Hlinku“

Linka č. 604448 – Detva-Kriváň-Hriňová-Látky:

 • spoj č. 36: zapracovanie zastávky „Detva, ul. A. Hlinku“
 • spoj č. 57: predĺženie trasy o úsek „Detva, nám – Detva, ZŠ“
 • spoj č. 58: predĺženie trasy o úsek „Detva, ZŠ – Detva, nám.“, zrušenie zachádzania spoja cez „Detva, ul. A. Hlinku“
 • spoj č. 72: zapracovanie zastávky „Detva, ul. A. Hlinku“

Linka č. 604454 – Zvolen-Detva-Hriňová-Hnúšťa:

 • spoj č. 4: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Látky“ s odchodom o 4:55 hod.
 • spoj č. 11: časový posun o 5 minút neskôr zo zastávky „Hriňová, stred“ s odchodom o 15:22 hod.

Linka č. 604455 – Hriňová,Snohy-Detvianska Huta-Hriňová,ZŤS-Hriňová,Slanec-Hriňová,Blato:

 • spoj č. 1: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Hriňová, ZŤS“ s odchodom o 4:50 hod.
 • spoj č. 2: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Hriňová, Blato“ s odchodom o 5:10 hod.
 • spoj č. 45: časový posun o 5 minút neskôr zo zastávky „Hriňová, stred“ s odchodom o 15:00 hod.
 • spoj č. 47: zrušený
 • spoj č. 48: časový posun o 5 minút neskôr zo zastávky „Hriňová, Blato“ s odchodom o 15:25 hod.
 • spoj č. 55: časový posun o 5 minút neskôr zo zastávky „Hriňová, stred“ s odchodom o 15:00 hod.
 • spoj č. 59: zmena platnosti z „X38“ na „X22“

Linka č. 604457 – Hriňová-Kriváň-Detva-Zvolen:

 • spoj č. 28: časový posun o 5 minút neskôr zo zastávky „Zvolen, AS“ s odchodom o 14:30 hod.
 • Spoj č. 34: doplnený časový údaj na zastávke „Zvolen, Bučina, aut. nást.“ o 17:03 hod.
 • Spoj č. 37: doplnená poznámka „na spoj 37 naväzuje v zastávke „Zvolen, AS“ spoj 18 linky 612409 do „Žiar nad Hronom““

OKRES KRUPINA

Linka č. 605402 – Dudince-Krupina-Zvolen-Banská Bystrica:

 • spoj č. 19: doplnená poznámka „spoj 19 počká na zastávke „Hontianske Nemce, kult. dom“ príchod spoja číslo 40 linky 605404 najviac 3 minút“

Linka č. 605403 – Krupina-Dudince:

 • spoj č. 2: doplnená poznámka „spoj 2 počká na zastávke „Hontianske Nemce, kult. dom“ príchod spoja číslo 3 linky 602403 najviac 3 minút“
 • spoj č. 9: upravená nadväznosť „na spoj 9 naväzuje v zastávke „Dudince, hotel Minerál“ spoj 14 linky 402410 do „Levice, AS“, spoj 16 linky 402410 do „Levice, AS““
 • spoje č. 59 a 60: zmena negatívnej značky z „10“ na negatívnu značku „28“

Linka č. 605404 – Krupina-Sitnianska Lehôtka-Kráľovce-Krnišov-Rykynčice-Plášťovce-Dudince:

 • spoj č. 31: úprava jazdnej doby a doplnená poznámka „spoj 31 počká na zastávke „Hontianske Nemce, kult. dom“ príchod spoja číslo 33 linky 602403 najviac 3 minút“
 • spoj č. 40: časový posun o 2 minúty skôr zo zastávky „Rykynčice, Dolné Rykynčice“ s odchodom o 17:23 hod. a doplnenie náväznosti „na spoj 40 naväzuje v zastávke „Hontianske Nemce, kult. dom“ spoj 19 linky 605402 do „Krupina, aut.st““

Linka č. 605408 – Krupina-Litava-Čebovce-Cerovo:

 • spoj č. 27: presmerovaný zo zastávky „Litava, Jednota“ cez „Cerovo, Duchenec“ do zastávky „Cerovo, Jednota“
 • spoj č. 31 a 22: odstránené z dôvodu presmerovania spoja č. 27
 • spoj č. 15: oprava času príchodu do zastávky „Cerovo, ZŠ“ na 12:01 hod.
 • oprava záhlavia CP – odstránené „Čebovce“

Linka č. 605411 – Krupina,Červená Hora-Krupina-Krupina,Kopanice:

 • spoje č. 5 a 6: nahradené z rannej na popoludňajšiu časovú polohu
 • spoj č. 13: predĺžený o úsek „Krupina, Červená Hora, Filip“ – „Krupina, aut. st.“
 • spoj č. 5: odstránený

OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ

Linka č. 610403 – Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Závada-Lučenec:

 • spoj č. 14: doplnenie negatívnej značky „10“
 • spoj č. 114: nový spoj s odchodom 13:25 hod. zo zastávky „Lučenec, AS“ so zachádzkou cez „Halič“

Linka č. 610404 – Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Dolná Strehová-Lučenec:

 • doplnenie zastávky „Panické Dravce I“

Linka č. 610405 – Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Bušince-Lučenec:

 • doplnenie zastávky „Panické Dravce I“ na všetkých spojoch linky

Linka č. 610407 – Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Želovce-Kováčovce:

 • doplnenie zastávky „Želovce, zast.“ – na všetkých spojoch.
 • spoj č. 1: časový posun o 5 minút skôr s odchodom 7:50 hod. zo zastávky „Želovce, zast.“

Linka č. 610409 – Modrý Kameň-Veĺký Krtíš-Slovenské Ďarmoty-Šahy:

 • zjednosmernenie obsluhy zastávky „Veľká Čalomija, ZŠ“ – smer „Veľká Čalomija, obec“
 • spoje č. 2, 5, 6, 8, 14, 15 a 17: zapracovanie zastávky „Veľká Čalomija, ZŠ“

Linka č. 610411 – Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Čebovce-Opatovská Nová Ves-Šahy:

 • spoje č. 1, 3, 6 a 14: zapracovanie zastávky „Veľká Čalomija, ZŠ“

OKRES ZVOLEN

Linka č. 611406 – Zvolen-Budča-Železná Breznica-Dubové:

 • spoj č. 39: vedený cez zastávku „Zvolen, ul. Kozáčeka Centrum“, časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Zvolen, AS“ s odchodom o 13:30 hod.
 • spoj č. 45: vedený cez zastávku „Zvolen, ul. Kozáčeka Centrum“, časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Zvolen, AS“ s odchodom o 16:25 hod.

Linka č. 611409 – Zvolen-Pliešovce-Krupina:

 • úprava trasy linky – vložená zastávka „Zvolen, Neresnica“
 • spoj č. 4: doplnený časový údaj na zastávke „Zvolen, Neresnica“ s odchodom o 06:33 hod.
 • spoj č. 3: časový posun o 5 minút neskôr zo zastávky „Pliešovce, aut.st.“ s odchodom o 06:15 hod., doplnená poznámka „spoj 3 počká na zastávke „Pliešovce, aut.st.“ príchod spoja číslo 1 linky 610413 najviac 5 minút“
 • spoj č. 11: časový posun o 5 minút neskôr zo zastávky „Pliešovce, aut.st.“ s odchodom o 08:35 hod.
 • spoj č. 38: doplnený časový údaj na zastávke „Babiná, obec“ o 17:15 hod.
 • spoj č. 42: doplnený časový údaj na zastávke „Babiná, obec“ o 18:25 hod.

Linka č. 611412 – Zvolen-Pliešovce-Zaježová:

 • spoj č. 17: zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 28: zreálnenie jazdnej doby

Linka č. 611413 – Zvolen-Banská Štiavnica-Krupina:

 • úprava trasy linky – vložená zastávka „Krupina, rázc. k žel.st.“
 • spoj č. 2: doplnený časový údaj na zastávke „Krupina, rázc. k žel.st.“ o 6:29 hod.
 • spoj č. 5: doplnené časové údaje na zastávkach „Krupina, rázc. k žel.st.“ o 16:10 hod., „Krupina, rázc. Bzovík“ o 16:07 hod. a „Hontianske Nemce, Rakovec“ o 16:02 hod.

Linka č. 611415 – Zvolen-Zvolenská Slatina-Očová:

 • spoj č. 28: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Očová, píla“ s odchodom o 17:00 hod.

OKRES ŽARNOVICA

Linka č. 612402 – Žarnovica-Nová Baňa-Nová Baňa,Bukovina-Malá Lehota:

 • spoj č. 11: časový posun o 5 minút neskôr zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ s odchodom o 8:30 hod., zapracovanie poznámky „spoj 11 počká na zastávke „Nová Baňa, žel. st.“ príchod vlaku R 831 najviac 5 minút“
 • spoje č. 11, 25, 26, 52: zmena významu negatívnej značky „63“

Linka č. 612403 – Žarnovica-Župkov-Kľak:

 • spoje č. 11, 22, 23, 37: zmena významu negatívnej značky „63“

Linka č. 612406 – Hodruša-Hámre,Sandrik-Žarnovica-Veľké Pole/Župkov,Pecné-Kľak:

 • spoje č. 5, 10, 23, 28: zmena významu negatívnej značky „63“

Linka č. 612408 – Nová Baňa,žel.st.-Nová Baňa,Štále-Horné Hámre,Kostivrch:

 • spoje č. 11, 14: zmena významu negatívnej značky „63“

Linka č. 612409 – Kľak/Kremnica-Žiar nad Hronom-Hronská Dúbrava-Banská Bystrica:

 • spoj č. 8 : časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Zvolen, AS“ s odchodom o 10:30 hod.
 • spoj č. 20: zmena negatívnej značky „10“ na negatívnu značku „28“

OKRES ŽIAR NAD HRONOM

Linka č. 613401 – Žiar nad Hronom-Hliník nad Hronom-Vyhne:

 • spoj č. 8: zreálnenie jazdnej doby

Linka č. 613402 – Žiar nad Hronom-Nová Baňa-Malá Lehota:

 • spoj č. 46: doplnená poznámka „spoj 46 počká na zastávke „Žarnovica, motel Sitno“ príchod spoja č. 36 linky 612405, spoja č. 54 linky 613417 najviac 5 min.
 • spoj č. 48: doplnená poznámka „spoj 48 počká na zastávke „Žarnovica, motel Sitno“ príchod spoja č. 36 linky 612405, spoja č. 54 linky 613417 najviac 5 min.

Linka č. 613404 – Žiar nad Hronom-Hliník nad Hronom-Prestavlky-Prochoť:

 • spoj č. 6: doplnený časový údaj na zastávke „Žiar nad Hronom, TESCO“ o 6:24 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 7: doplnený časový údaj na zastávke „Prestavlky, Horná Trnávka“ o 11:40 hod., úprava jazdnej doby

Linka č. 613406 – Žiar nad Hronom-Lovča-Hliník nad Hronom-Prestavlky-Prochoť:

 • spoje č. 2, 5, 11, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27: doplnený časový údaj na zastávke „Prestavlky, Horná Trnávka“
 • spoj č. 10: zmena negatívnej značky z „32“ na negatívnu značku „63“
 • spoj č. 17: zreálnenie jazdnej doby

Linka č. 613407 – Žiar nad Hronom-Lovčica Trubín-Janova Lehota-Kosorín:

 • zmena názvu zastávky „Žiar nad Hronom, pož. zbrojnica“ na „Žiar nad Hronom, Domov dôchodcov“ na žiadosť mesta Žiar nad Hronom
 • z linky odstránená zastávka „Lutila, rázc.“

Linka č. 613408 – Žiar nad Hronom-Slaská-Janova Lehota:

 • zmena názvu zastávky „Žiar nad Hronom, pož. zbrojnica“ na „Žiar nad Hronom, Domov dôchodcov“ na ziadosť mesta Žiar nad Hronom
 • spoj č. 11: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Žiar nad Hronom, Závod SNP“ s odchodom o 6:45 hod.
 • spoj č. 16: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Lutila, kult. dom“ s odchodom o 7:05 hod, zapracovanie nadväznosti
 • spoj č. 34: doplnená poznámka „spoj 34 počká na zastávke „Janova Lehota, pri moste“ príchod spoja č. 29 linky 613407 najviac 5 min.
 • spoj č. 37: časový posun o 10 minút neskôr zo zastávky „Žiar nad Hronom, SAD“ s odchodom o 18:37 hod., zreálnenie jazdnej doby

Linka č. 613409 – Žiar nad Hronom-Kremnica-Kunešov:

 • spoj č. 25: doplnená negatívna značka „20“
 • spoj č. 28: doplnená negatívna značka „20“
 • spoj č. 80: doplnená nadväznosť „na spoj 80 naväzuje v zastávke „Žiar nad Hronom, aut. st.“ spoj 37 linky 613408 do „Kosorín““

Linka č. 613411 – Žiar nad Hronom-Trnavá Hora,Kľačany:

 • spoje č. 39, 40: zmena negatívnej značky z „48“ na negatívnu značku „31“

Linka č. 613412 – Žiar nad Hronom-Nevoľné-Kremnica:

 • spoj č. 15: zmena negatívnej značky z „32“ na negatívnu značku „20“

Linka č. 613417 – Žiar nad Hronom-Žarnovica,Lukavica/Hodruša Hámre,Kopanice-Hodruša Hámre:

 • spoj č. 49, 12, 24, 60: zmena negatívnej značky z „32“ na negatívnu značku „63“
 • spoj č. 55: zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 54: zreálnenie jazdnej doby na prípoj spoja 46 a 48 linky 613402 v zastávke „Žarnovica, motel Sitno“

Linka č. 613418 – Žiar nad Hronom-Vyhne-Žarnovica-Nová Baňa-Tekovské Nemce-Levice:

 • spoj č. 12: doplnený časový údaj na zastávke „Žiar nad Hronom, IV. ZŠ“ o 11:39 hod.

SAD Poprad

Úrad Prešovského samosprávneho kraja v súvislosti s pretrvávajúcou nepriaznivou situáciou spôsobenou šírením nákazy COVID-19 a poklesom využívania verejnej pravidelnej autobusovej dopravy cestujúcou verejnosťou pristupuje s platnosťou od 1. 1. 2021 k  zníženiu výkonov objednávaných prostredníctvom zmlúv o službách vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na rok 2021.

V praxi to bude znamenať, že Úrad Prešovského samosprávneho kraja od uvedeného dátumu prostredníctvom zmluvných dopravcov nezapracoval do cestovných  poriadkov podané pripomienky, návrhy a podnety miest a obcí, ako aj cestujúcej verejnosti, počas procesu tvorby cestovných poriadkov na obdobie 2020/2021 (od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021). Úpravy v cestovných poriadkoch platných pre rok 2021 budú spočívať len v časových úpravách autobusových spojov v rámci jednotlivých turnusových obehov zmluvných dopravcov a nepremávaní vybraných autobusových spojov.

Na základe zložitosti procesu tvorby cestovných poriadkov v súčasnej situácii Úrad Prešovského samosprávneho kraja pristúpil k rozhodnutiu o predĺžení aktuálne platných cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek do 31. 12. 2020. Znamená to, že autobusové spoje budú premávať podľa doteraz platných cestovných poriadkov (ich platnosť mala skončiť v sobotu 12. 12. 2020). Upozorňujeme zároveň na oficiálne určený termín vianočných školských prázdnin od 23. 12. 2020 (streda) do 7. 1. 2021 (štvrtok), resp. neoficiálne upravený termín vianočných školských prázdnin od 21. 12. 2020 (pondelok) do 8. 1. 2021 (piatok), kedy budú jednotlivé autobusové spoje premávať ako v dňoch školských prázdnin a s upozornením na termíny štátnych sviatkov počas Vianočného obdobia (od 24. do 26. 12. 2020, 1. 1. 2021 a 6. 1. 2021), kedy bude obmedzená prevádzka vybraných autobusových spojov.

Taktiež informujeme cestujúcu verejnosť, že na nácestných autobusových zastávkach nebudú v čase od 13. 12. 2020 zverejnené krátkodobo schválené cestovné poriadky, t. j. mimoriadne schválené cestovné poriadky na obdobie od 13. do 31. 12. 2020.

SAD Prešov

NARIADENIE MIMORIADNEJ ZMENY CESTOVNÝCH PORIADKOV OD 9.11.2020

Od 10. novembra dochádza v prímestskej autobusovej doprave v Prešovskom samosprávnom kraji k zmenám. Spoje, ktoré momentálne cestujúci nevyužívajú, nebudú premávať.  
Situácia, ktorá si vyžiadala zatvorenie škôl, viacerých prevádzok či nariadenie práce z domu pre mnohých zamestnancov, má výrazný vplyv na pohyb obyvateľstva. Mnohé prímestské autobusy v Prešovskom kraji v súčasnosti nie sú využívané. Župa preto pristupuje k opatreniam.  
V pondelok 9. novembra, počas jesenných prázdnin, budú autobusy prímestskej dopravy premávať v bežnom prázdninovom režime. K zmenám dôjde v utorok 10. novembra. Kraj do odvolania obmedzí výkon spojov, ktoré boli za posledné obdobie najmenej vyťažené. Pôjde napríklad o autobusy z Prešova do Giraltoviec, Chmeľova či Kojatíc. Dočasne zrušené budú aj niektoré spoje z Humenného do Prešova, Košíc, Sniny, Vranova nad Topľou a do Michaloviec.
V súvislosti s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky je v Prešovskom kraji od 23. októbra zrušená aj premávka posilových spojov pre účel dopravy žiakov a študentov na internáty. Informácie o aktuálnej ponuke spojov odporúčame cestujúcim sledovať na webových stránkach dopravcov alebo prostredníctvom www.cp.sk. 
V autobusoch stále platí prísny hygienický režim. Cestovať je možné iba s ochranným rúškom alebo respirátorom, prípadne ak má cestujúci prekryté horné dýchacie cesty šálom alebo šatkou. Z dôvodu ochrany vodičov nie je povolené obsadzovať prvý rad sedadiel za ním. 
V rámci zvyšovania ochrany zdravia vodičov a zároveň cestujúcich sa odporúča pri platení za lístok používať dopravnú kartu, aby čo v najmenšej miere dochádzalo ku kontaktu s hotovosťou. V rade je potrebné dodržiavať minimálne dvojmetrový odstup. Zoznam spojov, ktorých sa zmena týka:

linka 701429

spoj 3 s odchodom 5:50 z Bardejov, AS do Stropkova s príchodom 7:00 

spoj 6 s odchodom 13:05 zo Stropkov, AS do Bardejova s príchodom 14:20  

linka 707418

spoj 73 s odchodom 21:33 z Prešov, AS do Župčany s príchodom 21:47       spoj 72 s odchodom 22:20 zo Župčany, kostol do Prešova s príchodom 22:30

linka 707442

spoj 22 s odchodom 16:15 z Chmeľov, nám. do Prešova s príchodom 16:45

linka 707444

spoj 29 s odchodom 15:20 z Prešova do Chmeľova s príchodom 16:08

linka 709451

spoj 22 s odchodom 7:05 zo Stropkova do Humenného s príchodom 8:35
spoj 21 s odchodom 11:35 z Humenného do Stropkova s príchodom 13:00

linka 707447

spoj 7 s odchodom o 7:30 z Prešova do Vyšného Komárnika št.hr. bude skrátený po zastávku Svidník, AS s príchodom o 8:55. Následne vratný spoj 4 bude začínať zo zastávky Svidník, AS s odchodom 12:00 do Prešova s príchodom 13:33 hod.  
CESTOVNÉ PORIADKY ZVEREJNENÉ NA https://www.sad-po.sk/index.php?show=9&node=14

DPM Bratislava

Viacero liniek mestskej hromadnej dopravy sa od 13. decembra vráti na svoje pôvodné trasy.

Od 13. decembra 2020 vstupujú do platnosti nové cestovné poriadky bratislavskej MHD. Na väčšine liniek sa cestovné poriadky menia z dôvodu premenovania väčšieho množstva zastávok. Okrem toho prichádza aj k týmto významnejším zmenám v organizácii MHD:

 • Obnovená bude premávka električkovej linky 3 cez Americké námestie a Blumentál po zrekonštruovanej trati.
  • Súčasne sa ruší zastavovanie linky 9 na zastávke Vazovova, keďže prestup na linku 3 bude možný na zastávke Blumentál.
 • Linka 57 bude premávať po pôvodných trasách od Depa Jurajov dvor na Žabí majer a k Stavivám (odtiaľ cez Kalné jazero, Zlaté piesky a Starú Vajnorskú späť do Jurajovho dvora).
  • Prestup medzi linkami 57 a 4 bude možný na zastávke Jurajov dvor a v smere do centra mesta aj na zastávke Zlaté piesky.
 • Obnovené budú pôvodné trasy liniek 205 208 212 a N72.
  • Linka 205 bude medzi Rajskou a Mlynskými nivami premávať priamo po Dunajskej ulici a nebude už obsluhovať zastávku Špitálska, ktorú bude opäť obsluhovať linka 212.
  • Linka 208 bude premávať po pôvodnej trase Šulekova - Hodžovo nám. - Kollárovo nám. - Americké nám. - Záhradnícka - Svätoplukova - Prievozská - Miletičova - Ružová dolina - Mliekarenská.
  • Linky 212 a N72 budú medzi Kollárovým nám. a Prievozskou premávať obojsmerne cez Ul. 29. augusta a Mlynské nivy, kde obslúžia zastávky Špitálska, 29. augusta, Ondrejský cintorín, Autobusová stanica a Košická.
 • Na linkách 61 69 96 N61 nebude obsluhovaná doterajšia zastávka Avion, IKEA v smere od letiska.
  • Cestujúci môžu využiť zastávku Pestovateľská, ktorá sa nachádza v malej vzdialenosti od zrušenej zastávky.
 • Na linkách 52 a 56 sa upravil počet spojov zachádzajúcich k OC Vajnory/OC Rača na základe otváracích hodín centier.
 • Na viacerých linkách prichádza tiež k drobným časovým posunom spojov.

Arriva Michalovce

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 13. 12. 2020

Zmeny v CP

Od 13. decembra 2020 dochádza k pravidelnej zmene cestovných poriadkov na celoštátnej úrovni.

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii „Cestovné poriadky„.

Vysvetlivky značiek sa nachádzajú v sekcii „Prepravné poriadky„.

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie

BUS Karpaty

Úrad Prešovského samosprávneho kraja v súvislosti s pretrvávajúcou nepriaznivou situáciou spôsobenou šírením nákazy COVID-19 a poklesom využívania verejnej pravidelnej autobusovej dopravy cestujúcou verejnosťou pristupuje s platnosťou od 1. 1. 2021 k  zníženiu výkonov objednávaných prostredníctvom zmlúv o službách vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na rok 2021.

V praxi to bude znamenať, že Úrad Prešovského samosprávneho kraja od uvedeného dátumu prostredníctvom zmluvných dopravcov nezapracoval do cestovných  poriadkov podané pripomienky, návrhy a podnety miest a obcí, ako aj cestujúcej verejnosti, počas procesu tvorby cestovných poriadkov na obdobie 2020/2021 (od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021). Úpravy v cestovných poriadkoch platných pre rok 2021 budú spočívať len v časových úpravách autobusových spojov v rámci jednotlivých turnusových obehov zmluvných dopravcov a nepremávaní vybraných autobusových spojov.

Na základe zložitosti procesu tvorby cestovných poriadkov v súčasnej situácii Úrad Prešovského samosprávneho kraja pristúpil k rozhodnutiu o predĺžení aktuálne platných cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek do 31. 12. 2020. Znamená to, že autobusové spoje budú premávať podľa doteraz platných cestovných poriadkov (ich platnosť mala skončiť v sobotu 12. 12. 2020). Upozorňujeme zároveň na oficiálne určený termín vianočných školských prázdnin od 23. 12. 2020 (streda) do 7. 1. 2021 (štvrtok), resp. neoficiálne upravený termín vianočných školských prázdnin od 21. 12. 2020 (pondelok) do 8. 1. 2021 (piatok), kedy budú jednotlivé autobusové spoje premávať ako v dňoch školských prázdnin a s upozornením na termíny štátnych sviatkov počas Vianočného obdobia (od 24. do 26. 12. 2020, 1. 1. 2021 a 6. 1. 2021), kedy bude obmedzená prevádzka vybraných autobusových spojov.

         Taktiežinformujeme cestujúcu verejnosť,že na nácestných autobusových zastávkachnebudú v čase od 13. 12. 2020zverejnené krátkodobo schválené cestovné poriadky,t. j. mimoriadne schválené cestovné poriadky na obdobie od 13. do 31. 12. 2020. Informácie o autobusových spojoch bude možné získať len na autobusových staniciach, na webových stránkach zmluvných dopravcov www.sadpo.sk, www.sadpp.sk, www.sadhe.sk, www.buskarpaty.sk a na webovej stráne www.cp.sk.

DPM Žilina

Vianočný cestovný poriadok 2020

Na obdobie od 24.12.2020 do 8.1.2021 pripravil Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. pre cestujúcich nasledujúci vianočný cestovný poriadok.

Počas Štedrého dňa bude platiť cestovný poriadok   VOĽNÉ DNI  
Pravidelné spoje trolejbusových liniek budú mať svoje posledné odchody z východiskovej zastávky cca o 13:30 hod. Po tomto čase budú premávať 
  MIMORIADNE SPOJE   po trase nočnej linky č. 50 zabezpečujúcej prepravu z centra mesta Žilina na jednotlivé sídliská (Vlčince, Solinky a Hájik) a späť. Trasa z Hájika bude rozšírená o zastávku „Polícia“ v úseku medzi zastávkami „Spanyolova, nemocnica“ a „Železničná stanica“. 
Pravidelné spoje autobusových liniek budú mať svoje posledné odchody z východiskovej zastávky o cca 18:00 hod., pričom následne bude prevádzka prerušená až do cca 20:30 hod.

Pripomíname, že v dňoch 25.12., 26.12 a 27.12.2020 bude platiť cestovný poriadok   VOĽNÉ DNI   a v dňoch 28.12., 29.12. a 30.12.2020 bude žilinská MHD jazdiť v režime   PRÁZDNINY  .

Počas SILVESTRA (31.12.2020) budú spoje liniek MHD jazdiť v režime  
  VOĽNÉ DNI  .

Upozorňujeme cestujúcich, že na Nový rok (1.1.2021) bude platiť cestovný poriadok pre   VOĽNÉ DNI   pričom prvé spoje na všetkých linkách budú začínať cca o 6:00 hod. Zároveň budú premávať aj   MIMORIADNE SPOJE  po trase nočnej linky č. 50 zabezpečujúcej prepravu z centra mesta Žilina na jednotlivé sídliská (Vlčince, Solinky a Hájik) a späť. Trasa z Hájika bude rozšírená o zastávku „Polícia“ v úseku medzi zastávkami „Spanyolova, nemocnica“ a „Železničná stanica“.

Presné časy odchodov prvých spojov všetkých liniek z východiskovej zastávky sú uvedené vo vianočnom cestovnom poriadku.

Cestovný poriadok pre   VOĽNÉ DNI  bude platiť aj počas prvých pracovných dní po Novom roku tzn. v dňoch 2.1., 3.1. a 6.1.2021, pričom počas  4.1., 5.1., 7.1.a 8.1.2021 bude platiť cestovný poriadok
  PRÁZDNINY  .

Pozn. 1: pripomíname cestujúcim, že dňa 24.12.2020 a 1.1.2021 bude na mimoriadnych spojoch platiť bežné denné cestovné. 

STRUČNÝ PREHĽAD VIANOČNÉHO CESTOVNÉHO PORIADKU

DÁTUMREŽIM MHD
24.12.2020   VOĽNÉ DNI     
(v obmedzenom režime) 
  + MIMORIADNE SPOJE   
25.12.2020    VOĽNÉ DNI    
26.12.2020    VOĽNÉ DNI    
27.12.2020    VOĽNÉ DNI    
28.12.2020    PRÁZDNINY  
29.12.2020    PRÁZDNINY  
30.12.2020    PRÁZDNINY  
31.12.2020     VOĽNÉ DNI   
01.01.2021     VOĽNÉ DNI   
(v obmedzenom režime) 
 +  MIMORIADNE SPOJE    
02.01.2021    VOĽNÉ DNI    
03.01.2021    VOĽNÉ DNI    
04.01.2021    PRÁZDNINY  
05.01.2021    PRÁZDNINY  
06.01.2021    VOĽNÉ DNI    
07.01.2021    PRÁZDNINY   
08.01.2021    PRÁZDNINY   

SAD Dunajská Streda

Zmena cestovných poriadkov od 13.12.2020

Vážení cestujúci,

Oznamujeme Vám, že s platnosťou od 13.12.2020 dochádza k úprave cestovných poriadkov, dotknuté linky nájdete na našom webe tu: https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok-zmeny

Naďalej platí podmienka ochrany cestujúcej verejnosti a to, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o:
  - maximálne uprednostňovanie bezhotovostnej platby (dopravnej karty), čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,
  - maximálne využívanie možnosti e-shopu na nabíjanie čipovej dopravnej karty, pričom dostupnosť kreditu môže nastať až o 24 hod. a dopravná karta, resp. kredit sa aktivuje prvým priložením k palubnému počítaču v autobuse dopravcu, u ktorého bol vklad realizovaný,
  - sledovanie našej webovej stránky, ktorá informuje o prípadných zmenách.

SAD Humenné

Oznam pre cestujúci verejnosť


Úrad Prešovského samosprávneho kraja v súvislosti s pretrvávajúcou nepriaznivou situáciou spôsobenou šírením nákazy COVID-19 a poklesom využívania verejnej pravidelnej autobusovej dopravy cestujúcou verejnosťou pristupuje s platnosťou od 1. 1. 2021 k  zníženiu výkonov objednávaných prostredníctvom zmlúv o službách vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na rok 2021.

V praxi to bude znamenať, že Úrad Prešovského samosprávneho kraja od uvedeného dátumu prostredníctvom zmluvných dopravcov nezapracoval do cestovných  poriadkov podané pripomienky, návrhy a podnety miest a obcí, ako aj cestujúcej verejnosti, počas procesu tvorby cestovných poriadkov na obdobie 2020/2021 (od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021). Úpravy v cestovných poriadkoch platných pre rok 2021 budú spočívať len v časových úpravách autobusových spojov v rámci jednotlivých turnusových obehov zmluvných dopravcov a nepremávaní vybraných autobusových spojov.

Na základe zložitosti procesu tvorby cestovných poriadkov v súčasnej situácii Úrad Prešovského samosprávneho kraja pristúpil k rozhodnutiu o predĺžení aktuálne platných cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek do 31. 12. 2020. Znamená to, že autobusové spoje budú premávať podľa doteraz platných cestovných poriadkov (ich platnosť mala skončiť v sobotu 12. 12. 2020). Upozorňujeme zároveň na oficiálne určený termín vianočných školských prázdnin od 23. 12. 2020 (streda) do 7. 1. 2021 (štvrtok), resp. neoficiálne upravený termín vianočných školských prázdnin od 21. 12. 2020 (pondelok) do 8. 1. 2021 (piatok), kedy budú jednotlivé autobusové spoje premávať ako v dňoch školských prázdnin a s upozornením na termíny štátnych sviatkov počas Vianočného obdobia (od 24. do 26. 12. 2020, 1. 1. 2021 a 6. 1. 2021), kedy bude obmedzená prevádzka vybraných autobusových spojov.

Taktiež informujeme cestujúcu verejnosť, že na nácestných autobusových zastávkach nebudú v čase od 13. 12. 2020 zverejnené krátkodobo schválené cestovné poriadky, t. j. mimoriadne schválené cestovné poriadky na obdobie od 13. do 31. 12. 2020. Informácie o autobusových spojoch bude možné získať len na autobusových staniciach, na webových stránkach zmluvných dopravcov www.sadpo.sk, www.sadpp.sk, www.sadhe.sk, www.buskarpaty.sk.

SAD Lučenec

Od 13.12.2020 t.j. od nedele dochádza k celoštátnej zmene cestovných poriadkov. Prosíme cestujúcich, aby si pred cestou skontrolovali, či nenastala úprava na ich linke a tým predišli možným nepríjemnostiam.

Linka
SpojOdôvodnenie zmeny
606403Lučenec - Kotmanová - Mýtna - Divín17, 23úprava jazdnej doby
606407Lučenec - Bušince - Veľký Krťíš - Modrý Kameň121úprava jazdnej doby
606407Lučenec - Bušince - Veľký Krťíš - Modrý Kameň62nepremáva od 13.12.2020 do 7.1.2021
606407Lučenec - Bušince - Veľký Krťíš - Modrý Kameň
zapracovanie zastávky Panické Dravce I
606412Lučenec - Rapovce/Trebeľovce - Mučín - Pleš/Lipovany7, 14úprava jazdnej doby
606412Lučenec - Rapovce/Trebeľovce - Mučín - Pleš/Lipovany43, 50nepremáva od 13.12.2020 do 7.1.2021
606415Lučenec - Halič - Závada - Ábelová111, 112nepremáva od 13.12.2020 do 7.1.2021
606416Lučenec - Halič - Veľký Krtíš11úprava času Veľký Krťíš, Priemstav
606416Lučenec - Halič - Veľký Krtíš9, 22nepremáva od 13.12.2020 do 7.1.2021
606416Lučenec - Halič - Veľký Krtíš11úprava jazdnej doby, zachádza do Mašková
606423Lučenec - Halič - Lentvora24posun spoja - 10 min., Halič ObÚ odchod 11:30
606425Lučenec - Poltár - Látky1, 14, 16nepremáva od 13.12.2020 do 7.1.2021
606425Lučenec - Poltár - Látky2premáva od 13.12.2020 do 7.1.2021, posun spoja
606428Lučnec - Zvolen - Banská Bystrica4úprava času Zvolenská Slatina, Vígľaš
606428Lučnec - Zvolen - Banská Bystrica16úprava jazdnej doby
606428Lučnec - Zvolen - Banská Bystrica14, 15nepremáva od 13.12.2020 do 7.1.2021
606445Lučenec - Holiša - Nitra nad Ipľom3, 4nepremáva od 13.12.2020 do 7.1.2021
607401Kokava nad Rim. - Brezno - Banská Bystrica
zapracovaná zastávka Kokava nad. Rim., Šťavica
607401Kokava nad Rim. - Brezno - Banská Bystrica4, 6úprava času Kokava nad Rim. Píla
608410Revúca - Jelšava - Tornaľa8, 13nepremáva od 13.12.2020 do 7.1.2021
608482Tornaľa - Kameňany16, 17nové spoje, požiadavka obce
608483Tornaľa - Rašice9, 10, 11posun spoja
608484Tornaľa - Gemer11, 17posun spoja
608485Tornaľa - Vyšné Valice2, 20posun spoja
608485Tornaľa - Vyšné Valice12, 113nepremáva od 13.12.2020 do 7.1.2021
608486Tornaľa - Vlkyňa11, 13, 14posun spoja
608487Tornaľa - Rimavská Seč37posun spoja
609404Rimavská Sobota - Teplý Vrch - Hrušovo18posun spoja
609406Rimavská Sobota - Teplý Vrch - Ratkovské Bystré109, 128nepremáva od 13.12.2020 do 7.1.2021
609406Rimavská Sobota - Teplý Vrch - Ratkovské Bystré9, 28premáva v pracovných dňoch počas školského vyučovania
609408Rimavská Sobota - Uzovská Panica24posun spoja
609409Rimavská Sobota - Tornaľa12, 32, 39posun spoja
609412Rimavská Sobota - Bátka - Číž10posun spoja
609413Rimavská Sobota - Rimavská Seč14nová zachádka do Orávka, posun spoja
609413Rimavská Sobota - Rimavská Seč56, 156zapracovanie zastávky Sútor
609415Rimavská Sobota - Gemerský Jablonec19úprava spoja - presmerovanie
609416Rimavská Sobota - Konrádovce4, 9, 22, 25posun spoja, zrušená zachádzka Sútor
609417Rimavská Sobota - Tachty21, 24spoj premáva aj v sobotu
609440Rimavská Sobota - Tisovec - Brezno101zrušený spoj
609440Rimavská Sobota - Tisovec - Brezno1, 45, 43, 36, 38, 50zmena vysvetliviek
609440Rimavská Sobota - Tisovec - Brezno54/154, 55/155nový spoj/pôvodný spoj - rozdelnie
609445Tisoves - Kokava nad Rim - Ďubákovo70/170, 55/155, 53/153, 79/179, 98/ 198nový spoj/pôvodný spoj - rozdelnie