Aktuálne zmeny od 6.6.2022 v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku.

ARRIVA Nové Zámky

Zmeny cestovných poriadkov MHD Levice od 1.júna 2022 z dôvodu zmien grafikonu ŽSR

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek s platnosťou od  1. júna  2022

402103/ MHD 3

sp.č. 08 – zapracovaná zachádzka na zastávku AS-Žel.stanica,nást.č.28, upravená jazdná doba (prípoj od vlaku)

402104 / MHD 4

sp.č.10 – spoj bude vedený cez zastávky Levice,ZsVAK a Ul.kpt.Nálepku,zrušená zastávka Ul.Ľ.Štúra(požiadavka dôchodcov z Ul.Kpt.Nálepku)

sp.č. 11 – odchod spoja zo zastávky Ul.28.októbra je upravený na 11:30 hod.(prípoj na AS Levice od vlaku)

402105/ MHD 3

sp.č. 02 – zapracovaná zachádzka na zastávku AS-Žel.stanica,nást.č.28 (prípoj od vlaku)

402110 / MHD 10

sp.č. 01 – odchod spoja zo zastávky Ul.Vojenská-MŠ je upravený na 5:00 hod.(prípoj na vlak a na linku 402417 do Nitry)

sp.č. 25 – odchod spoja zo zastávky Kuzmányho ul. je upravený na 13:10 hod. (prípoj na AS Levice od vlaku)

402111 / MHD 11

sp.č. 03 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS-Žel.stanica č.30 je upravený na 18:43 hod. a spoj je vedený cez zastávku Ku Bratke,Perec,zrušené zastávky Gymnázium,Pri Podlužianke, SLSP a Nám Šoltésovej (prípoj od vlaku a PAL)

sp.č. 25 – nový spoj s odchodom 12:40 hod. v ,6+, zo zastávky Levice,AS  po zastávku Vinohrady,sídlisko(prípoj od vlaku)

sp.č. 27 – nový spoj s odchodom 16:40 hod. v ,6+, zo zastávky Levice,AS  po zastávku Vinohrady,sídlisko (prípoj od vlaku)

sp.č. 29 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS-Žel.stanica č.30 je upravený na 20:05 hod.(turnusový obeh)

sp.č. 53 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS-Žel.stanica č.30 je upravený na 18:43 hod. a spoj je vedený cez zastávku Ku Bratke,Perec a Nám.hrdinov,Hotel Lev,zrušené zastávky Gymnázium,Pri Podlužianke, SLSP a Nám Šoltésovej(prípoj od vlaku a PAL)

402112 / MHD 12

sp.č. 03 – odchod spoja zo zastávky Vinohrady,sídlisko je upravený na 6:56 hod.(prípoj na vlak)

sp.č. 17 – nový spoj s odchodom 19:00 hod. v ,6+, zo zastávky Vinohrady,sídlisko po zastávku Levice,AS(prípoj na vlak)

sp.č. 25 – nový spoj s odchodom 17:00 hod. v ,6+, zo zastávky Vinohrady,sídlisko po zastávku Levice,AS(prípoj na vlak)

sp.č. 33 – nový spoj s odchodom 13:00 hod. v ,6+, zo zastávky Vinohrady,sídlisko po zastávku Levice,AS(prípoj na vlak)

Zmeny cestovných poriadkov od 1.júna 2022 z dôvodu zmien grafikonu ŽSR

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek s platnosťou od  1. júna 2022

OJ Levice:

402403 Levice – Nová Dedina – Pukanec – Uhliská

č. 37 – odchod spoja je upravený na 22:36 hod.(prípoj od vlaku R855-náhradná doprava)

402424 Levice – Starý Tekov – Tlmače

č.41 – odchod spoja je upravený na 22:36 hod.(prípoj od vlaku R855-náhradná doprava)

402425 Levice – Čajkov – Tlmače  – Kozárovce

č. 51 – odchod spoja je upravený na 22:36 hod.(prípoj od vlaku R855-náhradná doprava)

Autobusová zastávka Nové Zámky, Pod kopcom bez obsluhy počas úplnej uzávierky ulice

Oznamujeme, že z dôvodu úplnej uzávierky ulice Pod kopcom v meste Nové Zámky nebude obsluhovaná zastávka Nové Zámky, Pod kopcom až do ukončenia úplnej uzávierky.


SAD Trenčín

Doprava zdarma

Cestujúcim, ktorí sa preukážu dokladom o prekročení ukrajinsko – slovenských hraníc nie starším ako 24.02.2022, je umožnené cestovať linkami mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne zdarma do 30.06.2022.

OZNAM PRE CESTUJÚCICH - Zastávka Inovecká

Oznam pre cestujúcich - zastávka Trenčín, Dlhé Hony

Vážení cestujúci, z dôvodu neprejazdnosti ulice Dlhé Hony, nebude zastávka prímestskej dopravy Trenčín, Dlhé Hony v dňoch 4.6. - 5.6.2022 (sobota a nedeľa) obsluhovaná. Cestujúci môžu využiť zastávku Trenčín, Dolný Šianec.


Eurobus

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy a MHD v Spišskej Novej Vsi a v Smižanoch

Od stredy 1. júna 2022 sa menia cestovné poriadky vybraných liniek prímestskej dopravy v regiónoch Košice, Rožňava, Spišská Nová Ves a vybraných liniek MHD v Spišskej Novej Vsi a v Smižanoch. Zmeny sa týkajú časových posunov spojov, úprav trasovania a zapracovania nových autobusových zastávok na základe žiadostí cestujúcich, obecných úradov a organizácie IDS Východ, s.r.o.

Prímestská doprava

Linka/spoj    Zmena

802437         zapracovaná zastávka Sokoľ, Jazdecký areál na všetkých prechádzajúcich spojoch
802438         zapracovaná zastávka Sokoľ, Jazdecký areál na všetkých prechádzajúcich spojoch
802460/5      časový posun spoja o 5 min. neskôr (14.55 h)
802460/12    časový posun spoja o 5 min. neskôr (16.03 h)
808402/13    časový posun spoja o 15 min. neskôr (10.45 h)
808402/41    časový posun spoja o 3 min. neskôr (14.05 h)
808404/24    časový posun spoja o 5 min. neskôr (9.45 h)
808404/26    časový posun spoja o 15 min. neskôr (10.15 h) - prípoj od spoja 702502/1 z Košíc
808404/27    spoj vedený v Rožňave okolo NsP sv. Barbory
808404/46    časový posun spoja o 5 min. neskôr (13.40 h) - prípoj od spoja 808425/42 z Kr. Dlhej Lúky
808405/58    časový posun spoja o 10 min. neskôr (10.10 h) - prípoj od vlaku IC 182 Hornád z Budapešti
808406/13    časový posun spoja o 10 min. neskôr (10.35 h)
810408         zapracovaná zastávka Nemešany, bytovky na všetkých prechádzajúcich spojoch
810410         zapracovaná zastávka Nemešany, bytovky na všetkých prechádzajúcich spojoch
810465         zapracovaná zastávka Nemešany, bytovky na všetkých prechádzajúcich spojoch

MHD Spišská Nová Ves a Smižany

Linka/spoj    Zmena

MHD 2/ 4       časový posun spoja o 2 min. neskôr (6.32 h) - zabezpečenie prípoja od linky MHD 8
MHD 2/ 6       časový posun spoja o 5 min. neskôr (7.30 h)
MHD 7/ 3       spoj vedený už od sídl. Východ v čase 6.55 h
MHD 7/ 21     spoj zrušený
MHD 7/ 10     spoj vedený o 7.09 h len z Hájika a cez Podskalu
MHD 7/ 16     spoj zrušený - náhrada spoj 10 linky MHD 7
MHD 8/ 37     nový spoj o 14.00 h v trase sídl. Západ, kostol - OC Madaras
MHD 8/ 50     spoj zrušený - náhrada spoj 6 linky MHD 8
MHD 8/ 55     spoj zrušený
MHD 8/ 7       časový posun spoja o 3 min. neskôr (6.28 h)
MHD 8/ 51     časový posun spoja o 10 min. neskôr (16.25 h)
MHD 8/ 54     časový posun spoja o 10 min. neskôr (16.30 h)
MHD 8/ 57     časový posun spoja o 2 min. neskôr (16.47 h)
MHD 9/ 2       spoj vedený len v dňoch školských prázdnin - v dňoch školského vyučovania náhrada spoj 18 linky MHD 10
MHD 10/ 18   spoj vedený zachádzkou cez Autobusovú stanicu
MHD 13/ 7     časový posun spoja o 5 min. skôr (14.45 h)
MHD 13/ 10   časový posun spoja o 5 min. skôr (15.00 h) - zabezpečenie prípoja k vlaku Os 7825
MHD 14/ 1     spoj zrušený - náhrada spoj 3 linky MHD 14


Dopravný podnik Bratislava

Kompenzácie PCL cestujúcim v prímestskej doprave 

Vážení cestujúci, mali ste platný predplatný cestovný lístok/električenku (ďalej iba PCL) s aspoň jednou regionálnou zónou v termíne od 15. novembra 2021 do 28. februára 2022? Už čoskoro získate sľúbené bonusy.

Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji spúšťa automatické generovanie bonusových PCL od utorka 31.05.2022 v rámci kompenzácií za výpadky spojov z obdobia nástupu nového regionálneho autobusového dopravcu.

Výška bonusu je odvodená od typu PCL v kompenzovanom období:

Ak ste mali ste zakúpený PCL v termíne od 15.11.2021 do 31.01.2022 vrátane s platnosťou:

30 dní- získate bonus 30 dní

90 dní- získate bonus 30 dní

365 dní- získate bonus 2 x 30 dní

Ak ste mali ste zakúpený PCL v termíne od 01.02.2022 do 28.02.2022 s platnosťou:

30 dní- získate bonus 30 dní (neplatí pre ten istý, ktorý bol platný v termíne od 15.11.2021- 31.01.2022)

90 dní- získate bonus 30 dní

365 dní - získate bonus 30 dní

Predlžovať sa nebudú PCL, ktoré sú z pohľadu zákazníka bezplatné, tzn. SeniorPasy, ŤZP a darcovia krvi s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji a PCL (len pre zóny 100+101), ktoré boli stornované.

Nárok na zľavu budú mať aj držitelia preukazov ŤZP, ktorí nemajú nárok na bonusovú zľavu a tí zákazníci, ktorí nárok na bonusovú zľavu v zónach 100+101 majú, ale kupujú si PCL aj pre regionálne zóny.

Pripísanie bonusov prebehne nasledovne:

Kupujete si PCL na bezkontaktnú čipovú kartu (dopravnú kartu), bonusový PCL sa vám automaticky vygeneruje po nákupe nového PCL, vykonanom kedykoľvek v termíne od 31.05.2022 do konca roka 2022. Zónová platnosť na bonusového PCL bude rovnaká, ako na poslednom zakúpenom.

Držiteľom ročného PCL, ktorého platnosť končí až po uvedenom termíne kompenzácií, sa bonus vygeneruje automaticky, nie až pri kúpe ďalšieho PCL.

Kupujete si PCL prostredníctvom aplikácie IDS BK, k predĺženiu aktuálneho PCL dôjde automaticky bez potreby zakúpenia nového PCL. Ak v čase spustenia akcie nedisponujete platným PCL, v deň spustenia akcie sa vám vygeneruje PCL, na ktorý máte nárok v zmysle kompenzácie.

Bonusové PCL sa generujú automaticky a len raz pre každého cestujúceho s nárokom na kompenzáciu vo forme bonusu. Výber iného termínu platnosti bezplatného bonusu nie je možný.

V prípade akýchkoľvek otázok vám odporúčame kontaktovať Infocentrum IDS BK e-mailom na adresu: info@idsbk.sk alebo telefonicky: +421 948 102 102.

Potrebné informácie nájdete na stránke: https://www.idsbk.sk/oznamy/q16i001ju41d/.  

Občania Ukrajiny môžu bezplatne cestovať spojmi IDS BK, preukážu sa dokladom.

Občania Ukrajiny môžu oddnes cestovať bezplatne všetkými dopravcami v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Bezplatne sa odvezú na linkách MHD Dopravného podniku Bratislava, v regionálnych autobusoch spoločností ARRIVA Mobility Solutions a tiež v regionálnych vlakoch dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko.


Cestujúci sa môžu preukázať platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. V prípade regionálnych autobusov sa preukazujú vodičovi pri nástupe do autobusu. V prostriedkoch bratislavskej MHD a vlakoch ZSSK sa preukazujú pri prepravnej kontrole. 

Rozhodnutie vzniklo na základe výzvy ministra dopravy Andreja Doležala na prejavenie solidarity pre obyvateľov vojnou postihnutej Ukrajiny.

Громадяни України можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом IDS BK на підставі особистих документів Відтепер громадяни України можуть безкоштовно подорожувати усіма видами транспорту в рамках Єдиної транспортної системи Братиславського краю: громадським транспортом Dopravní podnik Bratislava, автобусами регіонального сполучення ARRIVA Mobility Solutions, а також регіональними потягами Залізничної компанії Словаччини.

Пасажирам достатньо пред'явити посвідчення особи або паспорт. У регіональних автобусах документи пред’являються водієві при посадці в автобус. У громадському транспорті Братислави та поїздах ZSSK вони пред’являються під час транспортного контролю. Рішення було прийнято на прохання міністра транспорту Андрія Долежаля на знак солідарності з народом зруйнованої війною України.


ARRIVA LIORBUS


Dopravný podnik Prešov

ZMENA OBSLUHY ZASTÁVKY ŠARIŠ PARKA ZRUŠENIE ZASTÁVKY BIKOŠ OD 2. 6. 2022 (ŠTVRTOK)

Vážení cestujúci, od štvrtka 2. júna 2022 je zastávka MHD Bikoš v oboch smeroch zrušená.

Zároveň dochádza k zmene obsluhy zastávky MHD Šariš Park.
Linka 45 túto zastávku od 2. júna 2022 nebude obsluhovať.
Linka 14 obsluhuje zastávku MHD Šariš Park bez zmeny


SAD Prievidza


IMHD Ružomberok

Počas jarmoku nebudú linky 1 a 6 zachádzať k Mestskému úradu.

Z dôvodu konania jarmoku na Nám. A. Hlinku bude táto ulica uzavretá pre všetku dopravu od štvrtka 2. júna od 17:00 do soboty 4. júna 2022 do 24:00.

Autobusové linky 1 a 6 počas jarmoku nebudú obsluhovať zastávku Mestský úrad. Cestujúci môžu využiť najbližšiu zastávku Námestie A. Hlinku.

Platná od od 26.9.2022

Platná od od 19.9.2022

Platná od od 12.9.2022