Aktuálne zmeny od 5.12.2022 v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku

ARRIVA Nitra

Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 11.12.2022

Linka 403 413 Nitra – Zlaté Moravce

 • Zrušené spoje 3 a 4
 • Na spoji 2 pridaná obslužnosť obce Choča a Tesárske Mlyňany a zmenené znamienko na X31
 • Na spoji 5 zmenené znamienko na X31

Linka 403 423 Nitra – Šaľa

 • Nový spoj 45 s odchodom z AS Nitra o 21.20 h do Šale. Spoj bude trasovaný cez obec Močenok
 • Nový spoj 40 s odchodom zo zast. Šaľa, žel.st. o 19.30 h do Nitry. Spoj bude trasovaný cez obec Močenok
 • Na spojoch 31 a 33 pridaná zastávka Cabaj-Čápor, Nový Cabaj

Linka 403 435 Nitra – Nové Sady – Radošina

 • Na spojoch 2 a 4 úprava jazdnej doby
 • Na spoji 9 pridaná zastávka Zbehy, kostol

Linka 403 434 Nitra – Radošina – Piešťany

 • Na spojoch 2,7,8,10,13,15,17 úprava jazdnej doby

Linka 403 467 Vráble – Veľký Cetín – Vinodol – Černík

 • Spoj 23 s odchodom z AS Vráble o 19.40 h posunutý na 19.50 h
 • Spoj 17 s odchodom z AS Vráble o 14.50 – zrušený
 • Spoj 15 s odchodom z AS Vráble o 14.30 h posunutý na 14.35 h

Linka 403 424 Nitra – Duslo,Šaľa – Rastislavice

 • Na spojoch 6,10,18 a 22 úprava jazdnej doby

Linka 403 421 Nitra – Rastislavice

 • Na spoji 20 úprava jazdnej doby

Linka 403 425 Nitra – Hájske – Sereď

 • Na všetkých spojoch úprava jazdnej doby
 • Spoje 15 a 39 s odchodom z AS NR o 14.40 h posunuté na 14.45 h

Linka 403 403 Nitra-Rišňovce-Kľačany

 • Spoj 3 s odchodom zo zast. Báb, Veľký Báb, OcÚ  o 5.05 h posunutý na 5.15 h a pridané znamienko nadväzuje na spoj 203413/2 na zast. Rišňovce, rázc. Rumanová
 • Spoj 8 s odchodom zo zast. Rišňovce, žel.st.  o 5.20 h posunutý na 5.30 h
 • Spoj 43 s odchodom z AS Nitra  o 22.40 h posunutý na 22.30

Linka 403 402 Nitra – Sereď – Trnava

 • Na spoji 9 úprava jazdnej doby
 • Na spoji 7 úprava jazdnej doby
 • Spoj 3 s odchodom z AS Nitra o 5.30 h a spoj 44 s odchodom z AS Trnava o 6.50 h zrušený
 • Na spoji 20 pridaná zastávka Dolná Streda, pošta
 • Na zrýchlených spojoch 17,47,46 a 48 zmena trasovania spoja a úprava tkm. Spoje budú premávať v Nitre po Bratislavskej ulici.

Linka 403 422 Nitra – Veľká Dolina

 • Spoj 44 s odchodom zo zastávky Svätoplukovo, domovina o 7.10 h posunutý na 7.15 h
 • Spoj 12 s odchodom zo zastávky Veľká dolina, OcÚ o 7.25 h posunutý na 7.20 h
 • Spoj 46 s odchodom zo zastávky Veľká dolina, OcÚ o 7.25 h posunutý na 7.20 h
 • Na spojoch 6,15,28 a 29 pridaná zastávka Polný Kesov, OcÚ + úprava jazdnej doby

Linka 403 420 Nitra-Štefanovičová-Rastislavice

 • Spoje 1 a 11 s odchodom z AS Nitra o 6.15 h posunuté na 6.10 h

Linka 403 401 Nitra-Veľké Zálužie

 • Na spoji 33 úprava jazdnej doby
 • Spoj 11 s odchodom z AS Nitra o 6.30 h posunutý na 6.25 h
 • Spoj 18 s odchodom o 7.05 zo zastávky Veľké Zálužie, psych. nemocnica posunutý na 6.50 h a zmenené znamienko – premáva v pracovný deň
 • Nový spoj 4 s odchodom o 7.05 zo zastávky Veľké Zálužie, psych. nemocnica, premávajúci v sobotu, v nedeľu a vo sviatok.

Linka 403 416 Nitra-Lapáš-Golianovo-Malý Cetín

 • Na spoji 20 úprava jazdnej doby

Linka 403 404 Nitra-Zbehy-Alekšince-Lukáčovce

 • Spoj 37 s odchodom z AS Nitra o 22.40 h posunutý na 22.35 h

Linka 403 468 Nitra – Vráble – Levice

 • Na spoji 8 pridaná zastávka Vráble, ZŠ
 • Spoj 21 s odchodom o 10.05 h z AS Vráble posunutý na 10.10 h a pridaná poznámka, počká na linku 404429/3 od Nových Zámkov
 • Spoj 69 s odchodom z AS Nitra o 13.40 h posunutý na 14.10 h

Linka 403 405 Nitra – Nové Sady – Kapince

 • Nový spoj 24 s odchodom zo zastávky Nové Sady, Ceroviny,RD o 15.30 h , nadväzujúcim na spoj 403433/1 do Šurianok  na zastávke Nové Sady,ZŠ
 • Na spoji 4 zmenené znamienko z pôvodného X32 na X49. Spoj bude premávať iba počas pracovných  dní bez školského vyučovania, okrem letných prázdnin.

Linka 403 433 Nové Sady – Šurianky

 • Nový spoj 1 s odchodom zo zastávky Nové Sady, ZŠ o 15.35 h

Linka 403 406 Nitra – Horné Obdokovce

 • Nový spoj 2 s odchodom zo zastávky Šurianky, jednota o 15.50 h

Linka 403 415 Nitra – Vráble

 • Spoj 32 s odchodom o 7.50 h z AS Vráble posunutý na 7.55 h, upravené trasovanie
 • Spoj 41 s odchodom z AS Nitra o 13.25 h posunutý na 13.30 h
 • Spoj 20 s odchodom z AS Vráble o 15.30 h posunutý na 15.15 h
 • Nový spoj 30 s odchodom z AS Vráble o 14.50 h do Nitry

Linka 403 418 Nitra – Mojzesovo

 • Na spoji 3 zmenené znamienko z pôvodného X32 na X10
 • Na spoji 1 zmenené znamienko z pôvodného X35 na X38

Linka 403 419 Nitra-Komjatice

 • Na spoji 5 úprava jazdnej doby

Linka 403460 Vráble –Michal  nad Žitavou – Kmeťovo – Černík

 • Spoj č. 15 – zmena odchodu 14:10 na 14:15 z Vrábeľ do Černíka

Linka 403461 Vráble –Úľany  nad Žitavou – Šurany – Nové Zámky

 • Spoj č. 16 – zmena odchodu 20:35 na 20:30 z Nových Zámkov do Vrábeľ
 • Spoj č. 90 – zmena odchodu 20:55 na 20:50 , predĺženie spoja po Vráble,AS

Linka 407404 Zlaté Moravce – Hronský Beňadik – Tlmače – Levice

 • Spoj č.3 s odchodom o 7:20 zo Zlatých Moraviec do Kozároviec zmena znamienka „+“ na „6+“ ( spoj bude premávať aj v sobotu).
 • Spoj č.14 s odchodom o 13:30 z Kozároviec do Zl. Moraviec zmena znamienka „+“ na „6+“ – (spoj bude premávať aj v sobotu).
 • Nový spoj č.15 s odchodom o 12:10 zo Zlatých Moraviec do Kozároviec v sobotu
 • Nový spoj č.20 s odchodom o 8:30 z Kozároviec do Zlatých Moraviec v sobotu

Linka 407405 Zlaté Moravce – Jedľové Kostoľany – Veľká Lehota

Spoj č. 2 – zmena odchodu 4:20 na 4:25 z Malej Lehoty do Zlatých Moraviec a úprava jazdnej doby

Spoj č.57 s odchodom o 16:10 zo Zl. Moraviec do Obýc zrušený  ( presunutý na linku 407424)

Linka 407406 Zlaté Moravce – Hronský Beňadik – Nová Baňa

 • Spoj č.5 zrušený  ( presunutý na linku 407404)
 • Spoj č.11 zrušený  ( presunutý na linku 407404)
 • Spoj č.22 zrušený  ( presunutý na linku 407404)
 • Spoj č.34 zrušený  ( presunutý na linku 407404)

Linka 407409 Zlaté Moravce – Vieska nad Žitavou – Vráble – Nitra

 • Spoj č. 18 – zmena odchodu 14:10 na 14:15 z Vrábeľ do Zlatých Moraviec
 • Spoj č. 84 – zmena odchodu 22:15 na 22:10 z Vrábeľ do Zlatých Moraviec

Linka 407410 Zlaté Moravce – Vieska nad Žitavou – Choča – Nitra

 • Spoj č. 5 – pridaná zastávka Nitra, CENTRUM
 • Spoj č. 3 – zmena odchodu 6:35 na 6:40 zo Zlatých Moraviec do Nitry , vynechané zastávky a zachádzky do Tesárskych .Mlynian a Choče ( zrýchlený spoj z linky 403413 , ktorá bude obsluhovať obce Tes.Mlyňany a Choču)
 • Spoj č.15- zmena znamienka
 • Spoj č.16- zmena znamienka , zrušené zastávky Kolíňany, nadcestie a Neverice, rázc.I.
 • Spoj č. 31 – zrušené zastávky Kolíňany, rázc., a Kolíňany, nadcestie
 • Spoj č.10 – zmena odchodu 7:35 na 7:30 z Nitry do Zlatých Moraviec
 • Spoj č.8 – zmena odchodu 8:10 na 8:30 z Nitry do Zlatých Moraviec
 • Spoj č.52– zmena odchodu 9:10 na 9:30 z Nitry do Zlatých Moraviec
 • Spoj č. 17 – zrušené zastávky Beladice, Pustý Chotár, rázc.; Neverice, rázc. I a II ; Jelenec, rázc.k žel.st    pridané zastávky Beladice, potraviny ; Beladice, stará škola ; Beladice, Pustý Chotár, Minár a Beladice, Pustý Chotár, kaštieľ
 • Spoj č. 71 – pridané zastávky Zlaté Moravce, OSP ; ZM, Chyzerovce, kult.dom ; Tesárske Mlyňany, most ;  Beladice, Veľké Chrašťany, rázc.; Beladice, SOUP ; Neverice, rázc. I a II ; Jelenec, rázc. k žel.st ; Kolíňany, rázc.  a Kolíňany, nadcestie
 • Nový spoj č. 27 s odchodom o 14:45 zo Zlatých Moraviec do Nitry v pracovných dňoch
 • Nový spoj č. 30 s odchodom o 15:15 z Nitry do Zlatých Moraviec v dňoch školského vyučovania

Linka 407412 Zlaté Moravce –  Choča

 • Spoj č.6 s odchodom o 6:20 z Choči do Zl. Moraviec zrušený  ( obec Choču obslúži spoj 403413/5)

Linka 407413 Zlaté Moravce – Velčice  – Nitra

 • Spoj č. 19 – Zmena odchodu 14:30 na 14:35 zo Zlatých Moraviec do Nitry

Linka 407414 Zlaté Moravce – Choča – Kostoľany pod Tribečom

 • Spoj č. 2 – Zmena odchodu 4:45 na 4:50 z Kostolian pod Tribečom do Zlatých Moraviec, úprava jazdnej doby

Linka 407415 Zlaté Moravce – Sľažany – Kostoľany pod Tribečom

 • Spoj č.7 – zmena odchodu 19:30 na 19:35 zo Sľažian do Kostolian pod Tribečom, úprava jazdnej doby

Linka 407424 Zlaté Moravce – Žitavany – Machulince

 • Nový spoj č.25 s odchodom o 16:10 zo Zlatých Moraviec do Machuliniec ( prenesený z linky 407405)

Linka 406404 Topoľčany – Bošany – Chudá Lehota

 • Spoj 3 s odchodom zo zastávky Topoľčany,AS o 6.05 h posunutý na 6.10 h
 • Spoj 8 s odchodom zo zastávky Chudá Lehota, nám. o 6.45 h posunutý na 6.50 h
 • Spoj 15 s odchodom zo zastávky Topoľčany,AS o 14.30 posunutý na 14.20 h

Linka 406 405  Topoľčany – Koniarovce – Zbehy – Nitra

 • Spoj 16 s odchodom zo zastávky Belince 7.05 h posunutý na 7.00 h  zároveň je na spoji pridaná zachádzka do obce Dvorany nad Nitrou
 • Na spoji 10 s odchodom zo zastávky Koniarovce,rázc. k žel.st. o 6.50 h zrušená zachádzka do obce Dvorany nad Nitrou
 • Na spoji 52 s odchodom zo zastávky Nitra,AS o 14.15 h pridaná zastávka Kamanová,Jednota
 • Na spoji 53 s odchodom zo zastávky Topoľčany,AS o 12.50 h pridaná zastávka Kamanová,Jednota a zastávka Hrušovany,kostol sv. Martina

Linka 406 406 Topoľčany – Horné Obdokovce – Čermany

 • Na spoji 32 zastávka Čermany pridané znamienko na vyčkanie spoja 19 linky 403406

Linka 406 409 Topoľčany – Veľké Ripňany – Hlohovec

 • Spoj 21 s odchodom zo zastávky Topoľčany, AS 18.18 hod posunutý na 18.30 h

Linka 406 412  Topoľčany – Bojná – Radošina – Piešťany

 • Na spoji 9 úprava jazdnej doby

Linka 406 414  Topoľčany – Tesáre

 • Spoj 5 s odchodom zo zastávky Topoľčany,AS  o 6.50 h posunutý na 6.40 h
 • Spoj 6 s odchodom zo zastávky Tesáre,Kokošová o 7.15 h posunutý na 7.05 h

Linka 406 415  Topoľčany – Závada – Podhradie

 • Spoj 17 s odchodom zo zastávky Topoľčany,AS  o 11.30 h posunutý na 11.15 h
 • Spoj 8 s odchodom zo zastávky Podhradie,pod hradom o 13.35 h posunutý na 12.20 h
 • Spoj 38 s odchodom zo zastávky Podhradie,pod hradom o 16.00 h posunutý na 16.20 h

Linka 406 416 Topoľčany – Prašice – Nemečky

 • Nový spoj 7 zo zastávky Topoľčany,AS s odchodom 13.20 h
 • Nový spoj 6 zo zastávky Prašice,tehelňa s odchodom o 13.55 h

Linka 406 421  Topoľčany – Prašice – Duchonka

 • Zrušené spoje 27 a 4
 • Spoj 30 zmenené znamienko z 32 na 31

ARRIVA Nové Zámky

Zmeny cestovných poriadkov MHD v meste Štúrovo od 11.12.2022

29. 11. 2022/

Súpis zmien:

404101 MHD Štúrovo – linka č. 1

č. 01 – úprava odchodu z 3:40 hod. na 3:35 hod.

07 –  úprava odchodu z 8:10 hod. na 8:00 hod.

09 –  úprava odchodu z 10:10 hod. na 10:00 hod.

11 –  úprava odchodu z 12:10 hod. na 12:00 hod.

13 –  úprava odchodu zo 14:35 hod. na 14:50 hod.

17 –  úprava odchodu z 9:00 hod. na 8:50 hod.

404102 MHD Štúrovo – linka č. 2

č. 03 – úprava odchodu zo 7:15 hod. na 7:10 hod.

05 –  úprava odchodu z 9:30 hod. na 9:35 hod.

07 –  úprava odchodu z 11:30 hod. na 11:35 hod.

11 –  úprava odchodu z 15:30 hod. na 15:35 hod.

13 –  úprava odchodu zo 16:10 hod. na 16:00 hod.

15 –  úprava odchodu zo 17:30 hod. na 17:40 hod.

21 –  úprava odchodu zo 7:15 hod. na 7:10 hod.

23 –  úprava odchodu z 15:30 hod. na 15:35 hod.

27 –  úprava odchodu z 15:30 hod. na 15:35 hod.

29 –  úprava odchodu z 13:25 hod. na 13:40 hod.

404103 MHD Štúrovo – linka č. 3

č. 01 – úprava odchodu zo 6:05 hod. na 5:55 hod.

05 –  úprava odchodu z 8:55 hod. na 8:45 hod.

09 –  úprava odchodu z 13:30 hod. na 13:35 hod.

11 –   úprava odchodu z 8:40 hod. na 8:30 hod

Zmeny cestovných poriadkov MHD v meste Nové Zámky a Šurany od 11.12.2022

29. 11. 2022/

Súpis zmien MHD Nové Zámky:

404001  MHD 1

úprava medzičasov

404004  MHD 4

č. 02 – úprava odchodu spoja z 12:45 hod. na 12:35 hod.

404006  MHD 6

č. 02 – úprava odchodu spoja z 5:15 hod. na 5:20 hod., skrátenie jazdnej doby, prípoj k vlaku

č. 09 – skrátenie jazdnej doby

č. 10 – úprava odchodu spoja z 7:55 hod. na 7:45 hod.

404007  MHD 7

č. 04 – úprava odchodu spoja z 6.50 hod. na 6.45 hod. – prípoj k vlaku

404008  MHD 8

č. 15 – úprava odchodu spoja z 16:08 hod. na 16:10 hod. – prípoj k vlaku, úprava medzičasov

č. 19 – úprava odchodu spoja z 16:30 hod. na 16:20 hod. – prípoj k vlaku

č. 17 – úprava odchodu spoja z 18.10 hod. na 18.12 hod. – prípoj k vlaku

č. 13 – úprava odchodu spoja z 18.00 hod. na 18.10 hod. – prípoj k vlaku

404009  MHD 9

č. 01, 09, 11, 17, 23 – skrátenie jazdnej doby

č. 01 – úprava odchodu spoja z 5:05 hod. na 5:10 hod.

č. 03 – úprava odchodu spoja z 5:55 hod. na 6:00 hod.

č. 11 – úprava odchodu spoja z 13:20 hod. na 13:10 hod.

č. 09 – úprava odchodu spoja z 19:00 hod. na 19:10 hod.

Súpis zmien MHD Šurany

404 201  MHD Šurany č. 1

bez zmeny

404202  MHD Šurany č. 2

Sp. č. 07 – úprava z 13:55 hod. na 14:00 hod

Zmeny cestovných poriadkov MHD v meste Levice, Šahy od 11.12.2022

29. 11. 2022/

Súpis zmien:

402101 / MHD 1

sp.č. 03 – odchod spoja je upravený na 9:35 hod. (turnusový obeh)

05 – odchod spoja je upravený na 6:40 hod. (zrušená zachádzka na Krížny vrch)

07 – odchod spoja je upravený na 04:53 hod. (turnusový obeh)

15 – odchod spoja je upravený na 11:10 hod. (prípoj od MHD 10)

17 – nový spoj v ,X31, s odchodom 7:15 hod. zo zastávky Levice,AS-žel.st.,(obsluha zastávky Krížny vrch,otoč)

21 – upravená jazdná doba

27 – odchod spoja je upravený na 8:33 hod. (turnusový obeh)

402103/ MHD 3

sp.č. 01 – odchod spoja je upravený na 05:10 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

07 – odchod spoja je upravený na 20:50 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

05 – odchod spoja je upravený na 13:00 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

06 – odchod spoja je upravený na 15:35 hod.(prípoj od vlaku na AS-Žel.st.)

12 – doplnená zastávka Sätojánska pustatina

17 – odchod spoja je upravený na 17:00 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

19 – odchod spoja je upravený na 4:58 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

25 – odchod spoja je upravený na 21:00 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

29 – odchod spoja je upravený na 13:00 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

402104 / MHD 4

sp.č.01 – odchod spoja je upravený na 5:10 hod. (turnusový obeh)

02 – nový spoj s odchodom 15:30 hod. z M.Kiaru do Levíc v ,60,(premáva medzi vianočnými sviatkami)

06 – odchod spoja je upravený na 4:46 hod. a zmena znamienka na ,X31,(turnusový obeh)

07 – odchod spoja je upravený na 8:43 hod.(turnusový obeh)

08 – odchod spoja je upravený na 9:40 hod.(turnusový obeh)

11 – odchod spoja je upravený na 11:15 hod.(turnusový obeh)

21 – odchod spoja je upravený na 9:40 hod. a spoj je predĺžený po Vinohrady

402105 / MHD 5

č. 02 – odchod spoja je upravený na 16:35 hod.(turnusový obeh)

05 – odchod spoja je upravený na 22:22 hod. (turnusový obeh)

11 – odchod spoja je upravený na 16:20 hod. (turnusový obeh)

402108 / MHD 8

sp.č. 07 – spoj je vedený zo sídl.Vinohrady s odchodom 14:29 hod. (turnusový obeh)

31 – spoj je vedený zo sídl.Vinohrady s odchodom 14:29 hod. (turnusový obeh)

402109 / MHD 9

sp.č. 05 – odchod spoja je upravený na 5:30 hod.(úprava odchodov vlakov)

11 – odchod spoja je upravený na 8:25 hod.(úprava odchodov vlakov)

17 – odchod spoja je upravený na 4:35 hod.(úprava odchodov vlakov) a úprava trasy spoja

19 – odchod spoja je upravený na 9:17 hod.(úprava odchodov vlakov)

21 – odchod spoja je upravený na 11:18 hod.(úprava odchodov vlakov)

29 – odchod spoja je upravený na 13:25 hod.(úprava odchodov vlakov)

35 – odchod spoja je upravený na 15:35 hod.,upravená jazdná doba(úprava príchodov vlakov)

39 – odchod spoja je upravený na 10:25 hod.(úprava odchodov vlakov)

41 – odchod spoja je upravený na 17:25 hod.(úprava odchodov vlakov)

43 – odchod spoja je upravený na 19:10 hod.(úprava odchodov vlakov)

402110 / MHD 10

sp.č. 07 – odchod spoja je upravený na 7:47 hod.(úprava príchodov vlakov)

11 – odchod spoja je upravený na 12:05 hod.(úprava príchodov vlakov)

13 – zrušený(úprava príchodov vlakov)

15 – odchod spoja je upravený na 8:45 hod.(úprava príchodov vlakov)

17 – zrušený(úprava príchodov vlakov)

19 – odchod spoja je upravený na 9:45 hod.(úprava príchodov vlakov)

21 – odchod spoja je upravený na 10:45 hod.(úprava príchodov vlakov)

31 – spoj je vedený zo sídl.Vinohrady s odchodom 13:50 hod. a spoj je predĺžený po Vinohrady(úprava

príchodov vlakov)

37 – odchod spoja je upravený na 18:55 hod.(úprava príchodov vlakov)

41 – odchod spoja je upravený na 21:50 hod.(úprava príchodov vlakov)

45 – odchod spoja je upravený na 19:50 hod.(úprava príchodov vlakov)

402111 / MHD 11

sp.č. 03 – odchod spoja je upravený na 18:37 hod.(turnusový obeh)

07 – odchod spoja je upravený na 10:05 hod.(úprava príchodov vlakov)

11 – odchod spoja je upravený na 12:05 hod.(úprava príchodov vlakov)

13 – odchod spoja je upravený na 14:05 hod.(úprava príchodov vlakov)

19 – odchod spoja je upravený na 16:05 hod.(úprava príchodov vlakov)

51 – odchod spoja je upravený na 7:55 hod.(úprava príchodov vlakov)

53 – odchod spoja je upravený na 18:37 hod.,zrušená zachádzka na Nám.hrdinov(turnusový obeh)

402112 / MHD 12

sp.č. 01 – odchod spoja je upravený na 12:45 hod.

03 – odchod spoja je upravený na 06:56 hod.

05 – odchod spoja je upravený na 7:17 hod.(úprava odchodov vlakov)

07 – odchod spoja je upravený na 09:15 hod.(úprava odchodov vlakov)

11 – odchod spoja je upravený na 11:15 hod.(úprava odchodov vlakov)

13 – odchod spoja je upravený na 16:40 hod.(úprava odchodov vlakov)

15 – odchod spoja je upravený na 13:15 hod. zapracovaná zastávka CITY PARK(úprava odchodov vlakov)

21 – odchod spoja je upravený na 15:13 hod.(úprava odchodov vlakov)

23 – odchod spoja je upravený na 16:00 hod.

27 – upravená jazdná doba

29 – odchod spoja je upravený na 19:01 hod.(úprava odchodov vlakov)

31 – odchod spoja je upravený na 19:17 hod.(úprava odchodov vlakov)

402169 / MHD SH

č. 01 – odchod spoja je upravený na 6:28 hod. (posun vlaku)

02 – odchod spoja je upravený na 6:45 hod. (prípoj od vlaku)

03 – nový spoj s odchodom 13:00 hod. v ,X10, zo zastávky Mládežnícka ul. (prípoj na vlak)

04 – odchod spoja je upravený na 7:15 hod. (turnusový obeh)

05 – odchod spoja je upravený na 6:53 hod. (turnusový obeh)

06 – zrušený(zrušený vlak)

16 – odchod spoja je upravený na 6:45 hod. (prípoj od vlaku)

Zmeny cestovných poriadkov MHD v meste Šaľa od 11.12.2022

29. 11. 2022/

Súpis zmien:

405 001  MHD Šaľa linka č. 1

Sp. č. 03 – úprava odchodu z 4:05 hod. na 4:15 hod.

Sp. č. 04 – úprava odchodu z 4:10 hod. na 4:20 hod.

Sp. č. 07 – úprava odchodu z 5:10 hod. na 5:15 hod.

Sp. č. 08 – úprava odchodu z 5:15 hod. na 5:20 hod.

Sp. č. 50 – úprava odchodu z 5:40 hod. na 5:52 hod.

Sp. č. 09 – úprava odchodu z 6:00 hod. na 5:55 hod.

Sp. č. 10 – úprava odchodu z 6:05 hod. na 6:00 hod.

Sp. č. 52 – úprava odchodu z 6:15 hod. na 6:20 hod.

Sp. č. 12 – úprava odchodu z 7:10 hod. na 7:15 hod., zrušené znamienko „X“ bude premávať bez obmedzenia

Sp. č. 19 – úprava odchodu z 9:00 hod. na 8:55 hod.

Sp. č. 20 – úprava odchodu z 9:20 hod. na 9:15 hod.

Sp. č. 23 – úprava odchodu z 10:20 hod. na 10:25 hod.

Sp. č. 26 – úprava odchodu z 11:20 hod. na 11:15 hod.

Sp. č. 35 – úprava odchodu z 15:45 hod. na 15:50 hod.

Sp. č. 42 – úprava jazdnej doby

Sp. č. 43 – úprava odchodu z 19:30 hod. na 19:25 hod.

Sp. č. 45 – úprava odchodu z 20:10 hod. na 20:25 hod.

Sp. č. 46 – úprava odchodu z 20:30 hod. na 20:45 hod.

Sp. č. 47 – úprava odchodu z 06:50 hod. na 06:55 hod.vedený po zastávku Šaľa Veča, námestie

Sp. č. 32 – úprava odchodu z 14:20 hod. na 14:15 hod.

Sp. č. 54 – ošetrený znamienkom „X“

Úprava jazdných dôb


SAD Zvolen

OD PIATKU 2. 12. 2022 bude nahradená diaľková linka

613 501 linkou 602 501

BANSKÁ ŠTIAVNICA – Levice – Vráble –
Nitra – Sereď – BRATISLAVA

Od 11. 12. 2022 sa menia cestovné poriadky MHD vo Zvolene

Linka č. 1 – Západ,Tulská-Námestie SNP-Zlatý Potok,konečná:

 • zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti od 11.12.2022 do 9.12.2023

Linka č. 2 – Západ, Tulská-Autobusová/Žel.stanica-Námestie SNP-Sekier,Dom dôchodcov-Sekier, hájovňa:

 • zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023

Linka č. 3 – Západ,Tulská-Gymnázium-Autobusová/Žel.stanica-Námestie SNP-SPP-Bakova Jama:

 • spoj č. 1: časový posun o 10 minút skôr s odchodom zo zastávky „Západ, Tulská“ o 05:00 hod.
 • spoj č. 2: časový posun o 10 minút skôr s odchodom zo zastávky „Bakova Jama“ o 05:30 hod.
 • spoj č. 11: časový posun o 15 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Západ, Tulská“ o 14:00 hod.
 • spoj č. 12: časový posun o 15 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Bakova Jama“ o 14:30 hod.
 • spoj č. 14: časový posun o 6 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Bakova Jama“ o 15:40 hod.
 • zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023

Linka č. 4 – Podborová-Námestie SNP-Autobusová/Žel.stanica-Zlatý Potok,konečná:

 • úprava jazdnej doby medzi zastávkami na všetkých spojoch linky
 • zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023

Linka č. 5 – Podborová-Námestie SNP-Lipovec-Sekier,Dom dôchodcov:

 • zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023

Linka č. 6 – Podborová-Námestie SNP-Autobusová/Žel.stanica-Západ, Tulská:

 • zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023

Linka č. 7 – Zlatý Potok, konečná-Námestie SNP-Lipovec-Sekier, Dom dôchodcov:

 • spoj č. 1: časový posun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Zlatý Potok, konečná“ o 07:45 hod.
 • spoj č. 4: časový posun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Železničná stanica“ o 07:30 hod.
 • spoj č. 12: časový posun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Sekier, Dom dôchodcov“ o 07:15 hod.
 • spoj č. 9, 13, 25, 29: úprava a predĺženie jazdnej doby o 5 minút
 • spoj č. 40: úprava a predĺženie jazdnej doby o 1 minútu
 • zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023

Linka č. 8 – Zlatý Potok, konečná-Námestie SNP-Autobusová/Žel.stanica-Západ, Tulská:

 • spoj č. 39: časový posun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Zlatý Potok, konečná“o 07:50 hod.
 • spoj č. 5, 9, 11, 15, 19, 21, 29, 28, 16, 18, 20, 22: úprava a predĺženie jazdnej doby o 5 minút
 • spoj č. 3, 51, 13, 33: úprava a predĺženie jazdnej doby o 3 minúty
 • zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023

Linka č. 9 – Západ, Tulská-Autobusová/Žel.stanica-Námestie SNP-Lipovec-Sekier, ZŠ-Sekier, Dom dôchodcov:

 • zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023

Linka č. 10 – Sekier, Dom Dôchodcov-Lipovec-Námestie SNP-„PUR-STAV“ KB:

 • spoj č. 11: časový posun o 18 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Železničná stanica“ o 14:54 hod.
 • spoj č. 14: časový posun o 15 minút neskôr s odchodom zo zastávky „PUR – STAV KB“ o 15:10 hod.
 • spoj č. 13: časový posun o 15 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Sekier, Dom dôchodcov“ o 15:40 hod.
 • spoj č. 16: časový posun o 15 minút neskôr s odchodom zo zastávky „PUR – STAV KB“ o 16:10 hod.
 • zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023

Linka č. 11 – Autobusová/Žel.stanica-Námestie SNP-Kráľová:

 • úprava jazdnej doby medzi zastávkami na všetkých spojoch linky
 • spoj č. 3, 4: úprava a predĺženie jazdnej doby o 5 minút
 • zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023

Linka č. 12 – Západ, Tulská-park Lanice-Námestie SNP-Poliklinika-Zlatý Potok, konečná:

 • zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023

Linka č. 13 – Zlatý Potok, konečná-Poliklinika-Námestie SNP-Sekier, Dom dôchodcov:

 • zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023

Linka č. 14 – Hrad-Autobusová/Žel.stanica-Poliklinika-Zlatý Potok, VI. ZŠ:

 • spoj č. 3: časový posun o 5 minút skôr s odchodom zo zastávky „Hrad“ o 06:20 hod.
 • zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023

Linka č. 15 – Západ, Tulská-Západ, Strážska cesta-Námestie SNP-Lipovec-Sekier, Dom dôchodcov:

 • zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023

Od 11. 12. 2022 sa menia cestovné poriadky MHD v Žiari nad Hronom

Linka č. 1 – Slovalco-Závod SNP-Ulica Tajovského:

 • zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023

Linka č. 2 – Závod SNP-Ulica Tajovského:

 • spoj č. 9: zrušený časový údaj v TČ 9 „Žiar nad Hronom, Závod SNP (nepovolený vstup cestujúcich do závodu SNP)
 • zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023

Linka č. 3 – Mestský okruh:

 • zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023

Linka č. 4 – Slovalco-Závod SNP-Šašovské Podhradie:

 • spoj č. 8: úprava jazdnej doby
 • zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023

Linka č. 5 – Slovalco-Závod SNP-Ladomerská Vieska-Ulica Tajovského-Cintorín:

 • zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023

SAD ŽILINA

Od 11. decembra 2022 sa mení cestovný poriadok v prímestskej autobusovej doprave

01.12.2022 - Čadca, Martin, Žilina

V prímestskej autobusovej doprave v Žilinskom kraji dochádza od 11. decembra k zmenám cestovných poriadkov. Zmeny cestovných poriadkov boli realizované na linkách v regiónoch Horné Považie, Turiec a Kysuce. Uvedené zmeny vychádzajú z dátumu zmien grafikonu železničnej dopravy. To znamená, že väčšina zmien úzko súvisí s prípojmi na vlakové spojenia, ostatné zmeny sú uskutočnené buď z dôvodu zmeny organizácie dopravy, požiadaviek obecných úradov, alebo z dôvodu dopravnej obslužnosti.

Práve decembrový termín zmien cestovných poriadkov je považovaný za hlavný a počas neho sa  vykonávajú najväčšie úpravy v cestovných poriadkoch.

Preto je potrebné si overiť, či nedošlo k úprave cestovných poriadkov na linkách, ktorými pravidelne cestujete. 

Región Horné Považie

V regióne Horné Považie zmeny cestovných poriadkov súvisia v dosť veľkej miere so zmenou železničného cestovného poriadku. Konkrétne ide o linku Bytča – Súľov, kde boli zohľadnené požiadavky na prípoj k vlakom a od vlakov. Ďalej boli zapracované zmeny z dôvodu zmeny organizácie dopravy, a tiež boli zapracované požiadavky IDS a obecných úradov Horný Vadičov, Nededza, Podhorie, Babkov, Stránske a Kunerad.

Región Kysuce

Zmeny cestovných poriadkov súvisia najmä s prípojmi k vlaku, pri ktorých jednotlivé spoje sú posunuté o niekoľko minút buď skôr, alebo neskôr. Konkrétne ide o linky Čadca – Oščadnica, Skalité – Čadca – Kysucké Nové Mesto, Čadca- Krásno nad Kysucou – Zborov nad Bystricou – Stará Bystrica a Čadca – Turzovka – Korňa. V cestovných poriadkoch boli ešte zapracované na linkách Čadca – Oščadnica a Turzovka – Čadca – Žilina aj požiadavky cestujúcich.

Región Turiec

V regióne Turiec zmeny cestovných poriadkov súvisia so zmenami organizácie dopravy v Turčianskych Tepliciach, zapracované boli aj požiadavky obecných úradov Laskár, Šútovo, Nolčovo, požiadavky základnej školy Kláštor pod Znievom a Bilingválneho gymnázia Sučany.


SAD POPRAD

Zmeny v cestovných poriadkoch prímestskej autobusovej dopravy od 11. decembra 2022

Vážení cestujúci,

od nedele 11. decembra 2022 dochádza v cestovných poriadkoch liniek prímestskej autobusovej dopravy k zmenám.

Nové cestovné poriadky sú zverejnené na stránke prímestskej autobusovej dopravy.


IMHD Bratislava

Decembrové zmeny v bratislavskej MHD (od 11.12.2022)

Pri príležitosti celoštátnej zmeny cestovných poriadkov nastane od 11. decembra 2022 aj niekoľko zmien v bratislavskej MHD. Zmeny sa budú týkať najmä zastávok MHD.

Pre zlepšenie dostupnosti MHD v nočných hodiných pre obyvateľov ulíc Pod gaštanmi a Na piesku bude nočná linka N70 zastavovať aj na zastávke Pod gaštanmi.

Zmenené budú aj niektoré názvy zastávok:

 • zastávka Aupark (konečná linky 50) bude mať nový názov OC Einsteinova.
 • zastávka Aupark (priebežná zastávka na Panónskej ceste pre linky 80 83 94 88 91 93 94 191 901 N93 N95) bude mať nový názov Pri sade.
 • zastávka Sady pre linky 90 91 191 N91 v Jarovciach bude mať nový názov Ovocná.
 • zastávka Kopčany, sídlisko pre linky 99 N80 (na nadjazde) bude mať nový názov Bratská.

Zmena názvu zastávky Aupark bola vyvolaná ukončením komerčnej spolupráce dopravného podniku s nákupným centrom.

Dopravný podnik informuje aj o skrátení jazdnej doby na lokálnej linke 27 v Dúbravke, čím sa zrýchli cestovanie touto linkou.


Regionálnu dopravu v IDS BK čakajú rozsiahle zmeny (od 11.12.2022)

Od 11. decembra 2022 vstupujú do platnosti nové cestovné poriadky regionálnych vlakov a autobusov v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Vzhľadom k výraznej zmene vlakového grafikonu nastanú aj väčšie zmeny v nadväznej autobusovej doprave.

Zmeny v regionálnych vlakoch

Novinkou je zaradenie vybraných rýchlikov na tratiach Bratislava - Trnava a Bratislava - Galanta do IDS BK, takže bude nimi možné cestovať za tarifu IDS BK. Integrované rýchliky budú označené ako linka R50 (Bratislava - Trnava) a linka R60 (Bratislava - Galanta). Zoznam integrovaných rýchlikov je k dispozícii na stránke IDS BK.

Okrem liniek R50 a R60 vzniknú aj expresné linky R20 a R70:

 • linka R20 bude tvorená vlakmi REX v úseku Bratislava hlavná stanica - Devínska Nová Ves,
 • na linku R60 budú okrem rýchlika R 870 zaradené aj vlaky REX v úseku Bratislava hlavná stanica - Galanta,
 • linka R70 bude tvorená vlakmi REX v úseku Bratislava hlavná stanica - Kvetoslavov.

V staniciach Šenkvice, Ivanka pri Dunaji a Bernolákovo budú zastavovať už len osobné vlaky (Os), t.j. len S-linky. Menej vlakov bude premávať do/zo staníc Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Petržalka. 

Zmeny na súčasných S-linkách, ktoré budú po novom tvorené výlučne vlakmi kategórie Os (osobný):

 • linka S20 (Bratislava - Malacky - Kúty) bude mať zmenené časové polohy vlakov a vo voľných dňoch bude premávať každú hodinu v úseku Bratislava - Malacky,
 • linka S50 (Bratislava - Pezinok - Trnava) bude mať zmenené časové polohy vlakov, v špičke bude premávať každú polhodinu, mimo špičky každú hodinu,
 • linka S55 bude premávať po novej trase Bratislava-Petržalka - Bratislava-Nové Mesto - Pezinok a iba počas špičky v intervale 60 minút,
 • linka S60 (Bratislava - Senec - Galanta) bude premávať v špičke každých 30 minút a vo voľných dňoch každú hodinu,
 • linka S65 (Bratislava-Petržalka - Senec) bude zrušená,
 • linka S70 bude mať zmenené časové polohy niektorých vlakov.

Na Štedrý deň a na Silvestra bude v regionálnej doprave IDS BK skrátená premávka jednotlivých liniek.

Zmeny v regionálnych autobusoch

Na väčšine autobusových liniek príde k zmene časových polôh najmä z dôvodu prispôsobenia sa vlakovému grafikonu. Taktiež bola vykonaná optimalizácia spojov (posilnenie/redukcia) a úprava jazdných dôb (napr. skrátenie zohľadňujúce zavedenie všetkých zastávok na znamenie).

Nočné linky budú premávať každú noc pred voľným dňom (t. j. aj pred sviatkom), posúva sa odchod z Hodžovho nám. na 0:40.

Vzniknú nové linky 622 a 648:

 • linka 622 Bratislava, Bajkalská - Klientske centrum - Ivanka pri Dunaji - Bernolákovo, Moravská (obsluha novej časti Bernolákova - nové zastávky Osiková, Moravská a Okružná),
 • školská linka 648 Senec, Aut. stanica - Kráľová pri Senci - Zlaté Klasy, Centrum.

Ďalšie zmeny v regióne Malacky:

 • Autobusové linky zo Záhoria do Bratislavy budú pri jazde na Autobusovú stanicu zastavovať aj na zastávke Krížna.
 • Na linke 219 pôjdu popoludní vybrané spoje v smere z Bratislavy až po zastávku Stupava, Bočná.
 • Linka 235 už nebude obsluhovať zastávky Jablonové, Pod Tureckým vrchom a Jablonové, Turecký vrch.
 • Zavedené budú nové školské spoje na linkách 250 a 289.
 • Pridané budú priame spoje na linke 265 po trase Malacky - Malé Leváre a na linke 239 po trase Malacky - Plav. Štvrtok - Láb.
 • Na linke 289 sa rozširuje obsluha Plaveckého Petra.
 • Rušia sa nadväznosti autobusov na vlaky linky S20 smer Kúty, v smere do Bratislavy nadväznosti zostanú.
 • Nočná linka 299 bude premávať smerom do Malaciek aj cez zastávku Račianske mýto (J).

Ďalšie zmeny v regióne Pezinok:

 • Zavedené budú nové školské spoje na linkách 525 a 527. Vybrané spoje týchto liniek budú začínať v Bratislave na Bajkalskej, resp. končiť na zastávke Pažítková.
 • Linka 529 bude mať predĺžený čas premávky.
 • Linka 539 bude mať zmenenú trasu v Senci (začínať a končiť bude na žel. stanici, autobusová stanica bude priebežnou zastávkou).
 • Zavedené budú priame spoje po trase Šenkvice - Modra - Zochova chata na linkách 539 a 540.

Ďalšie zmeny v regióne Senec:

 • Linky 610 620 630 budú mať zmenené nástupište na Bajkalskej (nástupište O).
 • Linka 630 nebude obsluhovať zastávky Bernolákovo, Hlboká a Bernolákovo, Kaštieľ, všetky spoje pôjdu až do Senca.
 • Linka 666 nebude premávať cez Čataj a Igram.
 • Zavedené budú nové školské spoje na linkách 610 658 659.
 • Nočná linka 699 bude obojsmerne premávať aj cez Veľký Biel.

Ďalšie zmeny v regióne Šamorín:

 • Linka 649 už nebude premávať cez Kráľovú pri Senci a Bodoház (náhradou sú spoje novej linky 648), zároveň budú pridané nové školské spoje na tejto linke.
 • Na linkách 725 727 737 bude zvýšený počet spojov v popoludňajšej špičke.
 • Linky 715 725 727 737 budú obojsmerne obsluhovať v Bratislave aj zastávku Slovnaftská.
 • Nočná linka 799 bude v smere z Bratislavy do Šamorína premávať aj cez Miloslavov
 • Zastávky v Dunajskej Lužnej, Kalinkove a Šamoríne budú mať upravené názvy:
Pôvodný názovNový názov
Dunajská Lužná, Jánošíková, cint.Dunajská Lužná, Orechová
Dunajská Lužná, Jánošíková, kostolDunajská Lužná, Mariánska
Dunajská Lužná, Nová Lipnica, cint.Dunajská Lužná, Stromová
Dunajská Lužná, Nová Lipnica, zvonicaDunajská Lužná, Zvonica
Dunajská Lužná, Nové KošariskáDunajská Lužná, Košariská
Dunajská Lužná, Zdravotné strediskoDunajská Lužná, Zdrav. centrum
Kalinkovo, IMOSKalinkovo, Nové Kalinkovo
Kalinkovo, OcÚKalinkovo, Námestie
Šamorín, MsKSŠamorín, Kultúrne stredisko
Šamorín, ZŠŠamorín, ZŠ Mateja Bela

Ďalšie zmeny v regióne Hainburg (až od 18. decembra):

 • Linka 901 bude mať upravené odchody niektorých spojov. Prvý ranný pár spojov bude premávať aj v sobotu (5:20/5:44).

Podrobný popis zmien jednotlivých liniek je dostupný v tomto dokumente IDS BK.


DP Bratislava

Zmeny v MHD od 11. decembra 2022

Dopravný podnik Bratislava (DPB) zavádza od nedele 11.12.2022, čo je termín celoštátnej zmeny cestovných poriadkov, viacero zmien, ktoré opäť zlepšia kvalitu cestovania mestskou hromadnou dopravou v Bratislave.


DPB skráti jazdnú dobu linke 27 premávajúcej v Dúbravke, čím zvýši rýchlosť cestovania v danej oblasti. Dostupnosť svojich služieb zabezpečuje DPB aj zavádzaním obsluhy novovybudovaných obytných štvrtí, tentokrát v mestskej časti Vrakuňa, kde pribudne zastávka „Pod gaštanmi“ pre nočnú linku N70. Vďaka tomu sa zlepší dostupnosť mestskej hromadnej dopravy pre obyvateľov ulíc Pod gaštanmi a Na piesku aj v nočných hodinách. V súvislosti so zmenami cestovných poriadkov vlakov upraví DPB spoje linky 131 nadväzujúce na príchody vlakov na Hlavnú stanicu, a to v posledný deň pred vyučovaním vysokých škôl.

K zmene príde aj pri názvoch viacerých zastávok. Po ukončení používania komerčného názvu budú zastávky pri križovatke Einsteinovej ulice a Panónskej cesty označené novými názvami. Zastávka na Panónskej ceste ponesie po novom názov „Pri sade“ a konečná zastávka linky 50 pri nákupnom centre bude pomenovaná ako „OC Einsteinova“. V mestskej časti Jarovce zmení dopravný podnik názov zastávky „Sady“ na zastávku „Ovocná“. Zastávka „Kopčany, sídlisko“ (nástupište Iinky 99 na nadjazde) bude premenovaná na názov „Bratská“.

Cestujúci bratislavskou MHD sa už niekoľko dní stretávajú aj s ďalšou novinkou. Elektronické infotabule na zastávkach po novom zobrazujú nové symboly poskytujúce podrobnejšie informácie o spojoch.  

~ znamienko „približne“ : odchod spoja podľa cestovného poriadku (nie je známa aktuálna poloha spoja)
<1 znamienko „menej ako“ : odchod do 1 minúty
●● blikajúce kruhy: odchod teraz

ARRIVA MICHALOVCE

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 11. decembra 2022

Zmeny v CP

Od 11. decembra 2022 dochádza k pravidelnej zmene všetkých cestovných poriadkov na našich prímestských autobusových linkách. Cestovné poriadky platné do 10. decembra 2022, sú k dispozícii na webových stránkach

www.cp.sk a na www.ubian.sk

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii “Cestovné poriadky“.

Vysvetlivky značiek sa nachádzajú v sekcii “Prepravné poriadky“.

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie


SAD Dunajská Streda

Zverejnené cestovné poriadky platné od 11.12.2022 tu: https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok-zmeny


SAD HUMENNÉ

CESTOVNÉ PORIADKY platné od 11.12.2022

Okres HUMENNÉ

Okres SNINA

Okres MEDZILABORCE

Okres STROPKOV

Okres SVIDNÍK

Okres VRANOV n/T.

MHD VRANOV n/T.


SAD PRIEVIDZA

Vážení cestujúci,

od 11.12.2022 dochádza k zmene cestovných poriadkov v prímestskej doprave. Aktualizované cestovné poriadky sú už uvedené na našom webe a taktiež aj v aplikáciách slúžiacich na vyhľadávanie cestovných poriadkov.

Ďakujeme za pochopenie. Nižšie uvádzame detailný zoznam zmien.

DETAILNÝ ZOZNAM ZMIEN CESTOVNÝCH PORIADKOV PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY DOPRAVCU SAD PRIEVIDZA :

Linka 301401            Bánovce nad Bebravou – Horňany – Motešice – Dubnica n. Váhom/Trenčín

 • spoj 2             zmena odchodu spoja zo zastávky Petrova Lehota,OcÚ z 4:30 hod. na 4:35 hod. (zachovanie nadväznosti na zast. Motešice,rázc. Peťovka na spoje 309409/4 na smer Trenčín,SAD a 301401/3 na smer Trenčianske Teplice,aut.st.)
 • spoj 3             zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS z 4:15 hod. na 4:25 hod. (prispôsobenie odchodu spoja 302408/84) a zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku Trenčianske Teplice,aut.st. – Dubnica n. Váhom,AS
 • spoj 6             zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku Dubnica n. Váhom,AS – Trenčianske Teplice,aut.st. a zmena odchodu spoja zo zastávky Trenčianske Teplice,aut.st. z 6:28 hod. na 6:50 hod.
 • spoj 10 nový spoj s odchodom 19:30 hod. zo zastávky Motešice,Horné Motešice,Jednota
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS z 19:30 hod. na 19:35 hod. (prispôsobenie zmene príchodu spoja 307435/18 na zast. Bánovce n. Bebravou, AS, ktorý sa prispôsobil zmenám príchodov vlakov Ex 17628 zo smeru Košice a Ex 613 zo smeru Bratislava)
 • spoj 27 zrušený spoj
 • spoj 34 zrušený spoj

Linka 301402            Bánovce nad Bebravou – Čierna Lehota

 • spoj 51 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS z 19:30 hod. na 19:35 hod. (prispôsobenie zmene príchodu spoja 307435/18 na zast. Bánovce n. Bebravou, AS, ktorý sa prispôsobil zmenám príchodov vlakov Ex 17628 zo smeru Košice a Ex 613 zo smeru Bratislava)

Linka 301405            Bánovce nad Bebravou – Dubnička

 • spoj 9             zmena odchodu spoja zo zastávky Dubnička z 9:40 hod. na 9:35 hod. (z dôvodu skladby turnusového obehu vozidla a zároveň skrátenie nadväznosti zo spoja 301411/8 zo smeru Topoľčany)
 • spoj 14 zmena odchodu spoja zo zastávky Dubnička z 10:00 hod. na 9:55 hod. (z dôvodu zachovania nadväznosti na spoj 301420/14 na zast. Bánovce n. Bebravou,AS na smer Partizánske)
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS z 19:30 hod. na 19:35 hod. (prispôsobenie zmene príchodu spoja 307435/18 na zast. Bánovce n. Bebravou, AS, ktorý sa prispôsobil zmenám príchodov vlakov Ex 17628 zo smeru Košice a Ex 613 zo smeru Bratislava)

Linka 301407            Bánovce nad Bebravou – Kšinná,Závada pod Čiernym vrchom

 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS z 11:50 hod. na 12:00 hod. (na základe žiadosti zo dňa 10. novembra 2022 a zároveň zjednotenie odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS počas pracovných dní, sobôt a nedieľ

Linka 301408            Bánovce nad Bebravou – Miezgovce

 • spoj 17 zrušený spoj
 • spoj 19 zrušený spoj
 • spoj 22 zrušený spoj
 • spoj 23 zrušený spoj
 • spoj 28 zrušený spoj

Linka 301409            Bánovce nad Bebravou – Vysočany

 • spoj 16 zrušený spoj
 • spoj 21 zmena premávania spoja; spoj nebude premávať v nedeľu a v štátny sviatok
 • spoj 24 zmena premávania spoja; spoj nebude premávať v nedeľu a v štátny sviatok
 • spoj 33 zmena odchodu spoja zo zastávky Rybany,žel.st. z 22:40 hod. na 22:41 hod. (pre vyhľadávače dopravných spojení z dôvodu nadväznosti na z 301414/43 a 301411/31)
 • spoj 35 zrušený spoj

Linka 301410            Bánovce nad Bebravou – Pečeňany

 • spoj 8             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 6 – 10
 • spoj 16 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 6 – 10

Linka 301411            Bánovce nad Bebravou – Chynorany – Topoľčany

 • spoj 30 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 10 (pre vyhľadávače dopravných spojení z dôvodu nadväznosti na 301414/43 a 301409/33 na zastávke Rybany,žel.st.)

Linka 301414            Bánovce nad Bebravou – Zlatníky

 • spoj 7             zlúčený so spojom 11 a odstránený zo zoznamu spojov
 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 15 – 17, 19 – 21 a 23 – 35
 • spoj 22 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2 – 4, 6, 15 – 17, 16 – 21, 23 a 28 – 32
 • spoj 39 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS z 19:30 hod. na 19:35 hod. (prispôsobenie zmene príchodu spoja 307435/18 na zast. Bánovce n. Bebravou, AS, ktorý sa prispôsobil zmenám príchodov vlakov Ex 17628 zo smeru Košice a Ex 613 zo smeru Bratislava)
 • spoj 43 zlúčený so spojom 307421/31 a doplnený do zoznamu spojov linky 301414

Linka 301415            Bánovce nad Bebravou – Haláčovce

 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS z 9:10 hod. na 09:15 hod. (prispôsobenie zmene príchodu spoja 307435/8, ktorý sa prispôsobil zmenám príchodov vlakov Ex 626 zo smeru Poprad-Tatry a Ex 603 zo smeru Bratislava)
 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS z 9:10 hod. na 09:15 hod. (prispôsobenie sa zmene na spoji 301415/17 v snahe zjednotiť odchody spojov počas celého kalendárneho týždňa)
 • spoj 41 zrušený spoj
 • spoj 50 zrušený spoj

Linka 301416            Bánovce nad Bebravou – Dubodiel

 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS z 9:05 hod. na 09:10 hod. (prispôsobenie zmene príchodu spoja 307435/8, ktorý sa prispôsobil zmenám príchodov vlakov Ex 626 zo smeru Poprad-Tatry a Ex 603 zo smeru Bratislava)
 • spoj 29 zrušený spoj
 • spoj 33 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS z 19:30 hod. na 19:35 hod. (prispôsobenie zmene príchodu spoja 307435/18 na zast. Bánovce n. Bebravou, AS, ktorý sa prispôsobil zmenám príchodov vlakov Ex 17628 zo smeru Košice a Ex 613 zo smeru Bratislava)
 • spoj 35 zmena trasovania spoja; spoj zrušený v úseku Bánovce n. Bebravou, Zornica-Eterna – Bánovce n. Bebravou, AS (garantovaný prestup zo spojov 301421/31 a 301411/27)
 • spoj 56 zrušený spoj

Linka 301420            Partizánske – Rybany – Bánovce n. Bebravou – Svinná – Trenčín

 • spoj 6 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 6 premávajúci počas pracovných dní s nezmeneným odchodom 7:25 hod. zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS
  • spoj 10 premávajúci počas sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov so zmeneným odchodom spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS z 7:25 hod. na 7:35 hod. (prispôsobenie zmene príchodu spoja 301401/6)
 • spoj 14 zmena odchodu spoja zo zastávky Trenčín,aut.st z 09:20 hod. na 09:30 hod. (prispôsobenie sa skoršiemu príchodu vlakov R 703 zo smeru Bratislava s príchodom 9:20 hod. do stanice Trenčín a zároveň Ex 600 zo smeru Košice s príchodom 9:21 do stanice Trenčín)
 • spoj 37 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 15 (pre vyhľadávače dopravných spojení z dôvodu nadväznosti na 6 prímestských autobusových spojov na zastávke Bánovce n. Bebravou, AS)
 • spoj 44 zmena odchodu spoja zo zastávky Trenčín,aut.st z 21:40 hod. na 21:35 hod. (prispôsobenie sa skoršiemu príchodu vlakov R 16715 z Bratislavy s príchodom 21:20 hod. a Ex 612 s príchodom 21:22 hod. do stanice Trenčín)

Linka 301421            Bánovce nad Bebravou – Horné Ozorovce

 • spoj 31 odstránený zo zoznamu spojov, zlúčený so spojom 307414/43 a doplnený do zoznamu spojov danej linky

Linka 305401             Partizánske – Žabokreky n./Nitrou – Bánovce n./Bebravou

 • spoj 1             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 3 – 5, 11 a 12
 • spoj 2             zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,Tatra Sipox Juh z 6:00 hod. na 6:02 hod. a zrýchlenie spoja, úprava medzizastávkových odchodov spoja
 • spoj 3             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 3 – 13
 • spoj 4             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 6 a 8 – 12
 • spoj 7             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 6 a 8 – 13
 • spoj 9             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 3 – 5
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2 – 6 a 8 – 10

Linka 305402            Partizánske – Hradište – Bánovce n./Bebravou

 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 13, 15 – 18, 20, 21 a 26
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske,AS z 16:10 hod. na 16:15 hod. a zrýchlenie spoja, úprava medzizastávkových odchodov spoja
 • spoj 27 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2 – 6 a 8 – 11
 • spoj 28 zlúčený so spojom 305402/30
 • spoj 30 zlúčený so spojom 305402/28 a odstránený zo zoznamu spojov

Linka 305403            Bánovce n./Bebravou – Hradište – Nováky – Zem. Kostoľany

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 4 – 14, 16 – 26 a 29 – 32 (z dôvodu zatraktívnenia nadväznosti na zast. Hradište,rázc. E-572 zo spoja 305404/31 na smer Partizánske)
 • spoj 6             zmena odchodu spoja zo zastávky Nováky,žel.st. z 18:15 hod. na 18:05 (zatraktívnenie nadväznosti na zast. Nováky,žel.st. zo spoja 307414/21 zo smeru Prievidza, z vlaku R 753 s príchodom 17:37 do stanice Nováky, na zast. Nitrianske Sučany,Majer zo spoja 307415/30 zo smeru Nitrianske Rudno a zároveň rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Hradište,rázc.-E572 pre zachovanie nadväznosti zo spoja 305404/37 zo smeru Partizánske)

Linka 305404            Partizánske – Hradište – Nováky – Zemianske Kostoľany – Prievidza

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávky Nitrianske Sučany,nám. z 4:25 hod. na 4:30 hod. (z dôvodu zlepšenia nadväznosti na zast. Dolné Vestenice,Jednota na 307435/15; zast. Hradište,rázc. na 305402/1 a z 305403/1)
 • spoj 5 zrušený spoj
 • spoj 6 zrušený spoj
 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske,AS z 5:25 hod. na 5:20 hod. a zmena trasovania spoja spôsobom, že spoj bude zachádzať do obce Skačany (zabezpečenie dopravnej obsluhy namiesto zrušeného spoja 305404/5)
 • spoj 8 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 1 – 6 a 10 – 14
 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske,AS z 6:28 hod. na 6:30 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 6 – 15
 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske, AS z 7:25 hod. na 7:30 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 744 v čase 8:30 zo stanice Nováky) a zároveň vytvorenie nadväznosti z 305410/12 na zastávke Partizánske, AS a nadväznosti na 305417/6 a 305421/8 na zastávke Partizánske,Veľké Bielice,most
 • spoj 19 zmena medzizastávkových jazdných dôb; zrýchlenie spoja v dôsledku komfortného prestupu cestujúcich na zastávke Nováky, poliklinika na spoj 307407/8 počas sobôt
 • spoj 20 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 8 a 10 – 14
 • spoj 31 zlúčený so spojom 305404/27 a odstránený zo zoznamu spojov
 • spoj 37 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 11 – 14 a 16 – 23 (v snahe o podľa možnosti skorší príchod na zast. Hradište,rázc. Hlavná ul. z dôvodu nadväznosti na 305403/6)
 • spoj 40 zmena odchodu spoja zo zastávky Nováky,žel.st. z 16:30 hod. na 16:15 hod. (prispôsobenie zmene odchodom spojov na zast. Nováky,žel.st. 307411/15 zo smeru Prievidza a na zast. Nitrianske Sučany,Majer 307414/32 a 36 zo smeru Valaská Belá a tým zatraktívnenie prestupu na zast. Hradište,rázc. zo spoja 305403/9 zo smeru Bánovce n. Bebravou)
 • spoj 43 zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske, AS z 21:15 hod. na 21:20 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku R 755 v čase 21:11 do stanice Partizánske)
 • spoj 50 zmena odchodu spoja zo zastávky Zemianske Kostoľany, ENO z 22:10 hod. na 22:13 hod. (z dôvodu nadväznosti na 307429/23 na zastávke Nováky,poliklinika + zámerne vyhnutie sa kumulovaniu odchodov spojov v čase 22:15 hod. zo zastávky Zemianske Kostoľany, ENO)
 • spoj 52 zmena odchodu spoja zo zastávky Zemianske Kostoľany, ENO z 22:10 hod. na 22:13 hod. (z dôvodu nadväznosti na 307409/27 na zastávke Nováky,poliklinika + zámerne vyhnutie sa kumulovaniu odchodov spojov v čase 22:15 hod. zo zastávky Zemianske Kostoľany, ENO)

Linka 305406             Partizánske – V. Kršteňany – M. Kršteňany – Pažiť

 • spoj 4             premávajúci v pracovné dni rozdelený na dva spoje:
  • spoj 4 premávajúci v pracovné dni školských prázdnin s upravenou jazdnou dobou ( -5min.), bez zmeny trasovania
  • spoj 12 premávajúci v pracovné dni školského vyučovania so zmenou trasovania spoja spôsobom, že obslúži zastávky Partizánske,Tehelná ul. pekáreň; Partizánske,Tehelná ul. č.d. 65-13A; Partizánske,Tehelná ul. č.d.506-51; Partizánske,Rooseweltova ul. II. ZŠ; Partizánske,Rooseweltova ul. ZUČ; Partizánske,žel.st.; Partizánske,Nádražná III.ZŠ; Partizánske,žel.st.; Partizánske,Nádražná III. ZŠ (neobslúži Partizánske,AS)
 • spoj 6             úprava trasovania spoja; spoj vynechá zastávky Partizánske, Agro a. s., Partizánske,Tehelná ul. pekáreň; Partizánske,Tehelná ul. č.d. 65-13A; a Partizánske,Tehelná ul. č.d.506-51
 • spoj 8 zrušený spoj
 • spoj 11 zrušený spoj
 • spoj 20 zmena vymedzenia premávania spoja; spoj nebude premávať v nedeľu a v štátny sviatok
 • spoj 23 zmena vymedzenia premávania spoja; spoj nebude premávať v nedeľu a v štátny sviatok
 • spoj 24 úprava trasovania spoja; spoj vynechá zastávky Partizánske, Agro a. s., Partizánske,Tehelná ul. pekáreň; Partizánske,Tehelná ul. č.d. 65-13A; a Partizánske,Tehelná ul. č.d.506-51

Linka 305407             Partizánske – M. Uherce – Pažiť – M. Kršteňany – Partizánske

 • spoj 2 zrušený spoj
 • spoj 7 zrušený spoj
 • spoj 9 zrušený spoj
 • spoj 10 zrušený spoj
 • spoj 11 zrušený spoj

Linka 305408             Partizánske – Oslany – Zemianske Kostoľany – Nováky

 • spoj 1 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 12 a 16
 • spoj 3 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 3, 4, 6, 8, 11 – 14 a 16 – 23
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 5, 7, 8, 10 – 16, 18 a 22
 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 12 – 16, 18, 19 a 20 – 22
 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 13 – 14 a 19 – 21
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 9 – 14 a 16 – 22
 • spoj 16 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs a 3 – 5, 7, 9 – 14 a 19 – 21
 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2 – 5, 7 a 9 – 11
 • spoj 20 nový spoj v úseku Oslany,nám. – Partizánske,AS (zabezpečenie atraktívneho spojenia z obcí Radobica, Horná Ves na smer Partizánske po zrušenom spoji 307407/14 a zníženie prestupného času z 15 min., nadväznosť zo spoja 307407/10)
 • spoj 23 nový spoj v úseku Partizánske,AS – Oslany,nám. (nadväznosť na zast. Oslany,nám. na spoj 307407/10 na smer Prievidza,aut.st.)

Linka 305409             Partizánske – Oslany – Nováky – Sebedražie

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávky Sebedražie,sídl. zo 6:10 hod. na 6:15 hod. (z dôvodu nadväznosti na zast. Oslany,RD na spoj 307407/18 z Radobice)

Linka 305410             Partizánske – Veľké Uherce – Kolačno

 • spoj 5 zrušený spoj
 • spoj 6 zrušený spoj
 • spoj 8 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zastávku Veľké Uherce,OcÚ (namiesto spoja 305410/6) a zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva 23.12., od 27.12. do 30.12. a od 2.1. do 5.1.“ na „„premáva v pracovné dni“
 • spoj 15 zmena trasovania spoja; spoj zrušený v úseku Kolačno,ZŠ – Kolačno,Ondrášová,nám.
 • spoj 20 zmena trasovania spoja; spoj zrušený v úseku Kolačno,ZŠ – Kolačno,Ondrášová,nám.
 • spoj 21 zmena odchodu zo zastávky Partizánske,AS z 13:30 hod. na 13:35 hod. (z dôvodu nadväznosti na zast. Veľké Uherce,žel.st. zo spoja 307429/9 zo smeru Prievidza)
 • spoj 26 zmena odchodu zo zastávky Kolačno,ZŠ z 13:55 hod. na 13:56 hod. (reakcia na zmenu na spoji 305410/21) a do zoznamu zastávok spoja pridaná Veľké Uherce,RD
 • spoj 27 zmena trasovania spoja; spoj zrušený v úseku Kolačno,ZŠ – Kolačno,Ondrášová,nám.
 • spoj 30 zmena trasovania spoja; spoj zrušený v úseku Kolačno,ZŠ – Kolačno,Ondrášová,nám.
 • spoj 44 zmena odchodu zo zastávky Kolačno,ZŠ z 16:45 hod. na 16:20 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 752 v čase 16:52 hod. z Partizánskeho a zároveň vytvorenie nadväznosti na 301420/33 na smer Bánovce n. Bebravou)

Linka 305412             Partizánske – Bošany – Veľký Klíž

 • spoj 21 zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske,AS z 17:25 hod. na 17:30 hod. (z dôvodu nadväznosti na zast. Bošany,nám. zo spoja 305421/26 zo smeru Topoľčany)
 • spoj 22 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 2 – 5 a 7 – 9
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 5 a 7 – 12

Linka 305413             Veľký Klíž – Bošany – Topoľčany  

 • spoj 14 zmena odchodu zo zastávky Topoľčany,AS z 20:20 hod. na 20:25 hod. (z dôvodu vytvorenia väčšieho priestoru na nadväznosti na 305412/25 na zast. Bošany,rázc. Doval) a zároveň úprava jazdnej doby

Linka 305414             Partizánske – Turčianky – Veľký Klíž

 • spoj 3 zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske,AS z 5:55 hod. na 6:00 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zastávky Veľký Klíž,Klížske Hradište z 6:00 hod. na 5:55 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 5 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 2 – 4 a 11 – 15
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 10 – 12
 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 9 – 16
 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 2 – 16
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zastávky Klátova Nová Ves,ZŠ z 14:30 hod. na 14:35 hod. (prevádzkové dôvody dopravcu) a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 23 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 2 – 16

Linka 305416             Partizánske – Rajčany – Topoľčany

 • spoj 15 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, v nedeľu  a v štátny sviatok“ na „premáva v pracovné dni“
 • spoj 18 zmena odchodu zo zastávky Topoľčany,AS z 12:40 hod. na 12:55 hod. a zároveň zosúladenie odchodov zo zastávok so spojom 305416/36 premávajúcim počas pracovných dní
 • spoj 27 zmena premávania spoja z „premáva v sobotu“ na „premáva v sobotu, v nedeľu  a v štátny sviatok“

Linka 305417             Partizánske – Chynorany – Livinské Opatovce

 • spoj 21 zmena trasovania spoja; spoj zrušený v úseku Chynorany,rázc. k žel.st. – Chynorany,ZŠ (apel na zvýšenie bezpečnosti nastupujúcich žiakov)
 • spoj 24 zrušený spoj

Linka 305419             Partizánske – Livinské Opatovce – Pravotice 

 • spoj 13 zrušený spoj
 • spoj 15 rozlíšený príchod a odchod na zastávke Rybany,žel.st. z dôvodu nadväznosti na 301414/47 z Bánoviec n./Bebravou (počas sobôt)

Linka 305420             Partizánske – Horná Ves – Radobica, Cerová

 • spoj 4             rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Horná Ves,Jednota z dôvodu nadväznosti zo spoja a na spoj na 307407/2 zo smeru Radobica a zároveň zmena trasovania; spoj nebude obsluhovať zastávku Horná Ves,hor.koniec
 • spoj 9             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2 – 4, 6 – 8, 11, 12 a 15 – 18, aby bola zároveň zabezpečená nadväznosť na zastávke Horné Ves, Jednota na 307407/36 (obojsmerný prestup)
 • spoj 10 rozlíšenie príchodu a odchodu na zastávku Horná Ves, Jednota (pre vyhľadávače dopravných spojení v dôsledku nadväznosti na 307407/24 na smer Prievidza)
 • spoj 11 zmena odchodu spoja z 16:30 hod. na 16:35 hod. a úprava jazdnej doby spôsobom, aby bola zároveň zabezpečená nadväznosť na zastávke Veľké Uherce,rázc. k žel.st. zo spoja 305410/32 a na zastávke Horné Ves, Jednota na 307407/39)
 • spoj 15 zo zoznamu zastávok spoja odstránená Oslany,rázc. (spoj ňou fyzicky neprechádza) a zároveň zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2 – 4, 6 – 8, 10 a 11
 • spoj 17 rozlíšenie príchodu a odchodu na zastávku Horná Ves, Jednota (pre vyhľadávače dopravných spojení v dôsledku nadväznosti zo spoja a na spoj 307407/29 na smer Radobica,nám.)
 • spoj 24 rozlíšenie príchodu a odchodu na zastávku Horná Ves, Jednota (pre vyhľadávače dopravných spojení v dôsledku nadväznosti zo spoja a na spoj 307407/42 zo smeru Radobica,nám. a na spoj 307407/37 na smer Radobica,nám.)

Linka 307401             Prievidza – Nitr. Pravno – Kľačno – Nitr. Pravno, Vyšehradné

 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 3, 12 a 15 (z dôvodu podľa možnosti najrýchlejšieho príchodu na zast. Prievidza,aut.st. z dôvodu nadväznosti na 307408/29 na smer Oslany)

Linka 307402             Sebedražie, Baňa Cigeľ – Prievidza – Tužina

 • spoj 5 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku Pravenec, Tatra hor. vrátnica – Nitrianske Pravno, Jednota (recipročne spoj 307404/10 v rovnakom úseku predĺžený)
 • spoj 10 zmena odchodu zo zastávky Tužina, horný koniec z 5:50 hod. na 5:45 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 742 v čase 6:20 hod. z Prievidze)

Linka 307403             Prievidza – Nitrianske Pravno – Malinová – Chvojnica

 • spoj 20 zmena TČs zo zastávok 15 a 17 – 22 (prispôsobenie zmene na spoji 24 z dôvodu zjednotenia jazdných dôb počas pracovných dní a v sobotu)
 • spoj 24 zmena TČs zo zastávok 14, 15 a 17 – 22 (mierne zrýchlenie spoja z dôvodu zlepšenia nadväznosti na 307401/12 na zast. Nitrianske Pravno, ÚNZ; pre vyhľadávače dopravných spojení)
 • spoj 94 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku Prievidza,aut.st. – Prievidza,šport. hala

Linka 307404            Prievidza – Pravenec – Poruba

 • spoj 10 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku Pravenec, Tatra hor. vrátnica – Nitrianske Pravno, Jednota (recipročne spoj 307402/5 v rovnakom úseku skrátený)
 • spoj 31 zmena odchodu zo zastávky Prievidza,aut.st. z 14:15 hod. na 14:25 hod. (z dôvodu nadväznosti na 307401/44 na zast. Nedožery-Brezany,Vŕbičky)
 • spoj 36 zmena odchodu zo zastávky Poruba.Jednota z 16:00 hod. na 15:55 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 752 v čase 16:20 hod. z Prievidze)
 • spoj 45 zlúčený so spojom 43 a odstránený zo zoznamu spojov
 • spoj 50 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 3 a 5 – 8
 • spoj 62 zmena odchodu spoja zo zastávky Poruba,Jednota z 14:17 hod. na 14:20 hod. a úprava medzizastávkových odchodov zo zastávok
 • spoj 63 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 5 – 12

Linka 307406            Prievidza – Rajec – Žilina

 • spoj 4             zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 20 a 21 (plynulosť jazdnej doby)
 • spoj 8            zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 20 a 21 (plynulosť jazdnej doby)

Linka 307407             Prievidza – Nováky – Zemianske Kostoľany – Radobica, Cerová

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávky Radobica,nám.. z 4:45 hod. na 4:50 hod. (prispôsobenie sa zmene na 305420/4 po zrušenom spoji 305404/5)
 • spoj 3 zrušený spoj
 • spoj 8 zmena medzizastávkových jazdných dôb; zrýchlenie spoja v dôsledku komfortného prestupu cestujúcich na zastávke Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. na vlak R746 a zároveň zachovanie prestupu na zastávke Nováky,poliklinika zo spoja 305404/19
 • spoj 10 zlúčený so spojom 307407/60
 • spoj 14 zrušený spoj
 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 1, 2, 5 – 19, 20 a 32 (z dôvodu nadväznosti na zast. Oslany,RD na spoj 305409/2 na smer Partizánske a zároveň nadväznosti na zast. Oslany,nám. na 307408/23, 25 na sme Oslany,Ľubianka)
 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 10:55 hod. na 11:00 hod. (vytvorenie nadväznosti z 307431/22 na zastávke Prievidza,aut.st. a zachovanie nadväznosti na 305408/14 na zastávke Oslany,nám.)
 • spoj 24 úprava jazdnej doby; zmena medzizastávkových jazdných dôb, zrýchlenie spoja v dôsledku komfortného prestupu cestujúcich na zastávke Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. na spoj 307418/21 a zároveň ujednotenie jazdnej doby so spojom 8
 • spoj 33 rozlíšenie príchodu a odchodu na zastávku Horná Ves,Jednota (pre vyhľadávače dopravných spojení, cestovných poriadkov z dôvodu nadväznosti na 305420/9 na zast. Horná Ves,Jednota) a zmena TČs 21 – 23
 • spoj 34 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 17 – 21 (z dôvodu nadväznosti na zast. Oslany,nám. na 307408/32)
 • spoj 35 do zoznamu zastávok spoja pridaná zastávka Zemianske Kostoľany,Porobetón; zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 10 – 12 a 14 a rozlíšenie príchodu a odchodu na zastávku Horná Ves,Jednota (pre vyhľadávače dopravných spojení, cestovných poriadkov z dôvodu nadväznosti na 305420/9 na zast. Horná Ves,Jednota)
 • spoj 36 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 6 – 18 a 32
 • spoj 40 zlúčený so spojom 307407/38 a odstránený zo zoznamu spojov
 • spoj 42 zmena odchodu spoja zo zastávky Radobica,nám.. z 15:35 hod. na 15:38 hod. (vytvorenie nadväznosti na zastávke Horná Ves,Jednota na spoj 305420/24 na smer Partizánske,AS)
 • spoj 46 úprava jazdnej doby; zrýchlenie spoja (- 1min.) v dôsledku komfortného prestupu cestujúcich na zastávke Nováky,žel.st. na spoj 307414/13
 • spoj 50 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 12, 15 a 20
 • spoj 60 zlúčený so spojom 307407/10 a odstránený zo zoznamu spojov

Linka 307408            Prievidza – Zemianske Kostoľany – Oslany, Ľubianka

 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zastávky Nováky,FORTISCHEM z 5:55 hod. na 6:00 hod.
 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 8 a 9
 • spoj 13 zrušený spoj
 • spoj 14 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 7, 8, 10 – 12 a 32
 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zastávky Oslany,nám. zo 8:07 hod. na 8:10 hod. (zabezpečenie nadväznosti zo spoja 307442/22 na zast. Nováky,poliklinika počas sobôt) a zároveň zmena trasovania spoja – spoj nebude vychádzať zo zast. Oslany,RD
 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,Kopanice,cint. z 6:15 hod. na 6:20 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 21 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,Kopanice,cint. z 6:15 hod. na 6:20 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 29 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. zo 7:10 hod. na 7:15 hod. (zabezpečenie nadväznosti zo spoja 307401/12 na zast. Prievidza,aut.st. a zároveň zabezpečenie nadväznosti zo spoja 307418/24 na zast. Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. počas sobôt) a zároveň zmena trasovania spoja – spoj nebude zachádzať na zast. Oslany,RD
 • spoj 33 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 8 – 16 a 32
 • spoj 36 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 10 – 16
 • spoj 85 zrušený spoj

Linka 307409            Prievidza – Nováky – Malé Kršteňany – Kolačno – Partizánske

 • spoj 23 zrýchlenie spoja v úseku Partizánske,AS – Oslany,nám. (- 5min.); rozlíšenie príchodu a odchodu na zastávku Oslany,nám. z dôvodu nadväznosti na 307407/52 z Radobice

Linka 307411             Prievidza – Nováky – Lehota p. Vtáčnikom – Podhradie

 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 16:05 hod. na 15:50 hod. (zjednotenie odchodov spojov počas pracovného týždňa a víkendu a zároveň zánik účelovej časovej polohy spoja z dôvodu nadväznosti na vlak zo smeru Topoľčany a vytvorenie novej nadväznosti na vlak R 751 zo smeru Bratislava)
 • spoj 30 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs  5 – 13

Linka 307413             Prievidza – Lehota pod Vtáčnikom

 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 7:55 hod. na 7:50 hod. (prevádzkové dôvody dopravcu)

Linka 307414             Prievidza – Nováky – Nitrianske Rudno – Valaská Belá

 • spoj 3 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 9:20 hod. na 9:30 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku R 745 v čase 9:37 hod. do Novák a zároveň vytvorenie prestupu z 307419/20 na zastávke Nitrianske Sučany,Majer a zatraktívnenie, skrátenie prestupu 307431/22 na zastávke Nitrianske Rudno,rázc.)
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zastávky Valaská Belá,Stanák z 5:20 hod. na 5:25 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 15:45 hod. na 15:40 hod. (prispôsobenie sa zmene odchodu spoja 17 počas nedieľ a sviatkov)
 • spoj 10 zmena trasovania spoja; obslúži nový úsek Valaská Belá,Stanák – Valaská Belá,krištáľ (namiesto spoja 307414/10), zrušený úsek Valaská Belá,stred obce – Valaská Belá,Škrípov – Valaská Belá,stred obce (obslúži spoj 307414/12); s ohľadom na vytvorenie rýchleho priameho dopravného spojenia Valaská Belá,Stanák – Prievidza,aut.st.
 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 33 a 34
 • spoj 12 zmena trasovania spoja; zánik úseku Valaská Belá,Stanák – Valaská Belá,krištáľ (obslúži spoj 307414/12), pridaný úsek Valaská Belá,stred obce – Valaská Belá,Škrípov – Valaská Belá,stred obce (namiesto spoja 307414/12) a pridaný úsek Nováky,Horné Lelovce – Nováky,žel.st. – Prievidza,aut.st. (namiesto spoja 307415/8)
 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 17:20 hod. na 17:30 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku R 753 v čase 17:37 hod. do Novák a zároveň vytvorenie prestupu z 307407/46 na zast. Nováky,žel.st.)
 • spoj 14 zmena odchodu spoja zo zastávky Valaská Belá,krištáľ z 6:17 hod. na 6:20 hod. a úprava jazdnej doby spoja
 • spoj 15 pôvodne premávajúci každý kalendárny deň v roku s výnimkou 24.12. a 31.12. rozdelený na dva spoje:
  • spoj 15 premávajúci v pracovné dni so zachovaným odchodom 18:15 hod. zo zastávky Prievidza,aut.st.
  • spoj 27 premávajúci v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok okrem 24.12. a 31.12. so zmeneným odchodom z 18:15 hod. na 18:25 hod. (súvisí so zmenou na spoji 307415/30)
 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 15:45 hod. na 15:40 hod. (prispôsobenie sa zmene odchodu spoja 302405/16 s odchodom 16:40 hod. zo zastávky Valaská Belá Jednota, ktorý sa prispôsobuje zmene odchodu vlaku zo stanice Ilava na smer Bratislava)
 • spoj 21 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 17:20 hod. na 17:30 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku R 753 v čase 17:37 hod. do Novák a zároveň vytvorenie prestupu z 307407/50 na zast. Nováky,žel.st.)
 • spoj 28 zmena odchodu spoja zo zastávky Valaská Belá,krištáľ zo 14:27 hod. na 14:25 hod. a úprava jazdnej doby spoja
 • spoj 32           zrušený spoj
 • spoj 34 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 32 premávajúci v sobotu a so zmenou odchodu spoja zo zastávky Valaská Belá,u Kéherov z 15:50 hod. na 15:55 hod. (z dôvodu nadväznosti na zast. Nováky,žel.st. na vlak R 752 s odchodom 16:30 zo stanice Nováky; nadväznosti na zast. Liešťany,Jednota na spoj 307432/11 na smer Nevidzany; nadväznosti na zat.Nitrianske Rudno,rázc. zo spoja 307432/11 zo smeru Prievidza a nadväznosti na zast. Nitrianske Sučany,majer na spoj 305404/40 na smer Partizánske,AS)
  • spoj 34 premávajúci v pracovný deň a so zmenou odchodu spoja zo zastávky Valaská Belá,u Kéherov z 15:50 hod. na 15:30 hod. (z dôvodu zlepšenia nadväznosti na zast. Liešťany,Jednota na 307416/20 z Nevidzian a na zast. Nitrianske Rudno,rázc. z 307431/35 zo smeru Prievidza, Bojnice)
 • spoj 36 zmena odchodu spoja zo zastávky Valaská Belá,u Kéherov z 15:50 hod. na 15:35 hod. (z dôvodu nadväznosti na zast. Nováky,žel.st. na vlak R 752 s odchodom 16:30 zo stanice Nováky; nadväznosti na zast. Nitrianske Rudno,rázc. zo spoja 307432/11 zo smeru Prievidza a nadväznosti na zast. Nitrianske Sučany,majer na spoj 305404/40 na smer Partizánske,AS)

Linka 307415             Prievidza – Nováky – Nitrianske Rudno – R. Lehota – Temeš – Čavoj

 • spoj 4             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 4, 7 – 11, 15 – 22, 24 a 25 36 – 38 a 40 (vytvorenie nadväznosti na spoj 307432 na zast. Nitrianske Rudno,rázc. pre vyhľadávače dopravných spojení)
 • spoj 8 zmena trasovania spoja; zánik dopravnej obsluhy v úseku Nováky,Horné Lelovce – Nováky,žel.st. – Prievidza,aut.st. (zabezpečí spoj 307414/12)
 • spoj 9 úprava jazdnej doby; zreálnenie medzizastávkových časov ( 0 min.)
 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zastávky Rudnianska Lehota,hate z 7:03 hod. na 7:00 hod. (z dôvodu nadväznosti na zast. Nitrianske Rudno,rázc. na 307431/14) a úprava jazdnej doby; zreálnenie medzizastávkových časov
 • spoj 13 úprava jazdnej doby; zreálnenie medzizastávkových časov
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávky Čavoj,Jednota z 18:20 hod. na 18:22 hod. (prispôsobenie zmene príchodu spoja 307414/13 na zast. Valaská Belá,Klin)
 • spoj 30 zmena odchodu spoja zo zastávky Čavoj,Jednota z 15:45 hod. na 17:25 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 754 v čase 18:30 hod. z Novák a zároveň vytvorenie nadväznosti z 307431/51 na zast. Nitrianske Rudno,rázc. zo smeru Prievidza a zároveň na zast. Nitrianske Sučany,Majer na 305403/6 na smer Bánovce n. Bebravou) a zmena premávania spoja spôsobom, že spoj bude premávať aj počas sviatkov a nedieľ letných prázdnin (namiesto spoja 307414/32)
 • spoj 32 zmena odchodu spoja zo zastávky Čavoj,Jednota z 15:55 hod. na 16:00 hod. (prispôsobenie zmene odchodu spoja 307414/34 na zast. Valaska Belá,Klin)

Linka 307416             Prievidza – Zem. Kostoľany – Nováky – Nevidzany

 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 5 – 14
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávky Nováky,FORTISCHEM z 15:25 hod. na 15:15 hod. (požiadavka cestujúcej zo dňa 6. októbra 2022) a zároveň rozlíšenie príchodu a odchodu na zastávku Nitrianske Rudno,rázc. z dôvodu nadväznosti z 307431/31

Linka 307417             Prievidza – Nováky – Bystričany,Chalmová

 • spoj 1             zo zoznamu zastávok spoja odstránená Bystričany,Chalmová,rázc. (autobus ňou fyzicky neprechádza)
 • spoj 4             zo zoznamu zastávok spoja odstránená Bystričany,Chalmová,rázc. (autobus ňou fyzicky neprechádza)
 • spoj 8             zo zoznamu zastávok spoja odstránená Bystričany,Chalmová,rázc. (autobus ňou fyzicky neprechádza)
 • spoj 12 zo zoznamu zastávok spoja odstránené Zemianske Kostoľany,ENO a  Bystričany,Chalmová,rázc. (autobus ňou fyzicky neprechádza) a zároveň úprava odchodu spoja zo zastávky TČs 8

Linka 307418             Prievidza – Lehota p./Vt. – Nováky – Kamenec p./Vt.

 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs  10 – 18 (z dôvodu nadväznosti na zast. Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. na spoj 307429/8 z Partizánskeho)
 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs  9 – 17, 19, 20 a 22
 • spoj 19 zmena premávania spoja; spoj nebude premávať v sobotu a zmena TČs 9 – 20
 • spoj 21 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs  14 – 20
 • spoj 24 zmena odchodu spoja zo zastávky Kamenec pod Vtáčnikom,konečná  z 7:30 hod. na 7:25 hod. (z dôvodu nadväznosti na zast. Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. na spoj 307408/29 na smer Oslany)
 • spoj 26 zmena odchodu spoja zo zastávky Kamenec pod Vtáčnikom,konečná  z 10:50 hod. na 11:00 hod. (z dôvodu zatraktívnenia nadväznosti na zast. Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. na spoj 307407/19 na smer Radobica) a úprava jazdnej doby spoja medzi zastávkami
 • spoj 30 zmena odchodu spoja zo zastávky Kamenec pod Vtáčnikom,konečná  z 12:45 hod. na 12:55 hod. (z dôvodu zatraktívnenia nadväznosti na zast. Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. na spoj 307408/32 na smer Prievidza a 307429/9 na smer Partizánske) a úprava jazdnej doby spoja medzi zastávkami
 • spoj 31 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 10 – 20 (z dôvodu zatraktívnenia nadväznosti na zast. Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. zo spoja 307410/16 zo smeru Oslany)
 • spoj 32 zmena odchodu spoja zo zastávky Kamenec pod Vtáčnikom,konečná  z 12:55 hod. na 13:00 hod. (z dôvodu zatraktívnenia nadväznosti na zast. Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. na spoj 307408/34 na smer Prievidza) a úprava jazdnej doby spoja medzi zastávkami
 • spoj 40 zmena trasovania spoja; spoj vynechá zastávku Kamenec pod Vtáčnikom,sídl. Stávky (zrýchlenie spoja z dôvodu nadväznosti na 305404/64 na zastávke Nováky,žel.st.)
 • spoj 43 zrušený spoj
 • spoj 45 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs  19 a 20
 • spoj 46 premávajúci v dňoch 24.12. a 31.12. zrušený, namiesto neho v identických dňoch spustené premávanie spoja 52
 • spoj 47 zmena odchodu spoja zo zastávky Nováky,žel.st. z 18:55 hod. na 18:40 hod. z dôvodu skrátenia nadväznosti na zast. Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. na spoj 305408/11 a na zast. Nováky,žel.st. zo spoja 307414/15 a zároveň úprava trasovania spoja; spoj nebude zachádzať na zastávku Zemianske Kostoľany, žel.st.
 • spoj 50 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs  9 – 13
 • spoj 51 zmena odchodu spoja zo zastávky Nováky,žel.st. z 22:20 hod. na 22:25 hod. (z dôvodu zatraktívnenia nadväznosti na zast. Nováky,žel.st. zo spoja 307409/30 na smer Prievidza)
 • spoj 52 zmena odchodu spoja zo zastávky Kamenec pod Vtáčnikom,konečná z 21:00 hod. na 21:05 hod. (z dôvodu zatraktívnenia nadväznosti na zast. Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. na spoj 307409/30 na smer Prievidza)
 • spoj 60 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs  9 – 17 a 19
 • spoj 65 zmena premávania spoja; spoj bude premávať aj v sobotu
 • spoj 67 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs  14 – 20

Linka 307419             Prievidza – Nováky – Dolné Vestenice – Hradište

 • spoj 21 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza, aut.st. z 15:20 hod. na 15:05 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku Os 7520 zo smeru Horná Štubňa a zatraktívnenie nadväznosti zo spoja 307414/28 na zast. Nitrianske Sučany,Majer zo smeru Nitrianske Rudno)
 • spoj 40 zmena odchodu spoja zo zastávky Hradište,rázc. E-572 zo 16:00 hod. na 15:55 hod. (nadväznosť na zast. Nováky,žel.st. na vlak R 752 na smer Bratislava)

Linka 307420             Kanianka – Prievidza – Nováky – Zemianske Kostoľany

 • spoj 5             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 7, 11, 15, 17 a 24

Linka 307422            Prievidza – Nitr. Rudno – Valaská Belá,Gápeľ – Valaská Belá,Stanák

 • spoj 2           zrušený spoj
 • spoj 5           zrušený spoj

Linka 307423             Handlová – Prievidza – Sebedražie, Baňa Cigeľ – Cigeľ

 • spoj 3             zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 5:45 hod. na 5:40 hod. (prispôsobenie zmene odchodu spoja 307423/10)
 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zastávky Cigeľ,kult.dom z 6:00 hod. na 5:55 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 742 v čase 6:20 hod. z Prievidze)
 • spoj 14 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 14 premávajúci v pracovných dňoch školského vyučovania
  • spoj 22 premávajúci v pracovných dňoch školských prázdnin
 • spoj 14 zo zoznamu zastávok spoja odobratá zastávka Cigeľ, dol. koniec
 • spoj 23 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 14:03 hod. na 14:05 hod.

Linka 307424             Prievidza – Sebedražie – Koš

 • spoj 21 úprava jazdnej doby; zjednotenie odchodov spoja zo zastávok so spojom 307424/17 premávajúcim počas pracovných dní
 • spoj 27 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 15:50 hod. na 15:55 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku R 751 v čase 15:46 hod. do Prievidze)
 • spoj 30 zmena odchodu spoja zo zastávky Koš,ZŠ z 16:05 hod. na 16:10 hod. (prispôsobenie posunu spoja 307424/27)

Linka 307426            Prievidza – Malá Čausa – Handlová 

 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 15:55 hod. na 15:50 hod. (prispôsobenie zmene odchodu spoja 307427/65 zo zastávky Prievidza,aut.st. a zároveň zatraktívnenie prestupu na zast. Veľká Čausa,dol.koniec zo spoja 307427/62 zo smeru Handlová)

Linka 307427            Prievidza – Handlová – Žiar n. Hronom

 • spoj 54 zmena odchodu spoja zo zastávky Handlová,centrum z 14:50 hod. na 15:10 hod. (s úmyslom poskytnúť dopravné spojenie Handlová – Previdza po 15.00 hod.)
 • spoj 56 zmena odchodu spoja zo zastávky Handlová,baňa z 14:40 hod. na 14:35 hod.
 • spoj 65 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 15:50 hod. na 15:55 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku R 751 v čase 15:46 hod. do Prievidze a skrátenie nadväznosti na zast. Žiar n./Hronom,aut.st. na spoj 102513/3 na smer Banská Bystrica a na 613418/31 na smer Nová Baňa)
 • spoj 83 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 15:50 hod. na 15:55 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku R 751 v čase 15:46 hod. do Prievidze a skrátenie nadväznosti na zast. Žiar n./Hronom,aut.st. a na 102513/3 na smer Banská Bystrica počas sobôt a nedieľ)307435

Linka 307428            Handlová – Prievidza – Sebedražie, Baňa Cigeľ – Cigeľ

 • spoj 1 zmena odchodu spoja zo zastávky Handlová, centrum z 3:55 hod. na 3:35 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 740 v čase 4:10 hod. z Prievidze)
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zastávky Sebedražie,sídl. z 14:16 hod. na 14:18 hod.

Linka 307429            Handlová – Prievidza – Nováky – Partizánske

 • spoj 3             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 7 – 25 zrýchlenie spoja v úseku Nováky,žel.st. – Partizánske,AS ( – 5min.)
 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 13:10 hod. na 13:15 hod. (z dôvodu turnusového obehu vozidla)
 • spoj 8             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 7, 8 – 11 a 13 – 18 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 9             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 5 – 24 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 5 – 25 zrýchlenie spoja v úseku Prievidza,aut.st – Partizánske,AS ( – 3min.)
 • spoj 16 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 5 – 7, 10 – 13 a 15 – 18
 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 13 a 15 – 22
 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 6 a 8 – 16

Linka 307431             Prievidza – Bojnice – Seč – Nitrianske Rudno

 • spoj 1             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2 a 4 – 7
 • spoj 9             zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni a v sobotu“ na „premáva v pracovné dni“
 • spoj 17 zlúčený so spojom 307431/49 a zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 17 (snaha o podľa možnosti skorý príchod na zast. Nitrianske Rudno, rázc. z dôvodu nadväznosti na spoje 307414/28, 307438/25 a 27)
 • spoj 34 zmena odchodu spoja zo zastávky Nitrianske Rudno,rázc. z 16:20 hod. na 16:25 hod. (nadväznosť so spojom 307414/34)
 • spoj 35 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 15:47 hod. na 15:50 hod. a zreálnenie medzizastávkových odchodov spoja
 • spoj 43 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 15:00 hod. na 15:15 hod. (zjednotenie odchodov spojov počas sobôt, nedieľ a sviatkov s ohľadom na prestup na spoj 307414/32 na smer Prievidza) a zreálnenie medzizastávkových odchodov spoja
 • spoj 45 zmena premávania spoja z „premáva v nedeľu a v štátny sviatok“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok“
 • spoj 49 zlúčený so spojom 307431/17 a odstránený so zoznamu spojov
 • spoj 50 zmena odchodu spoja zo zastávky Nitrianske Rudno,ZŠ z 15:00 hod. na 14:55 hod. (prispôsobenie zmenám na spojoch 307414/28 a 307438/25 a 27) a zreálnenie medzizastávkových odchodov spoja
 • spoj 53 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 20:05 hod. na 20:10 hod. (reakcia na zmenu 307432/20 a zároveň zatraktívnenie nadväznosti na zast. Nitrianske Rudno,rázc. na spoje 307438/30 a 307437/44)

Linka 307432             Prievidza – Nitrianske Rudno – Nevidzany

 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 15:10 hod. na 15:15 hod. (zjednotenie odchodov spojov počas sobôt, nedieľ a sviatkov a z dôvodu skrátenia nadväznosti na 307414/36 na zast. Nitrianske Rudno,rázc. na smer Prievidza) a zároveň rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Nitrianske Rudno,rázc. z dôvodu nadväznosti na zast. Liešťany,Jednota z 307415/30)
 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 15:35 hod. na 15:40 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Liešťany,dol.koniec na spoj 307414/34 a na zast. Liešťany,dol.koniec na spoj 307414/34
 • spoj 15 premávajúci každý kalendárny deň s výnimkou dní 24.12. a 31.12. rozdelený na dva spoje:
  • spoj 9 premávajúcim počas sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov s výnimkou dní 24.12. a 31.12. a zmeneným odchodom z 18:20 hod. na 18:25 hod. zo zastávky Prievidza,aut.st. a rozlíšením príchodu a odchodu na zastávku Nitrianske Rudno,rázc. z dôvodu nadväznosti zo spoja a na spoj 307414/27 a počas sobôt aj zo spoja 307436/42 a na spoj 307436/37
  • spoj 15 so zachovaným odchodom 18:20 hod. zo zastávky Prievidza,aut.st. premávajúcim počas pracovných dní
 • spoj 20 zmena odchodu spoja zo zastávky Nevidzany,Jednota z 19:15 hod. na 19:20 hod. (reakcia na zmenu na spoji 307432/9 a zároveň zatraktívnenie nadväznosti na zast. Bojnice,nem. na spoj 307434/57 smer Kanianka)

Linka 307433             Prievidza – Opatovce n. Nitrou – Kocurany

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávky Kocurany,konečná z 4:00 hod. na 3:40 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 740 v čase 4:10 hod. z Prievidze)
 • spoj 27 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 8 – 17

Linka 307434             Prievidza – Kanianka – Lazany

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávky Kanianka,Jednota z 4:05 hod. na 3:45 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 740 v čase 4:10 hod. z Prievidze)
 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 9:45 hod. na 9:55 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku R 745 v čase 9:46 hod. do Prievidze)
 • spoj 20 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 20 premávajúci počas pracovných dní so zmenou odchodu spoja zo zastávky Kanianka,Jednota z 7:35 hod. na 7:55 hod. (z dôvodu zatraktívnenia nadväznosti na vlak R744 s odchodom z Prievidze v čase 8:20 hod.)
  • spoj 4 premávajúci s odchodom 7:30 hod. zo zastávky Kanianka,Jednota a premávajúci cez soboty, nedele a sviatky (z dôvodu nadväznosti na 307442/17 na zast. Prievidza,aut.st. na smer Lehota p. Vtáčnikom)
 • spoj 45 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 15:55 hod. na 9:55 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku R 751 v čase 15:46 hod. do Prievidze)
 • spoj 46 zmena odchodu spoja zo zastávky Kanianka,Jednota z 16:05 hod. na 15:50 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 752 v čase 16:20 hod. z Prievidze a zároveň prispôsobenie premávaniu počas soboty, nedele a sviatkov)
 • spoj 57 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 19:50 hod. na 19:55 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku R 755 v čase 19:46 hod. do Prievidze)
 • spoj 60 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 6 – 8 a 10 – 12

Linka 307435            Prievidza – Nováky – Dolné Vestenice – Bánovce n. Bebravou – Trenčín

 • spoj 8             zmena odchodu spoja zo zastávky Trenčín, aut.st.. z 8:20 hod. na 8:30 hod. (prispôsobenie zmene príchodov vlakov Ex 626 z Popradu a REx 1733 z Bratislavy)
 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zastávky Trenčín, aut.st.. z 14:45 hod. na 14:50 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku Ex 609 v čase 14:38 do stanice Trenčín a zároveň zlepšenie nadväznosti na zast. Hradište,rázc. na spoj 305404/64 na smer Partizánske; na zast. Nováky,Horné Lelovce na spoj 307414/11 na smer Valaská Belá)
 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zastávky Trenčín, aut.st.. z 18:45 hod. na 18:50 hod. (prispôsobenie sa zmenám príchodov vlakov Ex 17628 zo smeru Košice a Ex 613 zo smeru Bratislava)

Linka 307436             Zem. Kostoľany – Nováky – Nitrianske Rudno – Seč

 • spoj 6             zmena vymedzenia premávania spoja; spoj nebude premávať v nedeľu a v štátny sviatok
 • spoj 11           zrušený spoj
 • spoj 18           zrušený spoj
 • spoj 33           zrušený spoj

Linka 307437            Prievidza – Nováky – Dolné Vestenice – Bánovce n. Bebravou – Trenčín

 • spoj 36 zmena odchodu spoja zo zastávky Temeš,OcÚ z 15:55 hod. na 16:00 hod.

Linka 307438            Zem. Kostoľany – Nováky – Čavoj – Valaská Belá

 • spoj 1           zrušený spoj
 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 5 – 12
 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 6, 14, 15, 20, 36, 37 a 50
 • spoj 20           zrušený spoj
 • spoj 33           zrušený spoj

Linka 307440             Temeš – Rudnianska Lehota – Dolné Vestenice

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 13, 14, 27 a 28
 • spoj 5 zmena odchodu spoja zo zastávky Rudnianska Lehota,hate z 5:05 hod. na 5:00 hod. (z dôvodu prestupu na zast. Nitrianske Rudno,rázc. na 307416/6) a zreálnenie medzizastávkových časov
 • spoj 11 zmena vymedzenia premávania spoja; spoj nebude premávať v nedeľu a v štátny sviatok
 • spoj 16           zrušený spoj

Linka 307442            Zemianske Kostoľany – Nováky – Lehota pod Vtáčnikom – Podhradie

 • spoj 2 zmena odchodu zo zastávky Lehota p. Vtáčnikom, otoč zo 4:15 hod. na 3:55 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 740 v čase 4:21 hod. z Novák)
 • spoj 7 zrušený spoj
 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 3 – 13
 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zastávky Nováky,žel.st. z 8:45 hod. na 9:15 hod. (z dôvodu nadväznosti na zast. Nováky,poliklinika na spoj 307414/25 z Prievidze); zmena premávania spoja z „premáva v nedeľu a v štátny sviatok“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok“ a zmena trasovania spoja v sobotu spôsobom, že nebude obslúžený úsek Lehota p. Vtáčnikom,otoč – Podhradie
 • spoj 14 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 4 – 7 (efektívnejšie rozloženie jazdnej doby v dôsledku nadväznosti na vlak R 742 s odchodom 6:30 hod. z Novák)
 • spoj 20 zmena odchodu zo zastávky Podhradie z 8:15 hod. na 8:00 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 740 v čase 8:30 hod. z Novák)
 • spoj 26 zrušený spoj
 • spoj 41 zmena odchodu zo zastávky Nováky,žel.st. z 21:30 hod. na 21:40 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku R 757 v čase 21:32 hod. do Novák)
 • spoj 58 zmena odchodu zo zastávky Lehota p. Vtáčnikom,otoč z 21:55 hod. na 22:00 hod. (dôsledok zmeny odchodu 307442/41 a zrýchlenie jazdnej doby)

IDS BK

Vážení cestujúci,

dňom 11. decembra 2022 prichádzajú do platnosti nové cestovné poriadky dopravcov v IDS BK.

➡️ Nový grafikon vlakovej dopravy ovplyvnil vo veľkej miere aj cestovné poriadky regionálnych autobusov. Zmeny sú na takmer všetkých linkách regionálnej autobusovej dopravy.

➡️ Zavádzajú sa aj nové linky

➡️ Pridávajú sa nové zastávky

➡️ V MHD prichádza k premenovaniu troch zastávok

ℹ️ Aktuálne aj nové cestovné poriadky dopravcov v IDS BK

ℹ️ Podrobné informácie o zmenách

V prípade otázok môžete kontaktovať InfoCentrum IDS BK:

📧 info@idsbk.sk, ☎️ +421 948 102 102

Platná od od 12.12.2022

Platná od od 5.12.2022

Platná od od 28.11.2022