Aktuálne zmeny od 27.6.2022 v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku

ARRIVA Trnava

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 21.06.2022

207409

Spoj č. 3 = zastavený od 21.6 do 30.6.2022, premáva iba v sobotu.

Spoj č. 103 = nový spoj,premáva od 21.6. do 30.6.2022. Zachádzanie na zast. Kočín-Lančár, Lančár a Kočín-Lančár, Kočín .

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 01.07.2022

203401

Spoj č. 14 – posun spoja z 13:55 hod na 13:50 hod

203402

Spoj č. 56 – posun spoja z 21:00 hod na 20:50 hod

203403

Spoj č. 61, 63, 69, 73, 83, 85, 87, 62, 64, 66, 72, 76, 86, 88 – zrušené spoje

Spoj č. 55 – posun spoja z 08:25 hod na 08:30 hod

Spoj č. 57 – posun spoja z 09:05 hod na 09:40 hod

Spoj č. 59 – posun spoja z 09:45 hod na 10:35 hod

Spoj č. 65 – posun spoja z 11:45 hod na 12:05 hod

Spoj č. 67 – posun spoja z 12:25 hod na 12:35 hod

Spoj č. 71 – posun spoja z 13:05 hod na 13:15 hod

Spoj č. 77 – posun spoja z 14:45 hod na 14:35 hod

Spoj č. 56 – posun spoja z 08:20 hod na 08:25 hod

Spoj č. 58 – posun spoja z 09:00 hod na 09:15 hod

Spoj č. 60 – posun spoja z 09:40 hod na 09:50 hod

Spoj č. 68 – posun spoja z 12:20 hod na 12:25 hod

Spoj č. 74 – posun spoja z 13:40 hod na 13:20 hod

Spoj č. 78 – posun spoja z 14:40 hod na 14:30 hod

Spoj č. 80 – posun spoja z 15:00 hod na 14:40 hod

Spoj č. 82 – posun spoja z 16:00 hod na 15:50 hod

Spoj č. 84 – posun spoja z 16:40 hod na 16:30 hod

203408

Spoj č. 100, 101 – zrušené spoje

203413 

Spoj č. 37 – posun spoja z 14:35 hod na 14:45 hod

Spoj č. 24 – posun spoja z 15:15 hod na 15:25 hod

203415

Spoj č. 22 – posun spoja z 19:00 hod na 19:05 hod

205413

Spoj č. 11 – posun spoja z 5:40 hod na 5:35 hod

205420

Spoj č. 9 – posun spoja z 17:45 hod na 17:40 hod


ARRIVA Nitra

Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 1.7.2022

Linka 403 402 Nitra-Sereď-Trnava

 • Spoj 31 s odchodom z AS Nitra o 12.00 h , upravené trasovanie spoja. Na spoji zrušené zastávky Križžovany nad Dudváhom, poššta; Zavar, Hlavná; Zavar, obec; Zavar, Logistický park; Zavar, Automobilová a Trnava, Strojárenská ul.rázc.. Pridané zastávky Trnava, Nitrianska ul.; Trnava, Kollárova ul. a Trnava, AS
 • Spoj 36 s odchodom zo zast. Zavar, Automobilová o 14.34 h , upravené trasovanie spoja. Na spoji zrušené zastávky Zavar, Logistický park a Zavar, Automobilová. Pridané zastávky Trnava, Nitrianska ul.; Trnava, Kollárova ul.; Trnava, AS; Vlčkovce, OcÚ a Vlčkovce, cukrovar. Spoj bude začínať z AS Trnava,  s odchodom o 14.45 h.
 • Spoje 34 a 43 zrušené.
 • Na spojoch 4,24,26,28,30,32,1,23,25,27,29 pridaná zastávka Dolná Streda, pošta

Linka 403 404 Nitra-Zbehy-Alekšince-Lukáčovce

 • Na spoji 14 s odchodom zo zastávky Lukáčovce, kaštieľ o 8.00 h , doplnené na zastávkach Nitra, Ferenit a Nitra, Rastislavova obmedzenie. Zastávky sa môžu využiť výlučne iba pre výstup cestujúcich.

Linka 403 414 Nitra-Dolné Obdokovce-Čeladice

 • Spoj 6 s odchodom zo zastávky Čeľadice, Rybník o 4.40 h , posunutý na odchod 4.35 h

Linka 403 424 Nitra-Duslo,Šaľa-Rastislavice

 • Na spojoch 2,15 a 18 zabezpečujúcich návoz a odvoz do Dusla Šaľa, k Nitrianskej bráne zmena znamienka. Spoje budú premávať iba v pracovných dňoch. Rušia sa soboty a nedele.
 • Spoje 21 a 25 s odchodom v sobotu a vo sviatok zo zast. Šaľa, Duslo, Nitrianska brána o 6.15 h zrušené
 • Nový spoj 22 s odchodom o 16.30 h v sobotu a vo sviatok zo zast. Rastislavice, Jednota po Mojmírovce, OcÚ s prípojom na zast. Mojmírovce, OcÚ na linku 403422/30 do Nitry
 • Spoj 8 s odchodom zo zast. Rastislavice, Jednota o 10.15 h zmenené znamienko. Spoj bude premávať iba cez pracovné dni
 • Nový spoj 24 s odchodom zo zast. Rastislavice, Jednota o 9.35 h. Spoj bude premávať iba v sobotu

Linka 403 423 Nitra-Šaľa

 • Spoj 34 s odchodom zo zast. Šaľa, žel. st. o 6.35 h , posunutý na odchod 6.20 h a pridané znamienko, nadväzuje na zast. Cabaj.Čápor, rázc. na linku 403422/15
 • Nový spoj 43 s odchodom o 4.55 h z AS Nitra. Spoj bude premávať v sobotu, v nedeľu a vo sviatok. Spoj počká na zast. Cabaj-Čápor, rázc. linku 403422/2
 • Na spoji 3 s odchodom o 5.20 h z AS Nitra zmenené znamienko. Spoj bude premávať iba cez pracovné dni
 • Na spoji 23 s odchodom o 17.10 h z AS Nitra zmenené znamienko. Spoj bude premávať iba cez pracovné dni
 • Na spoji 19 s odchodom o 16.50 h z AS Nitra zmenené znamienko. Spoj bude premávať v sobotu, v nedeľu a vo sviatok. Spoj počká na zast. Cabaj-Čápor, rázc. linku 403422/30

Linka 403 422 Nitra-Veľká Dolina

 • Na víkendovom spoji 15 s odchodom o 6.30 h z AS Nitra upravené trasovanie.  Spoj bude mať koncovú zastávku Poľný Kesov, kúpalisko. Pridaná poznámka – spoj počká na zast. Cabaj-Čápor, rázc. na linku 403423/34
 • Na spoji 2 s odchodom zo zast. Veľká Dolina, OcÚ o 4.30 h doplnené znamienko – spoj nadväzuje v sobotu, v nedeľu a vo sviatok na zast. Cabaj-Čápor, rázc. na linku 403423/43
 • Na spoji 30 s odchodom zo zast. Veľká Dolina, OcÚ o 16.35 h doplnené znamienko – spoj nadväzuje v sobotu, v nedeľu a vo sviatok na zast. Cabaj-Čápor, rázc. na linku 403423/19 + doplnenie prázdneho trojuholníka o 403424/22
 • Spoj 14 s odchodom zo zast. Veľká Dolina, OcÚ o 8.00 h zmenené znamienko. Spoj bude premávať iba počas pracovných dní
 • Spoj 28 s odchodom zo zast. Veľká Dolina, OcÚ o 8.00 h zmenené znamienko. Spoj bude premávať v sobotu, v nedeľu a vo sviatok. Spoj bude mať východziu zastávku Poľný Kesov, kúpalisko s odchodom o 7.50 h
 • Na spoji 29 s odchodom o 19.30 h z AS Nitra doplnená obsluha zastávky Poľný Kesov, kúpalisko

Linka 403 421 Nitra-Rastislavice

 • Spoj 1 s odchodom z AS Nitra o 11.00 h , posunutý na odchod 9.30 h
 • Nový spoj 2 s odchodom zo zastávky Rastislavice, Jednota o 10.20 h. Premávať bude v sobotu.

Linka 403 420 Nitra-Štefanovičová-Rastislavice

 • Spoj 4 s odchodom zo zastávky Rastislavice, Jednota o 8.10 h zmenené znamienko. Spoj bude premávať iba cez pracovné dni

Linka 406 415 Topoľčany – Závada – Podhradie

 • Spoj 18 a 54 s odchodom zo zastávky Podhradie, pod hradom o 10.00 h , upravený na odchod 9.40 h

Linka 406 416 Topoľčany – Prašice – Nemečky

 • Spoj 23 s odchodom z AS Topoľčany o 15.45 h, bude zachádzať cez zastávku Velušovce, RD

SAD Trenčín


SAD Zvolen

Od utorka 21. 6. 2022 do soboty 25. 6. 2022 bude prebiehať oprava povrchu cesty I/66.

Počas tejto opravy budú dočasne zrušené autobusové zastávky

 „Štefánikovo nábrežie“ smer Železničná stanica 
od utorka 21. 6. 2022 18:00 hodiny do stredy 22. 6. 2022 4:30 hodiny a
od štvrtka 23. 6. 2022 18:00 hodiny do piatka 24. 6. 2022 4:30 hodiny

„Štefánikovo nábrežie“ smer Fončorda
od stredy 22. 6. 2022 18:00 hodiny do štvrtka 23. 6. 2022 4:30 hodiny a
od piatka 24. 6. 2022 18:00 hodiny do soboty 25. 6. 2022 4:30 hodiny


SAD Prešov


IMHD Bratislava

Zmeny v MHD a premávka počas letných prázdnin (od 1.7.2022)

Počas letných školských prázdnin od 1. júla 2022 budú linky bratislavskej MHD premávať v pracovných dňoch podľa cestovných poriadkov platných pre pracovný deň školských prázdnin. Linky s celoročným cestovným poriadkom (iba stĺpec Pracovné dni) premávajú bez obmedzenia. Linka 29 bude v pracovných dňoch kapacitne posilnená kĺbovými vozidlami.

Linka 130 (Patrónka - Krematórium) počas prázdnin nebude premávať, jej premávka bude obnovená 2. septembra. Pri ceste do Krematória je možné z Patrónky cestovať linkami 37 215 219 245 250 a 269 (zastávka Pri krematóriu), v oblasti Lamača je možné využiť linky 23 30 63 123.

Do začiatku vysokoškolského zimného semestra nepremáva ani študentská linka 131.

Ďalšie zmeny v cestovných poriadkoch liniek MHD od 1. júla 2022:

 • Linka 49 bude v pracovných dňoch ráno pred 7. hodinou posilnená v smere k nemocničným zariadeniam na Kramároch.
 • Linka 92 bude pre ukončenie spolupráce s automobilkou premávať iba v časoch striedania pracovných zmien vo Volkswagene, v ostatnom čase bude možné medzi Patrónkou a Petržalkou cez Most Lafranconi využiť linku 192.
 • Linky 25 26 92 nebudú premávať počas nedieľ.
 • Upravené jazdné doby budú na linkách 50 57 58 67 70 74 139 145 147 151 a 154 na základe aktuálnych údajov z premávky.
 • Na základe vyhodnotenia využívania spojov budú upravené cestovné poriadky liniek 23 68 70 74 a 87. Na linke 27 bude upravený cestovný poriadok z dôvodu zlepšenia nadväzností na iné linky.

Od 1. júla 2022 bude tiež zmenená obsluha zastávok na linkách 147 a N53 nasledovne:

 • linka 147 bude obsluhovať novú zastávku Gorazdova zriadenú na Langsfeldovej ulici pred križovatkou s Gorazdovou,
 • linka N53 bude obsluhovať zastávky Krížna (obojsmerne) a Americké nám. (smer Vajnory) na električkovej trati.

Dopravný podnik Bratislava

Zmeny organizuje Dopravný podnik Bratislava (DPB) po vyhodnotení reálnych dát z premávky.

Posilnenia sa dočká trolejbusová doprava. Linka 49, ktorá prepája oblasť Ružinova a Trnavského mýta s nemocnicou na Kramároch, bude upravená tak, aby obyvateľov priviezla na vyšetrenie ešte pred siedmou hodinou ráno.

Cestujúci linky 147 v kopcovitej časti Bratislavy – Kalvárii budú môcť po novom využívať zastávku Goradzova. Pre vysoký záujem cestujúcich tu DPB už pred časom zdvojnásobil počet nasadzovaných vozidiel.

Dopravný podnik na základe vyhodnotenia využitia vozidiel upraví odchody liniek: 23, 68, 70, 74, 87, zároveň pre podnety cestujúcich zmení nadväznosť linky 27 a po zbilancovaní dát z vozidiel vykoná zmeny na linkách: 50, 57, 58, 67, 70, 74, 139, 145, 147, 151 a 154 tak, aby reflektovali reálne jazdné doby. Cez pracovné dni DPB kapacitne posilní linku 29, a to zmenou krátkych vozidiel za kĺbové.

„Veríme, že čiastočným zlepšovaním dopravy, napríklad aj nedávno zavedenými posilovými rannými odchodmi linky 45 na Kramáre, postupne odbremeníme preplnené parkoviská a ulice od individuálnej automobilovej dopravy. Vďaka cenným dátam priamo z vozidiel zmeníme tiež cestovné poriadky vybraných autobusových liniek,“ povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB a.s.

Počas letných prázdnin nebude premávať posilová linka 130 do Lamača. DPB namiesto toho odporúča cestovať linkami 30, 37, 63 alebo aj regionálnymi autobusmi, v ktorých platia rovnaké cestovné lístky a električenky IDS BK, ako v MHD.

Zmena sa dotkne aj autobusovej linky 92. Pre ukončenie zmluvnej spolupráce bude po novom premávať iba v časoch striedania pracovných zmien v devínskonovoveskej automobilke Volkswagen. V ostatných časoch ju nahradí linka 192, ktorá bude v pravidelných intervaloch prepájať Petržalku s Patrónkou po najrýchlejšej možnej trase cez bratislavský obchvat a Most Lanfranconi. V úseku Patrónka – Volkswagen zabezpečí spojenie naďalej linka 21. Linky 25, 26 a 92 nebudú premávať počas nedele.

Nočný autobus N53 po novom zastaví zastavovať priamo na električkových zastávkach Krížna a v smere do Vajnôr aj na Americkom námestí.

Všetky zmeny v doprave nájdu cestujúci na webstránke dopravného podniku www.dpb.sk


Dopravný podnik mesta Košice

KOŠICE, 22.06.2022:Zmena sa bude týkať premenovania názvu zastávky a posilnenia intervalu na 2 autobusových linkách.

Na základe schváleného návrhu odbornej názvoslovnej komisie mesta Košice sa od piatku 24.06.2022 premenuje autobusová zastávka Slovenský rozhlas na Moyzesovej ulici (stanovištia pre linky č.17 a 36) na Múzeum obetí komunizmu. Autobusová zastávka na Moyzesovej ulici v smere ku Domu umenia (stanovište pre linku č.12 v smere do Šebastoviec) ostáva naďalej pomenovaná ako Slovenský rozhlas.

Ďalšou úpravou je posilnenie prevádzky autobusových liniek č.14 a 29. Od soboty 02.07.2022 do nedele 25.09.2022 počas voľných dní od cca 09:00 do 16:00 hod. budú tieto linky premávať v 20 minútovom intervale (namiesto intervalu 30 minút).


BUS Karpaty

Letné autobusové spoje na trase Stará Ľubovňa - Červený kláštor

Od 02.07. do 04.09.2022 budú opäť premávať každú sobotu a nedeľu autobusové spoje s odchodom zo Starej Ľubovne: 08:38 hod., 10:38 hod. a 16:28 hod. 

Späť z Červeného Kláštora: 09:20 hod., 15:20 hod. a 17:10 hod.

 Z Červeného Kláštora bude odchádzať aj autobusový spoj o 12:40 hod. do Lesnice, salaš a späť do Červeného kláštora o 14:35 hod.

Platná od od 5.12.2022

Platná od od 28.11.2022

Platná od od 21.11.2022