Aktuálne zmeny od 11.7.2022 v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku

SAD Žilina

Jednoduchšie a lacnejšie cestovanie zavedením Integrovaného dopravného systému

V najbližších dňoch sa spúšťa I. fáza Integrovaného dopravného systému (IDS) v Žilinskom kraji, do ktorého sa zapojila spoločnosť SAD Žilina spolu s dopravcami Dopravný podnik mesta Žilina a Železničná spoločnosť Slovensko. Pilotná fáza zavedenia IDS – Nové Rajecko znamená pre cestujúcich jednoduchšie a lacnejšie cestovanie a týka sa územia Rajeckej doliny a mesta Žilina. Organizátorom je spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o. 

Spoločnosť SAD Žilina chce svojim cestujúcim zabezpečiť čo najjednoduchšie a cenovo prijateľné cestovanie verejnou dopravou. To bol hlavný dôvod zapojenia sa do Integrovaného dopravného systému, v rámci ktorého je možné cestovať jedným cestovným lístkom viacerými druhmi verejnej dopravy. To znamená, že pri cestovaní verejnou dopravou vám  bude postačovať už iba jeden cestovný lístok, s ktorým budete môcť prestupovať medzi prímestskými autobusmi, vlakmi a MHD a nemusíte kupovať niekoľko cestovných lístkov pre rôzne úseky cesty. 

Využívanie jednej dopravnej karty v rámci IDS  

Prínos IDS pre cestujúcich bude aj v tom, že v rámci IDS ŽSK došlo k vzájomnej akceptácií dopravných kariet zúčastnených dopravcov, čiže cestujúci budú môcť využívať dopravnú kartu SAD Žilina aj pri ceste vlakom alebo MHD. Rovnako aj dopravné karty DPMŽ a ZSSK budú akceptované v autobusoch prímestskej dopravy. Takže cestujúci už nemusí vlastniť viacero kariet, ale bude mu stačiť iba jedna dopravná karta akceptovaná v ktoromkoľvek dopravnom prostriedku v rámci IDS. 

Výhody vyplývajúce zo zavedenia Integrovaného dopravného systému pre cestujúcich  

Vďaka zavedeniu IDS zabezpečíme pre svojich cestujúcich vyššiu ponuku autobusových spojov, ich pravidelnosť, lepšiu a novú nadväznosť v spojení vlak/autobus, celkové zlepšenie dopravnej situácie vďaka možnosti vyhnutia sa dopravným zápcham a v neposlednom rade dôjde aj k šetreniu životného prostredia. 

Územie Rajeckej doliny a mesta Žilina je rozdelené v IDS do nasledujúcich tarifných zón: 

Zóna 99 Žilina bez MHD 
Zóna 100 Žilina 
Zóna 101 Turie, Porúbka, Lietavská Lúčka, Lietava, Lietavská Svinná – Babkov, Podhorie 
Zóna 102 Rajecké Teplice, Konská, Kamenná Poruba, Zbyňov, Kunerad, Stránske, Jasenové, Kľače 
Zóna 103 Jasenové, Kľače, Rajec, Šuja, Ďurčiná, Rajecká Lesná, Malá Čierna, Veľká Čierna 
Zóna 104 Fačkov 
Zóna 105 Čičmany 

Podrobnejšie informácie o jednotlivých tarifných zónach sa dozviete na stránke Integrovanej dopravy Žilinského kraja. 

Prestupné uzly 

Zavedením IDS došlo k vzniknutiu prestupných uzlov, ktoré zabezpečujú bezpečný, plynulý a kvalitný prestup na iný druh verejnej dopravy. V rámci Nového Rajecka sú to prestupné uzly: 

 • Rajecké Teplice, Poluvsie, Železničná stanica   
 • Rajecké Teplice, Poluvsie, Rázcestie 
 • Rajecké Teplice, AS 
 • Rajec, Železničná stanica 
 • Rajec, Kostolná 

Cestovné lístky v rámci IDS 

Zavedením IDS sa cestovné lístky (CL) rozdelia na dve skupiny: 

a) integrované CL - predplatné CL (PCL), ktoré budú vydávané na 30 dní, 90 dní a 365 dní. Ďalej sem patria jednorazové CL zakúpené pre tarifnú oblasť mesta Žilina a turistické a dovozné CL. 

b) neintegrované CL - ostatné súčasné CL vydávané podľa jednotlivých taríf dopravcov zapojených do IDS. Tieto CL sa budú môcť využívať iba u konkrétneho dopravcu, u ktorého budú zakúpené.   

Zľavy poskytované v rámci IDS  

Zavedenie IDS prinesie výraznejšie zľavy na cestovnom hlavne pre pravidelných cestujúcich, ktorý budú využívať predplatné cestovné lístky a v rámci IDS sa budú bezplatne prepravovať deti do 6 rokov veku. Cestovné sa bude deliť na základné, zľavnené a bezplatné.  

Cenník cestovných lístkov IDS ŽSK si cestujúci môžu pozrieť na www.idzk.sk.  

Spoločnosť SAD Žilina spolu s dopravcami Dopravný podnik mesta Žilina a Železničná spoločnosť Slovensko  veria, že zavedením IDS bude cestujúcim verejná doprava prístupnejšia z hľadiska času aj ceny cestovného a budú ju preferovať čím ďalej, tým viac pred individuálnou dopravou a prispejeme tak spoločne k ochrane životného prostredia.   

V nadväznosti na zavedenie IDS spoločnosť SAD Žilina upravila svoje cestovné poriadky s účinnosťou od 10. 7. 2022. Viac informácií o zmene CP sa dozviete na www.sadza.sk. 

Otázky a reklamácie v rámci cestovania na území IDS ŽSK zasielajte spoločnosti IDŽK s. r. o. mailom na : info@idzk.sk alebo na tel. č.: +421 41 381 4315. Prípadne môžete využiť aj kontaktný formulár na webovej stránke www.idzk.sk 


IMHD Bratislava

Zmeny v MHD a premávka počas letných prázdnin (od 1.7.2022)

Počas letných školských prázdnin nebude premávať linka 130, k drobným zmenám zastávok príde na linkách 90, 147 a N53.

Počas letných školských prázdnin od 1. júla 2022 budú linky bratislavskej MHD premávať v pracovných dňoch podľa cestovných poriadkov platných pre pracovný deň školských prázdnin. Linky s celoročným cestovným poriadkom (iba stĺpec Pracovné dni) premávajú bez obmedzenia. Linka 29 bude v pracovných dňoch kapacitne posilnená kĺbovými vozidlami.

Linka 130 (Patrónka - Krematórium) počas prázdnin nebude premávať, jej premávka bude obnovená 2. septembra. Pri ceste do Krematória je možné z Patrónky cestovať linkami 37 215 219 245 250 a 269 (zastávka Pri krematóriu), v oblasti Lamača je možné využiť linky 23 30 63 123.

Do začiatku vysokoškolského zimného semestra nepremáva ani študentská linka 131.

Ďalšie zmeny v cestovných poriadkoch liniek MHD od 1. júla 2022:

 • Linka 49 bude v pracovných dňoch ráno pred 7. hodinou posilnená v smere k nemocničným zariadeniam na Kramároch.
 • Linka 92 bude pre ukončenie spolupráce s automobilkou premávať iba v časoch striedania pracovných zmien vo Volkswagene, v ostatnom čase bude možné medzi Patrónkou a Petržalkou cez Most Lafranconi využiť linku 192.
 • Linka 192 bude premávať po skrátenej trase Depo Petržalka - Patrónka, premávať bude počas špičiek každých 20 minút, v sedle v intervale 30 minút.
  • Neobslúži doterajšie zastávky Mokrohájska a Tesco Lamač.
 • Linky 25 26 92 nebudú premávať počas nedieľ.
 • Upravené jazdné doby budú na linkách 50 57 58 67 70 74 139 145 147 151 a 154 na základe aktuálnych údajov z premávky.
 • Na základe vyhodnotenia využívania spojov budú upravené cestovné poriadky liniek 23 68 70 74 a 87. Na linke 27 bude upravený cestovný poriadok z dôvodu zlepšenia nadväzností na iné linky.

Od 1. júla 2022 bude tiež zmenená obsluha zastávok na linkách 147 a N53 nasledovne:

 • linka 147 bude obsluhovať novú zastávku Gorazdova zriadenú na Langsfeldovej ulici pred križovatkou s Gorazdovou,
 • linka N53 bude obsluhovať zastávky Krížna (obojsmerne) a Americké nám. (smer Vajnory) na električkovej trati.

Linka 90 bude mať počas letných prázdnin dočasne zmenené nástupište a výstupište Nové SND z dôvodu opráv v priestore parkoviska SND.

 • Nástupná a výstupná zastávka bude situovaná na Olejkárskej ulici oproti konečnej zastávke linky 40.
 • V smere jazdy k Novému SND linka 90 obslúži aj zastávku Landererova.

Krátkodobá zmena dojazdových spojov linky 42 (9. - 10.7.2022)

Pre práce na trakčnom vedení na Miletičovej ulici počas víkendu 9. a 10. júla 2022 bude zmenená trasa večerných dojazdových spojov linky 42 od Cintorína Vrakuňa do Depa Trnávka (odchody 22:49 a 23:29). Trolejbusy pôjdu medzi zastávkami Trhovisko a Zimný štadión odklonom cez Jégého ulicu a neobslúžia zastávku Saleziáni.

Linky 49 a 71 budú počas víkendu premávať po Miletičovej ulici bez obmedzenia.


BUS Karpaty

Letné autobusové spoje na trase Stará Ľubovňa - Červený kláštor

Od 02.07. do 04.09.2022 budú opäť premávať každú sobotu a nedeľu autobusové spoje s odchodom zo Starej Ľubovne: 08:38 hod., 10:38 hod. a 16:28 hod. 

Späť z Červeného Kláštora: 09:20 hod., 15:20 hod. a 17:10 hod.

 Z Červeného Kláštora bude odchádzať aj autobusový spoj o 12:40 hod. do Lesnice, salaš a späť do Červeného kláštora o 14:35 hod.    


Dopravný podnik mesta Prešov

Vážení cestujúci,
od pondelka 11. júla 2022 budú linky 1, 4 a 8 premávať podľa cestovného poriadku pre „SOBOTU“.


MIMORIADNE SPOJE VYKONANÉ NAVYŠE


Linka 1
• o 4:48 Železničná stanica – Dopravný podnik
• o 5:12 Nižná Šebastová – Solivar
• o 7:27 Dopravný podnik – Solivar
Linka 4
• o 5:04 a 5:26 Pod Šalgovíkom – Sídlisko III
• o 4:44 Trojica – Pod Šalgovíkom
• o 4:55, 5:15, 5:32 a 5:52 Sídlisko III – Pod Šalgovíkom
Linka 8
• o 4:48 Železničná stanica – Sídlisko III
• o 4:55 a 5:15 Sibírska – Sídlisko III
• o 22:34 Sibírska – Trojica
• o 4:48 a 5:05 Sídlisko III – Sibírska
• o 4:51 a 22:15 Trojica – Sibírska
Ostatné linky MHD premávajú podľa cestovného poriadku pre „pracovný deň – prázdniny“


Dopravný podnik mesta Žilina

Prázdninový režim MHD

Dpravný podnik mesta Žiliny s.r.o. oznamuje cestujúcim, že počas letných prázdnin, v dňcoch od 1. 7.2022 do 31. 8. 2022 platí počas pracovných dní režim PRÁZDNINY a to na všetkých linkách MHD.

Na cestovných poriadkoch na zastávkach sú odchody spojov pre tento režim zobrazené v strednom (zelenom) stĺpci.

LINKA Č. 67

Zároveň dávame do pozornosti, že počas uvedeného obdobia (1.7. - 31.8.2022) premávajú spoje linky č. 67 aj počas pracovných dní.


MHD Ružomberok

Vážení cestujúci, od piatka 01.07.2022 bude mestská autobusová doprava premávať podľa cestovného poriadku v prázdninovom režime. Pri tejto príležitosti sme pripravili zmeny v cestovných poriadkoch, ktoré súvisia s optimalizáciou jazdných taktov počas pracovných dní a víkendov v prázdninovom režime. Dlhšie obdobie všetci pociťujeme dramatický nárast cien všetkých komodít, či už sa jedná o palivá, stavebné materiály, potraviny, alebo energie. Mesto sa spolu s dopravcom spoločnosťou snaží tieto dopady minimalizovať, no dĺžka obdobia a rozsah zdražovania je už, tak rozsiahly, že je nutné pristúpiť po takmer roku od prvej vlny zdražovania k zmenám cien krátkodobého aj dlhodobého cestovného. Nový cenník a nový cestovný poriadok bude platný od piatka 01.07.2022.

Preto sme aktuálne pripravili úpravu cestovného poriadku v prázdninovom režime, zmeny sa dotknú aj víkendového režimu. Nasledovne: 

5:00 do 8:00 V rannej špičke bude počas prázdniny jazdný takt každých 20 minút na linkách 1 žltá, 2 modrá a 3 červená. Na linkách 4 hnedá a 5 fialová každých 60 minút a na linke 6 zelená bude jazdný takt 30 minút, pričom každý druhý spoj pokračuje zo ŽST Rybárpole ako linka 5 fialová na Železničnú stanicu a späť. 

13:30 do 16:30 V poobednej špičke bude počas prázdniny jazdný takt každých 20 minút na linkách 2 modrá a 3 červená. Na linke 1 žltá každých 40 minút. Na linkách 4 hnedá a 5 fialová každých 60 minút a na linke 6 zelená bude jazdný takt 30 minút pričom, tak ako v rannej špičke bude každý druhý spoj pokračovať zo ŽST Rybárpole ako linka 5 fialová na Železničnú stanicu a späť.  

Mimo špičky bude počas prázdniny jazdný takt každých 30 minút na linkách 2 modrá a 3 červená. Na linkách 1 žltá, 4 hnedá, 5 fialová a 6 zelená bude jazdný takt každých 60 minút. Mimo špičky nebude nasadzovaný spoj linky 6 zelená, ktorý by pokračoval ako linke 5 na Železničnú stanicu.   

Všetky spoje linky 1 žltá pokračujú z Baničného, ako linka 2 modrá.

Všetky spoje linky 2 modrá pokračujú zo Železničnej stanice, ako linka 3 červená a opačne.

Všetky spoje linky 2 modrá idú cez zastávku Šoltésovej, s výnimkou posledných troch večerných spojov, ktoré pokračujú ako linka 4 hnedá.

Upravili sme jazdnú dobu na linke 6 zelená medzi zastávkami Hrboltová a Nová Hrboltová o 2 minúty nakoľko dochádzalo k meškaniu medzi týmto zastávkami.  

Nové cestovné poriadky budú, tak ako aj nový cenník cestovného platiť od piatka 01.07.2022. Nové cestovné poriadky sú zverejnené na príslušných autobusových zastávkach, webe mesta Ružomberok a na www.mhdrk.sk

Posledný roky sa v našej spoločnosti dejú zásadné zmeny v podobe pandémie na ochorenie COVID 19, a vojnovej agresie Ruska. Všetky tieto okolnosti sú nepredvídateľné a majú dopad na nás všetkých. Už dlhšie obdobie pociťujeme dramatický nárast cien všetkých komodít, či už sa jedná o palivá, stavebné materiály, potraviny, alebo energie. Toto sa nevyhlo ani mestskej autobusovej doprave v Ružomberku. Mesto sa spolu s dopravcom spoločnosťou Blaguss Slovakia, s.r.o. snaží tieto dopady minimalizovať no dĺžka obdobia a rozsah zdražovania je už, tak rozsiahly, že je nutné pristúpiť po takmer roku od prvej vlny zdražovania k zmenám cien krátkodobého aj dlhodobého cestovného. Nový cenník bude platný od piatka 01.07.2022. Pre ilustráciu jeden tarifný kilometer po zohľadnený zmluvnej valorizácie a dát zo štatistického úradu stúpol o štvrtinu pôvodnej ceny. V nasledujúcom období nie je ani vo výhľadne, že by sa našlo riešenie na potlačenie vysokej a pretrvávajúcej inflácie. Horšie pre nás všetkých je to, že tie komodity, ktoré zdraželi výraznejšie, ako priemerná inflácia zaťažujú naše rozpočty výraznejšie a tvoria hlavnú časť našich výdavkov.  Preto chceme poprosiť o pochopenie tohto kroku, ako nevyhnutného.

Platná od od 5.12.2022

Platná od od 28.11.2022

Platná od od 21.11.2022