Aktuálne zmeny od 1.8.2022 v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku

SAD Poprad

Upozorňujeme cestujúcich, že od 1. 8. 2022 sa mení cestovný poriadok na vybraných linkách prímestskej autobusovej dopravy.

Prinášame Vám stručný prehľad zmien:

70442228Sp. Nová Ves 18:10 – Levoča 18:35 >> spoj bude premávať do zastávky Levoča, Prešovská
70441843Levoča – Sp. Podhradie >> posun o 30 minút neskôr z 18:40 na 19:10 hod.
70440733Sp. Podhradie – Bijacovce >> posun o 30 minút neskôr z 19:05 na 19:35 hod.
70340533Kežmarok – Poprad >> posun o 5 minút skôr z 13:50 na 13:45 hod. + spoj bude vedený mimo Matejovce

Aktuálne cestovné poriadky sú zverejnené na stránke prímestskej autobusovej dopravy.


Eurobus

ZMENY CESTOVNÝCH PORIADKOV

Mimoriadny cestovný poriadok v MHD Spišská Nová Ves a Smižany

Od pondelka 1. augusta 2022 do stredy 31. augusta 2022 bude platiť v MHD Spišská Nová Ves a Smižany mimoriadny cestovný poriadok. Zmeny sa týkajú obmedzenia prevádzky vybraných spojov na linkách MHD 2, 8, 13 a 15, na ktorých sa prepravuje nízky počet cestujúcich a ku ktorým existujú náhradné dopravné spojenia. Zoznam zrušených spojov počas platnosti mimoriadneho cestovného poriadku nájdete TU.

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Cestovné poriadky dotknutých liniek platné od 1.8.2022:

810102 Autobusová stanica - Sídl. Tarča - Autobusová stanica >
810108 Sídl. Západ - Telep - Sídl. Východ - Madaras / ZŠ Lipová >
810113 Autobusová stanica - Ferčekovce >
810115 OC Madaras - Sídl. Východ - Aut. stanica - Sídl. Mier - Sídl. Východ - OC Madaras >

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy

Od pondelka 1. augusta 2022 sa menia cestovné poriadky vybraných liniek prímestskej dopravy v regiónoch Košice a Rožňava. Zmeny v regióne Košice sa týkajú časových úprav spojov na linkách Košice - Humenné a Košice - Bardejovské Kúpele do pravidelného intervalu na základe žiadosti organizátora dopravy. Viac informácii k tejto zmene nájdete na webovej stránke IDS Východ. V regióne Rožňava sa zmeny týkajú hlavne časových posunov a úprav jazdných dôb spojov.

Linka/spoj    Zmena

802433/1       časový posun spoja o 15 min. neskôr (7.30 h), upravená jazdná doba
802433/3       časový posun spoja o 10 min. neskôr (5.30 h), upravená jazdná doba a spoj premáva len v pracovných dňoch
802433/4       spoj premáva len v pracovných dňoch, upravená jazdná doba
802433/5       časový posun spoja o 20 min. neskôr (11.30 h), upravená jazdná doba a spoj premáva len v pracovných dňoch
802433/6       upravená jazdná doba
802433/8       nový spoj z Bardejovských Kúpeľov do Košíc o 9.15 h vo voľných dňoch
802433/13     časový posun spoja o 10 min. neskôr (6.30 h), upravená jazdná doba
802433/7       nový spoj z Košíc do Bardejova o 7.00 h vo voľných dňoch
802433/9       nový spoj z Košíc do Bardejova o 15.00 h vo voľných dňoch
802433/10     časový posun spoja o 125 min. skôr (13.45 h), upravená jazdná doba
802433/11     zrušený spoj
802433/12     zrušený spoj
802433/14     časový posun spoja o 225 min. skôr (9.45 h), upravená jazdná doba
802433/15     časový posun spoja o 160 min. neskôr (9.00 h), upravená jazdná doba a spoj premáva aj v nedele a sviatky
802433/16     časový posun spoja o 135 min. skôr (11.15 h), upravená jazdná doba
802433/17     zrušený spoj
802433/18     zrušený spoj
802433/20     časový posun spoja o 85 min. neskôr (17.15 h), upravená jaydná doba a spoj premáva a v soboty
802434/41     časový posun spoja o 10 min. neskôr (6.00 h)
802449/1       časový posun spoja o 15 min. neskôr (7.15 h), upravená jazdná doba
802449/2       časový posun spoja o 35 min. neskôr (10.30 h), upravená jazdná doba
802449/3       časový posun spoja o 50 min. neskôr (13.30 h), upravená jazdná doba, vynecháva zastávku Bidovce, čak.
802449/4       časový posun spoja o 5 min. skôr (16.30 h), upravená jazdná doba
808401/32     zapracovaná zachádzka do obce Petrovo
808405/1       časový posun spoja o 5 min. skôr (4.25 h)
808405/3       časový posun spoja o 5 min. skôr (4.25 h)
808405/5       upravená jazdná doba
808405/36     upravená jazdná doba
808433/4       časový posun spoja o 5 min. skôr (4.27 h) - prípoj k spoju 808405/5

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Aktuálne cestovné poriadky liniek prímestskej autobusovej dopravy nájdete na podstránkach:

Prímestská doprava - Košice >
Prímestská doprava - Rožňava >

Uzávierka mosta na Škultétyho ul. v Prešove

Od soboty 7. mája 2022 bude prebiehať dlhodobá uzávierka mosta nad železničnou traťou na Škultétyho ul. v Prešove. Z tohto dôvodu budú spoje na linke 810416 Spišská Nová Ves - Prešov obchádzať uzatvorený úsek v Prešove po uliciach Škultétyho > Budovateľská > Pražská > Košická v oboch smeroch. Spoje budú zastavovať v smere do Prešova aj na zastávkach Prešov, Škultétyho, Prešov, Priemyselné centrum a Prešov, Košická. V smere do Spišskej Novej Vsi budú spoje zastavovať aj na zastávke Prešov, Škultétyho.

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Aktuálny cestovný poriadok linky 810416 Spišská Nová Ves - Domaňovce - Krompachy - Široké - Prešov >.

Dlhodobá uzávierka mosta v Gelnici

Z dôvodu plánovanej dlhodobej uzávierky mosta cez rieku Hnilec (horný most) v Gelnici bude od stredy 30. marca 2022 doprava organizovaná v zmenenom režime a prímestské linky prechádzajúce dotknutým úsekom budú premávať podľa obchádzkových cestovných poriadkov.

801401 Gelnica - Žakarovce

  • spoje v smere z Gelnice do Žakaroviec budú zo zastávky Gelnica, aut.nást. vedené priamo cez dolný most a vynechajú zastávky Gelnica, Banícke nám. a Gelnica, TESCO
  • vybrané spoje v dopoludňajších a popoludňajších hodinách budú vedené už od/až po zastávku Gelnica, nemocnica

801403 Kojšov - Margecany - Gelnica - Prakovce - Helcmanovce

  • spoje v smere do Kojšova, ktoré majú východziu zastávku v Gelnici a spoje v smere z Kojšova, ktoré majú konečnú zastávku v Gelnici budú zo/do zastávky Gelnica, aut.nást. vedené priamo cez dolný most a vynechajú zastávky Gelnica, Banícke nám. a Gelnica, TESCO
  • všetky spoje prechádzajúce cez Gelnicu (okrem spojov zachádzajúcich k nemocnici) budú premávať po Hnileckej ulici cez zastávku Gelnica, TESCO a vynechajú zastávky Gelnica, aut.nást. a Gelnica, Banícke nám.

801405 Margecany - Gelnica - Prakovce - Mníšek nad Hnilcom - Smolník - Úhorná

  • spoje v smere do Prakoviec, ktoré majú východziu zastávku v Gelnici a spoje v smere z Prakoviec, ktoré majú konečnú zastávku v Gelnici budú zo/do zastávky Gelnica, aut.nást. vedené priamo cez dolný most a zastávku Gelnica, TESCO. Zastávka Gelnica, Banícke nám. nebude obsluhovaná
  • spoje v smere do Margecian, ktoré majú východziu zastávku v Gelnici a spoje v smere z Margecian, ktoré majú konečnú zastávku v Gelnici budú zo/do zastávky Gelnica, aut.nást. vedené priamo cez dolný most a vynechajú zastávky Gelnica, Banícke nám. a Gelnica, TESCO
  • všetky spoje prechádzajúce cez Gelnicu (okrem spojov zachádzajúcich k nemocnici) budú premávať po Hnileckej ulici cez zastávku Gelnica, TESCO a vynechajú zastávky Gelnica, aut.nást. a Gelnica, Banícke nám.

801409 Gelnica - Opátka - Košická Belá - Košice - Košice,USS

  • spoje v smere z aj do Gelnice budú zo/do zastávky Gelnica, aut.nást. vedené priamo cez dolný most a vynechajú zastávky Gelnica, Banícke nám. a Gelnica, TESCO

Zastávka Gelnica, Banícke nám. bude počas uzávierky mosta ZRUŠENÁ.

Upozorňujeme cestujúcich, že z dôvodu zmien v trasách liniek dochádza aj k drobným časovým posunom pri vybraných spojoch. Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Cestovné poriadky dotknutých liniek platné od 30.3.2022:

801401 Gelnica - Žakarovce >
801403 Kojšov - Margecany - Gelnica - Prakovce - Helcmanovce >
801405 Margecany - Gelnica - Prakovce - Mníšek nad Hnilcom - Smolník - Úhorná >
801409 Gelnica - Opátka - Košická Belá - Košice - Košice,USS >

Zmena trasy linky MHD 1 z dôvodu uzávierky ulice Medza v Spišskej Novej Vsi

Z dôvodu rekonštrukcie miestnej komunikácie na ulici Medza v Spišskej Novej Vsi (medzi OC Lidl a OC NEO zóna) nebude od pondelka 21. marca 2022 linka MHD 1 v Spišskej Novej Vsi dočasne zastavovať na zastávkach Medza, poliklinika a Nad Medzou, Lidl. Cestujúci môžu využiť náhradné zastávky Kaufland (vzdialená približne 300 m od zastávky Medza, poliklinika) a Štefánikovo námestie (vzdialená približne 400 m od zastávky Nad Medzou, Lidl).

Od rovnakého dátumu zároveň dochádza k menším zmenám v cestovných poriadkoch liniek MHD Spišská Nová Ves 2, 8 a 13. Platné cestovné poriadky nájdete v sekcii Cestovný poriadok - MHD Spišská Nová Ves a Smižany >.

Obmedzenia na sídl. Nad Jazerom

Z dôvodu začatia prvej etapy rekonštrukcie Slaneckej ulice v Košiciach budú spoje prímestskej autobusová doprava od nedele 13. marca 2022 premávať v úseku medzi Galaktickou ulicou a Raketovou ulicou po obchádzkovej trase cez Važeckú ulicu. Zastávka Važecká bude presunutá zo Slaneckej ulice na Važeckú ulicu pred OC Važec v oboch smeroch. Zastávka Dneperská zostáva obsluhovaná bez zmeny.

Upozorňujeme cestujúcich, že zmeny v organizácii dopravy môžu spôsobovať meškania na spojoch prímestskej dopravy z Košíc v smere do Krásnej a späť.

Uzatvorenie mosta v Sirníku

Z dôvodu mimoriadneho uzatvorenia mosta cez rieku Ondava na ceste II/552 pri obci Sirník dôjde od štvrtka 10. marca 2022 k obmedzeniu prevádzky na linke 802409 Košice - Veľké Kapušany v nasledovnom rozsahu:

802409/10 (5.15 h Veľké Kapušany, AS - 7.30 h Košice, AS) - spoj bude premávať medzi Oborínom a Zemplínskym Klečenovom po obchádzkovej trase cez Trhovište (bez zastavovania na zastávkach po trase); obce Sirník, Hraň, Novosad a Zemplínsky Branč nebudú obsluhované

802409/7 (11.30 h Košice, AS - 13.38 h Veľké Kapušany, AS) - spoj bude premávať len po zastávku Sirník, Stredisko obce; v úseku Sirník - Veľké Kapušany bude spoj zrušený bez náhrady

802409/14 (14.35 h Veľké Kapušany, AS - 16.45 h Košice, AS) - spoj bude premávať len od zastávky Sirník, Stredisko obce; v úseku  Veľké Kapušany - Sirník bude spoj zrušený bez náhrady

802409/11 (18.00 h Košice, AS - 20.05 h Veľké Kapušany, AS) - spoj bude premávať medzi Zemplínskym Klečenovom a Oborínom po obchádzkovej trase cez Trhovište (bez zastavovania na zastávkach po trase); obce Zemplínsky Branč, Novosad, Hraň a Sirník nebudú obsluhované

Aktuálny cestovný poriadok linky 802409 Košice - Slanec - Novosad - Vojany - Veľké Kapušany >.

Za spôsobené nepríjemnosti sa cestujúcim ospravedlňujeme.


IMHD Bratislava

Zmeny v cestovných poriadkoch električkových liniek (od 25.7.2022)

Od pondelka 25. júla 2022 vstupujú do platnosti nové cestovné poriadky všetkých električkových liniek. Na jednotlivých linkách boli upravené jazdné doby medzi zastávkami, aby lepšie zodpovedali aktuálnej dopravnej situácii (napr. nové preferencie na križovatkách). Odstrániť by sa tak mohli dlhé prestoje na zastávkach počas čakania na čas odchodu, čo cestujúci uvítajú najmä v súčasných horúčavách. Pre zmenu jazdných časov prišlo k minútovým posunom odchodov spojov z nácestných zastávok.

Od 25. júla sa tiež budú rekonštruovať električkové zastávky a koľajová trať v obratisku Stanica Vinohrady, cestujúci preto musia počítať s menšími posunmi nástupíšť podľa postupu prác. Spoje linky 7 premávajúce po Stanicu Vinohrady sa nebudú otáčať v Gaštanovom hájiku, ale otočia sa vo vozovni Krasňany. Obsluha zastávok na linke 7 sa nemení (okrem zmeny výstupišťa Stn. Vinohrady u popoludňajších spojov D -> B). Rekonštrukcia potrvá do konca letných prázdnin.

V rámci rekonštrukcie DPB vymení na tomto mieste koľajové konštrukcie a všetky povrchy, zvýši a rozšíri nástupiská, vykoná bezbariérové úpravy, vydláždi priestor estetickou dlažbou, osadí nové prístrešky a zabezpečí nové nátery zábradlí. Cestujúci sa môžu tešiť na nové bezpečnejšie, moderné zastávky, vďaka ktorým bude pobyt v tomto dôležitom prestupnom uzle príjemnejší, než doteraz," uviedol hovorca DPB Martin Chlebovec.


BUS Karpaty - Stará Ľubovňa

Nové spoje na trase Stará Ľubovňa - Kežmarok - Poprad a späť

Od 01.08.2022 budú v sobotu premávať na trase Stará Ľubovňa - Kežmarok - Poprad  dva  nové spoje. Odchod zo Staej Ľubovne 10:30 hod. , odchod z Popradu: 09:15 hod.


SAD Lučenec

Od 1.8.2022 je spoj č.29 na linke 606104 posunutý o - 10 minút, odchod z autobusovej stanice Lučenec 21:50.

Aktuálne informácie o možnosti dopravného spojenia ziskate na www.sadlc.sk,www.ubian.sk a www.cp.sk, alebo

na tel. č. 0650 958 958.


IDS BK

Víkendová výluka na linke MHD 96

Vážení cestujúci,

z dôvodu asfaltovania komunikácie bude mať v sobotu a nedeľu 30. a 31.júla 2022 linka 96 v Petržalke zmenenú trasu.

V smere na Prokofievovu nebude zastavovať na zastávke Bosákova, namiesto toho zastaví na zastávke Šustekova (nástupište A, ako linky 68, 84, 88 a 99).

V smere na Letisko bude premávať po bežnej trase.

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlnujeme.

V prípade otázok môžete kontaktovať Infocentrum IDS BK:

info@idsbk.sk, 📞+421 948 102 102

Platná od od 5.12.2022

Platná od od 28.11.2022

Platná od od 21.11.2022