Aktuálne zmeny od 09.08.2021 v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku.

BUS Karpaty

LETNÉ AUTOBUSOVÉ SPOJE

 V období od 3. júla do 5. septembra 2021 budú počas sobôt a nedieľ premávať nové spoje na trase Stará Ľubovňa, AS - Stará Ľubovňa, žel. st. – Červený Kláštor, rázc. Lechnica s odch. o 08:38 hod., 10:38 hod. a 16:28 hod. Späť odchod o 09:20 hod., 15:20 hod. a 17:10 hod.  Z Červeného Kláštora bude premávať spoj do Lesnice, chata Pieniny o 12:40 hod. a späť o 14:35 hod.