Aktuálne zmeny od 05.07.2021 v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku.

SAD Zvolen

Od 3. 7. 2021 sa menia cestovné poriadky prímestských autobusových liniek

Nové cestovné poriadky sa nachádzajú TU!

POPIS ZMIEN

OKRES BANSKÁ ŠTIAVNICA

Linka č. 602401 -Banská Štiavnica-Banská Štiavnica,sídl.Drieňová-Banská Štiavnica,žel.st.:

 • spoj č. 1: úprava jazdnej doby, doplnenie zastávky „Banská Štiavnica, Lesnícka škola“
 • spoj č. 3: úprava jazdnej doby, doplnenie zastávky „Banská Štiavnica, Lesnícka škola“
 • spoj č. 25: nový s označením „+“ s odchodom o 7:47 hod.
 • spoj č. 15: nový s označením „6+“ NZ15 s doplnením nadväznosti k sezónnemu vlaku REX 1608
 • spoj č. 17: nový s označením „6+“ NZ15, doplnenie nadväznosti k vlaku Os 5754
 • spoj č. 5: úprava jazdnej doby, doplnenie nadväznosti k vlaku Os 5754
 • spoj č. 19: nový s odchodom o 15:43 hod. s označením „6+“ NZ15, doplnenie nadväznosti k sezónnemu vlaku REX 1624
 • spoj č. 7: úprava jazdnej doby, doplnenie nadväznosti k vlaku Os 5756
 • spoj č. 9: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 23: nový s odchodom o 17:44 hod. s označením „6+“ NZ15, doplnenie nadväznosti k sezónnemu vlaku REX 1626 a Os 5784
 • spoj č. 21: nový s odchodom o 17:43 hod. s označením „6+“ NZ15, doplnenie nadväznosti k sezónnemu vlaku REX 1626 a Os 5784
 • spoj č. 2: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 4: vedený o 1 minútu neskôr odchod 07:16 hod., doplnenie nadväznosti na Os 5751
 • spoj č. 26: nový s odchodom o 08:01 hod. s označením „+“, doplnenie nadväznosti na vlak 5781
 • spoj č. 24: nový s odchodom o 09:56 hod. s označením „6+“ NZ15, doplnenie nadväznosti na sezónny vlak REX 1611 a priamym pokračovaním na spoji 47/602403
 • spoj č. 14: nový s odchodom o 09:56 hod. s označením „6+“ NZ15, doplnenie nadväznosti sezónny vlak REX 1611 a priamym pokračovaním na spoji 41/602406
 • spoj č. 16: nový s odchodom o 11:56 hod. s označením „6+“ NZ15, doplnenie nadväznosti na sezónny vlak REX 1615 a priamym pokračovaním na spoji 43/602406
 • spoj č. 18: nový s odchodom o 13:56 hod. s označením „6+“ NZ15, doplnenie nadväznosti na sezónny vlak REX 1619 a priamym pokračovaním na spoji 45/602406
 • spoj č. 6: vedený o 1 minútu neskôr s odchodom 14:06 hod., doplnenie nadväznosti na Os 5753
 • spoj č. 20: nový s odchodom o 16:01 hod. s označením „6+“ NZ15, doplnenie nadväznosti na Os 5755 a priamym pokračovaním na spoji 47/602406
 • spoj č. 10: vedený o 1 minútu neskôr s odchodom o 16:06 hod., doplnenie nadväznosti na Os 5755
 • spoj č. 12: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 22: nový s odchodom o 17:56 hod. s označením „6+“ NZ15, doplnenie nadväznosti na sezónny vlak REX 1629

Linka č. 602402 -Banská Štiavnica-Banský Studenec:

 • Na trase premenovaná zastávka z pôvodnej „Banský Studenec, Arborétum“ na nový názov „Banská Štiavnica, Arborétum“
 • Z trasy odstránené zastávky „Banský Studenec, žel.st.“ a „Banský Studenec, čerp. stanica“
 • spoj č. 1: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 3: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 19: vedený o 1 minútu neskôr o 08:32 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 5: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 27: nový s označením „6+“ negatívna značka „15“
 • spoj č. 7: vedený o 8 minút neskôr o 11:47 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 11: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 9: vedený o 2 minúty neskôr o 12:32 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 13: vedený o 5 minút neskôr o 12:45 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 15: vedený o 3 minúty skôr o 12:32 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 17: úprava jazdnej doby, doplnený údaj v t.č.10 o 14:39
 • spoj č. 21: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 23: vedený o 5 minút skôr o 17:15 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 2: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 4: vedený o 5 minút neskôr o 6:45 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 6: vedený o 5 minút neskôr o 6:55 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 14: vedený o 5 minút neskôr o 8:55 hod., úprava jazdnej doby, doplnené pokračovanie na spoj 17/602405
 • spoj č. 8: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 28: nový s odchodom o 11:25 hod. s označením „6+“ negatívna značka „15“, doplnené pokračovanie na spoj 15/602401
 • spoj č. 12: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 18: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 20: úprava jazdnej doby, doplnený údaj v t.č.10 o 15:10 hod.
 • spoj č. 24: vedený o 5 minút neskôr o 17:30 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 26: vedený o 5 minút neskôr o 17:30 hod., úprava jazdnej doby a doplnená negatívna značka „13“
 • spoj č. 30: nový s odchodom o 17:30 hod. s označením „+“ negatívna značka „15“, doplnené pokračovanie k spoju č. 23/602401
 • spoj č. 10: úprava jazdnej doby, doplnené pokračovanie na spoj 21/602404
 • spoj č. 16: úprava jazdnej doby

Linka č. 602403 -Banská Štiavnica-Beluj-Hontianske Nemce:

 • spoj č. 1: vedený o 3 minúty neskôr o 4:48 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 3: vedený o 1 minútu neskôr o 5:21 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť „na spoj 3 nadväzuje v zastávke „Hont. Nemce, kult. dom“ spoj 13 linky 605402 do „B. Bystrica, AS“, spoj 2 linky 605403 do „Krupina, aut. st.“, spoj 31 linky 611408 do „Dudince, žel. st.““
 • spoj č. 31: vedený o 1 minútu neskôr o 6:11 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 5: vedený o 2 minúty skôr o 6:21 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 11: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 9: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 47: nový s odchodom o 10:00 hod. s označením „6+“ negatívna značka „15“
 • Spoj č. 13: úprava jazdnej doby, doplnenie nadväzností „na spoj 13 nadväzuje v zastávke „Hontianske Nemce, kult. dom“ spoj 16 linky 611408 do „Zvolen, AS,“ spoj 31 linky 611408 do „Dudince, žel. st.“, v zastávke „Ban. Štiavnica, križ.“ nadväzuje spoj 3 linky 602407 do „Dekýš““
 • spoj č. 15: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 17: vedený o 2 minúty skôr o 13:03 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 19: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 21: vedený o 4 minúty skôr o 14:06 hod., úprava jazdnej doby, doplnené zastavovania na zastávke „Banská Štiavnica, Drieňová“ o 14:07 hod.
 • spoj č. 43: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 29: vedený o 1 minútu neskôr o 15:21 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 35: vedený o 1 minútu neskôr o 17:06 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 23: vedený o 4 minúty neskôr o 14:09 hod., úprava jazdnej doby, doplnené zastavovania na zastávke „Banská Štiavnica, Lesnícka škola“ o 14:11 hod. a doplnená nadväznosť „na spoj 23 nadväzuje v zastávke „Hontianske Nemce, kult. dom“ spoj 37 linky 605403 do „Dudince, žel. st.“, spoj 34 linky 605404 do „Krupina, aut. st.“ v dňoch školského vyučovania“
 • spoj č. 33: vedený o 5 minút neskôr o 16:10 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť „na spoj 33 nadväzuje v zastávke „Hontianske Nemce, kult. dom“ spoj 31 linky 605404 do „Rykynčice, Dolné Rykynčice“, spoj 13 linky 611408 do „Dudince, žel. st.““
 • spoj č. 39: vedený o 1 minútu neskôr o 18:36 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 41: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 2: vedený o 5 minút skôr o 4:40 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť v zastávke „Banská Štiavnica, križ.“ spoj 1 linky 602409 do „Žarnovica, SAD“ v dňoch školského vyučovania, spoj 7 linky 602410 do „Žiar n. Hronom, pož. zbroj.“, spoj 1 linky 602411 do „Zvolen, AS“
 • spoj č. 4: úprava jazdnej doby, doplnenie nadväznosti v zastávke „Banská Štiavnica, križ.“ na spoj 9 linky 602410 do „Žiar nad Hronom, pož. zbroj.“
 • spoj č. 28: úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť na spoj 4/602404
 • spoj č. 10: vedený o 5 minút skôr o 6:00 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť na spoj 61 linky 602411 do „Žiar nad Hronom, pož. zbroj.“
 • spoj č. 8: vedený o 2 minúty neskôr o 6:27 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť v zastávke „Banská Štiavnica, križ.“ na spoj 5 v dňoch školského vyučovania linky 602409 do „Žarnovica, SAD“
 • spoj č. 46: vedený o 10 minút neskôr o 6:40 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 6: vedený o 3 minút neskôr o 6:45 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 12: vedený o 3 minúty neskôr o 6:48 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 14: vedený o 5 minút skôr o 9:30 hod., doplnená nadväznosť na spoj 14 nadväzuje v zastávke „Banská Štiavnica, SAD“ vlak REX 1612 do Zvolena
 • spoj č. 48: nový s odchodom o 10:41 hod. s označením „6+“ negatívna značka „15“
 • spoj č. 16: vedený o 5 minút skôr o 11:45 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť v zastávke „Banská Štiavnica, križ.“ na spoj 21 linky 602410 do „Žiar nad Hronom, IV. ZŠ“
 • spoj č. 18: vedený o 5 minút skôr o 11:45 hod., úprava jazdnej doby, doplnené zastavovanie na zastávke „Banská Štiavnica, Lesnícka škola“ o 12:40 hod., doplnená nadväznosť na spoj 21 linky 602410 do „Žiar nad Hronom, IV. ZŠ“
 • spoj č. 20: vedený o 3 minúty neskôr o 13:03 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť v zastávke „Banská Štiavnica, križ.“ na spoj 27 linky 602410 do „Žiar nad Hronom“ v dňoch školského vyučovania, na spoj 23 v dňoch školského vyučovania na linke 602411 do „Banská Bystrica, AS“
 • spoj č. 44: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 24: úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť v zastávke „Banská Štiavnica, križ.“ na spoj 47 linky 602411 do „Zvolen, AS“, na spoj 67 linky 602411 do „Žiar nad Hronom, nem.“
 • spoj č. 26: vedený o 1 minútu skôr o 14:24 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť v zastávke „Banská Štiavnica, križ.“ na spoj 17 linky 602402 do „Banský Studenec, horáreň“
 • spoj č. 30: vedený o 2 minúty skôr o 15:03 hod., úprava jazdnej doby, doplnené pokračovanie spoja do „Zvolen, AS“ spojom 31 linky 602411
 • spoj č. 32: úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť v zastávke „Banská Štiavnica, križ.“ na spoj 37 linky 602410 do „Žiar nad Hronom, nem.“
 • spoj č. 34: doplnená nadväznosť v zastávke „Banská Štiavnica, križ.“ na spoj 39 linky 602410 do „Žiar nad Hronom, nem.“
 • spoj č. 36: vedený o 1 minútu skôr o 17:33 hod., doplnená nadväznosť v zastávke „Banská Štiavnica, križ.“ na spoj 39 linky 602410 do „Žiar nad Hronom, nem.“
 • spoj č. 40: vedený o 5 minút skôr o 20:35 hod., úprava jazdnej doby

Linka č. 602404 -Banská Štiavnica-Banská Štiavnica,Štefultov-Ilija:

 • spoj č. 1: úprava jazdnej doby, doplnený údaj v t.č.16 a 20 o 04:45 hod.
 • spoj č. 3: vedený o 5 minút skôr o 05:10 , úprava jazdnej doby
 • spoj č. 7: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 11: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 9: vedený o 15 minút neskôr o 06:35 hod.
 • spoj č. 13: vedený o 5 minút skôr o 07:40 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 15: vedený o 10 minút neskôr o 10:50 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 17: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 21: vedený o 5 minút neskôr o 12:30 hod.
 • spoj č. 19: vedený o 1 minút neskôr o 12:26 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 23: vedený o 2 minúty skôr o 12:43 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 25: vedený o 3 minúty neskôr o 13:28 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 27: vedený o 8 minút neskôr o 14:18 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 31: vedený o 8 minút neskôr o 14:28 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 33: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 29: vedený o 2 minúty neskôr o 15:30 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 35: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 39: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 41: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 2: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 8: vedený o 5 minút skôr o 05:25 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 4: vedený o 5 minút neskôr o 05:25 hod., úprava jazdnej doby, doplnené čakanie na spoj 28/602403
 • spoj č. 6: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 10: vedený o 3 minút neskôr o 05:53 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 16: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 20: vedený o 2 minút neskôr o 06:53 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 18: vedený o 5 minút skôr o 06:45 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 12: vedený o 4 minúty neskôr o 06:47 hod., úprava jazdnej doby, doplnené pokračovanie k spoju č.42/602405
 • spoj č. 14: vedený o 5 minút neskôr o 06:50 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 22: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 24: vedený o 5 minút neskôr o 11:05 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 26: vedený o 10 minút neskôr o 11:00 hod., úprava jazdnej doby, doplnené pokračovanie k spoju č. 7/602402
 • spoj č. 34: vedený o 3 minúty neskôr o 13:08 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 36: vedený o 5 minút neskôr o 14:00 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 38: vedený o 5 minút skôr o 15:00 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 40: zrušený
 • spoj č. 42: vedený o 3 minúty neskôr o 15:38 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 52: vedený o 5 minút neskôr o 15:50 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 44: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 46: zrušená negatívna značka, úprava jazdnej doby
 • spoj č. 48: vedený o 5 minút neskôr o 17:35 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 50: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 54: úprava jazdnej doby

Linka č. 602405 -Štiavnické Bane,Horná Roveň-Banská Štiavnica,MÚ-sídl.Drieňová-Akusit:

 • spoj č. 41: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 43: nový s odchodom o 7:29 hod. s označením „+“, doplnené pokračovanie k spoju 25/602401
 • spoj č. 3: vedený o 3 minúty skôr o 07:47 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 5: vedený o 2 minúty neskôr o 08:42 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 17: vedený o 7 minút neskôr o 09:17 hod.
 • spoj č. 7: vedený o 1 minútu skôr o 09:29 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 9: vedený o 1 minútu neskôr o 09:36 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 11: vedený o 1 minútu neskôr o 14:56 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 15: vedený o 1 minútu neskôr o 15:06 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 13: vedený o 4 minúty neskôr o 18:59 hod., doplnené pokračovanie k spoju 39/602404
 • spoj č. 40: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 42: nový s odchodom o 7:15 hod. s označením „+“
 • spoj č. 6: vedený o 3 minúty skôr o 08:57 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 8: vedený o 3 minúty skôr o 08:57 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 12: vedený o 4 minúty neskôr o 14:17 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 14: vedený o 4 minúty neskôr o 14:07 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 16: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 10: zrušený

Linka č. 602406 -Banská Štiavnica-Počúvadlo-Baďan,Klastava:

 • spoj č. 1: vedený o 5 min neskôr o 5:40 , úprava jazdnej doby
 • spoj č. 3: vedený o 15 min neskôr o 8:25 , úprava jazdnej doby
 • spoj č. 41: odchod o 10:05 hod., vedený inou trasou, doplnená negatívna značka „15“
 • spoj č. 7: úprava jazdnej doby a zmena negatívnej značky na „70“
 • spoj č. 5: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 43: nový s odchodom o 12:05 hod. s označením „6+“ negatívna značka „15“
 • spoj č. 11: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 9: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 45: nový s odchodom 14:05 hod. s označením „6+“ negatívna značka „15“
 • spoj č. 13: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 47: nový s odchodom 16:20 hod. s označením „6+“ negatívna značka „15“
 • spoj č. 15: zrušený
 • spoj č. 2: vedený o 5 minút neskôr o 6:35 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 4: vedený o 5 minút neskôr o 6:35 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 6: vedený o 15 minút neskôr o 9:15 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 8: zmena NZ 13, vedený o 1 minútu skôr o 10:44 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 42: vedený o 19 minút skôr o 10:41 hod., zmena trasy, zmena negatívnej značky „15“
 • spoj č. 10: vedený o 1 minútu neskôr o 11:16 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 44: nový s odchodom 13:21 hod. s označením „6+“ negatívna značka „15“, doplnené pokračovanie na spoj 17/602401
 • spoj č. 12: vedený o 5 minút neskôr o 13:15 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 14: vedený o 15 minút neskôr o 13:25 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 46: nový s odchodom 15:21 hod. s označením „6+“ negatívna značka „15“, doplnené pokračovanie na spoj 19/602401
 • spoj č. 18: vedený o 1 minútu skôr o 15:34 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 16: vedený o 5 minút neskôr o 15:25 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 48: nový s odchodom 17:21 hod. s označením „6+“ negatívna značka „15“, doplnené pokračovanie na spoj 21/602401
 • spoj č. 20: zrušený

OKRES BREZNO

Linka č. 603428 – Podbrezová-Brezno-Brezno,Mazorníkovo:

 • spoj č. 28: časový posun o 4 min. skôr s odchodom zo zastávky „Brezno, Mazorníkovo, SAD“ o 4:50 hod.

Linka č. 603433 – Podbrezová-Telgárt:

 • spoj č. 53: časový posun o 4 min. skôr, s odchodom zo zastávky „Brezno, žel. st.“ o 4:56 hod.
 • spoj č. 96: časový posun o 5 min. neskôr, upravená jazdná doba s odchodom zo zastávky „Telgárt OcÚ“ o 19:05 hod., upravená poznámka „spoj 96 vyčká v zastávke „Šumiac, Červená Skala, žel. st.“ najviac 2 min. na spoj 17 linky 608400 zo zastávky „Revúca, AS““ a doplnená nadväznosť „na spoj 96 nadväzuje v zastávke „Brezno, žel. st.“ spoj 30 linky 601470 do „Banská Bystrica, AS“, vlak Os 7232 do „Banská Bystrica, žel. st.““

Linka č. 603434 – Telgárt-Podbrezová:

 • spoj č. 56: časový posun o 4 min. skôr, s odchodom zo zastávky „Pohorelá OcÚ“ o 5:40 hod.

OKRES ZVOLEN

Linka č. 611408 – Zvolen-Krupina-Dudince-Šahy:

 • spoj č. 13: doplnená poznámka v zastávke „Hontianske Nemce, kult. dom“ čaká príchod spoja č. 33 linky 602403

Linka č. 611414 – Zvolen-Zvolen,Zolná-Očová/Čerín:

 • spoj č. 67: vedený o 10 minút neskôr
 • spoj č. 68: vedený o 10 minút neskôr

OKRES ŽARNOVICA

Linka č. 612402 – Žarnovica-Nová Baňa-Nová Baňa,Bukovina-Malá Lehota:

 • spoj č. 1: vedený o 1 minútu skôr o 04:54 hod., úprava jazdnej doby a nadväznosť od vlaku OS 5701
 • spoj č. 3: vedený o 9 minút neskôr o 05:24 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 5: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 7: vedený o 4 minúty neskôr, úprava jazdnej doby
 • spoj č. 9 a 43: vedený o 1 minútu neskôr o 07:14 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 11: vedený o 5 minút neskôr o 08:35 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 13: vedený o 4 minúty neskôr o 09:24 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 15: vedený o 5 minút skôr o 09:55 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť na vlak R810
 • spoj č. 17: vedený o 5 minút neskôr o 10:35 hod., úprava jazdnej doby a doplnené čakanie na vlak R 811
 • spoj č. 19: vedený o 10 minút skôr o 10:40 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 21: vedený o 11 minút skôr o 10:54 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 23: vedený o 10 minút neskôr o 11:25 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 33: vedený o 1 minútu skôr o 13:34 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 29: vedený o 2 minúty neskôr o 13:40 hod., úprava jazdnej doby a doplnené čakanie Os 5719
 • spoj č. 25: vedený o 20 minút neskôr o 13:55 hod., odstránená negatívna značka, zmena platnosti premávania „6+“, úprava jazdnej doby, a doplnenie nadväznosti čakanie na vlak Os 5719 a R 812
 • spoj č. 27: zrušený
 • spoj č. 31: vedený o 19 minút neskôr o 13:54 ,úprava jazdnej doby a čakanie na vlak Os 5719 a R 812
 • spoj č. 35: vedený o 5 minút skôr o 14:55 hod., úprava jazdnej doby, doplnené čakanie Os 5224
 • spoj č. 37: vedený o 4 minúty neskôr o 15:14 hod., úprava jazdnej doby a doplnené čakanie na spoj č. 19/407406 najviac 2 minúty
 • spoj č. 39: úprava jazdnej doby a čakanie na vlak Os 5722, R 839, RR 17840 najviac 5 minút
 • spoj č. 41: úprava jazdnej doby a doplnené čakanie na vlak Os 5722, R 839, spoj č. 16/613419 najviac 5 minút
 • spoj č. 45: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 47: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 49: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 51: vedený o 40 minút skôr o 20:35 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť na vlak 5730, R845 a spoj 70/613418
 • spoj č. 2: vedený o 5 minút skôr o 4:15 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť na spoj č. 41/612409
 • spoj č. 6: vedený o 2 minúty skôr o 5:15 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 4: vedený o 2 minúty neskôr o 4:57 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na vlak R830, 5703, 5702, doplnené zastavovania na zastávkach „Voznica,mlyn“ a „Voznica,rázc.“
 • spoj č. 8: vedený o 2 minúty neskôr o 5:42 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 12: vedený o 5 minút neskôr o 6:45 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 14: vedený o 3 minúty neskôr o 6:48 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť na vlak 5705
 • spoj č. 10: vedený o 7 minút neskôr o 6:17 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na vlak Os 5705
 • spoj č. 16 a 18: úprava jazdnej doby, spoje predĺžené o úsek do zast. „Nová Bana, žel.st.“ po zast. „Žarnovica,motel Sitno“ (zo zrušenej linky 612 405 spoj 14), doplnená nadväznosť na spoj 45/612409
 • spoj č. 20: vedený o 10 minút skôr o 10:45 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na vlak R836
 • spoj č. 22: vedený trasou na „Nová Baňa,žel.st,“ úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na vlak R 836
 • spoj č. 24: vedený o 47 minút neskôr o 12:27 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na spoj 64/613418
 • spoj č. 26: vedený o 45 minút neskôr o 12:35 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na spoj 7/612401
 • spoj č. 28: vedený o 5 minút neskôr o 12:20 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na vlak Os 5220 a na spoj 61/613418
 • spoj č. 30: vedený o 2 minúty neskôr o 12:27 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na spoj 62/613418
 • spoj č. 32: vedený o 5 minút skôr o 14:10 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na vlak Os 5224
 • spoj č. 36: vedený o 1 minútu neskôr o 14:33 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na spoj 68/613418
 • spoj č. 38: zmena týždennej platnosti na „X“ vedený o 5 minút neskôr o 14:35 hod., úprava jazdnej doby, doplnenie nadväznosti na vlak Os 5723, R 840 a spoj č. 36/612405
 • spoj č. 34: zmena týždennej platnosti na „6+“ vedený o 20 minút neskôr o 14:45hod.,úprava jazdnej doby a doplnenie nadväznosti na vlak Os 5723, R 840
 • spoj č. 40: vedený o 1 minútu skôr o 15:35 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na spoj 13/613419
 • spoj č. 42: vedený o 10 minút skôr o 15:33 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na vlak Os 5722, R 839 a na spoj 38/612405
 • spoj č. 46: vedený o 5 minút skôr o 17:20, doplnené časové údaje na nácestné zastávky
 • spoj č. 48: vedený o 5 minút skôr o 17:45 hod., úprava jazdnej doby, odstránenie nadväznosti na vlak R815 a na spoj 15/612401
 • spoj č. 50: vedený o 7 minút neskôr o 19:42 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na spoj 72/613418
 • spoj č. 52: vedený o 9 minút neskôr o 19:50 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na spoj 72/613418
 • spoj č. 54: vedený o 8 minút skôr o 19:33 ,úprava jazdnej doby a doplnenie nadväznosti na vlak 5730, R845

Linka č. 612405 – Hodruša-Hámre,Sandrik-Žarnovica-Brehy-Nová Baňa,Kútovci:

 • spoj č. 14: zrušený

OKRES ŽIAR NAD HRONOM

Linka č. 613402 – Žiar nad Hronom-Nová Baňa-Malá Lehota:

 • spoj č.1,2,3,5,6,13,15,17,45: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 41: vedený o 3 minúty neskôr o 06:53 hod., úprava jazdnej doby, zrušené zastavovanie na zast. „Hliník n.Hronom,Hôrka“
 • spoj č. 7: úprava jazdnej doby a doplnený časový údaj na zast. „Žarnovica,SAD“ a „Nová Baňa,Kveta“
 • spoj č. 9: úprava jazdnej doby a doplnený časový údaj na zast., „Nová Baňa,Kveta“
 • spoj č. 11: úprava jazdnej doby a doplnený časový údaj na zast., „Žarnovica,SAD“ a „Nová Baňa,Kveta“
 • spoj č. 43: úprava jazdnej doby a doplnené časové údaje na nácestných zastávkach
 • spoj č. 4: úprava jazdnej doby a doplnenie nadväznosti na vlak Os 5701
 • spoj č. 42: úprava jazdnej doby, úprava trasy cez „Nová Baňa,žel.,st.“ a doplnenie nadväznosti na vlak R 831 a Os 5706
 • spoj č. 44: úprava jazdnej doby, doplnený časový údaj na zast. „Nová Baňa,žel.,st.“ a „Voznica,rázc.“, doplnenie nadväznosti na R 831,Os 5706
 • spoj č. 8: úprava jazdnej doby a doplnenie časových údajov na nácestných zastávkach, doplnenie nadväznosti na vlak R 810
 • spoj č. 10: úprava jazdnej doby a doplnený časový údaj na zast. „Nová Baňa,Kveta“
 • spoj č.12: úprava jazdnej doby a doplnený časový údaj na zast. „Nová Baňa,Kveta“ a „Žarnovica,SAD“
 • spoj č. 46: zmena negatívnej značky „10“ na negatívnu značku „27“ úprava jazdnej doby vedený po zast. „Žiar n.Hronom,aut.st.“ o 16:09 hod.

SAD Žilina

Ako premávame počas letných prázdnin

Tohtoročné letné prázdniny začínajú vo štvrtok 1.júla a končia v utorok 31. augusta 2021. Autobusy prímestskej a mestskej hromadnej dopravy budú premávať v štandardnom prázdninovom režime.

V pracovných dňoch premávajú spoje prímestskej dopravy a MHD Martin, Vrútky, MHD Čadca, MHD Kysucké Nové Mesto bez označenia a s označením x a x11.

Cez víkend premávajú všetky spoje podľa štandardného cestovného poriadku určeného pre sobotu, nedeľu a štátny sviatok. Sú to spoje bez označenia a s označením ⑥,⑦, †.

SAD Prešov

Zmena na nočnom spoji s odchodom 22:35 do Bretejoviec

30.06.2021 13:46:41 Oznamujeme cestujúcim, ktorí využívajú spoj č. 63 na linke 707408 z nástupišťa 23 s odchodom 22:35 hod. z AS Prešov do Bretejoviec, že od 1.7.2021 spoj nebude premávať do Bretejoviec, ale na linke 707407 spoj 163 z nástupišťa č. 20 do Šar. Bohdanoviec cez Petrovany a Drienov.  

BUS Karpaty

LETNÉ AUTOBUSOVÉ SPOJE

 V období od 3. júla do 5. septembra 2021 budú počas sobôt a nedieľ premávať nové spoje na trase Stará Ľubovňa, AS - Stará Ľubovňa, žel. st. – Červený Kláštor, rázc. Lechnica s odch. o 08:38 hod., 10:38 hod. a 16:28 hod. Späť odchod o 09:20 hod., 15:20 hod. a 17:10 hod.  Z Červeného Kláštora bude premávať spoj do Lesnice, chata Pieniny o 12:40 hod. a späť o 14:35 hod.

DPM Žilina

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. oznamuje cestujúcim, že počas letných prázdnin, v dňcoch od 1. 7.2021 do 31. 8. 2021 platí počas pracovných dní režim PRÁZDNINY.

Na cestovných poriadkoch na zastávkach sú odchody spojov pre tento režim zobrazené v strednom (zelenom) stĺpci.