Viac informácií na:

e-mailovej adrese: info@ubian.sk

facebook: facebook.com/ubianisti

Vývojár aplikácie: TransData s.r.o. | Všetky práva vyhradené. | © 2019 | UBIAN