Prehľad mimoriadnych dopravných zmien v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku

Arriva Trnava

Prímestské linky v Trnavskom kraji jazdia po 10.5.2020 ako cez školské prázdniny !

Po 10.5.2020 /nedeľa/ sa na prímestskej doprave ARRIVA Trnava premáva znovu ako cez  školské prázdniny a ruší sa režim premávania ako cez sobotu s posilovými spojmi.

Nástup do  autobusu zostáva len prednými dverami. Žiadame cestujúcich aby vo zvýšenej miere využívali výhody bezhotovostnej platby  čipovou  kartou a platbu v hotovosti podľa možnosti nepoužívali, ak tak len v nevyhnutných prípadoch. Znižuje sa tak riziko prenosu vírusu a chránia sa cestujúci navzájom vrátane vodiča  autobusu.

Povinnosťou cestujúcich naďalej zostáva mať pri nástupe do vozidla na tvári ochranné rúško (núdzovo šál, šatku). Bez ochranného rúška nebude cestujúci vzatý  na prepravu.

MHD Trnava

MHD Trnava – spoplatnenie od 08.05.2020 + zmena režimu prevádzky od 13.05.2020

Od 08.05.2020 /piatok/ sa v MHD Trnava znovu zavádza spoplatnenie, t.j. predaj cestovných lístkov. Nástup do autobusu bude možný pri platbe v hotovosti len cez predné dvere a pri platbe čipovou kartou alebo formou SMS cez predné a stredné (druhé) dvere.

Žiadame cestujúcich, aby vo zvýšenej miere využívali výhody bezhotovostnej platby čipovou kartou alebo si zakupovali cestovný lístok formou SMS. Platbu v hotovosti podľa možnosti vykonávať len v nevyhnutných prípadoch. Znižuje sa tak riziko prenosu vírusu a chránia sa cestujúci navzájom, vrátane vodiča autobusu.

Od 13.05.2020 /streda/ do odvolania budú autobusy MHD Trnava premávať v prázdninovom režime. Nebudú premávať školské linky 21, 22 a 23 a spoje označené v cestovnom poriadku značkou „10“. Naopak premávať budú spoje označené značkou „11“.

MHD Pieštany

MHD Piešťany – od 11.5.2020 premávanie v prázdninovom režime

V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení prijatých v boji proti pandémii na Slovensku oznamujeme, že s platnosťou od 11.5.2020 bude prevádzka mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany prevádzkovaná v prázdninovom režime. Doprava bude naďalej prebiehať za dodržania všetkých opatrení chrániacich zdravie vodičov a cestujúci v MHD musia mať prekrytie tváre rúškom alebo inou vhodnou alternatívou.

MHD Senica

MHD Senica – od 11.5.2020 premávanie v prázdninovom režime

V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení prijatých v boji proti pandémii na Slovensku oznamujeme, že s platnosťou od 11.5.2020 bude MHD v meste SENICA prevádzkovaná v prázdninovom režime. Doprava bude naďalej prebiehať za dodržania všetkých opatrení chrániacich zdravie vodičov a cestujúcich. V MHD ostáva v platnosti povinnosť prekrytia tváre rúškom a dodržiavanie odstupu cca 2m.

MHD Hlohovec

MHD Hlohovec – od 11.5.2020 premávanie v plnom rozsahu

V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení prijatých v boji proti pandémii na Slovensku oznamujeme, že s platnosťou od 11.5.2020 bude MHD v meste HLOHOVEC prevádzkovaná v plnom rozsahu podľa platných  cestovných  poriadkov. Doprava bude naďalej prebiehať za dodržania všetkých opatrení chrániacich zdravie vodičov a cestujúcich. V MHD ostáva v platnosti povinnosť prekrytia tváre rúškom.

SAD Trenčín

PRÍMESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA od pondelka 11.5.2020 v režime „letné prázdniny“

Z rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý je objednávateľom služieb  Prímestskej autobusovej dopravy na území Trenčianskeho kraja, Vám oznamujeme, že s platnosťou od pondelka 11.mája 2020,  bude prímestská doprava, jazdiť v režime „letné prázdniny“.

Samospráva v spolupráci s dopravcami bude na týždennej frekvencii sledovať vyťaženosť jednotlivých liniek a v budúcnosti bude, pravdepodobne, dochádzať k úprave cestovného poriadku.

Aktuálne informácie môžete sledovať na webe TSK i dopravcov. V našom prípade na www.sadtn.sk.

Premávať nebudú spoje s označením X10

Režim dopravy „letné prázdniny“ je taký, kedy sa snažíme splniť základnú požiadavku občanov na bežný pohyb do a z práce na rôzne smeny. Vynechané sú hlavne spoje, ktoré takmer výhradne prevážajú žiakov a študentov na začiatok a po skončení školského vyučovania.

SAD Zvolen

Od 10.5.2020 sa menia cestovné poriadky prímestských liniek

Nové cestovné poriadky sa nachádzajú TU!

oznam

SAD Poprad

Prázdninový režim od 4. mája 2020

Prímestská autobusová doprava
v regiónoch Poprad, Levoča a Kežmarok premáva od pondelka 04.05.2020 opäť v režime školských prázdnin.

Mestská hromadná doprava
MHD Poprad premáva naďalej podľa sobotných cestovných poriadkov.
MHD v Levoči, vo Svite a v Kežmarku premáva podľa prázdninových cestovných poriadkov.

Cestovné poriadky nájdete na tejto podstránke

SAD Prešov

OD 1.5.2020 BUDÚ SPOJE PREMÁVAŤ PODĽA PÔVODNÝCH CESTOVNÝCH PORIADKOV V PRÁZDNINOVOM REŽIME

Do platnosti vstupuje letný prázdninový režim. Prešovský samosprávny kraj reaguje na otvorenie ďalších prevádzok a firiem, s čím súvisí aj zvýšený nápor na prímestskú autobusovú dopravu. Cestujúcim tak vyjde v ústrety posilnením spojov. Od prvého mája Prešovský samosprávny kraj (PSK) opäť posilňuje linky v prímestskej autobusovej doprave (PAD). Reaguje tak na uvoľňovanie opatrení v súvislosti s koronavírusom a pribúdajúcimi otvorenými prevádzkami.

DPMKošice

Oznam o zmenách v prevádzke MHD od 11. mája 2020

KOŠICE: Zmeny sa dotknú liniek 56 a 18, opätovne budú platiť všetky zastávky na znamenie.

V rámci uvoľňovania opatrení prijatých na zamedzenie šírenia nového koronavírusu a predpokladaného zvýšenia počtu cestujúcich v prostriedkoch MHD dochádza od pondelka 11.05.2020 k nasledovným zmenám:

Linka 18 bude premávať v režime školské prázdniny. Linka 56 bude premávať v špeciálnom režime podľa novovytvoreného cestovného poriadku. Zároveň dôjde ku posilneniu kapacity električkovej linky 9.

Opätovne sa zavádzajú zastávky na znamenie v pôvodnom rozsahu. Cestujúci teda bude povinný dať vodičovi znamenie na výstup z vozidla. Pre nástup do vozidla stačí, ak cestujúci stojí v zastávke. Vodič je povinný zastaviť.

MDS Považská Bystrica

Premávka MHD od 11.05.2020

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od 11.05.2020 bude MHD Považská Bystrica počas pracovných dní premávať v režime ako cez prázdniny.

SAD Dunajská Streda

Vážení cestujúci,

na základe rozhodnutia župana TTSK Vám oznamujeme, že s platnosťou od 10.05.2020 bude verejná autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime.

Naďalej platí podmienka ochrany cestujúcej verejnosti a to, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o:
  - maximálne uprednostňovanie bezhotovostnej platby (dopravnej karty), čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,
  - maximálne využívanie možnosti e-shopu na nabíjanie čipovej dopravnej karty, pričom dostupnosť kreditu môže nastať až o 24 hod. a dopravná karta, resp. kredit sa aktivuje prvým priložením k palubnému počítaču v autobuse dopravcu, u ktorého bol vklad realizovaný,
  - sledovanie našej webovej stránky, ktorá informuje o prípadných zmenách.

Cestovné poriadky od 10.5.2020 nájdete aj na našom webe https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok-zmeny
 

Od 10.5. platí význam značiek

Spoje označené značkou "x11", "x27" a "x36" premávajú

Spoje označené značkou "x10" nepremávajú

/Do 10.5. platí ešte význam značiek

Spoje označené značkou "x11" a "x22" premávajú

Spoje označené značkou "x10", "x27" a "x36" nepremávajú /

SAD Dunajská Streda, a.s. ďalej oznamuje, že tieto opatrenia platia aj pre MHD v meste Galanta a Sereď.

MHD v meste Dunajská Streda bude od 11.5.2020 taktiež premávať v prázdninovom režime.

OD 1.6.2020 bude počas sobôt, nedieľ a sviatkov premávať aj cyklobus.

SAD Humenné

Vzhľadom na uvoľňovanie opatrení a  na základe rozhodnutia VÚC, PSK, bude Prímestská autobusová doprava od 01.05.2020 až do odvolania, vedená v režime "školských prázdnin, t.j.

- počas pracovných dní premávajú spoje s označením "x", "11" alebo bez znamienka,
- počas soboty premávajú spoje s označením "6" alebo bez znamienka,
- počas nedele premávajú spoje s označením "+", "7", "21" alebo bez znamienka, Bližšie informácie a cestovné poriadky o aktuálnej prevádzke prímestskej autobusovej dopravy, budú zverejnené aj na www.cp.sk

Skand Skalica

Oznamujeme cestujúcim, že od 10. 5. 2020 až do odvolania sa bude premávať v “prázdninovom režime”, školské spoje označené negatívnou značkou “10” nebudú premávať.

Ďakujeme za pochopenie