Prehľad mimoriadnych dopravných zmien v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku

Arriva Nitra

Mimoriadny oznam – zmena režimu premávky prímestskej dopravy v Zlatých Moravciach od 4.1.2021. Aktualizácia k 3.1.2021 !!!

Vážení cestujúci,

Vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu situáciu  v prevádzke Zlaté Moravce sme museli pristúpiť k ďalšiemu obmedzeniu spojov prímestskej autobusovej dopravy, bohužiaľ už aj nad rámec režimu prevádzky spojov ako cez letné prázdniny.

Prevádzka spojov je zatiaľ zabezpečená do 8.1. v režime letných prázdnin a okrem toho sú  dočasne pozastavené nasledovné spoje od 4.1.2021 do 8.1.2021:

407404 – 8 s odchodom o 15:05 z Tlmáč do Zl. Moraviec cez Hron. Beňadik

407405 – 1 s odchodom o 6:10 zo Zl. Moraviec do Veľkej Lehoty

407405 – 2 s odchodom o 4:20 z Veľkej Lehoty  do Zl. Moraviec

407405 – 6 s odchodom o 6:55 z Veľkej Lehoty  do Zl. Moraviec

407405 – 8 s odchodom o 4:35 z Jedľových Kostolian  do Zl. Moraviec

407405 – 23 s odchodom o 10:50 zo Zl. Moraviec do Veľkej Lehoty

407405 – 34 s odchodom o 12:40 z Veľkej Lehoty  do Zl. Moraviec

407405 – 35 s odchodom o 14:20 zo Zl. Moraviec do Veľkej Lehoty

407405 – 57 s odchodom o 14:20 zo Zl. Moraviec do Obýc

407406 – 9 s odchodom o 11:00 zo Zl. Moraviec do Novej Bani

407406 – 14 s odchodom o 13:25 z Novej Bani  do Zl. Moraviec

407407 – 25 s odchodom o 14:22 zo Zl. Moraviec do Tlmáč cez Volkovce

407407 – 30 s odchodom o 15:15 z Tlmáč do Zl. Moraviec cez Volkovce

407408 – 4 s odchodom o 6:20 z Tlmáč do Zl. Moraviec cez Nemčiňany

407408 – 11 s odchodom o 5:40 z Čiernych Kľačian do Tlmáč cez Nemčiňany

407408 – 27 s odchodom o 14:25 zo Zl. Moraviec do Tlmáč cez Nemčiňany

407409 – 9 s odchodom o 5:10 zo Zl. Moraviec do Vrábeľ

407409 – 12 s odchodom o 6:00 z Vrábeľ do Zl. Moraviec

407409 – 21 s odchodom o 7:00 zo Zl. Moraviec do Vrábeľ

407409 – 31 s odchodom o 9:45 zo Zl. Moraviec do Vrábeľ cez Viesku n. Ž.

407410 – 9 s odchodom o 9:00 zo Zl. Moraviec do Nitry cez Choču a Jelenec

407413 – 16 s odchodom o 11:35 z Nitry do Zl. Moraviec

407417 – 7 s odchodom o 9:50 zo Zl. Moraviec do Zlatna

407417 – 14 s odchodom o 10:35 zo Zlatna do Zl. Moraviec

407419 – 3 s odchodom o 5:55 z Loviec do Zl. Moraviec cez Topoľčianky

407419 – 5 s odchodom o 6:45  Zl. Moravce – Hosťovce – Lovce – Žikava – Topoľčianky – Zl. Moravce

407419 – 34 s odchodom o 15:45 zo Zl. Moraviec do Loviec cez Topoľčianky

407419 – 42 s odchodom o 14:15 zo Zl. Moraviec do Hosťoviec cez Topoľčianky

407424 – 1   s odchodom o 5:40 zo Zl. Moraviec do Machuliniec

407424 – 4 s odchodom o 6:10 z Machuliniec do Zl. Moraviec

403453 – 23 s odchodom o 14:30 z Vrábeľ do Zl. Moraviec cez Nevidzany

403453 – 25 s odchodom o 16:30 z Vrábeľ do Zl. Moraviec cez Nevidzany

403453 – 28 s odchodom o 16:20 zo Zl. Moraviec do Vrábeľ cez Nevidzany

403458 – 9 s odchodom o 11:00 z Vrábeľ do Dolného Ohaja cez Podhájsku

403458 – 28 s odchodom o 12:30 z Dolného Ohaja do Vrábeľ cez Podhájsku

403465 – 7 s odchodom o 12:50 z Vrábeľ do Zl. Moraviec cez Beladice

Odporúčame Vám sledovať vývoj situácie na našej  stránke  https://arriva.sk/nitra  kde budú priebežne publikované aktuálne informácie .

Správa publikovaná 31.12.2020:

Z dôvodu dopadu karanténnych opatrení na počet vodičov autobusov v okrese Zlaté Moravce, musí naša spoločnosť pristúpiť k zmene režimu prevádzky prímestskej dopravy.

S účinnosťou od 1.1.2021 prechádzame na linkách , ktoré zabezpečuje prevádzka v Zlatých Moravciach  na režim letných prázdnin.

Platnosť tohto režimu je nastavená do 8.1.2021. Odporúčame však sledovať aktuálne informácie na našej webovej stránke https://arriva.sk/nitra/, kde sa obmedzenia pravidelne aktualizujú.

Zoznam liniek v režime letných prázdnin:

403453 Vráble – Nevidzany – Zlaté Moravce

403454 Vráble – Tajná

403455 Nitra – Vráble – Mochovce

403456 Vráble – Tehla – Iňa – Lula – Dolný Pial

403457 Vráble – Žitavce – Melek – Vráble

403458 Vráble – Maňa – Trávnica – Podhájska – Dolný Ohaj

403459 Vráble – Maňa – Hul – Šurany

403460 Vráble – Michal nad Žitavou – Kmeťovo – Černík

403461 Vráble – Úľany nad Žitavou – Šurany – Nové Zámky

403465 Vráble – Beladice – Zlaté Moravce

407401 Zlaté Moravce – Topoľčianky – Skýcov

407402 Zlaté Moravce – Topoľčianky

407403 Zlaté Moravce – Topoľčianky – Hostie

407404 Zlaté Moravce – Hronský Beňadik – Tlmače – Levice

407405 Zlaté Moravce – Jedľové Kostoľany – Veľká Lehota

407406 Zlaté Moravce – Hronský Beňadik – Nová Baňa

407407 Zlaté Moravce – Volkovce – Tlmače

407408 Zlaté Moravce – Nemčiňany – Tlmače – Levice

407409 Zlaté Moravce – Vieska nad Žitavou – Vráble – Nitra

407410 Zlaté Moravce – Vieska nad Žitavou – Choča – Nitra

407411 Žikava – Velčice –  Jelenec – Nitra

407412 Zlaté Moravce – Choča

407413 Zlaté Moravce – Velčice – Nitra

407414 Zlaté Moravce – Choča – Kosoľany pod Tribečom

407415 Zlaté Moravce – Sľažany – Kostoľany pod Tribečom

407416 Zlaté Moravce – Velčice

407417 Zlaté Moravce – Zlatno

407418 Zlaté Moravce – Hosťovce

407419 Zlaté Moravce – Žikava – Topoľčianky – Zlaté Moravce

407421 Zlaté Moravce – Veľké Vozokany – Mochovce

407424 Zlaté Moravce – Žitavany – Machulince

Ostatné prímestské linky spoločnosti ARRIVA NITRA a.s. premávajú podľa cestovných poriadkov schválených od 13.12.2020. https://arriva.sk/nitra/primestska-doprava/cestovne-poriadky/

Zmena dopravcu MHD Topoľčany

Vážení cestujúci,

Dňom 1. januára 2021 spoločnosť ARRIVA NITRA a.s. ukončila prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v Topoľčanoch. Prevádzku všetkých troch liniek v tomto meste preberá nový dopravca (oficiálne vyjadrenie našej spoločnosti tu).

V súvislosti s touto zmenou si dovoľujeme upozorniť, že čipové karty vydané našou spoločnosťou už nebude možné použiť na linkách MHD Topoľčany. Kredit nabitý na týchto kartách možno aj naďalej používať na iných linkách prevádzkovaných našou spoločnosťou – nielen na prímestských autobusových linkách v regióne Topoľčian, Nitry a Zlatých Moraviec, ale aj v MHD Nitra, Zlaté Moravce či Vráble.

Cestujúci, ktorí majú na čipovej karte nevyčerpaný kreditný zostatok a nevyužívajú iné linky našej spoločnosti (primárne cestujú len v rámci MHD Topoľčany), môžu požiadať o vrátenie kreditu z čipovej karty v hotovosti v zákazníckom centre na AS Topoľčany. Pre podanie žiadosti je potrebné predložiť čipovú kartu a preukaz totožnosti žiadateľa (vlastníka karty). Žiadosti sa v rámci možností budeme snažiť riešiť na počkanie.

Upozorňujeme, že zákaznícke centrum našej spoločnosti v Topoľčanoch je momentálne zatvorené vzhľadom na dočasné uzatvorenie objektu autobusovej stanice. Po opätovnom sprístupnení budovy pre verejnosť bude obnovené poskytovanie služieb zákazníckeho centra, ktoré však bude po novom presťahované do okienka v pravej časti budovy (na strane toaliet, kde bolo aj v minulosti). Dočasné uzatvorenie budovy súvisí s pandemickou situáciou a termín opätovného sprístupnenia bude oznámený Mestom Topoľčany, ktoré je vlastníkom stanice.

Pri cestovaní na linkách prímestskej autobusovej dopravy nedochádza k žiadnym zmenám. Dopravcom je aj naďalej naša spoločnosť a v plnom rozsahu platia všetky platné čipové karty.

Ďakujeme vám za spoločne strávené roky a želáme veľa šťastných kilometrov v novom roku.

Zmena režimu premávky mestskej dopravy v Zlatých Moravciach od 4.1.2021

Vážení cestujúci,

Z dôvodu dopadu karanténnych opatrení na počet vodičov autobusov v okrese Zlaté Moravce, musí naša spoločnosť pristúpiť k zmene režimu prevádzky mestskej dopravy.

S účinnosťou od 4.1.2021 prechádzame na linkách MHD v  Zlatých Moravciach  na režim letných prázdnin.

Platnosť tohto režimu je nastavená do 8.1.2021. Odporúčame však sledovať aktuálne informácie na našej webovej stránke https://arriva.sk/nitra/, kde sa obmedzenia pravidelne aktualizujú.

SAD Žilina

Zmena cestovného poriadku v MHD Martin od 06.01.2021

Vážení cestujúci, od 06.01.2021 dochádza k úprave cestovného poriadku v MHD Martin.

Zoznam zmien nájdete na: https://www.mhdmartin.sk/aktualita/182-zmena-cestovneho-poriadku-v-mhd-martin-od-06-01-2021/

SAD Poprad

Prímestská autobusová doprava – Zmeny od 01. 01. 2021

Úrad Prešovského samosprávneho kraja v súvislosti s pretrvávajúcou nepriaznivou situáciou spôsobenou šírením nákazy COVID-19 a poklesom využívania verejnej pravidelnej autobusovej dopravy cestujúcou verejnosťou pristupuje s platnosťou od 1. 1. 2021 k zníženiu výkonov objednávaných prostredníctvom zmlúv o službách vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave od 1.1.2021.

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, zverejňuje linkové cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 1.1.2021 na stránke cestovných poriadkov.