Prehľad mimoriadnych dopravných zmien v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku

Arriva Trnava

Zmena cestovných poriadkov od 11.1.2021

204407

Spoj č. 5 a spoj č.10 = zrušené

204408

Spoj č. 7 = nový spoj; znam.: „X,25“; Piešťany,AS 04:40 hod – Nová Lehota, obec  5:25 hod

Spoj č. 8 = nový spoj; znam.: „X,25“; Nová Lehota, obec  5:30 hod  – Piešťany,AS 06:40 hod (cez obec Hubina)

SAD Prešov

Spoje na prímestských linkách, ktoré nebudú premávať od 1.1.2021

Úrad Prešovského samosprávneho kraja v súvislosti s pretrvávajúcou nepriaznivou situáciou spôsobenou šírením nákazy COVID-19 a poklesom využívania verejnej pravidelnej autobusovej dopravy cestujúcou verejnosťou pristupuje s platnosťou od 1. 1. 2021 k zníženiu výkonov objednávaných prostredníctvom zmlúv o službách vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave od 1.1.2021.

Zoznam zrušených spojov od 1.1.2021 v PDF
Vysvetlivky značiek PAL platné od 1.1.2021
Platné cestovné poriadky PAL