Prehľad mimoriadnych dopravných zmien v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku

Slovak Lines

3. 12. 2020

Predĺženie prázdninového režimu Z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid-19 budú prímestské spoje Slovak Lines jazdiť v prázdninovom režime až do doby, kým sa nebudú môcť bezpečne otvoriť vysoké školy, stredné školy a druhý stupeň základných škôl. Premávajú spoje bez poznámky a spoje označené poznámkou X, X11 a X81. Nepremávajú spoje označené poznámkou X10 a X80.

Arriva Nové Zámky

Pozastavenie medzinárodných liniek Štúrovo – Estergom a Komárno – Komárom

Na základe oznámenia Volánbuszu od 7. decembra 2020 až do odvolania bude pozastavená prevádzka MAD 223 Esztergom – Štúrovo (Párkány) a 228 Komárom – Komárno (Révkomárom)

SAD Žilina

Od 13. decembra dôjde k zmene cestovných poriadkov v prímestskej doprave

V prímestskej autobusovej doprave v Žilinskom kraji dochádza od 13. decembra k zmenám cestovných poriadkov. Zmeny sa týkajú cestovných poriadkov na linkách v regiónoch Horné Považie, Turiec a Kysuce. Tieto zmeny vychádzajú z dátumu zmien grafikonu železničnej dopravy. Väčšina zmien totiž súvisí s prípojmi na vlakové spojenia a ostatné zmeny sa týkajú skôr menších úprav časov, podľa dopravnej situácie na jednotlivých linkách. Decembrový termín zmien je hlavný termín, kedy sa vykonávajú najväčšie úpravy v cestovných poriadkoch spoločnosti SAD Žilina.

Región Horné Považie

Významné zmeny v cestovných poriadkoch v regióne Horné Považie sú z dôvodu prispôsobenia spojov na nový grafikon železničnej dopravy na zastávkach Bytča žel.st., Ochodnica, žel.st., Rajec, žel.st., Varín, žel.st.. Okrem toho sa vytvorili nové prípoje z Bytče na dva rýchliky v Považskej Bystrici a prípoje k rýchlikom na Bratislavu z terchovskej doliny. Väčšina zmien je realizovaná s cieľom vytvorenia prestupových naviazaností. Ostatné úpravy spojov sú realizované na základe požiadaviek obecných úradov a pripomienok cestujúcich. S platnosťou od 13. decembra sa rozšíria aj ponuky spojov cez obec Predmier a zmení sa vedenie vybraných spojov na linke Rosina, Višňové, konkrétne na linke 511403 Žilina – Rosina – Višňové bude vykonaná zmena vo vedení dvoch párov spojov v pracovných dňoch. Spoj č. 24 s odchodom o 6:30 hod. a spoj č. 36 s odchodom o 8:00 hod. z Višňového budú vedené cez mesto Žilina. Zastavovať budú na zastávkach Fatranská, Internátna, Vysokoškolákov, plaváreň a Spanyolova, nemocnica. Zo Žiliny to bude spoj č. 27 s odchodom o 11:00 hod. a spoj č. 51 s odchodom o 14:40 hod. Tieto spoje boli upravené na základe podnetu starostu obce Rosina.

LinkaRegiónNázov linkySpojZmenaDôvod zmeny
501461BytčaBytča-Súľov24časový posun o 5 minút neskôrodvoz žiakov zo školy
501461BytčaBytča-Súľov27časový posun o 5 minút neskôrprípoj od vlaku
501461BytčaBytča-Súľov117časový posun o 28 minút neskôrprípoj k vlaku
501461BytčaBytča-Súľov118vedený v X6, časový posun o 3 minúty neskôrprípoj od vlaku
501461BytčaBytča-Súľov120vedený v X6, časový posun o 5 minút neskôrprípoj od vlaku
501461BytčaBytča-Súľov122časový posun o 5 minút neskôrprípoj od vlaku
501461BytčaBytča-Súľov126vedený v +, časový posun o 20 minút neskôrprípoj od vlaku
501461BytčaBytča-Súľov131časový posun o 2 minút neskôrprípoj k vlaku
501461BytčaBytča-Súľov138vedený v +, časový posun o 25 minút skôrprípoj od vlaku
501462BytčaBytča-Považská Bystrica3pôvodne vedený na 511460/71požiadavka OcÚ Predmier
501462BytčaBytča-Považská Bystrica5,7,13zrušenie zastavovania na Bytča,Hrabové, Benzinol, Predmier, RDpožiadavka OcÚ Predmier
501462BytčaBytča-Považská Bystrica6nestojí na zastávke Predmier, RDpožiadavka OcÚ Predmier
501462BytčaBytča-Považská Bystrica10časový posun o 5 minút skôrprípoj k vlaku
501462BytčaBytča-Považská Bystrica16časový posun o 5 minút neskôrpripomienka cestujúcich
501462BytčaBytča-Považská Bystrica33časový posun o 8 minút skôrprípoj na vlak v Pov.Bystrici
501462BytčaBytča-Považská Bystrica36časový posun o 5 minút skôrnaviazanosť na prípoje do Žiliny
501462BytčaBytča-Považská Bystrica47pôvodne vedený na 511460/33požiadavka OcÚ Predmier
501462BytčaBytča-Považská Bystrica52časový posun o 5 minút neskôrprevádzková potreba
501462BytčaBytča-Považská Bystrica55spoj vedený o 10 minút neskôrprípoj od vlaku
501462BytčaBytča-Považská Bystrica65pôvodne vedený na 511460/41požiadavka OcÚ Predmier
501462BytčaBytča-Považská Bystrica72spoj bol vedený na 511460/80požiadavka OcÚ Predmier
501462BytčaBytča-Považská Bystrica74časový posun o 5 minút skôr, pôvodne vedený na 511460/50požiadavka OcÚ Predmier
501463BytčaBytča-Žilina48časový posun o 5 minút neskôrprípoj od MHD
501465BytčaBytča-Peklina32časový posun o 5 minút neskôrprípoj na vlak v Dolnom Hričove
501465BytčaBytča-Peklina42časový posun o 5 minút neskôrprípoj na vlak v Dolnom Hričove
501466BytčaBytča-Hlboké n.Váhom25bude vedený v X6prípoj od vlaku
501466BytčaBytča-Hlboké n.Váhom35bude vedený v +, časový posun o 10 minút neskôrprípoj od vlaku
501467BytčaBytča-Štiavnik5časový posun o 10 minút skôrprevádzková potreba
501467BytčaBytča-Štiavnik20časový posun o 5 minút skôrvytvorený prestup na 501469
501467BytčaBytča-Štiavnik30časový posun o 5 minút skôrvytvorený prestup v Bytči do Žiliny
501467BytčaBytča-Štiavnik81bude vedený X6prípoj od vlaku
501467BytčaBytča-Štiavnik83bude vedený v +, časový posun o 10 minút neskôrprípoj od vlaku
501467BytčaBytča-Štiavnik90časový posun o 5 minút skôrvytvorený prestup na 501469
501468BytčaBytča-Bytča, Beňov2časový posun o 5 minút neskôrprevádzková potreba
501469BytčaŠtiavnik-Pov.Bystrica3časový posun o 10 minút neskôrčakanie prípoja
501470BytčaBytča-Pšurnovice31bude vedený v X6prípoj od vlaku
501470BytčaBytča-Pšurnovice41bude vedený v +, časovýposun o 10 minút neskôrprípoj od vlaku
501471BytčaBytča-Petrovice6časový posun o 5 minút skôrprípoj na spoj do Žiliny
501471BytčaBytča-Petrovice8časový posun o 5 minút neskôrprevádzková potreba
501471BytčaBytča-Petrovice9presunutý z linky 501481, časový posun o 10 minút skôrzmena času sv.omší
501471BytčaBytča-Petrovice11zmena vedenia spoja na Petrovice, RDzmena času sv.omší
501471BytčaBytča-Petrovice15spoj bude vedený na Petrovice, RDzmena času sv.omší
501471BytčaBytča-Petrovice19spoj bude vedený na Petrovice, RDzmena času sv.omší
501471BytčaBytča-Petrovice20spoj bude vedený zo zastávky Petrovice, RDzmena času sv.omší
501471BytčaBytča-Petrovice21,23spoje vedené len po Petrovice, Šuhajdynulová frekvencia
501471BytčaBytča-Petrovice22presun z linky 501481/14prevádzková potreba
501471BytčaBytča-Petrovice24vedený z Petrovice, RD cez Setechovzmena času sv.omší
501471BytčaBytča-Petrovice28vedený z Petrovice, RD cez Setechovzmena času sv.omší
501471BytčaBytča-Petrovice32vedený v 6+zmena času sv.omší
501471BytčaBytča-Petrovice33bude vedený v X6prevádzková potreba
501471BytčaBytča-Petrovice34vedený od zastávky Petrovice, Šuhajdy - skrátenie spojanulová frekvencia
501471BytčaBytča-Petrovice36vedený od zastávky Petrovice, Šuhajdy, vedený o 13 minút skôrnulová frekvencia
501471BytčaBytča-Petrovice52presun z linky 501481prevádzková potreba
501481BytčaBytča-Petrovice8presun na 501471prevádzková potreba
501481BytčaBytča-Petrovice9časový posun o 10 minút neskôrprípoj od vlaku
501481BytčaBytča-Petrovice14,15,17,18presun na 501471prevádzková potreba
501472BytčaBytča-Makov15časový posun o 5 minút skôrprípoj na vlak v Makove
501472BytčaBytča-Makov45časový posun o 3 minúty neskôrumožnený prestup na spoj zo ZA
501472BytčaBytča-Makov53spoj vedený v +, časový posun o 10 minút neskôrprípoj od vlaku
501472BytčaBytča-Makov63spoj vedený v 6prípoj od vlaku
501475BytčaBytča-Svederník-Žilina37vedený v X6prípoj od vlaku
501475BytčaBytča-Svederník-Žilina47vedený v +prípoj od vlaku
501477BytčaBytča-Veľké Rovné33vedený v X6prípoj od vlaku
501477BytčaBytča-Veľké Rovné43vedený v +prípoj od vlaku
511401ŽilinaŽilina -Mojšvšetkyspoje začínajú a končia na novozriadenej zastávke Mojš, cintorínpožiadavka OcÚ Mojš
511403ŽilinaŽilina-Rosina24,27,36,51zmena trasy cez mesto a nemocnicupožiadavka OcÚ Rosina
511403ŽilinaŽilina-Rosina27spoj bude rozdelený na 27 vedený v X a spoj 127požiadavka OcÚ Rosina
511403ŽilinaŽilina-Rosina79časový posun o 5 minút skôrprevádzková potreba
511403ŽilinaŽilina-Rosina127spoj vedený 6,+požiadavka OcÚ Rosina
511405ŽilinaŽilina-Stráňavy14časový posun o 5 minút skôrpožiadavka OcÚ Stráňavy
511406ŽilinaŽilina-Strečno29úprava časov medzi zastávkamiprevádzková potreba
511409ŽilinaŽilina-Lutiše30časový posun o 5 minút neskôr, úprava časov medzi zastávkamiprípoj z Čadce
511411ŽilinaŽilina-Biely Potok16skrátenie jazdnej doby o 5 minútprevádzková potreba
511411ŽilinaŽilina-Biely Potok36skrátenie jazdnej doby o 1 minútuprevádzková potreba
511411ŽilinaŽilina-Biely Potok38časový posun o 10 minút skôr, prípoj k vlaku do Bratislavypožiadavka ŽSK
511412ŽilinaŽilina-Šípková15časový posun o 10 minút neskôr, prípoj od vlaku z Bratislavypožiadavka ŽSK
511412ŽilinaŽilina-Šípková38časový posun o 10 minút skôr, prípoj k vlaku do Bratislavypožiadavka ŽSK
511412ŽilinaŽilina-Šípková40časový posun o 10 minút neskôr, prípoj k vlaku do Bratislavypožiadavka ŽSK
511412ŽilinaŽilina-Šípková50rozdelený, bude premávať v X10 a bude zachádzať cez H.Tižinuprevádzková potreba
511412ŽilinaŽilina-Šípková150bude premávať v X11požiadavka cestujúcich
511417ŽilinaŽilina- Nezbud.Lúčkavšetkyzmena zastávky Varín, OcÚ na Varín, OcÚ, Farská ul.prevádzková potreba
511418ŽilinaŽilina-Varín99zrušený, sp.č. 101 pôjde S,Npožiadavka OcÚ Kotrč.Lúčka
511418ŽilinaŽilina-Varín106zrušený, spoj 104 bude bez označeniapožiadavka OcÚ Kotrč.Lúčka
511423ŽilinaŽilina-Dlhé Pole32časový posun o 5 minút skôrprevádzková potreba
511425ŽilinaŽilina-Podhorie11,18úprava časov medzi zastávkamiprevádzková potreba
511428KNMŽilina-KNM97časový posun o 5 minút skôrprevádzková potreba
511430ŽilinaŽilina-Rajec25časový posun o 15 minút skôrpožiadavka cestujúcich
511430ŽilinaŽilina-Rajec29časový posun o 5 minút neskôrprevádzková potreba
511431ŽilinaŽilina-Stránske-Konská34časový posun o 5 minút neskôrprevádzková potreba
511431ŽilinaŽilina-Stránske-Konská20úprava časov medzi zastávkamiprevádzková potreba
511432ŽilinaŽilina-Kunerad7bude vedený po Kunerad, ZŠpožiadavka OcÚ Kunerad
511432ŽilinaŽilina-Kunerad14spoj vedený zo zastávky Kunerad, ZŠ, vratný spoj k spoju 7požiadavka OcÚ Kunerad
511434ŽilinaŽilina-Rajec32časový posun o 18 minút skôrprevádzková potreba
511434ŽilinaŽilina-Rajec36časový posun o 10 minút skôrprevádzková potreba
511436ŽilinaŽilina-Rajecvšetkylinka zrušená, spoje presunuté na linku 511434prevádzková potreba
511439RajecRajec-Ďurčiná47časový posun o 10 minút skôrpožiadavka OcÚ Ďurčiná
511439RajecRajec-Ďurčiná49časový posun o 10 minút skôrvytvorenie prestupu na vlak
511460ŽilinaŽilina-Pov.Bystrica14časový posun o 5 minút neskôrprevádzková potreba
511460ŽilinaŽilina-Pov.Bystrica16časový posun o 5 minút skôrprevádzková potreba
511460ŽilinaŽilina-Pov.Bystrica33,41,50,presun na linku 501462požiadavka OcÚ Predmier
511460ŽilinaŽilina-Pov.Bystrica60,71presun na linku 501462požiadavka OcÚ Predmier

Región Turiec

Väčšina zmien, respektíve posunov spojov je vykonaných z dôvodu zabezpečenia prestupov z/na autobusovej a železničnej dopravy, prípadne zabezpečenie nadväznosti autobusových spojov. Ďalšie zmeny sú z dôvodu oprávnených požiadaviek obecných úradov v regióne Turiec.

LinkaRegiónNázov linkySpojZmenaDôvod zmeny
506401MartinMartin - Kraľovany - Dolný Kubín33presunutý na linku 506404 ako spoj 17 zrušený v úseku Sučany - Turany, bude premávať na zast. Sučany, Hrabiny, otočpožiadavka Obce Sučany
506402MartinMartin - Krpeľany - Nolčovo24posun spoja o 15 min. skôrzabezpečenie prestupu na vlak na zast. Krpeľany, žel.st.
506402MartinMartin - Krpeľany - Nolčovo28posun spoja o 5 min. skôrzabezpečenie prestupu na vlak na zast. Krpeľany, žel.st.
506402MartinMartin - Krpeľany - Nolčovo37posun spoja o 15 min. neskôrpožiadavka Obce Krpeľany
506403MartinMartin - Turany - Šútovo5, 105posun spojov o 5 min. neskôrzabezpečenie prestupu z vlaku na zast. Martin, aut. st..
506403MartinMartin - Turany - Šútovo7posun spoja o 5 min. neskôrzabezpečenie prestupu z vlaku na zast. Martin, aut. st..
506403MartinMartin - Turany - Šútovo4posun spoja o 5 min. neskôr, úprava jazdnej dobyprevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 7/506403)
506403MartinMartin - Turany - Šútovo12posun spoja o 5 min. neskôrprevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 527/506403)
506403MartinMartin - Turany - Šútovo14spoj bude zachádzať na zast. Krpeľany, žel.st.požiadavka Obce Krpeľany
506403MartinMartin - Turany - Šútovo527presunutý na linku 506404 ako spoj 15 nebude zachádzať na zast. Sučany, žel.st. - bude premávať na zast. Sučany, Hrabiny, otočpožiadavka Obce Sučany
506404MartinMartin - Sučany - Kraľovany - Ružomberok15nový spoj - presunutý z linky 506403prevádzková potreba
   17nový spoj - presunutý z linky 506401prevádzková potreba
506405MartinMartin - Sučany - Podhradie, Konské61posun spojov o 5 min. neskôrpožiadavka Obce Turč. Štiavnička
506408MartinMartin - Trnovo - Valča5, 7, 17, 19, 23, 25, 29, 41spoje budú zastavovať na zast. Martin, Ul. J. Jesenskéhospoločná požiadavka Obcí Trebostovo, Trnovo, Turč. Peter
506409MartinMartin - Belá, Dulice - Necpaly33, 133, 35, 39spoje budú zastavovať na zast. Martin, Ul. J. Jesenskéhopožiadavka Obce Belá - Dulice a Necpaly
506412MartinKláštor pod Zn. - Socovce - Laskár, Valentová12presunutý na linku 509410 a spojený so spojom 1prevádzková potreba
506412MartinKláštor pod Zn. - Socovce - Laskár, Valentová13posun spoja o 20 min. neskôrzabezpečenie prestupu z vlakov na zast. Kláštor, žel.st.
506412MartinKláštor pod Zn. - Socovce - Laskár, Valentová14posun spoja o 20 min. neskôrprevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 13/506412)
506413MartinMartin - Slov. Pravno - Prievidza26posun spoja o 5 min. neskôrpripomienka
506413T. TepliceMartin - Slov. Pravno - Prievidza30posun spoja o 20 min. neskôrzabezpečenie prestupu zo spoja 22/509404 v Slov. Pravne
506413T. TepliceMartin - Slov. Pravno - Prievidza30z prevádzkových dôvodov bude spoj rozdelený na spoj 30 (v úseku Slov. Pravno - Kláštor pod Zn.) a spoj 48 (v úseku Kláštor pod Zn. - Martin)+ prevádzková potreba
506414MartinMartin - Malý Čepčín - Turč. Teplice - Horná Štuňa8spoj bude zachádzať na zast. Blažovce, OcÚ miesto spoja 5/509410požiadavka Obce Blažovce
506414T. TepliceMartin - Malý Čepčín - Turč. Teplice - Horná Štuňa
506417MartinMartin - Mošovce - Turč. Teplice17posun spoja o 10 min. neskôrpožiadavka Obce Mošovce, zabezp. prestupu zo spojov v MT
506417T. TepliceMartin - Mošovce - Turč. Teplice34posun spoja o 5 min. neskôrpožiadavka Obce Mošovce
506418MartinŽilina - Martin - Banská Bystrica13úprava jazdnej dobyprevádzková potreba
509402T. TepliceMošovce - Malý Čepčín - Veľký Čepčín - Ivančiná5pozastavenie prevádzky spojaprevádzková potreba
509404T. TepliceTurč. Teplice - V. Čepčín - Sl. Pravno - Turč. Teplice2posun spoja o 5 min. skôrzabezpečenie prestupu na vlak na zast. Malý Čepčín, žel.st.
509407T. TepliceTurč. Teplice - Háj - Čremošné9posun spoja o 5 min. neskôrprevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 17/506417)
509407T. TepliceTurč. Teplice - Háj - Čremošné22posun spoja o 5 min. neskôrprevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 9/509407)
509409T. TepliceTurč. Teplice - Turček - Kremnica2posun spoja o 5 min. skôrpožiadavka Obce Sklené
509410MartinTurč. Teplice - Kláštor pod Zn. - Vrícko5spoj nebude zachádzať na zast. Blažovce, OcÚ, miesto neho bude zachádzať spoj 8/506414požiadavka Obce Blažovce
509410T. TepliceTurč. Teplice - Kláštor pod Zn. - Vrícko1zmena trasy spoja - bude končiť na zast. Kláštor, pošta (zlúčenie so spojom 12/506412)prevádzková potreba

Región Kysuce

V regióne Kysúc dôjde k zmenám cestovných poriadkov, na základe požiadaviek cestujúcich. Tieto zmeny sa týkajú najmä zabezpečenia skoršieho príchodu do Žiliny spojom č.6 na linke 504401 z Bystrickej doliny tak, aby bola možnosť prestupu na MHD a príchod do zamestnania začínajúceho o 6:00 hod.. K tomuto spoju sa prispôsobili aj prípoje z Vychylovky na linke 502411 a z Oščadnice na linke 502409. Ďalej bola riešená požiadavka Úradu práce v Kysuckom Novom Meste posunúť spoj č. 18 na linke 502462, aby cestujúci mohli cestovať do Krásna nad Kysucou a Čadce po skončení pracovnej doby. Taktiež bol upravený spoj č. 37 na linke 502455, aby v Turzovke nadväzoval na príchod vlaku z Čadce.

LinkaRegiónNázov linkySpojZmenaDôvod zmeny
502409ČadcaOščadnica - Kysucké Nové Mesto1odchod o 4 min. skôrzabezpečenie prestupu na linku 504401
502411ČadcaČadca-Stará Bystrica-Nová Bystrica-Vychylovka31odchod o 5 min. neskôrprevádzková potreba - obeh vozidiel
502411ČadcaČadca-Stará Bystrica-Nová Bystrica-Vychylovka6odchod o 5 min. skôrprípoj na kinku 504401
502455ČadcaČadca - Turzovka - Korňa37odchod o 15 min. neskôrharmonizácia s vlakovou dopravou
502462ČadcaTurzovka-Čadca-Žilina18odchod o 5 min. neskôrpožiadavka cestujúcich
504401ČadcaŽilina-Kys. Nové Mesto-Nová Bystrica-Vychylovka6odchod o 5 min. skôrPožiadavka na skorší príchod do Žiliny

SAD Poprad

Prímestská autobusová doprava – Odrieknuté spoje od 03. 12. 2020

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, oznamuje cestujúcim, že od štvrtka 3. decembra 2020 do odvolania dôjde počas pracovných dní k odrieknutiu vybraných spojov prímestskej autobusovej dopravy v okolí Popradu. Dôvodom je vyšší počet vodičov prevádzky Poprad, ktorí sú v ochrannej karanténe kvôli ochoreniu Covid-19 a nie je v personálnych možnostiach dopravcu ich nahradiť.

Kliknutím sem zobrazíte zoznam odrieknutých spojov vo formáte PDF

Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu.

Dopravný podnik mesta Košice

DPMK avizuje dočasnú zmenu trasy linky č. 34

KOŠICE, 03.12.2020: Dočasné skrátenie trasy linky 34 bude platiť od soboty 5. decembra 2020 do štvrtka 7. januára 2021, spoje linky nebudú zachádzať ku dolnému vstupu OC Optima.

Vzhľadom na neprejazdnosť komunikácií na parkovisku pred OC Optima v čase predvianočných nákupov a vianočných a novoročných sviatkov bude v platnosti v čase od soboty 05. 12. 2020 do štvrtka 07. 01. 2021 (vrátane) dočasná zmena trasy linky 34. Konečnou zastávkou linky 34 bude zastávka prímestskej dopravy OC Optima. Východzou zastávkou linky 34 bude zastávka OC Optima (hlavný vstup), ako linka 10. Ďalej bude pokračovať cez svoju bežnú zastávku OC Optima (ako linka 52) a ďalej po obvyklej trase na Sídlisko KVP.

Zastávka OC Optima, dolný vstup ostane dočasne neobsluhovaná.

Dopravný podnik mesta Žilina

Zmena cestovného poriadku na linkách č. 20 a č. 22

Dávame do pozornosti všetkým cestujúcim, že od 2. 12. 2020 (streda) bude platiť nový cestovný poriadok na autobusových linkách č. 20 a č. 22. Dôvodom je úprava trasy predmetných liniek z titulu spustenia diaľničného privádzača "Lietavská Lúčka - Žilina" a to v smere z Bytčice do Žiliny.

Konkrétne úpravy v cestovom poriadku sa týkajú medzizastávkových úsekov:

  • "Pažite - Rajecká, mliekarne" (linky č. 20 a č. 22),
  • "Rosinská, VÚVT - Fatranská" (linka č. 20) ,
  • "Hálkova - Veľká okružná, AUPARK" (linka č. 22).

Nový cestovný poriadok linky č. 20 nájdete TU a linky č. 22 nájdete TU.

SAD Dunajská Streda

Zmena cestovných poriadkov od 13.12.2020

Vážení cestujúci,

Oznamujeme Vám, že s platnosťou od 13.12.2020 dochádza k úprave cestovných poriadkov, dotknuté linky nájdete na našom webe tu: https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok-zmeny

Naďalej platí podmienka ochrany cestujúcej verejnosti a to, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o:
  - maximálne uprednostňovanie bezhotovostnej platby (dopravnej karty), čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,
  - maximálne využívanie možnosti e-shopu na nabíjanie čipovej dopravnej karty, pričom dostupnosť kreditu môže nastať až o 24 hod. a dopravná karta, resp. kredit sa aktivuje prvým priložením k palubnému počítaču v autobuse dopravcu, u ktorého bol vklad realizovaný,
  - sledovanie našej webovej stránky, ktorá informuje o prípadných zmenách.

Skand Skalica

Vážení cestujúci,

od 13.12.2020 sú aktualizované cestovné poriadky všetkých liniek. Stiahnuť si cestovné poriadky možno na našom webe.