Prehľad mimoriadnych dopravných zmien v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku

Arriva Trnava

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 14.09.2020

203401
Zastávka Leopoldov, Gojdičova ul. žel.st. upravená na zastávku s prestávkou
Spoj č. 4 – posun odchodu spoju zo zast. Leopoldov, Gojdičova ul.žel.st. z 05:55 hod na 06:00 hod, príchod o 05:55 zostáva bez zmeny; posun spoju o 5 min neskôr je v úseku od Leopoldov,Gojdičova ul,žel.st. po Hlohovec, AS
Spoj č. 36 – posun odchodu spoju zo zast. Leopoldov, Gojdičova ul.žel.st. z 07:25 hod na 07:30 hod, príchod o 07:25 zostáva bez zmeny; posun spoju o 5 min neskôr je v úseku od Leopoldov,Gojdičova ul,žel.st. po Hlohovec, AS
Spoj č. 18 – posun odchodu spoju zo zast. Leopoldov, Gojdičova ul.žel.st. z 16:57 hod na 17:02 hod, príchod o 16:57 zostáva bez zmeny; posun spoju o 5 min neskôr je v úseku od Leopoldov,Gojdičova ul,žel.st. po Hlohovec, AS

203412
Spoj č. 5 – posun spoju z 05:50 hod na 06:05 hod; + úprava čas.údajov v úseku Hlohovec, Hlohová ul. ->Hlohovec, Šulekovo, elektr. rozvodňa

207421
Spoj č. 19 – úprava čas. údajov v úseku Zavar, PSA Peugeot->Trstín, OcÚ; odchod spoja zo zač. zast. a príchod spoja na koneč. zast. zostávajú bez zmeny

Arriva Nitra

Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 1.10.2020

Linka 406 405 Topoľčany – Koniarovce – Zbehy – Nitra

 • Na spojoch 48, 49, 52 a 53 pridanie zastávky Nitra, JLR, rázc.

Linka 403 407 Nitra – Lefantovce

 • Na spojoch pridanie zastávky Nitra, Priemyselný park III

Linka 403 409 Nitra – Súlovce

 • Na spojoch pridanie zastávky Nitra, Priemyselný park III

Linka 403 410 Nitra – Podhorany

 • Na spojoch pridanie zastávky Nitra, Priemyselný park III

Linka 403 415 Nitra – Vráble

 • Na spoji 10 s odchodom z AS Vráble o 7.50 h, zrušená poznámka : spoj 10 počká na zastávke Veľký Lapáš,Jednota príchod linky 403416/9 z Malého Lapáša max. 5 minút
 • Na spojoch 10, 32, 33 zrušená zastávka Vráble, Matador

Linka 403 416 Nitra – Lapáš – Golianovo -Malý Cetín

 • Na spoji 9 s odchodom z AS Nitra o 7.50 h, zrušená poznámka : nadväzuje na zastávke V.Lapáš,Jednota na spoj 10 linky 403415 do Nitry

SAD Zvolen

Od štvrtka 24. 9. 2020 nebude premávať medzinárodná linka 603 703 (Brezno – Plzeň)

Na základe nepriaznivého vývoja situácie okolo ochorenia COVID-19
v Českej Republike
OD ŠTVRTKA 24. 9. 2020 nebude premávať medzinárodná linka 603 703 BREZNO – Banská Bystrica – Zvolen –
Prievidza – Brno – Praha – PLZEŇ

SAD Žilina

Zmeny cestovných poriadkov k 17.09.2020

Cestujúcej verejnosti dávame do povedomia, že dňa 17.09.2020 dochádza ku zmenám v cestovných poriadkoch v prímestskej autobusovej doprave:

LinkaRegiónNázov linkySpojZmenaDôvod zmeny
511411ŽilinaŽilina-Terchová30časový posun o 5 min.neskôr, súvisí s posunom spoja 69prevádzková potreba
511411ŽilinaŽilina-Terchová69časový posun o 5 min.neskôr, vytvorenie prestupu v Terchovejprevádzková potreba
511412ŽilinaŽilina - Terchová6presunutá časť spoja z linky 511441prevádzková potreba
511423ŽilinaŽilina - Dlhé Pole3vloženie zastávokpožiadavka cestujúcich
511423ŽilinaŽilina - Dlhé Pole52skrátenie jazdnej dobyprevádzková potreba
501461BytčaBytča-Súľov, Hradná24časový posun o 7 min. skôrprestup na 501462/35
501461BytčaBytča-Súľov, Hradná46časový posun o 5 min. skôrprípoj k vlaku
501461BytčaBytča-Súľov, Hradná103časový posun o 5 min. neskôrprípoj k vlaku
501461BytčaBytča-Súľov, Hradná104časový posun o 5 min. neskôrprípoj od vlaku
501461BytčaBytča-Súľov, Hradná106časový posun o 5 min. neskôrprípoj od vlaku
501461BytčaBytča-Súľov, Hradná108časový posun o 8 min. neskôrprípoj od vlaku
501461BytčaBytča-Súľov, Hradná112časový posun o 5 min. neskôrprípoj od vlaku
501461BytčaBytča-Súľov, Hradná114časový lístok o 5 min. neskôrprípoj od vlaku
501461BytčaBytča-Súľov, Hradná118časový spoj o 15 min. neskôrprípoj od vlaku
501461BytčaBytča-Súľov, Hradná131časový posun o 5 min. neskôrprípoj k vlaku
501462BytčaBytča-Pov.Bystrica35časový posun o 5 minút skôrpožiadavka OcÚ Plevník
501462BytčaBytča-Pov.Bystrica39vedený v X11, pôvodne spoj 41, nebude zachádzať na Plevník, Krem.požiadavka OcÚ Plevník
501462BytčaBytča-Pov.Bystrica40časový posun o 5 min. skôrprestup na Plevník, Dolinu
501462BytčaBytča-Pov.Bystrica41čas.posun o 10 min. neskôr, vedený v X10, bude zachádzať na Krem.požiadavka OcÚ Plevník
501462BytčaBytča-Pov.Bystrica57skrátenie spoja , nebude zachádzať na Plevník, Kremeňpožiadavka OcÚ Plevník
501462BytčaBytča-Pov.Bystrica60skrátenie spoja , nebude zachádzať na Plevník, Kremeňpožiadavka OcÚ Plevník
501462BytčaBytča-Pov.Bystrica139vedený v sobotu, pôvodne spoj 41prevádzková potreba
501466BytčaBytča-Hlboké n.Váhom23časový posun o 7 min. neskôrprípoj od vlaku
501466BytčaBytča-Hlboké n.Váhom30časový posun o 7 min. neskôrprípoj od vlaku
501467BytčaBytča-Štiavnik19časový posun o 5 min. neskôrprípoj od vlaku
501467BytčaBytča-Štiavnik77časový posun o 5 min. neskôrprípoj od vlaku
501470BytčaBytča-Pšurnovice29časový posun o 5 min.neskôrprípoj od vlaku
501470BytčaBytča-Pšurnovice36časový posun o 5 min. neskôrprípoj od vlaku
501471BytčaBytča-Petrovice31časový posun o 5 min. neskôrprípoj k vlaku
501471BytčaBytča-Petrovice35časový posun o 7 min. neskôrprípoj od vlaku
501471BytčaBytča-Petrovice48časový posun o 5 min. neskôrprípoj k vlaku
501471BytčaBytča-Petrovice50časový posun o 5 min. neskôrprípoj k vlaku
501472BytčaBytča-Makov47časový posun o 5 min. neskôrprípoj k vlaku
501472BytčaBytča-Makov49časový posun o 5 min. neskôrprípoj k vlaku
501472BytčaBytča-Makov58časový posun o 5 min. neskôrprípoj k vlaku
501475BytčaBytča-Žilina37časový posun o 10 min. neskôrprípoj k vlaku
501475BytčaBytča-Žilina47časový posun o 7 min. neskôrprípoj k vlaku
501477BytčaBytča-Veľké Rovné31časový posun o 5 min. neskôrprípoj k vlaku
501478BytčaBytča-Veľké Rovné30časový posun o 5 min. neskôrprípoj k vlaku

SAD Poprad

Zmeny v linkách č.3 a č.1 MHD Poprad od pondelka 7. septembra 2020

Od pondelka 7. septembra 2020 dochádza v prevádzke MHD Poprad k týmto zmenám:

AUTOBUSOVÁ LINKA č.3

 • čiastočná zmena trasy z dôvodu uzavretia železničného priecestia na Teplickej ulici
 • medzi Autobusovou stanicou a Velickým námestím bude linka premávať po odklonovej trase cez Hraničnú ulicu, Velický most a po Širokej ulici
 • z uvedeného dôvodu sa čiastočne menia aj odchody spojov zo zastávok na trase

AUTOBUSOVÁ LINKA č.1

 •   súvisiace menšie úpravy v cestovnom poriadku

Eurobus

OD 21. 9. 2020

Od pondelka 21.9.2020 dochádza v MHD Rožňava k obnoveniu spojov: 12:50 hod. z AS do Nadabuly, 13:30 hod. z Nadabuly na AS, 14:50 hod. z AS do Nadabuly, 15:05 hod. z Nadabuly na AS, 16:15 hod. z AS do Nadabuly, 16:30 hod. z Nadabuly na AS:

808102 Rožňava, sídl. P. J. Šafárika - Autobusová stanica - Nadabula / MHD

Arriva Liorbus

Mimoriadna zmena CP – Zázrivá – 27.9.2020

Z dôvodu časového posunu bohoslužieb v obci Zázrivá v nedeľu 27.9. 2020 budú spoje slúžiace na dovoz a odvoz občanov do kostola upravené nasledovne:

MDS Považská Bystrica

Zmena cestovného poriadku od 01.10.2020

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od 01.10.2020 vstupuje do platnosti nový cestovný poriadok. Komplet cestovný poriadok v pdf.

SAD Dunajská Streda

Zmena organizácie dopravy

Vážení cestujúci,

Oznamujeme Vám, že s platnosťou od 14.09.2020 dochádza k úprave cestovných poriadkov, dotknuté linky nájdete na našom webe tu: https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok-zmeny

ZSSK

Aktualizácia k 25. 9.: Obmedzenie vlakov medzi Slovenskom a Českom

BRATISLAVA – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pristupuje od 25. 9. 2020 k ďalšej optimalizácii ponuky vlakových cezhraničných spojení do Českej republiky (ČR):

Pohraničná prechodová stanica Čadca:

 • Od 25. 9. 2020 nebude v úseku Praha hl. n. – Košice vedený posilový vlak SC 243 Pendolino Košičan (Praha hl. n. 15:40 – Košice 23:05, jazdí v piatky).
 • Od 26. 9. 2020 nebude v úseku Košice – Praha hl. n. vedený posilový vlak SC 242 Pendolino Košičan (Košice 5:00 – Praha hl. n. 12:19, jazdí v soboty).
 • Vlaky SC 240/241 Pendolino Košičan budú premávať aj naďalej bez obmedzenia.

Zároveň dochádza k optimalizácii – skráteniu trasy lôžkového vozňa č. 380 na trase Prešov – N. Zámky – Bratislava – Praha hl. n. nasledovne:

 • Dňa 25./26. 9. 2020 bude lôžkový vozeň poslednýkrát vedený v úseku Prešov – Praha hl. n.
 • Dňa 27./28. 9. 2020 bude lôžkový vozeň poslednýkrát vedený v úseku Praha hl. n. – Prešov.
 • Od 27./28. 9. 2020 bude tento lôžkový vozeň vedený v úseku Prešov – Bratislava Nové Mesto ako vozeň č. 18 vo vlaku R 800 Poľana.
 • Od 28./29. 9. 2020 bude tento lôžkový vozeň vedený v úseku Bratislava Nové Mesto – Prešov ako vozeň č. 18 vo vlaku R 801 Poľana.

Uvedené zmeny znížia kapacitu miest medzi SR a ČR len v minimálnom rozsahu.

K obmedzeniu vlakových spojov a voľného pohybu osôb z/do ČR došlo v piatok 18. 9. 2020 po tom, ako bola ČR na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu zaradená do rizikovej skupiny krajín Európskej únie. Viac informácií o aktuálnych zmenách vlakových spojov nájdete tu -> https://www.zssk.sk/aktuality/obmedzenie-vlakov-medzi-slovenskom-a-ceskom/.