Aktuálne zmeny od 5.9.2022 v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku

SAD ZVOLEN

 • Od 3. 9. 2022 (sobota) do 4. 9. 2022 (nedeľa) 30. ročník Dní sv. Huberta 2022 vo Svätom Antone – kyvadlová doprava.

Pri príležitosti konania 30. ročníka Dní sv. Huberta 2022 vo Svätom Antone bude zabezpečená kyvadlová autobusová doprava 


SAD ŽILINA

Vážení cestujúci, upozorňujeme Vás, že 5.9.2022 (pondelok) sa mení cestovný poriadok spoločnosti SAD Žilina, a preto je potrebné, ak pravidelne cestujete prímestskými autobusmi, aby ste si overili, či nedošlo k úprave cestovných poriadkov na linkách, ktorými pravidelne cestujete. 

K zmenám v cestovných poriadkoch prímestskej autobusovej dopravy dôjde v regióne Horné Považie. Zapracované boli požiadavky obecných úradov Súľov, Snežnica, Lysica, Varín, Lietava, Stránske a tiež základnej školy Kamenná Poruba. Na linkách do Varína boli zapracované požiadavky závodu KIA. Ďalej na linkách Rajecké Teplice, Kamenná Poruba, Rajec, Čičmany a Ďurčiná boli vykonané zmeny z dôvodu zapracovania požiadaviek od IDS ŽSK.  Ostatné úpravy spojov sa týkajú zmeny organizácie dopravy na linkách : Bytča, Nesluša, Snežnica, Mojš, Strečno, Martin, Terchová, Belá, Lysica, Dolná Tižina, Varín, Divina, KNM, Kunerad, Považská Bystrica. 

V rámci regiónu Turiec budú realizované zmeny na linke Žilina – Martin – Banská Bystrica, kde boli zapracované zmeny na základe požiadavky obce Strečno a z prevádzkovej potreby. 

V regióne Kysúc dôjde  k zmenám v cestovných poriadkoch prímestskej autobusovej dopravy na linkách do Oščadnice, Klokočova, Vreščovky, KNM, Makova a Turzovky, na ktorých boli zapracované buď požiadavky cestujúcich, alebo požiadavky z dôvodu prípojov na linky. 

Región Horné Považie 

LinkaRegiónNázov linkySpojZmenaDôvod zmeny
501461BytčaBytča-Súľov8časový posun o 3 minúty skôrpožiadavka OcÚ Súľov
   12časový posun o 5 minút skôrpožiadavka OcÚ Súľov
501462BytčaBytča-Pov.Bystrica74časový posun o 5 minút slôrzmena organizácie dopravy
501463BytčaBytča-Žilina1časový posun o 10 minút neskôrzmena organizácie dopravy
   30časový posun o 5 minút skôr, bude zachádzať cez Hlboké n.V.zmena organizácie dopravy
   38časový posun o 5 minút skôrzmena organizácie dopravy
   40časový posun o 5 minút neskôrzmena organizácie dopravy
   57nový spoj vedený cez Hlboké, pôvodne spoj vedený na 511460zmena organizácie dopravy
   58časový posun o 2 minúty skôrzmena organizácie dopravy
501465BytčaBytča-Peklina31časový posun o 5 minút skôrzmena organizácie dopravy
501466BytčaBytča-Hlboké n.V.13,24spoje budú vedené v X11zmena organizácie dopravy
   17vedený v 6, pôvodne spoj 13zmena organizácie dopravy
501467BytčaBytča-Štiavnik1,2zrušenézmena organizácie dopravy
   4časový posun o 10 minút skôrzmena organizácie dopravy
   5bude vedený v X11zmena organizácie dopravy
   19vedený po Štiavnik pod Sokolovýmzmena organizácie dopravy
   30zrušenýzmena organizácie dopravy
   50vedený v 6+, zlúčený so spojom 150zmena organizácie dopravy
   59časový posun o 5 minút skôrzmena organizácie dopravy
   106nový spojzmena organizácie dopravy
   150zrušenýzmena organizácie dopravy
501471BytčaBytča-Petrovice1časový posun o 5 minút skôrzmena organizácie dopravy
501472BytčaBytča-Makov8zrušenýzmena organizácie dopravy
   10bude vedený v Xzmena organizácie dopravy
   15časový posun o 8 minút neskôrzmena organizácie dopravy
   60časový posun o 5 minút neskôr, prípoj v Makove na 502461/35dopravná obslužnosť
   74časový posun o 5 minút neskôr, prípoj od vlaku z Čadcedopravná obslužnosť
501475BytčaBytča-Žilina36, 38, 50časový posun o 2 minúty skôrzmena organizácie dopravy
504407KNMKNM-Snežnica odstránená nepoužívaná zastávka Oškerda, motorest 
504408ŽilinaŽilina-Snežnicalinkapridané nové zastávky Snežnica, Hrby a Snežnica, konečnápožiadavka OcÚ Snežnica
   linkaodstránená nepoužívaná zastávka Oškerda, motorestzmena organizácie dopravy
   2, 5, 6, 11,vedené zo a do zastávky Snežnica, konečná (nová zastávka)požiadavka OcÚ Snežnica
   12, 15, 18  
504411KNMKNM-Nesluša31časový posun o 2 minty skôrzmena organizácie dopravy
   53, 65časový posun i 3 minúty neskôrzmena organizácie dopravy
   linkaodstránená nepoužívaná zastávka KNM, KLF a Oškerda motorestzmena organizácie dopravy
506418MartinMartin - Žilina8časový posun o 10 minút skôr, bude zachádzať cez Strečno,Jedn.dopravná obslužnosť
   9časový posun o 5 minút neskôr, pridané Strečno, jedn.  HYZAdopravná obslužnosť
511401ŽilinaŽilina-Mojš17časový posun o 2 minúty skôrzmena organizácie dopravy
511406ŽilinaŽilina-Strečno23, 24zrušené spoje, obslužnosť zabezpečí linka 506418zmena organizácie dopravy
511408ŽilinaŽilina-Martinlinkazmena z Martin, OÚNZ na Martin, Poliklinika, Škultétyhozmena organizácie dopravy
511411ŽilinaŽilina-Terchová,B.Potok27bude jazdiť  v sobotuzmena organizácie dopravy
   127bude X, odchod 12:20 hod., nepôjde cez Tepličku n.Váhomzmena organizácie dopravy
511412ŽilinaŽilina-Terchová,Šípková1časový posun o 2 minúty neskôrzmena organizácie dopravy
511413ŽilinaŽilina-Belá15zrušenýzmena organizácie dopravy
   18časový posun o 15 minút neskôrzmena organizácie dopravy
   23bude premávať v Xzmena organizácie dopravy
511414ŽilinaŽilina-Lysica25bude premávať X10, časový posun o 5 minút skôrpožiadavka OcÚ Lysica
   30bude premávať X10, predĺženie jazdnej doby o 2 minútyzmena organizácie dopravy
511415ŽilinaŽilina-Dolná Tižina23zrušenýzmena organizácie dopravy
511418ŽilinaŽilina-Varín3predĺžený po Varín, OcÚpožiadavka KIA
   7časový posun o 1 minútu skôrzmena organizácie dopravy
   21časový posun o 3 minúty skôrzmena organizácie dopravy
   25, 26zrušenézmena organizácie dopravy
   28zapracovanie zastávok v Tepličke, súvisí so zrušením spoja 26zmena organizácie dopravy
   29časový posun o 5 minút neskôrzmena organizácie dopravy
   35bude vedený cez firmu KIA a MOBISpožiadavka KIA
   47zmena odchodu na 9:15 hod.požiadavka KIA
   54zmena odchodu na 11:00 hod.požiadavka KIA
   71, 72zrušené, nahradené spojmi 73, 78zmena organizácie dopravy
   73, 78časový posun o 15 minút skôrpožiadavka KIA
   108bude vedený od Varín, OcÚ cez KIA a MOBISpožiadavka KIA
   137, 142zrušené spojepožiadavka KIA
511419ŽilinaŽilina-Stráža3, 8nové školské spojepožiadavka OcÚ Varín
   11bude zachádzať cez Koňhorupožiadavka OcÚ Varín
511420ŽilinaŽilina-Divina3časový posun o 2 minúty skôrzmena organizácie dopravy
511425ŽilinaŽilina-Podhorie19, 26časový posun o 10 minút skôrpožiadavka OcÚ Lietava
511428ŽilinaŽilina-KNM15, 23časový posun o 1 minútu skôrzmena organizácie dopravy
   linkaodstránená nepoužívaná zastávke Oškerda, motorestzmena organizácie dopravy
511431ŽilinaŽilina-Rajecké Teplice3časový posun o 12 minút skôr, bude zachádzať cez Katrenuzmena organizácie dopravy
   10pridaná zastávka Rajecké Teplice, nám.zmena organizácie dopravy
   14časový posun o 10 minút skôr, vytvorenie prestupu na Rajeczmena organizácie dopravy
   18bude premávať X11zmena organizácie dopravy
   20vložená zastáka Stránske, ZŠzmena organizácie dopravy
   23časový posun o 10 minút neskôrpožiadavka IDŽ
   31časový posun o 10 minút neskôrpožiadavka OcÚ Stránske
   52časový posun o 5 minút neskôrpožiadavka IDŽ
   58bude premávať X10, časový posun o 15 minút neskôr, zmena organizácie dopravy
    pridaná zastávka Stránske, ZŠ; bude zachádzať cez Katrenu  
511432ŽilinaŽilina-Kunerad5,  62časový posun o 2 minúty skôrzmena organizácie dopravy
511433ŽilinaŽilina-Kamenná Poruba12časový posun o 5 minút skôrzmena organizácie dopravy
   16bude premávať 6+, v X bude spoj 108dopravná obslužnosť
   24časový posun o 25 minút neskôrpožiadavka ZŠ Kam.Poruba
   26časový posun o 10 minút neskôrpožiadavka ZŠ Kam.Poruba
   27skrátenie jazdnej doby o 4 minútyzmena organizácie dopravy
   31časový posun o 5 minút skôrpožiadavka IDŽ
   33zrušený, žiadna frekvencia, stačí spoj 31zmena organizácie dopravy
   47časový posun o 15 minút neskôr, vytvorené prestupy v Raj.Tepl.dopravná obslužnosť
   68časový posun o 5 minút skôr, vytvorený prestup v Raj.Tepliciachdopravná obslužnosť
   108časový posun o 15 minút skôr, vytvorené prestupy v Raj.Tepl.dopravná obslužnosť
511434ŽilinaŽilina-Rajec7nový spoj X10 zo Žiliny do Rajcazmena organizácie dopravy
   22časový posun o 30 minút neskôrpožiadavka IDŽ
   23bude premávať cez Rajec, žel.st.požiadavka IDŽ
   41bude premávať v Xzmena organizácie dopravy
   71nový spoj požiadavka IDŽ
   73bude premávať 6+ (pôvodne spoj 41)zmena organizácie dopravy
   75nový spoj Rajec, žel.st.-Kostolná, naviazaný na spoj do Žilinyzmena organizácie dopravy
      
      
511437ŽilinaŽilina-Čičmany1vložená zastáka Rajecká Lesná, rázc.zmena organizácie dopravy
   2nový spoj X10 z Rajca do Žilinyzmena organizácie dopravy
   3nový zrýchlený spoj X10zmena organizácie dopravy
   10skrátenie jazdnej doby o 4 minútyzmena organizácie dopravy
   12nový spoj X10 z Rajca do Žilinyzmena organizácie dopravy
   17časový posun o 25 minút neskôrzmena organizácie dopravy
   22predĺženie jazdnej doby o 2 minúty, vyrovnanie meškaniazmena organizácie dopravy
   28časový posun o 5 minút neskôrpožiadavka IDŽ
   39, 42časový posun o 5 minút neskôrpožiadavka IDŽ
   45skrátenie jazdnej doby o 2 minútyzmena organizácie dopravy
   55bude začínať na Rajec, žel.st., pripojený na 511434/43požiadavka IDŽ
   75skrátenie jazdnej doby o 2 minútyzmena organizácie dopravy
   82predĺžený z Fačkova do Rajca, žel.st.požiadavka IDŽ
   83časový posun o 3 minúty skôr, predĺženie do Fačkovapožiadavka IDŽ
   linkaodstránená nepoužívaná zastávka Rajec, vozovňa NDŽ z linkyzmena organizácie dopravy
511439RajecRajec-Ďurčiná20bude premávať 6+, v X bude spoj 52dopravná obslužnosť
   41časový posun o 10 minút skôrpožiadavka IDŽ
   48časový posun o 5 minút skôrpožiadavka IDŽ
   52bude premávať v X, zmena odchodu na 14:40, prestup v Rajci dopravná obslužnosť
511460ŽilinaŽilina-Bytča11časový posun o 70 minút skôrzmena organizácie dopravy
   36časový posun o 5 minút neskôrdopravná obslužnosť
   42zrušený, vedený na 501463/57 cez Hlbokézmena organizácie dopravy
   54nový spoj vedený v X10zmena organizácie dopravy
   60časový posun o 5 minút neskôr, vedený v X10zmena organizácie dopravy
   140vedený v X11zmena organizácie dopravy
   156pôvodne spoj 60, vedený v X11zmena organizácie dopravy

Región Kysuce 

LinkaRegiónNázov linkySpojZmenaDôvod zmeny
502403ČadcaČadca - Turzovka - Klokočov34Odchod o 10 min. neskôrprípoj na linku ČR 864 349
502407ČadcaČadca - Oščadnica, Vreščovka9Odchod o 10 min. neskôrprípoj na linku 502408
502408ČadcaČadca - Oščadnica33Odchod o 10 min. neskôrprípoj z linky 502412
502409ČadcaOščadnica - Kysucké Nové Mesto9zaradenie zastávky Krásno, ústrediepožiadavka cestujúcich
502454ČadcaČadca - Turzovka - Turkov - Kelčov - Makov32úprava jazdnej dobyprípoj na linku 502458
502458ČadcaKlokočov,Konečná/Baraní/-Turzovka-Staškov-Klokočov,Hrubý Buk32úprava jazdnej dobyprípoj na linku ČR 864 348
502462ČadcaTurovka - Čadca - Žilina7posun o 5 min. neskôrprípoj na linku 502408
   12posun o 5 min. neskôrpožiadavka cestujúcich

Región Turiec 

LinkaRegiónNázov linkySpojZmenaDôvod zmeny
506418Martin  ŽilinaŽilina - Martin - Banská Bystrica zmena názvu aut. zastávky Martin, OÚNZ na Martin, Poliklinika Škultétyhozjednotenie názvu zastávky s MHD
   8posun spoja o 10 min. skôr, bude zastavovať na všetkých zastávkach a bude zachádzať na zast. Strečno, Jednotapožiadavka Obce Strečno
   9posun spoja o 5 min. neskôr, bude zastavovať na zast. Žilina, Mojšova lúčka, HYZAprevádzková potreba

Vedenie dopravy počas štátnych sviatkov

Dňa 29.8., 1.9. a 15.9.2022 je štátny sviatok a spoje prímestskej dopravy, MHD Kysucké Nové Mesto a MHD Čadca budú vykonávané ako v nedeľu a v štátom uznaný sviatok.  

Od  5.9.2022 začína školský rok a spoje budú vykonávané ako pracovný deň počas školského vyučovania. Počas pracovných dní budú vedené spoje bez označenia a s označením „X“ a „X10“. 

        28.8.     nedeľa     spoje budú vykonávané ako v nedeľu a v štátom uznaný sviatok 
        29.8.     pondelok     spoje budú vykonávané ako v nedeľu a v štátom uznaný sviatok 
        30.8.     utorok     spoje budú vykonávané ako pracovný deň počas prázdnin 
        31.8.     streda     spoje budú vykonávané ako pracovný deň počas prázdnin 
        1.9.     štvrtok     spoje budú vykonávané ako v nedeľu a v štátom uznaný sviatok 
        2.9.     piatok     spoje budú vykonávané ako pracovný deň počas prázdnin 
        5.9.     pondelok     spoje budú vykonávané ako pracovný deň počas školského vyučovania 
        14.9.     streda     spoje budú vykonávané ako pracovný deň počas školského vyučovania 
        15.9.     štvrtok     spoje budú vykonávané ako v nedeľu a v štátom uznaný sviatok 
        16.9.     piatok     spoje budú vykonávané ako pracovný deň počas školského vyučovania 

SAD POPRAD

Zmeny v cestovných poriadkoch prímestskej autobusovej dopravy od 1. septembra 2022

Vážení cestujúci, od piatka 1. septembra 2022 dochádza v cestovných poriadkoch liniek prímestskej dopravy k týmto zmenám:

 • na linke 802 Poprad – Ždiar – Lysá Poľana dochádza k posunu taktového odchodu spojov z Popradu zo :40 na :45 (zlepšenie prestupu s linkou 803 pri Belianskej jaskyni),
 • na linke 812 Poprad – Kežmarok – Lendak dochádza k menším posunom odchodov spojov (viď aktualizovaný CP),
 • na linke 815 Rožňava – Poprad sa posúva odchod víkendového spoja z Rožňavy na čas 11:15 hod (prestup  v Poprade na rýchlik Tatran smer Bratislava),
 • prvý ranný spoj na linke 864 z Kežmarku do Popradu sa posúva na skorší čas 4:15 hod (zlepšenie dostupnosti zamestnancom začínajúcim zmenu o 5:00 hod),
 • na linke 866 Spišská Belá – Tatranská Kotlina sa dopĺňa dopoludňajší pár spojov s pokračovaním do Lendaku a prestupom do Ždiaru.

Aktuálne a aktualizované cestovné poriadky sú zverejnené na stránke prímestskej autobusovej dopravy.


EUROBUS

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy a MHD Rožňava

Od štvrtka 1. septembra 2022 sa menia cestovné poriadky liniek prímestskej dopravy v regiónoch Košice, Rožňava a Spišská Nová Ves a MHD v Rožňave. Zmeny sa týkajú hlavne úprav jazdných dôb spojov na väčšine autobusových liniek. Ostatné zmeny sú uvedené v prehľade.

Linka/spoj    Zmena

OBLASŤ KOŠICE
802402/4
       zapracovaná zachádzka na zastávku Bohdanovce, kostol
802402/9       časový posun spoja o 1 min. skôr (12.00 h)
802402/10     časový posun spoja o 1 min. skôr (10.09 h)
802402/22     časový posun spoja o 1 min. skôr (11.54 h)
802405/1       spoj vedený už zo zastávky Košice, AS
802405/13     časový posun spoja o 1 min. skôr (7.12 h), upravená jazdná doba
802405/31     časový posun spoja o 1 min. skôr (9.14 h)
802405/50     časový posun spoja o 1 min. skôr (9.19 h)
802406/5       časový posun spoja o 5 min. skôr (6.05 h)
802406/10     časový posun spoja o 5 min. skôr (6.25 h), upravená jazdná doba
802417/16     časový posun spoja o 1 min. skôr (15.21 h), upravená jazdná doba
802407/18     časový posun spoja o 5 min. neskôr (13.45 h), upravená jazdná doba
802407/36     časový posun spoja o 2 min. skôr (7.24 h)
802410/36     spojený vedený až po zastávku Košice, AS
802411/14     časový posun spoja o 1 min. skôr (7.24 h), upravená jazdná doba
802411/17     časový posun spoja o 1 min. skôr (7.34 h)
802411/24     časový posun spoja o 1 min. skôr (16.53 h), upravená jazdná doba
802416/25     časový posun spoja o 1 min. skôr (16.33 h), upravená jazdná doba
802422/16     zrušené zastavoavnie na zastávke Košice, Valcovne U.S.Steel
802430/3       časový posun spoja o 2 min. neskôr (6.22 h), upravená jazdná doba
802430/4       časový posun spoja o 2 min. neskôr (6.48 h), upravená jazdná doba
802431/60     časový posun spoja o 2 min. skôr (18.38 h)
802434/30     časový posun spoja o 15 min. skôr (13.20 h) - úprava liniek vedených po diaľnici D1 do taktu
802434/41     časový posun spoja o 15 min. skôr (5.45 h) - úprava liniek vedených po diaľnici D1 do taktu
802434/42     časový posun spoja o 10 min. neskôr (6.20 h) - úprava liniek vedených po diaľnici D1 do taktu
802434/44     časový posun spoja o 40 min. neskôr (8.20 h) - úprava liniek vedených po diaľnici D1 do taktu
802434/45     časový posun spoja o 15 min. neskôr (10.15 h) - úprava liniek vedených po diaľnici D1 do taktu
802434/46     časový posun spoja o 15 min. skôr (12.20 h) - úprava liniek vedených po diaľnici D1 do taktu
802434/47     časový posun spoja o 25 min. neskôr (13.00 h) - úprava liniek vedených po diaľnici D1 do taktu
802434/48     časový posun spoja o 55 min. neskôr (14.05 h) - úprava liniek vedených po diaľnici D1 do taktu
802434/51     časový posun spoja o 20 min. neskôr (16.00 h) - úprava liniek vedených po diaľnici D1 do taktu
802434/52     časový posun spoja o 25 min. skôr (16.50 h) - úprava liniek vedených po diaľnici D1 do taktu
802434/53     časový posun spoja o 5 min. neskôr (17.45 h) - úprava liniek vedených po diaľnici D1 do taktu
802434/54     časový posun spoja o 5 min. skôr (18.35 h) - úprava liniek vedených po diaľnici D1 do taktu
802435/13     časový posun spoja o 25 min. skôr (15.45 h), upravená jazdná doba, zapracované zastávky Veľký Šariš, ČKD; Sabinov, Slov.spor. a Sabinov, Sanas
802439/54     časový posun spoja o 1 min. skôr (15.42 h), upravená jazdná doba
802439/56     časový posun spoja o 1 min. skôr (15.42 h), upravená jazdná doba
802443/6       časový posun spoja o 1 min. skôr (7.26 h), upravená jazdná doba
802443/15     časový posun spoja o 1 min. skôr (7.42 h), upravená jazdná doba
802443/18     časový posun spoja o 1 min. skôr (15.41 h), upravená jazdná doba
802443/131   časový posun spoja o 1 min. skôr (14.34 h), upravená jazdná doba
802444/29     časový posun spoja o 1 min. skôr (7.35 h), upravená jazdná doba
802446/23     časový posun spoja o 5 min. neskôr (11.25 h), upravená jazdná doba
802448/71     časový posun spoja o 5 min. neskôr (7.40 h)
802448/73     časový posun spoja o 5 min. neskôr (7.40 h), upravená jazdná doba
802450/49     časový posun spoja o 2 min. skôr (6.08 h), upravená jazdná doba
802450/59     spoj zachádza do priemyselného parku Veľká Ida
802450/117   spoj zachádza do priemyselného parku Veľká Ida
802450/130   nový spoj z PP Veľká Ida do Vstup. areálu U.S.Steel o 18.15 h v pracovných dňoch, pokračuje do Skároša
802450/132   nový spoj z PP Veľká Ida do Vstup. areálu U.S.Steel o 18.15 h vo voľných dňoch, pokračuje do Skároša
802450/137   nový spoj zo Vstup. areálu U.S.Steel do PP Veľká Ida o 17.28 h v pracovných dňoch, príde zo Skároša
802450/139   nový spoj zo Vstup. areálu U.S.Steel do PP Veľká Ida o 17.28 h vo voľných dňoch, príde zo Skároša
802454/26     časový posun spoja o 1 min. skôr (10.29 h), upravená jazdná doba
802454/46     spoj zachádza do priemyselného parku Veľká Ida
802454/52     spoj zachádza do priemyselného parku Veľká Ida
802456/20     časový posun spoja o 1 min. skôr (14.06 h), upravená jazdná doba
802456/24     časový posun spoja o 1 min. skôr (14.06 h), upravená jazdná doba
802457/38     časový posun spoja o 5 min. skôr (6.05 h), upravená jazdná doba
802460/31     časový posun spoja o 1 min. skôr (7.02 h), upravená jazdná doba
802460/40     časový posun spoja o 1 min. skôr (8.00 h), upravená jazdná doba
802461/18     časový posun spoja o 2 min. neskôr (12.42 h), upravená jazdná doba
802461/38     časový posun spoja o 2 min. neskôr (12.42 h), upravená jazdná doba

OBLASŤ ROŽŇAVA
808411/17     časový posun spoja o 5 min. neskôr (12.45 h)
808411/22     časový posun spoja o 5 min. neskôr (13.10 h)
808433/33     časový posun spoja o 5 min. neskôr (17.35 h)
808433/41     časový posun spoja o 5 min. neskôr (16.30 h)
808433/48     časový posun spoja o 5 min. neskôr (17.20 h)

OBLASŤ SPIŠSKÁ NOVÁ VES
810425/19     časový posun spoja o 5 min. skôr (14.05 h)
810425/22     časový posun spoja o 5 min. skôr (13.35 h)

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Aktuálne cestovné poriadky liniek prímestskej autobusovej dopravy nájdete na podstránkach:

Prímestská doprava - Košice >
Prímestská doprava - Rožňava >
Prímestská doprava - Spišská Nová Ves >
Mestská hromadná doprava - Rožňava >

Mimoriadny cestovný poriadok v MHD Spišská Nová Ves a Smižany

Od pondelka 1. augusta 2022 do stredy 31. augusta 2022 bude platiť v MHD Spišská Nová Ves a Smižany mimoriadny cestovný poriadok. Zmeny sa týkajú obmedzenia prevádzky vybraných spojov na linkách MHD 2, 8, 13 a 15, na ktorých sa prepravuje nízky počet cestujúcich a ku ktorým existujú náhradné dopravné spojenia. Zoznam zrušených spojov počas platnosti mimoriadneho cestovného poriadku nájdete TU.

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Cestovné poriadky dotknutých liniek platné od 1.8.2022:

810102 Autobusová stanica - Sídl. Tarča - Autobusová stanica >
810108 Sídl. Západ - Telep - Sídl. Východ - Madaras / ZŠ Lipová >
810113 Autobusová stanica - Ferčekovce >
810115 OC Madaras - Sídl. Východ - Aut. stanica - Sídl. Mier - Sídl. Východ - OC Madaras >

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy

Od pondelka 1. augusta 2022 sa menia cestovné poriadky vybraných liniek prímestskej dopravy v regiónoch Košice a Rožňava. Zmeny v regióne Košice sa týkajú časových úprav spojov na linkách Košice - Humenné a Košice - Bardejovské Kúpele do pravidelného intervalu na základe žiadosti organizátora dopravy. Viac informácii k tejto zmene nájdete na webovej stránke IDS Východ. V regióne Rožňava sa zmeny týkajú hlavne časových posunov a úprav jazdných dôb spojov.

Linka/spoj    Zmena

802433/1       časový posun spoja o 15 min. neskôr (7.30 h), upravená jazdná doba
802433/3       časový posun spoja o 10 min. neskôr (5.30 h), upravená jazdná doba a spoj premáva len v pracovných dňoch
802433/4       spoj premáva len v pracovných dňoch, upravená jazdná doba
802433/5       časový posun spoja o 20 min. neskôr (11.30 h), upravená jazdná doba a spoj premáva len v pracovných dňoch
802433/6       upravená jazdná doba
802433/8       nový spoj z Bardejovských Kúpeľov do Košíc o 9.15 h vo voľných dňoch
802433/13     časový posun spoja o 10 min. neskôr (6.30 h), upravená jazdná doba
802433/7       nový spoj z Košíc do Bardejova o 7.00 h vo voľných dňoch
802433/9       nový spoj z Košíc do Bardejova o 15.00 h vo voľných dňoch
802433/10     časový posun spoja o 125 min. skôr (13.45 h), upravená jazdná doba
802433/11     zrušený spoj
802433/12     zrušený spoj
802433/14     časový posun spoja o 225 min. skôr (9.45 h), upravená jazdná doba
802433/15     časový posun spoja o 160 min. neskôr (9.00 h), upravená jazdná doba a spoj premáva aj v nedele a sviatky
802433/16     časový posun spoja o 135 min. skôr (11.15 h), upravená jazdná doba
802433/17     zrušený spoj
802433/18     zrušený spoj
802433/20     časový posun spoja o 85 min. neskôr (17.15 h), upravená jaydná doba a spoj premáva a v soboty
802434/41     časový posun spoja o 10 min. neskôr (6.00 h)
802449/1       časový posun spoja o 15 min. neskôr (7.15 h), upravená jazdná doba
802449/2       časový posun spoja o 35 min. neskôr (10.30 h), upravená jazdná doba
802449/3       časový posun spoja o 50 min. neskôr (13.30 h), upravená jazdná doba, vynecháva zastávku Bidovce, čak.
802449/4       časový posun spoja o 5 min. skôr (16.30 h), upravená jazdná doba
808401/32     zapracovaná zachádzka do obce Petrovo
808405/1       časový posun spoja o 5 min. skôr (4.25 h)
808405/3       časový posun spoja o 5 min. skôr (4.25 h)
808405/5       upravená jazdná doba
808405/36     upravená jazdná doba
808433/4       časový posun spoja o 5 min. skôr (4.27 h) - prípoj k spoju 808405/5

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Aktuálne cestovné poriadky liniek prímestskej autobusovej dopravy nájdete na podstránkach:

Prímestská doprava - Košice >
Prímestská doprava - Rožňava >

Zmena trasy linky MHD 1 z dôvodu uzávierky ulice Medza v Spišskej Novej Vsi

Z dôvodu rekonštrukcie miestnej komunikácie na ulici Medza v Spišskej Novej Vsi (medzi OC Lidl a OC NEO zóna) nebude od pondelka 21. marca 2022 linka MHD 1 v Spišskej Novej Vsi dočasne zastavovať na zastávkach Medza, poliklinika a Nad Medzou, Lidl. Cestujúci môžu využiť náhradné zastávky Kaufland (vzdialená približne 300 m od zastávky Medza, poliklinika) a Štefánikovo námestie (vzdialená približne 400 m od zastávky Nad Medzou, Lidl).

Od rovnakého dátumu zároveň dochádza k menším zmenám v cestovných poriadkoch liniek MHD Spišská Nová Ves 2, 8 a 13. Platné cestovné poriadky nájdete v sekcii Cestovný poriadok - MHD Spišská Nová Ves a Smižany >.

Obmedzenia na sídl. Nad Jazerom

Z dôvodu začatia prvej etapy rekonštrukcie Slaneckej ulice v Košiciach budú spoje prímestskej autobusová doprava od nedele 13. marca 2022 premávať v úseku medzi Galaktickou ulicou a Raketovou ulicou po obchádzkovej trase cez Važeckú ulicu. Zastávka Važecká bude presunutá zo Slaneckej ulice na Važeckú ulicu pred OC Važec v oboch smeroch. Zastávka Dneperská zostáva obsluhovaná bez zmeny.

Upozorňujeme cestujúcich, že zmeny v organizácii dopravy môžu spôsobovať meškania na spojoch prímestskej dopravy z Košíc v smere do Krásnej a späť.

MIMORIADNE UDALOSTI

Výpadok spojov prímestskej autobusovej dopravy v regióne Moldava nad Bodvou v PONDELOK 5.9.2022

Upozorňujeme cestujúcich, že v pondelok 5. septembra 2022 dôjde z dôvodu zvýšeného výpadku vodičov autobusov k vynechaniu nasledujúcich spojov prímestskej autobusovej dopravy v regióne Moldava nad Bodvou:

Linka/spoj     Trasa

802453/1        5.20 h Turňa n.Bodvou, aut.st. - Moldava n.Bodvou, mesto 5.55 h
802454/7        7.25 h Moldava n.Bodvou, mesto - Silická Jablonica, garáže 8.25 h
802454/14      8.55 h Silická Jablonica, garáže - Turňa n.Bodvou, aut.st. 9.40 h
802454/37      13.50 h Moldava n.Bodvou, mesto - Turňa n.Bodvou, cementáreň 14.20 h
802454/38      14.20 h Turňa n.Bodvou, cementáreň - Moldava n.Bodvou, mesto 14.45 h - spoj bude vynechaný len v úseku Turňa n.Bodvou, cementáreň - Turňa n.Bodvou, aut.st.
802456/33      6.20 h Moldava n.Bodvou, mesto - 6.36 h Moldava n.Bodvou, mesto /MHD/
802458/24      7.11 h Medzev, nám. - 7.37 h Moldava n.Bodvou, mesto

Za spôsobené nepríjemnosti sa cestujúcim ospravedlňujeme.


IMHD BRATISLAVA

Výluka autobusových liniek MHD na Jantárovej ceste (1. - 4.9.2022)

Z dôvodu prekládky káblového vedenia na Jantárovej ceste v rámci výstavby električkovej trate bude vo štvrtok 1. septembra (sviatok) a cez víkend 3. - 4. septembra 2022 vylúčená premávka autobusových liniek na Jantárovej ceste medzi Šintavskou a Pajštúnskou/Kutlíkovou. Dotknuté linky budú premávať odklonom nasledovne:

 • Linky 92 95 N95 a spoje linky 83 do/z Depa Petržalka budú medzi zastávkami Kutlíkova a Šintavská/Strečnianska premávať obojsmerne obchádzkou cez Pajštúnsku, Smolenickú a Šintavskú.
  • Na obchádzke obslúžia zastávky Tupolevova, Smolenická, Holíčska a Šintavská (nástupište B, iba smerom ku Kutlíkovej)
  • Nebudú obsluhovať riadne zastávky Šintavská (nástupište A) a Topoľčianska (obojsmerne).
 • Linka 99 bude medzi zastávkami Kutlíkova a Lúky II obojsmerne premávať obchádzkou cez Pajštúnsku a Smolenickú.
  • Na obchádzke obslúži zastávky Tupolevova a Smolenická.
  • Nebude obojsmerne obsluhovať riadne zastávky Holíčska, Šintavská a Topoľčianska.
 • Linka N99 bude medzi zastávkami Švabinského a Lúky II obojsmerne premávať obchádzkou cez Smolenickú.
  • Na obchádzke obslúži zastávku Smolenická.
  • Nebude obojsmerne obsluhovať riadne zastávky Holíčska, Šintavská, Topoľčianska a Tupolevova.

Zastávky Topoľčianska (obojsmerne) a Šintavská (nástupište A) počas výluky nebudú vôbec obsluhované.

Prehľad zmien v cestovných poriadkoch liniek MHD (od 5.9.2022)

Prehľad zmien v nových cestovných poriadkoch liniek bratislavskej MHD od 5. septembra 2022:

 • Linka 4
  • iba drobná úprava jazdnej doby pri niektorých spojoch.
 • Linka 7
  • úprava jazdných dôb spojov s drobnými posunmi odchodov z nácestných zastávok,
  • drobné posuny odchodov v rannej špičke z Hlavnej stanice,
  • popoludňajšie spoje sa budú opäť otáčať v obratisku Stn. Vinohrady.
 • Linka 67
  • predĺženie trasy na konečnú Ovčiarska,
  • posunutie odchodov z Astronomickej o 3 minúty neskôr,
  • zrušenie posledného spoja z Pod. Biskupíc po 23:30 celotýždenne,
  • ukončenie výluky na Hradskej - obnovenie pôvodných zastávok Podpriehradná, Majerská a Šípová smerom do Pod. Biskupíc.
 • Linka 68
  • iba zmena dojazdového spoja z Trnavského mýta do Depa Petržalka zo 7:48 na 7:42.
 • Linka 78
  • ukončenie výluky na Hradskej ulici - obnovenie pôvodných zastávok Podpriehradná, Majerská a Šípová smerom do Pod. Biskupíc,
  • opätovné nasadenie kĺbových vozidiel,
  • posuny odchodov o 3 minúty neskôr od Nového SND, resp. z Astronomickej smer Podunajské Biskupice.
 • Linka 87
  • drobné posuny odchodov a úprava jazdnej doby,
  • zrušenie spoja o 19:19 z Ovsišťa do Vrakune.
 • Linka 90
  • ukončenie výluky pri Novom SND - obnovenie pôvodnej konečnej zastávky a zrušenie dočasného zastavovania na zastávke Landererova v smere k Novému SND,
  • pokračuje výluka pri Stn. Rusovce.
 • Linka 92
  • v pracovných dňoch celoročne premávka iba na striedanie pracovných zmien vo VW ráno, popoludní a večer.
 • Linka 192
  • v pracovných dňoch premávka v čase cca 5:00 - 19:00,
  • preloženie konečnej na zastávku Červený most (ako linky 42 45 47), zrušenie obsluhy zastávok Mokrohájska a Tesco Lamač.
 • Linka 96
  • pridanie zastávky Pažítková v smere jazdy na Prokofievovu.
 • Linka 196
  • pridanie zastávky Pažítková v smere jazdy na Prokofievovu,
  • skrátenie rannej špičky zo Stn. Nové Mesto smer Petržalka o 30 minút,
  • začiatok popoludňajšej špičky z oboch konečných o 40 minút skôr.
 • Linky N21 N29 N31 N33 N37 N53 N55 N61 N70 N74 N80 N91 N95
  • iba drobné posuny odchodov z niektorých zastávok,
  • na linke N70 ukončenie výluky na Hradskej ulici - obnovenie pôvodných zastávok Podpriehradná, Majerská a Šípová smerom do Pod. Biskupíc.

Po ukončení rekonštrukcií ciest a zastávok budú v pôvodných polohách obsluhované aj zastávky Stn. Vinohrady (linky 3 a 7 smer centrum), Karpatská (linky 44 N44), Ondrejovova, Brodná, Gagarinova (linky 71 72 75 96 196 a N72) a Gerulata (linky 90 91 191 N91).

Zmeny v regionálnych autobusoch IDS BK (od 5.9.2022)

Od 5. septembra 2022 nastávajú viaceré zmeny v regionálnych autobusových linkách v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Zavedené budú dve regionálne linky 216 a 628 a jedna regionálna cezhraničná linka 901 do rakúskeho Hainburgu. Posilnená bude premávka v rannej špičke na trase Dunajská Lužná - Rovinka - Bratislava.

Po osadení nových zastávkových označníkov v regióne sú jednotlivé nástupištia v cestovných poriadkoch rozlíšené písmenami, podobne ako je to už nejaký čas v bratislavskej MHD. Táto zmena sa netýka nástupíšť na autobusových staniciach v Trnave a Bratislave.

Prehľad najvýznamnejších zmien na jednotlivých regionálnych linkách:

 • Linka 215
  • ranný pár spojov, ktorý premával po trase Patrónka - Stupava bude premávať len v úseku Patrónka - Marianka, v Marianke nadviaže spoj novej linky 216.
 • Nová linka 216
  • premávať bude po okružnej trase Stupava - Záhorská Bystrica - Marianka - Stupava,
  • v Stupave bude obsluhovať viaceré nové zastávky,
  • premávka zabezpečovaná v pracovných dňoch.

Na linkách 219 240 250 275 277 289 končí sezónna preprava bicyklov na cyklonosičoch. Linky 235 239 245 246 299 budú mať novú zastávku Plavecký Štvrtok, Log. centrum situovanú medzi zastávkami Plavecký Štvrtok, Kozánek a Plavecký Štvrtok, Rázcestie. Linka 289

 • ruší sa obsluha zastávky Rohožník, Cementáreň, najbližšou obsluhovanou zastávkou je Rohožník, Rázcestie Cementáreň.

Linka 506

 • zastavená bude premávka letných víkendových cyklobusov.

Linka 520

 • mení sa časová poloha niektorých spojov počas školského vyučovania

Linka 525

 • zrušené budú spoje v úseku Chorvátsky Grob, Námestie - Senec.

Linka 527

 • menšie úpravy časových polôh niektorých spojov
 • ruší sa prvý ranný spoj zo Slovenského Grobu k Shopping Palace o 4:18 a späť od Shopping Palace o 4:59, spoj pôjde až o 5:28 zo Slovenského Grobu do Pezinka.

Linka 529

 • večerný spoj zo zastávky Senec, Goodman o 22:12 do Pezinka pôjde o hodinu skôr, t.j. už o 21:12.

Linka 539

 • zavedený bude nový spoj v pracovných dňoch z Modry, Štúrovej o 5:29 do Šenkvíc, ktorý bude pokračovať na linke 545 do Dolian

Linka 540

 • večerný spoj v pracovných dňoch o 21:09 zo Zochovej chaty bude premávať až do Bratislavy,
 • pridaný bude nový večerný spoj o 22:15 zo zastávky Modra, Pod lipou do Bratislavy.

Linka 545

 • zrušený bude ranný spoj v úseku Pezinok, Žel. stanica - Šenkvice, Žel. stanica o 5:19, spoj pôjde o 5:39 zo Šenkvíc do Dolian.

Linka 565

 • spoje budú zastavovať na novej zastávke Modra, Malé hliny, ktorá bude situovaná medzi Modrou a Budmericami,
 • upravená bude časová poloha niektorých spojov.

Nová linka 628

 • premávať bude v pracovných dňoch medzi Chorvátskym Grobom, Čiernou Vodou a Bernolákovom, Žel. stanicou,
 • na žel. stanici v Bernolákove bude tvoriť prípoje k vlakom liniek S60 a S65.

Linka 715

 • spoje budú premávať v nových časových polohách,
 • zrušená bude premávka počas školských prázdnin.

Linka 725

 • v rannej špičke pracovných dní sa zlepšuje interval medzi spojmi na 30 minút v smere Miloslavov - Dunajská Lužná - Bratislava.

Linka 727

 • v rannej špičke pracovných dní počas školského roka sa zlepšuje interval medzi spojmi na 15 minút v úseku Dunajská Lužná - Bratislava.

Linka 737

 • v rannej špičke pracovných dní počas školského roka sa zlepšuje interval medzi spojmi na 15 minút v úseku Šamorín - Bratislava.

DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA

Dopravný podnik Bratislava (DPB) od 5. septembra 2022 zavádza niekoľko zmien v MHD. Pribudnú nové zastávky a na základe dát z premávky budú upravené jazdné doby na nočných linkách.

Linka 67 bude od začiatku školského roka v Podunajských Biskupiciach predĺžená do novovzniknutej štvrte Zelený raj. Na novej trase obslúži zastávky „Ligurčeková“ a „Farmárska“, každú v jednom smere. Linka bude mať novú konečnú zastávku „Ovčiarska“, ktorá bude umiestnená pri supermarkete. Doterajšiu konečnú zastávku „Vinohradnícka“ obslúži linka obojsmerne.

V Ružinove budú linky 96 a 196 smerom do Petržalky obsluhovať aj zastávku „Pažítková“ pre možnosť prestupu na trolejbusovú linku 42. Režim prevádzky liniek 92 a 192 ostane od septembra zachovaný rovnaký ako počas uplynulých dvoch mesiacov.

Zmeny sa dotknú tiež cestovných poriadkov nočných liniek. Tie budú aktualizované na základe reálnych dát z premávky, ktoré DPB zbieral prostredníctvom palubných počítačov vo vozidlách. Rozsah nočnej dopravy sa však nemení. Cestujúcim pripomíname, že od pondelka 5. septembra budú jazdiť spoje MHD opäť podľa cestovných poriadkov platných pre školský rok s výnimkou liniek 31, 131 a 184, ktoré v posilnenom školskom režime začnú jazdiť až od začiatku vyučovania na vysokých školách.


DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Oznamujeme cestujúcim, že od pondelka 05.09.2022 budú všetky linky MHD v Košiciach premávať podľa cestovných poriadkov platných v režime ,,pracovné dni – školský rok“.

Zároveň informujeme, že za účelom optimalizácie cestovných poriadkov električkovej dopravy dochádza k úpravám jednotlivých odchodov spojov.

Školské spoje na školský rok 2022/2023 budú vypravované v plnom rozsahu.


ARRIVA LIORBUS


DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV

LINKOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK MHD platný od 5.9.2022
s uzávierkou mosta na Škultétyho ulici


CP liniek dotknutých uzávierkou:

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 27, 30, 32, 42, 43,
46, N1, N2
L38 zrušená

Ako použiť linkový cestovný poriadok:
Odchody uvedené v linkovom cestovnom poriadku platia pre východziu zastávku na trase linky. Pre stanovenie odchodu z ktorejkoľvek ďalšej zastávky, je potrebné k času odchodu spoja pripočítať čas, uvedený pred názvom príslušnej zastávky.


Príklad:
Spoj linky č. 1 s odchodom zo zastávky „Solivar“ o 8h 15min.
má odchod zo zastávky „Trojica“ o 8h 29min. (+ 14 min. -
doba jazdy po zastávku „Trojica“).


Prevádzkový a časový režim MHD
Pracovný deň školský
Denná prevádzka: 5 00 – 22 30
Nočná prevádzka 22 30 – 5 00
Pracovný deň prázdniny
Denná prevádzka: 5 00 – 22 30
Nočná prevádzka 22 30 – 5 00
Sobota, nedeľa, sviatky - víkendové dni
Denná prevádzka: 6 00 – 22 30
Nočná prevádzka 22 30 – 6 00
(sviatkom sa rozumejú štátne sviatky a dni pracovného pokoja)
Nočná doprava
Nočnú dopravu zabezpečujú linky č. N1, N2.
Cestovné - podľa platnej tarify MHD.
Všetky zastávky na trasách nočných liniek sú na znamenie.


SAD LUČENEC

Na základe schválenia BBSK dochádza dňom 3.9.2022 k nasledovným zmenám cestovného poriadku:

LinkaSpojZmena
60840317zmena znamienka na „X10“, posun spoja o + 5 min., poznámka čaká na spoj č. 11 z  linky 609424 od Tisovca
 117zrušený
60848213posun spoja o -15 min.
 12posun spoja o -15 min.
608486120nový spoj – pokračovanie spoja č. 30 z linky 608487
60848730skrátenie spoja po T.č. 25 Lenartovce,rázc., spoj pokračuje na linke 608486 novým spojom č.120 do Tornaľa, AS
60940942, 44posun spoja o -15 min.

144, 142posun spoja o -15 min. + úprava jazdnej doby

Aktuálne informácie o možnosti dopravného spojenia ziskate na www.sadlc.sk,www.ubian.sk a www.cp.sk, alebo

na tel. č. 0650 958 958.


SAD PRIEVIDZA

Vážení cestujúci,

s účinnosťou od 1.9.2022 dochádza k zmene v cestovnom poriadku linky MHD 301101 Bánovce nad Bebravou, Dubnička – Autobusová stanica – Zornica – Sipox.

Spoj 18 mení trasovanie spôsobom, že vynechá zastávku Bánovce n. Bebravou, I. ZŠ. Cestujúcich doposiaľ využívajúcich predmetnú autobusovú zastávku pozývame využiť neďaleko situovanú zastávku Bánovce n. Bebravou, Stred lekáreň.

Aktualizovaný cestovný poriadok nájdete na našom webovej adrese v sekcii MHD.


ZSSK

Prehľad zmien cestovného poriadku vlakov osobnej dopravy od 5. septembra 2022 v kocke

Diaľkovú vnútroštátnu, medzištátnu, ale aj regionálnu vlakovú dopravu čaká niekoľko zmien
• Z dôvodu pokračujúcej rekonštrukcie uzla Žilina a výluky Čadca – Čadca št. hr. dôjde od 5. 9. a 6. 9. 2022 k zmene časových polôh pri troch diaľkových medzištátnych vlakoch
• K zmene časových polôh pri niektorých vlakových spojeniach dôjde aj v Žilinskom, Banskobystrickom a Nitrianskom samosprávnom kraji

BRATISLAVA – V pondelok 5. septembra 2022 vstúpi do platnosti pravidelná 3. zmena Cestovného poriadku 2021/2022. Pozrite si zmeny, ktoré sa udejú v železničnej doprave v rámci diaľkových vnútroštátnych a medzištátnych, ako aj regionálnych a prímestských vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK):

DIAĽKOVÁ DOPRAVA

Zmena čísla vlaku a cieľovej stanice:

Od 1.9.2022 dôjde k zmene čísla a cieľovej/východiskovej stanice pri vlakoch EC 286 HUNGARIA (Budapest-Nyugati pu 7:40 – Praha hl. n. 14:42) a EC 287 HUNGARIA (Praha hl. n. 12:56 – Budapest-Nyugati pu 20:20). Uvedené vlaky budú mať číslo EC 172 a EC 173 a východisková, respektíve cieľová stanica sa zmení zo stanice Praha hl. n. na Hamburg-Altona, okrem pondelkov. V pondelok budú vlaky z dôvodu výluk vedené len z a do hlavnej stanice v Prahe.

Z dôvodu pokračujúcej rekonštrukcie uzla Žilina a výluky Čadca – Čadca št. hr. a s tým súvisiacimi kapacitnými obmedzeniami dochádza k nasledovným zmenám:

Vlak Ex 140 OSTRAVAN (Žilina 14:27 – Praha hl. n. 19:52) bude v období od 5. 9. do 24. 10. 2022 vedený v skoršej časovej polohe o 7 minút. Zo Žiliny bude odchádzať o 14:20. V úseku Čadca – Návsí bude vlak nahradený Náhradnou autobusovou dopravou (NAD),
Vlak Ex 141 OSTRAVAN (Praha hl. n. 8:02 – Žilina 13:33) bude v období od 5. 9. do 24. 10. 2022 v úseku Návsí – Čadca nahradený NAD,
Vlak Ex 144 OSTRAVAN (Žilina 6:27 – Praha 11:52) bude v období od 6. 9. do 25. 10. 2022 vedený v skoršej časovej polohe o 7 minút. Zo Žiliny bude odchádzať o 6:20. V úseku Čadca – Návsí bude vlak nahradený NAD,
Vlak R 341 FATRAN (Ostrana-Svinov 6:50 – Žilina 8:33) bude v období od 6. 9. do 25. 10. 2022 v úseku Návsí – Čadca nahradený NAD,
Vlak R 342 FATRAN (Vrútky 14:49 – Ostrava-Svinov 17:09) bude v období od 5. 9. do 25. 10. 2022 vedený v úseku Vrútky – Žilina len v pracovné dni a v skoršej časovej polohe o 12 minút. Zo Žiliny bude odchádzať o 15:16. Počas víkendov vlak v úseku Vrútky – Žilina nebude vedený. V úseku Čadca – Návsí bude vlak nahradený NAD,
Vlak R 345 FATRAN (Ostrava-Svinov 14:50 – Vrútky 16:59) nebude v období od 5. 9. do 24.10. 2022 vedený v úseku Žilina – Vrútky. Cestujúci môžu v úseku Žilina – Vrútky využiť vlak R 609 TATRAN (Bratislava hl. st. 14:13 – Košice 20:03). V úseku Návsí – Čadca bude vlak nahradený NAD,
Vlak R 346 FATRAN (Žilina 7:27 – Ostrava-Svinov 9:09) bude v období od 6. 9. do 25. 10. 2022 v úseku Čadca – Návsí nahradený NAD,

Upozorňujeme našich zákazníkov, že z dôvodu zmeny obehu súprav vo vlaku R 342 FATRAN (Vrútky 15:01 – Ostrava-Svinov 17:09) v úseku Vrútky – Čadca a vo vlaku R 345 FATRAN (Ostrava-Svinov 14:50 – Vrútky 16:59) v úseku Čadca – Žilina nebude radený vozeň 1. triedy.

Uzol Žilina prechádza najväčšou modernizáciou v novodobej histórii železníc, ktorú realizuje manažér infraštruktúry – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Pre viac informácií preto, prosím, kontaktujte hovorkyňu ŽSR → hovorca@zsr.sk.

Zmena v službách:

Od 5. 9. 2022 nebude vo vlakoch EC 1xx Košice – Budapešť radený vozeň vhodný na prepravu imobilných cestujúcich na vozíku.

Z dôvodu eliminácie meškaní dôjde k zmene polôh vlakov:

• R 615 TATRAN ZEMPLÍN (Bratislava hl. st. 22:57 – Humenné 6:33) bude mať zmenenú trasu v úseku Košice – Michalovce: Košice – odchod o 5:01, Trebišov 5:45 – 5:50, Bánovce nad Ondavou 6:00 – 6:01, Michalovce 6:10 – 6:11, Strážske 6:22 – 6:23, Humenné – príchod o 6:33.
REX 1902 (Humenné 5:28 – Košice 6:59) bude mať zmenenú trasu v úseku Michalovce – Čeľovce: Humenné – odchod o 5:28, Brekov 5:33 – 5:34, Strážske 5:37 – 5:38, Michalovce 5:49 – 5:51, Bánovce nad Ondavou 6:00 – 6:01, Trebišov 6:11 – 6:12, Čeľovce 6:19 – 6:20, Košice predmestie 6:55 – 6:56, Košice – príchod o 6:59.

REGIONÁLNA A PRÍMESTSKÁ DOPRAVA

Žilinský samosprávny kraj:

Linka Čadca – Mosty u Jablunkova (CZ) (trať 127)
v regionálnej železničnej doprave na úseku Čadca – Mosty u Jablunkova dochádza vo vedení vlakov z dôvodu výluky Čadca – Čadca št. hr. k nasledovným zmenám:

Vlaky Os 2907 (Mosty u Jablunkova 15:09 – Čadca 15:19), Os 2908 (Čadca 12:41 – Mosty u Jablunkova 12:54), Os 2909 (Mosty u Jablunkova 16:06 – Čadca 16:19) aOs 2910 (Čadca 15:41 – Mosty u Jablunkova 15:54) budú v období od 5. 9. do 24. 10. 2022 v úseku Čadca – Mosty u Jablunkova nahradené NAD,
Vlaky Os 2902 (Čadca 5:41 – Mosty u Jablunkova 5:54), Os 2903 (Mosty u Jablunkova 7:06 – Čadca 7:19), Os 2905 (Mosty u Jablunkova 8:06 – Čadca 8:19) aOs 2906 (Čadca 7:41 – Mosty u Jablunkova 7:54) budú v období od 6. 9. do 25. 10. 2022 v úseku Čadca – Mosty u Jablunkova nahradené NAD.

Linka Čadca – Zwardoň (PL) (trať 129)
v regionálnej železničnej doprave na úseku Čadca – Zwardoň dochádza vo vedení vlakov z dôvodu výluky v stanici Zwardoň k nasledovným zmenám:

Všetky medzištátne vlaky ako sú Os 4470 (Žilina 4:46 – Zwardoň 6:23), Os 4471 (Zwardoň 3:52 – Žilina 5:06), Os 4472 (Liptovský Mikuláš 11:43 – Zwardoň 15:10), Os 4473 (Zwardoň 6:52 – Žilina 8:13), Os 4474 (Žilina 14:46 – Zwardoň 16:10), Os 4475 (Zwardoň 15:40 – Žilina 17:13), Os 4476 (Žilina 17:58 – Zwardoň 19:10), Os 4477 (Zwardoň 16:47 – Žilina 18:13), Os 4478 (Žilina 22:46 – Zwardoň 23:59), Os 4479 (Zwardoň 19:52 – Žilina 21:13), premávajúce na úseku Žilina – Čadca – Zwardoň a späť, budú mať v období od 5. 9. do 16. 9. 2022 skrátenú trasu len po zastávku Skalité-Serafínov bez zachádzania vlakov do stanice Zwardoň,
Vlak Os 4478 (Žilina 22:46 – Zwardoň 23:59) bude v úseku Skalité-Serafínov – Zwardoň odrieknutý už aj dňa septembra 2022,
Vlak Os 4471 (Zwardoň 03:52 – Žilina 05:06) bude v úseku Zwardoň – Skalité-Serafínov odrieknutý aj dňa septembra 2022.

Linka Žilina – Liptovský Mikuláš – Poprad (trať 180)
v regionálnej železničnej doprave na úseku Žilina – Liptovský Mikuláš – Poprad dochádza vo vedení vlakov z dôvodu pokračujúcej rekonštrukcie uzla Žilina a výluke v úseku Lučivná ̶  Svit k  nasledovným zmenám:

• Os 7841 (Liptovský Mikuláš 4:08 – Poprad-Tatry 5:06) pôjde z Liptovského Mikuláša (4:01) po Kráľovu Lehotu (4:19) o 7 minút skôr. V úseku Kráľova Lehota – Poprad sa časová poloha nemení.
REX 1750 (Poprad-Tatry 4:15 – Žilina 6:44) pôjde z Popradu (4:13) po Štrbu (4:31) o 2 minúty skôr. V úseku Štrba – Žilina sa časová poloha nemení.
Os 3926 (Vrútky 15:58 – Čadca 17:25) pôjde z Vrútok (15:57) po Žilinu (16:24) o 1 minútu skôr. V úseku Žilina – Čadca sa časová poloha nemení.
Os 7857 (Žilina 16:24 – Poprad Tatry 19:30) pôjde zo Žiliny (16:24) po Vrútky (16:53) o 1 minútu skôr. V úseku Vrútky – Poprad sa časová poloha nemení.
Os 3400 (Liptovský Mikuláš 3:42 – Žilina 5:17) pôjde z Liptovského Mikuláša (3:40) po Ružomberok (4:01) o 2 minúty skôr. V úseku Ružomberok – Žilina sa časová poloha nemení.
Os 3440 (Liptovský Mikuláš 3:42 – Vrútky 4:46) pôjde z Liptovského Mikuláša (3:40) po Ružomberok (4:01) o 2 minúty skôr. V úseku Ružomberok – Vrútky sa časová poloha nemení.

Banskobystrický samosprávny kraj:

Traťový úsek Zvolen – Čata (trať 153)

• Os 6080 (Zvolen os. st. 17:30 – Šahy 19:15) bude mať zo Zvolena odchod o 17:15, teda o 15 minút skôr. Do Šiah bude mať príchod 18:55.

Traťový úsek Zvolen – Lučenec (trať 160)

• Os 6237 (Zvolen os. st. 22:39 – Fiľakovo 00:04) bude mať zo Zvolena odchod o 22:32, teda o 7 minút skôr. Do Fiľakova bude mať príchod o 23:57.

Nitriansky samosprávny kraj:

Traťový úsek Čata – Štúrovo (trať 152)

• Os 5930 (Levice 19:14 – Štúrovo 20:27) bude mať z Čaty odchod o 20:00, teda o 3 minúty skôr. Do Štúrova bude mať príchod o 20:25.

Traťový úsek Zvolen – Čata (trať 153)

• Os 6068 (Šahy 19:19 – Čata 20:00) bude mať zo Šiah odchod o 19:11, teda o 8 minút skôr. Do Čaty bude mať príchod o 19:52.
Os 6069 (Čata 16:08 – Šahy 16:49) bude mať z Čaty odchod o 16:11, teda o 3 minúty neskôr. Do Šiah bude mať príchod o 16:52.
Os 6080 (Zvolen os. st. 17:30 – Šahy 19:15) bude mať zo Zvolena odchod o 17:15, teda o 15 minút skôr. Do Šiah bude mať príchod o 18:55.

ZSSK zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy). Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia).

ZSSK od 12. júna 2022 realizuje priemerne 1 631 vlakov denne, z toho 8 IC vlakov, 246 ostatných diaľkových vlakov a 1 377 regionálnych a prímestských spojov. Zastavuje v 726 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po 2 935 kilometroch tratí na Slovensku.


IDS BK

Spolu so začiatkom školského roka príde k viacerým zmenám cestovných poriadkov v regionálnej autobusovej doprave.

Zásadné zmeny

•zavedenie novej okružnej linky 216 Stupava - Bratislava - Marianka - Stupava

•zavedenie novej linky 628 Chorvátsky Grob - Bernolákovo

•obnovenie medzinárodnej linky 901 Bratislava - Wolfsthal - Hainburg an der Donau

•zlepšenie cestovných poriadkov na viacerých linkách

•všetky spoje na všetkých regionálnych linkách sú garantovane obsluhované nízkopodlažnými vozidlami

•nástupištia všetkých zastávok okrem autobusových staníc v Bratislave a Trnave budú po novom označované v písomnom formáte namiesto číselného (formát používaný aj na nových zastávkových označníkoch v Bratislave a regióne)

Región Malacky

zriadenie novej zastávky Plavecký Štvrtok, Log. centrum medzi Plaveckým Štvrtok a Malackami, ktorú obsluhujú linky 235, 239, 245, 246 a 299

215 Bratislava, Patrónka - Marianka

•skrátanie všetkých spojov len po Marianku, spojenie so Stupavou zabezpečuje nová linka 216

•zrušenie spojov Bratislava, Patrónka 7:05 - Marianka, Námestie 7:27 a Marianka, Námestie 7:35 - Bratislava, Patrónka 7:57 počas pracovných dní školských prázdnin

216 Stupava - Bratislava - Marianka - Stupava

•zavedenie novej okružnej linky, ktorá zlepšuje obsluhu mesta Stupava a zároveň zabezpečuje celodenné spojenie obce Marianka so Stupavou počas pracovných dní

•na linke je vedených 11 spojov a v prevádzke je približne od 5-tej do 17-tej hodiny

289 Malacky - Rohožník - Sološnica - Plavecký Mikuláš - Plavecký Peter

•zrušenie obsluhy zastávky Rohožník, Cementáreň všetkými spojmi

Región Pezinok

zriadenie novej zastávky Modra, Malé hliny medzi Modrou a Budmericami, ktorú obsluhuje linka 565

506 Bratislava - Pezinok – Modra – Doľany – Horné Orešany (expresná linka)

•ukončenuje sa premávka letných cyklobusových spojov, ktoré premávali vo voľné dni

520 Bratislava - Svätý Jur - Pezinok

•zmeny v časových polohách vybraných spojov počas pracovných dní školského roka

525 Bratislava - Čierna Voda - Chorvátsky Grob

•skrátanie všetkých spojov len po Chorvátsky Grob, spojenie so Sencom zabezpečuje nová linka 628, ktorá bude nadväzovať v zastávke Bernolákovo, Žel. stanica k vlakom liniek S60 a S65

•úprava časových polôh a vedenia jednotlivých spojov počas celého dňa

527 Bratislava - Čierna Voda - Slovenský Grob - Pezinok / Viničné

•úprava časových polôh a vedenia jednotlivých spojov počas celého dňa

529 Pezinok - Viničné - Senec

•spoj Senec, Goodman 22:12 - Pezinok, Žel. stanica premáva o 60 minút skôr (odchod zo zastávky Senec, Goodman o 21:12)

539 Senec - Blatné - Šenkvice - Modra - Dubová - Častá

•nový spoj Modra, Štúrova 5:29 - Šenkvice, Žel. stanica 5:39 s pokračovaním na linke 545 do Dolian počas pracovných dní

540 Bratislava - Svätý Jur - Pezinok - Modra - Zochova chata

•v pracovných dňoch predĺžená prevádzka vo večerných hodinách v smere do Bratislavy

•úprava časových polôh a vedenia vybraných spojov

545 Doľany - Štefanová - Budmerice - Vištuk - Šenkvice - Pezinok

•spoj Pezinok, Žel. stanica 5:19 - Doľany 6:08 skrátený od Šenkvíc s odchodom o 5:39

565 Bratislava - Svätý Jur – Pezinok – Modra – Budmerice - Cífer

•drobná zmena jazdných dôb medzi Modrou a Budmericami a časových polôh vybraných spojov

628 Chorvátsky Grob, Čierna Voda - Bernolákovo

•zavedenie novej linky, ktorá zlepšuje obsluhu Chorvátskeho Grobu na železničnú stanicu v Bernolákove počas pracovných dní (prípoje k vlakom liniek S60 a S65)

Región Senec

610 Bratislava – Zálesie – Malinovo

•nový spoj Bratislava, AS 6:07 - Malinovo, Kaštieľ 6:51 počas pracovných dní školských prázdnin

Región Šamorín

v úseku Rovinka - Bratislava príde v rannej špičke počas pracovných dní školského roka k zahusteniu spojov na linkách 725, 727 a 737

715 Bratislava - Dunajská Lužná

•zrušenie prevádzky počas pracovných dní školských prázdnin

•úprava časových polôh a vedenia všetkých spojov

725 Bratislava - Dunajská Lužná - Miloslavov

•zlepšenie intervalu v rannej špičke počas pracovných dní

•úprava časových polôh a vedenia vybraných spojov v rannej špičke

727 Bratislava - Dunajská Lužná - Šamorín

•zlepšenie intervalu v rannej špičke počas pracovných dní (zavedenie 15-minútového intervalu v pracovných dňoch školského roka)

•úprava časových polôh a vedenia vybraných spojov v rannej špičke

737 Bratislava – Hamuliakovo – Šamorín

•zlepšenie intervalu v rannej špičke počas pracovných dní (zavedenie 15-minútového intervalu v pracovných dňoch školského roka)

•úprava časových polôh a vedenia vybraných spojov v rannej špičke

Cezhraničné linky

901 Bratislava - Wolfsthal - Hainburg an der Donau

•zavedenie novej medzinárodnej linky, ktorá zabezpečí spojenie rakúskych obcí Wolfsthal a Hainburg an der Donau do Bratislavy

•linka premáva každý deň, v pracovné dni 16 párov spojov, v soboty 15 párov spojov a v nedele a spoločné sviatky 10 párov spojov

•linka premáva zo zastávky Bratislava, Most SNP, ďalej cez Aupark (v smere do Bratislavy), Einsteinovu cez Wolfsthal až do Hainburg an der Donau

•na linke platia prepravné a tarifné podmienky IDS BK a je vylúčená vnútroštátna preprava na slovenskom aj rakúskom území

V prípade otázok môžete kontaktovať Infocentrum IDS BK:

info@idsbk.sk, 📞+421 948 102 102

Cezhraničná linka BRATISLAVA - HAINBURG začína premávať od 5. 9. 2022

V prvý deň nového školského roka, teda od 5. septembra 2022, opäť začína premávať cezhraničná autobusová linka 901 z Bratislavy cez Wolfsthal do Hainburgu an der Donau.

Linka do Hainburgu je súčasťou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK)

•Autobusy linky 901 budú odchádzať spod Mosta SNP, cez Einsteinovu (v smere do Bratislavy aj cez Aupark), ďalej cez Wolfsthal až do Hainburg an der Donau.

•V pracovné dni 16 párov spojov, v soboty 15 párov spojov a v nedele a spoločné sviatky 10 párov spojov.

Cestovný poriadok linky 901

Zastávkový CP linky 901

•Na linke platia prepravné a tarifné podmienky IDS BK, pre rakúske prihraničie je v IDS BK vytvorená nová zóna 190. (Na linke 901 NEPLATÍ tarifa VOR ani Klimaticket.)

• Nakoľko autobusy prechádzajú aj bratislavskými zónami 100 + 101, cestovné lístky je možné zakúpiť len v kombinácii 100 + 101 + 190.

Jednorazové lístky pre zóny 100+101+190 si budete môcť zakúpiť:

 • u vodiča autobusu: základný 2,50€/ zľavnený 1,50€ (cestovné listky sú neprestupné)
 • v aplikácii IDS BK: základný 2,50€/ zľavnený 1,25€ (cestovné lístky sú prestupné s časovou platnosťou 60 min.)

Električenky, teda predplatné cestovné lístky si máte možnosť zakúpiť:

 • prostredníctvom aplikácie IDS BK
 • v pokladniach bratislavskej Autobusovej stanice NIVY
PCL_Hainburg2

(Pozn.: Sieťový cestovný lístok v novej zóne 190 neplatí. Kombináciu sieťového lístka s novou zónou 190 je možné zakúpiť len v aplikácii IDS BK)

•Vnútroštátna preprava na slovenskom aj rakúskom území je vylúčená.

Linka 901 je obnovená vďaka zmluve s novým dopravcom ARRIVA Mobility Solutions, ktorý od vlaňajšej polovice novembra zabezpečuje regionálnu autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji. Na financovaní sa po dohode spolupodieľajú traja partneri: Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto SR Bratislava a spolková krajina Dolné Rakúsko.

Dočasná zmena vybraných nástupíšť na linke MHD 87 a 98

Vážení cestujúci,

dňa 1. septembra 2022 (štvrtok) bude z dôvodu asfaltovania križovatky:

Linka 87 v smere na Ovsište zastavovať na zastávkach Ovsište a Ovsištské námestie protismerne oproti riadnej zastávke, t.j. budú zastavovať na nástupištiach v smere na Bodviansku (nástupište A).

Linka 98 v smere na Jasovskú zastavovať na zastávke Ovsištské námestie taktiež protismerne oproti riadnej zastávke, t.j. bude zastavovať na nástupišti v smere na Kukučínovu (nástupište A).

Zmeny na linkách MHD číslo 67,192, 96,196 a ukončenie viacerých výluk

Vážení cestujúci,

od 05.09.2022 príde k niektorým zmenám na linkách MHD

Predĺženie trasy linky MHD 67

Od 5. septembra 2022 (pondelok) bude mať linka MHD 67 predĺženú trasu do lokality Podunajská brána. Obsluhovať bude novovzniknuté zastávky Ligurčeková, Ovčiarska a Farmárska. Novovzniknuté zastávky Ligurčeková, Farmárska a už existujúca zastávka Vinohradnícka budú na znamenie.

Zmena trasy linky MHD 192

Od 5. septembra 2022 (pondelok) bude zmenená trasa linky MHD 192, premávať bude po trase Depo Petržalka – Červený most. Z toho dôvodu už viac nebude zastavovať na zastávkach Mokrohájska a Tesco Lamač.

Zastavovanie liniek MHD 96 a 196 na zastávke Pažítkova

Od 5. septembra 2022 (pondelok) budú na zastávke Pažítková v smere na Prokofievovu zastavovať aj linky MHD 96 a 196. Cestujúcim sa tak umožní lepší prestup z regionálnych liniek v smere do Petržalky a zároveň sa umožní prestup na linku MHD 42 v smere na Kramáre a Červený most.

Ukončenie viacerých výluk na trasách liniek MHD od 5.9.2022

Na vybraných trasách liniek MHD dôjde od 5. septembra 2022 (pondelok) k ukončeniu rekonštrukčných prác, vďaka čomu budú vozidlá na dotknutých trasách opäť zastavovať na riadnych zastávkach.

Z dôvodu ukončenia rekonštrukcie povrchu komunikácie Hradská budú linky MHD 67, 78 a N70 opäť zastavovať na zastávkach Podpriehradná, Majerská a Šípová v oboch smeroch.

Z dôvodu čiastočného ukončenia rekonštrukcie povrchu komunikácie a nástupíšť Nové SND bude linka MHD 90 premávať po riadnej trase a zastavovať na riadnom výstupišti a nástupišti.

Z dôvodu ukončenia rekonštrukcie zastávky Stn. Vinohrady v smere na Nám. Biely kríž budú linky MHD 3 a 7 opäť zastavovať na riadnej zastávke.

Z dôvodu čiastočného ukončenia rekonštrukcia povrchu komunikácie Karpatská budú linky MHD 44 a N44 obojsmerne zastavovať na zastávke Karpatská v riadnej polohe.

Z dôvodu čiastočného ukončenia rekonštrukcie povrchu komunikácie Gagarinova budú linky MHD 71, 72, 75, 96, 196 a N72 zastavovať na zastávkach Ondrejovova, Brodná a Gagarinova obojsmerne v riadnych polohách.

Z dôvodu čiastočného ukončenia rekonštrukcie povrchu komunikácií Balkánska a Azúrová budú linky MHD 90, 91, 191 a N91 zastavovať na zastávke Gerulata na Balkánskej ulici obojsmerne v riadnych polohách.


MHD RUŽOMBEROK

Vážení cestujúci, od pondelka 05.09.2022 bude mestská autobusová doprava premávať podľa cestovného poriadku v školskom režime. Pri tejto príležitosti sme pripravili zmeny v cestovných poriadkoch, ktoré posilnia jazdný takt na najvyťaženejších linkách a opätovne spustíme školské spoje. Úpravy sa dotkli každej linky.

 • Linka 1 žltá bude mať celý deň jazdný takt 30 minút, vo večernom sedle po 17:30 to bude 60 minút,
 • Linka 2 modrá bude mať v rannej špičke do 9:00 jazdný takt 15 minút, v poobednej špičke od 13:00 do 17:00 taktiež 15 minút, mimo špičky vždy 30 minút, 
 • Linka 3 červená bude mať v rannej špičke z Klačna 5:12 až 7:42 najsilnejší jazdný takt 10 minút, od 9:00 15 minút a mimo špičky 30 minút. V Poobedná špička od 13:00 do 17:00 15 minút a po 17:00 každých 30 minút,
 • Linka 4 hnedá bude mať v rannej a poobednej špičke jazdný takt každých 30 minút, mimo špičky 60 minút. Pridali sme ranný spoj o 7:19 z Bieleho Potoka,
 • Linka 5 fialová bude mať jazdný takt v rannej špičke 30 minút, potom až do večera 60 minút,
 • Linka 6 zelená bude mať v rannej a poobednej špičke jazdný takt 30 minút, mimo špičky 60 minút, upravujeme čas školského spoja zo Za revúcej o 13:59 od školy.

Nové cestovné poriadky sú zverejnené na webe mesta Ružomberok, mhdrk.sk a vyvesené na príslušných zastávkach. V nasledujúcich dňoch nás čaká výmena vozového parku,  spustenie preferencie vozidiel MAD na svetelnej signalizácii dynamickej zelenej vlny. O všetkých zmenách budete včas informovaný.

Platná od od 12.12.2022

Platná od od 5.12.2022

Platná od od 28.11.2022