Aktuálne zmeny od 4.7.2022 v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku

ARRIVA Nitra

Oznámenie o preložení autobusovej zastávky Veľký Cetín, ZŠ

ARRIVA NITRA a.s. ako prevádzkovateľ prímestskej autobusovej dopravy na základe konania hodových slávností v obci Veľký Cetín presúva obsluhu autobusovej zastávky Veľký Cetín, ZŠ pred pohostinstvo Kadarka.

Zastávka Veľký Cetín, ZŠ bude preložená pred pohostinstvo Kadarka v dňoch: od 1.7.2022 (piatok) do 4.7.2022 (pondelok)

Odchody a príchody z náhradnej zastávky spred pohostinstva budú korešpondovať s odchodmi a príchodmi zo zastávky Veľký Cetín, ZŠ


SAD Zvolen

Z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej prevávky bude
dňom 2. 7. 2022 zastávka Zvolen, STRABAG (smer Detva a Krupina)
nahradená zastávkou Zvolen, Pod Dráhy.

Od 2. 7. 2022 sa menia cestovné poriadky prímestských autobusových liniek

OKRES BANSKÁ BYSTRICA

Linka č. 601454 – B.Bystrica, park.Mičinská-Uľanka-Harmanec, Strelnica-D. Harmanec-D. Harmanec, H. Harmanec:

 • spoj č. 13: časový posun o 3 min. neskôr zo zastávky „Banská Bystrica, AS“ o 6:25 hod.

Linka č. 601455 – Banská Bystrica-Badín-Vlkanová-Hronsek:

 • spoj č. 91: časový posun o 5 min. neskôr zo zastávky „Banská Bystrica, AS“ o 20:15 hod.

Linka č. 601458 – Banská Bystrica, Roosevelt. nem./Pieninská-Zvolen:

 • v trase doplnená zastávka „Zvolen, Pod Dráhy“
 • spoje č. 9, 17, 23, 27, 55, 57, 59, 75, 77 a 79: nahradený časový údaj na zastávke „Zvolen, Západ obchvat“ informatívnou značkou „spoj zastávkou prechádza“ a doplnený časový údaj na zastávke „Zvolen, Západ ul. Ľ. Štúra“

Linka č. 601460 – Banská Bystrica-Selce-Baláže:

 • spoj č. 50: časový posun o 10 min. skôr zo zastávky „Baláže“ o 7:15 hod a doplnená nadväznosť na spoj 50 nadväzuje v zastávke „Banská Bystrica, AS“ spoj 3 linky 601469 do „Ružomberok, AS“

Linka č. 601466 – Banská Bystrica-Poniky-Dúbravica-Oravce-Banská Bystrica:

 • v trase linky doplnená zastávka „Banská Bystrica, Šalková, farma“ na znamenie
 • spoje č. 5, 6, 15, 25 a 49: doplnené časové údaje na zastávke „Banská Bystrica, Šalková, farma“

OKRES BANSKÁ ŠTIAVNICA

Linka č. 602401 – Banská Štiavnica-Banská Štiavnica, sídl. Drieňová-Banská Štiavnica, žel. st.:

 • spoj č. 61: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, križovatka“ o 7:52 hod., platnosť premávania „+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 25: doplnená negatívna značka 72
 • spoj č. 63: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, Nový zámok“ o 9:48 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 65: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, Nový zámok“ o 11:48 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 67: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, Nový zámok“ o 13:48 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 69: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, Nový zámok“ o 15:48 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 75: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, križovatka“ o 17:49 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 71: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, Nový zámok“ o 17:48 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 73: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, Nový zámok“ o 19:48 hod., platnosť premávania „6“ negatívna značka 71
 • spoj č. 60: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, žel. st.“ o 8:01 hod., platnosť premávania „6“ negatívna značka 71
 • spoj č. 26: doplnená negatívna značka 72
 • spoj č. 72: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, žel. st.“ o 8:01 hod., platnosť premávania „+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 78: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, žel. st.“ o 10:01 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 62: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, žel. st.“ o 10:01 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 64: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, žel. st.“ o 12:01 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 66: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, žel. st.“ o 14:01 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 20: zmena negatívna značka 79
 • spoj č. 68: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, žel. st.“ o 16:01 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 76: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, žel. st.“ o 18:01 hod., platnosť premávania „+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 70: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, žel. st.“ o 18:01 hod., platnosť premávania „6“ negatívna značka 71
 • spoj č. 74: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, žel. st.“ o 20:01 hod., platnosť premávania „6“ negatívna značka 71

Linka č. 602402 – Banská Štiavnica-Banský Studenec:

 • spoj č. 27: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, MsÚ“ o 11:05 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 31: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, MsÚ“ o 14:12 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 25: zmena negatívna značka 79
 • spoj č. 23: odstránená negatívna značka
 • spoj č. 28: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banský Studenec, horáreň“ o 11:25 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 32: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banský Studenec, horáreň“ o 14:40 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 26: zmena negatívna značka 72
 • Spoj č. 30: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banský Studenec, horáreň“ o 17:35 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71

Linka č. 602403 – Banská Štiavnica-Beluj-Hontianske Nemce:

 • spoj č. 27: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, sídl. Drieňová“ o 15:21 hod., platnosť premávania „+“
 • spoj č. 44: odstránené pokračovanie
 • spoj č. 14: doplnená nadväznosť „na spoj 14 naväzuje v zastávke „Banská Štiavnica, SAD“ vlak 5754 do „Hronská Dúbrava“ s možnost’ou prestupu do „Zvolen os. st.“ s peším presunom na žel. st.“
 • spoj č. 9: zmena platnosti premávania na „1, 2, 4, 5“ negatívna značka 58
 • spoj č. 7: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, MsÚ“ o 8:20 hod. s platnosťou premávania „3“
 • spoj č. 37: nový spoj s odchodom zo zastávky „Beluj“ o 9:18 hod. s platnosťou „3“
 • spoj č. 47: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, križovatka“ o 10:05 hod. s platnosťou „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 27: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, sídl. Drieňová“ o 15:21 hod. s platnosťou „+“
 • spoj č. 25: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, križovatka“ o 20:15 hod. s platnosťou „7“ negatívna značka 26
 • spoj č. 48: nový spoj s odchodom zo zastávky „Svätý Anton, Gaštanová ul.“ o 10:41 hod. s platnosťou „6+“ negatívna značka 71

Linka č. 602404 – Banská Štiavnica-Banská Štiavnica, Štefultov-Ilija:

 • spoj č. 48: časový posun o 5 min. skôr zo zastávky „Ilija, ZŠ “ o 17:30 hod.
 • spoj č. 40: zmena negatívna značka 79
 • spoj č. 46: odstránená negatívna značka

Linka č. 602405 – Štiavnické Bane, Horná Roveň-Banská Štiavnica, MsÚ-sídl. Drieňová-Akusit:

 • spoj č. 43: zmena negatívna značka 72
 • spoj č. 45: nový spoj s odchodom zo zastávky „Štiavnicke Bane, rybníky“ o 7:34 hod. a platnosťou „+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 16: zmena platnosti premávania „X“
 • spoj č. 20: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, križovatka“ o 18:05 hod., platnosť premávania „+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 18: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, križovatka“ o 18:30 hod., platnosť premávania „+“ negatívna značka 72

Linka č. 602406 – Banská Štiavnica-Počúvadlo-Baďan, Klastava:

 • spoj č. 61: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, MsÚ“ o 8:10 hod., platnosť premávania „6“ negatívna značka 71
 • spoj č. 73: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, MsÚ“ o 8:20 hod., platnosť premávania „+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 41: zmena negatívna značka 79
 • spoj č. 63: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, MsÚ“ o 10:10 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 7: zmena negatívna značka 72
 • spoj č. 65: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, MsÚ“ o 10:10 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 67: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, MsÚ“ o 15:00 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 15: zmena negatívna značka 79
 • spoj č. 69: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, MsÚ“ o 16:20 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 71: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, MsÚ“ o 18:10 hod., platnosť premávania „6“ negatívna značka 71
 • spoj č. 62: nový spoj s odchodom zo zastávky „Počúvadlo, jazero“ o 9:26 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 42: zmena negatívna značka 79
 • spoj č. 8: zmena negatívna značka 72
 • spoj č. 64: nový spoj s odchodom zo zastávky „Počúvadlo, jazero“ o 10:41 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 66: nový spoj s odchodom zo zastávky „Počúvadlo, jazero“ o 13:26 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 68: nový spoj s odchodom zo zastávky „Počúvadlo, jazero“ o 15:26 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 20: zmena negatívna značka 79
 • spoj č. 70: nový spoj s odchodom zo zastávky „Počúvadlo, jazero“ o 17:26 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 72: nový spoj s odchodom zo zastávky „Počúvadlo, jazero“ o 19:26 hod., platnosť premávania „6“ negatívna značka 71

Linka č. 602407 – Banská Štiavnica-Vysoká-Dekýš-Pukanec:

 • odstránená z trasy zastávka „Vysoká, Kameňolom Gumánia“

Linka č. 602411 -Banská Štiavnica-Podhorie-Močiar-Banská Belá-Žiar nad Hronom-Banská Bystrica:

 • spoje č. 4, 25, 38, 41, 43 a 49: zrušené
 • spoj č.27: zmena východzej zastávky na „Banská Štiavnica, SAD“ o 4:35 hod.
 • spoj č. 5: zmena východnej zastávky na „Banská Štiavnica, SAD“ o 6:25 hod. , upravená platnosť premávania „6+“ zmena konečnej zastávky na „Banská Bystrica, AS“
 • spoj č. 11: časový posun o 65 min. neskôr o 9:05 hod. s platnosťou premávania „6+“ negatívna značka 71 a zmena konečnej zastávky na „Zvolen, AS“
 • spoj č. 29: časový posun o 10 min. neskôr o 14:55 hod. s platnosťou premávania „6+“ a zmena konečnej zastávky na „Zvolen, AS“
 • spoj č. 53: časový posun o 35 min. neskôr o 17:00 hod. s platnosťu premávania „6+“
 • spoj č. 10: zmena východzej zastávky na „Banská Bystrica, AS“ o 7:50 hod., zmena platnosti premávania „6+“, odstránená negatívna značka
 • spoj č. 14: zmena platnosti premávania „X“
 • spoj č. 45: časový posun o 95 min. neskôr o 9:35 hod. zmena platnosti premávania „6+“ negatívna značka 72
 • spoj č. 37: zmena východzej zastávky na „Banská Štiavnica, križovatka“ o 18:20 hod., zmena platnosti premávania „6“ negatívna značka 48 a zmena konečnej zastávky na „Zvolen, AS“
 • spoj. č. 55: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, križovatka“ o 18:20 hod., s platnosťou premávania „+“ negatívna značka 48
 • spoj č. 32: zmena východzej zastávky na Zvolen, AS o 17:30 hod., zmena platnosti premávania „6+“ negatívna značka 48 a zmena konečnej zastávky na „Banská Štiavnica, križovatka“
 • spoj č. 36: zmena platnosti premávania „X“ negatívna značka 71
 • spoj č. 41: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, SAD“ o 12:40 hod., platnosť premávania „X“ negatívna značka 10
 • spoj č. 43: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, križovatka“ o 12:40 hod., platnosť premávania „X“ negatívna značka 11
 • spoj č. 25: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Štiavnica, križovatka“ o 12:55 hod., platnosť premávania „5“ negatívna značka 25
 • spoj č. 4: nový spoj s odchodom zo zastávky „Zvolen, AS“ o 9:10 hod., platnosť premávania „X“
 • spoj č. 18: nový spoj s odchodom zo zastávky „Zvolen, AS“ o 10:20 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 71
 • spoj č. 16: nový spoj s odchodom zo zastávky „Zvolen, AS“ o 10:40 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 72
 • spoj č. 38: nový spoj s odchodom zo zastávky „Zvolen, AS“ o 11:55 hod., platnosť premávania „5“ negatívna značka 25
 • spoj č. 44: prečíslovaný na č. 56
 • spoj č. 44: nový spoj s odchodom zo zastávky “ Zvolen, AS“ o 14:40 hod., platnosť premávania „X“ negatívna značka 11
 • spoj č. 54: nový spoj s odchodom zo zastávky „Zvolen, AS“ o 18:20 hod., platnosť premávania „6+“ negatívna značka 73
 • spoj č. 56: nový spoj s odchodom zo zastávky „Banská Bystrica, AS“ o 18:20 hod., platnosť premávania „7“ negatívna značka 26
 • spoj č. 42: časový posun o 5 min. neskôr o 20:05 hod., zmena platnosti premávania „+“ negatívna značka 72 a úprava jazdnej doby
 • spoj č. 52: nový spoj s odchodom zo zastávky „Zvolen, AS“ o 20:10 hod. s platnosťou premávania „6“ negatívna značka 72
 • spoj č. 16: časový posun o 45 min. skôr o 10:40 hod. a zmena platnosti premávania „6+“ negatívna značka 72
 • spoj č. 48: doplnený časový údaj na zastávky „Budča, rázc.“ o 16:16 hod., zmena platnosti „6+“, časový posun o 28 min. neskôr o 16:08 hod.
 • spoj č.2: zmena konečnej zastávky na „Banská Štiavnica, križovatka“

OKRES DETVA

Linka č. 604440 – Detva-Zvolen-Banská Bystrica:

 • v trase doplnená zastávka „Zvolen, Pod Dráhy“

Linka č. 604441 – Detva-Zvolen:

 • v trase doplnená zastávka „Zvolen, Pod Dráhy“

Linka č. 604452 – Dúbravy, Iviny-Dúbravy-Detva, PPS-Vígľaš-Očová-Zvolen:

 • v trase doplnená zastávka „Zvolen, Pod Dráhy“

Linka č. 604454 – Zvolen-Detva-Hriňová-Hnúšťa:

 • v trase doplnená zastávka „Zvolen, Pod Dráhy“

Linka č. 604457 – Hriňová-Kriváň-Detva-Zvolen:

 • v trase doplnená zastávka „Zvolen, Pod Dráhy“
 • z trasy odstránená zastávka „Lieskovec, rozvodňa“
 • spoj č. 28: doplnený časový údaj na zastávky „Vígľaš, ZŠ“ o 14:52 hod., úprava jazdnej doby

OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ

Linka č. 610405 – Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Bušince-Lučenec:

 • v trase doplnená zastávka „Zvolen, Pod Dráhy“

Linka č. 610413 – Veľký Krtíš-Modrý Kameň/Krupina-Zvolen-Banská Bystrica:

OKRES ZVOLEN

Linka č. 611402 – Zvolen-Sliač-Sampor-Lukavica:

 • spoj č. 80: časový posun o 10 min. skôr zo zastávky „Sliač, Sliač-kúpele“ o 11:35 hod.
 • na spoj 80 nadväzuje v zastávke „Zvolen, AS“ spoj 58 linky 604441 do „Detva, námestie“, spoj 19 linky 611405 do „Železná Breznica, Huta osada“, spoj 17 linky 611409 do „Krupina, aut. st.“ v dňoch školského vyučovania, spoj 5 linky 611412 do „Pliešovce, aut. st.“, spoj 13 linky 611415 do „Očová, píla“

Linka č. 611403 – Zvolen-Sliač-Sielnica:

 • spoje č. 3, 7, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 30 a 31: doplnené zastavovanie na všetkých spojoch na zastávke „Sliač, cintoríny“
 • spoj č. 98: časový posun o 10 min skôr (obeh vozidiel)

Linka č. 611407 – Zvolen-Breziny-Dubové:

 • v trase doplnená zastávka „Zvolen, Pod Dráhy“

Linka č. 611408 – Zvolen-Krupina-Dudince-Šahy:

 • v trase doplnená zastávka „Zvolen, Pod Dráhy“

Linka č. 611409 – Zvolen-Pliešovce-Krupina:

 • v trase doplnená zastávka „Zvolen, Pod Dráhy“

Linka č. 611410 – Zvolen-Pliešovce-Litava-Veľký Krtíš:

 • v trase doplnená zastávka „Zvolen, Pod Dráhy“

Linka č. 611412 – Zvolen-Pliešovce-Zaježová:

 • v trase doplnená zastávka „Zvolen, Pod Dráhy“

Linka č. 611413 – Zvolen-Banská Štiavnica-Krupina:

 • spoje č. 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13 a 15: zrušené
 • spoj č. 7: zrušený, nahradený spojom 27 linky 602403

Linka č. 611415 – Zvolen-Zvolenská Slatina-Očová:

 • v trase doplnená zastávka „Zvolen, Pod Dráhy“
 • spoj č. 36: časový posun o 5 min. skôr zo zastávky „Očová, píla“ o 6:45 hod.

Linka č. 611417 – Zvolen-Vígľaš-Vígľašská Huta Kalinka, Podlysec-Zaježová:

 • v trase doplnená zastávka „Zvolen, Pod Dráhy“

OKRES ŽIAR NAD HRONOM

Linka č. 613409 – Žiar nad Hronom-Kremnica-Kunešov:

 • spoj č. 60: doplnené zachádzanie cez zastávku „Žiar nad Hronom, nemocnica“ o 17:35 hod.

SAD Žilina

Premávanie autobusových spojov počas letných prázdnin

Tento rok začínajú letné prázdniny v piatok 1. júla a končia v stredu 31. augusta 2022. Žiaci a študenti nastupujú do škôl 5.septembra 2022. Autobusy prímestskej a mestskej hromadnej dopravy budú premávať v období 1.7.-2.9.2022 v štandardnom prázdninovom režime. 

V pracovných dňoch premávajú spoje prímestskej dopravy, MHD Čadca, MHD Kysucké Nové Mesto bez označenia a s označením x, x11, x38, x42, x49. 

Cez víkend premávajú všetky spoje podľa štandardného cestovného poriadku určeného pre sobotu, nedeľu a štátny sviatok. Sú to spoje bez označenia a s označením ⑥,⑦, †. 


SAD Poprad

Zmeny v cestovných poriadkoch prímestskej autobusovej dopravy od 1. júla 2022

Upozorňujeme cestujúcich, že od piatka 1. júla 2022 do piatka 2. septembra 2022 sú školské prázdniny základných a stredných škôl. Mestská hromadná doprava a prímestská autobusová doprava premávajú v uvedenom období v režime školských prázdnin.

Oznamujeme zároveň, že od 1.7.2022 dochádza v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a spol. IDS východ k menším zmenám v cestovných poriadkoch liniek 811, 812, 813, 814, 818, 821, 827, 830, 851, 852, 856, 859, 865, 866, 873, 875, 882 a 883.

Aktuálne cestovné poriadky sú zverejnené na stránke prímestskej autobusovej dopravy.
Aktuálne vývesky nástupišť na autobusovej stanici v Poprade sú zverejnené na stránke AS Poprad.


EUROBUS

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy

Od piatka 1. júla 2022 sa menia cestovné poriadky vybraných liniek prímestskej dopravy v regióne Košice. Zmeny sa týkajú dočasného zrušenia jedného páru spojov do obce Skároš a jeho náhrady zachádzkou iného prechádzajúceho spoja.

Linka/spoj    Zmena

802415/113   spoj nahradený novým spojom 802415/155
802415/155   náhradný spoj o 17.30 h z Košíc do Trsteného p.Hornáde so zachádzkou do Skároša
802416/27     spoj dočasne zrušený - náhrada spoj 802415/155
802416/28     spoj dočasne zrušený - náhrada spoj 802415/155

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

Cestovné poriadky dotknutých liniek platné od 1.7.2022:

802415 Košice - Valaliky - Čaňa - Gyňov / Skároš / Trstené pri Hornáde >
802416 Ždaňa / Skároš / Trstené pri Hornáde / Valaliky / Gyňov - Čaňa - Košice,USS >


IMHD Bratislava

Dočasná zmena zastávky Malokrasňanská pre linku N55 (27.6. - 12.7.2022)

Pre opravu chodníkaje od 27. júna predbežne do 12. júla 2022 do náhradnej polohy presunutá zastávka Malokrasňanská pre linku N55 v smere do Rače. Autobus bude dočasne zastavovať ešte pred križovatkou, asi 100 metrov pred stálou polohou zastávky.

Zmeny v cestovných poriadkoch regionálnych autobusov (od DNES, 1.7.2022)

Od 1. júla 2022 príde k zmenám v cestovných poriadkoch na viacerých regionálnych autobusových linkách IDS BK. Zároveň bude počas letných prázdnin od 1. júla do 2. septembra 2022 premávka v pracovných dňoch zabezpečovaná podľa cestovných poriadkov platných pre pracovný deň školských prázdnin. Školské linky 515 a 551 počas prázdnin premávať nebudú.

Zmeny na vybraných linkách sú realizované z dôvodov prispôsobenia odchodov k vlakom a prispôsobenia spojov zmeneným prepravným nárokom v špičkách počas prázdnin.

Do pozornosti dávame aj aktualizovaný Prepravný poriadok IDS BK platný od 1. júla 2022. Hlavnými zmenami sú zjednotenie podmienok prepravy bicyklov v prímestských autobusoch s podmienkami platnými v bratislavskej MHD a zakotvenie možnosti nástupu do prímestských autobusov všetkými dverami v zónach 100 a 101 pri jazde do centra Bratislavy.

Prehľad zmien v cestovných poriadkoch na jednotlivých linkách:

 • Na linkách 219 240 250 275 277 289 boli vyznačené spoje s rozšírenou prepravou bicyklov cyklonosičmi pre 6 bicyklov.
 • Na linke 209 pribudol nový prázdninový spoj z Bratislavy do Lozorna s odchodom o 5:17.
 • Na linke 219 počas prázdnin
  • pôjde nový spoj zo Stupavy do Bratislavy s odchodom o 17:02,
  • pôjde nový spoj zo Stupavy do Borinky s odchodom o 6:37,
  • nebudú premávať spoje o 5:22 z Bratislavy do Borinky, o 6:17 zo Stupavy, Bočnej do Bratislavy a spoj o 14:47 zo Stupavy do Bratislavy (náhrada spoj 14:27).
 • Na linke 239 bude posunutý víkendový spoj z Plaveckého Štvrtka do Lábu z 18:19 na nový čas 17:49 pre zabezpečenie nadväznosti od vlaku linky S20 od Malacek.
 • Na linke 269 počas prázdnin
  • nepôjde spoj o 4:56 z Lozorna, ZŠ do Bratislavy,
  • pôjde nový spoj o 18:06 z Lozorna, ZŠ do Bratislavy.
 • Na linke 506 bude zavedená víkendová premávka autobusom s cykloprívesom po skrátenej trase Bratislava, Bajkalská - Horné Orešany a s menším počtom zastávok.
 • Na linke 540 počas prázdnin
  • nepôjde spoj o 5:32 z Modry, Okružnej do Bratislavy (ako náhradu je možné využiť linku 565 z Modry, Harmónie do Bratislavy),
  • spoj s odchodom 5:55 z Modry, Pod Lipou do Bratislavy pôjde už od zastávky Modra, Okružná o 5:52,
  • nepôjde spoj o 16:55 z Bratislavy do Modry.
 • Na linke 545 nepôjde počas prázdninových pracovných dní spoj o 17:10 z Vištuka do Šenkvíc.
 • Na linke 565 bude počas prázdninových pracovných dní posunutý spoj o 5:07 zo ŽST Cífer do Bratislavy na nový odchod 5:12.
 • Na linke 605 pôjdu počas prázdnin nové spoje zo Senca do Bratislavy s odchodmi o 15:26 a 16:26.
 • Na linke 609 budú upravené odchody v rannej prázdninovej špičke z Jelky do Bratislavy na 4:25, 5:25 a 6:25.
 • Na linke 610 bude počas prázdnin premávať namiesto spojov o 5:22 a 5:52 z Bratislavy do Malinova iba jeden spoj o 5:37.
 • Na linke 620 budú počas prázdnin posunuté spoje
  • z Novej Dedinky do Bratislavy ráno o 5 minút neskôr,
  • z Bratislavy do Novej Dedinky z 5:37 na 5:52.
 • Na linke 630 počas prázdnin
  • nepôjdu ranné spoje o 4:54, 5:54 a 6:54 zo zastávky Bernolákovo, Kaštieľ do Bratislavy,
  • nepôjde spoj o 6:12 z Bratislavy do Bernolákova,
  • pôjde nový spoj o 18:29 zo zastávky Bernolákovo, Kaštieľ do Bratislavy.
 • Na linke 640
  • nepôjde spoj o 7:07 zo Senca do Veľkého Grobu,
  • spoj o 12:57 zo Senca do Veľkého Grobu pôjde aj počas prázdnin.
 • Na linke 658 počas prázdnin
  • nepôjdu spoje o 5:17, 6:17, 14:57 a 17:57 zo Senca do Veľkých Úľan,
  • nepôjdu spoje o 4:17 a 15:02 z Veľkých Úľan do Senca,
  • pôjde aj spoj o 12:57 zo Senca do Veľkých Úľan,
  • nepôjdu spoje o 10:07 z Veľkých Úľan, Školskej do Veľkých Úľan, Nových Osád a o 10:39 z Veľkých Úľan, Nových Osád do Veľkých Úľan, Školskej.
 • Na linke 720 počas prázdnin
  • spoj o 5:10 z Bratislavy pôjde do Tomášova, Osady (namiesto Vlkov),
  • spoj o 5:30 z Bratislavy pôjde do Vlkov (namiesto Tomášova, Osady),
  • namiesto spoja o 5:04 z Vlkov do Bratislavy pôjde nový (predĺžený) spoj o 5:14 z Vlkov,
  • spoj o 6:42 z Tomášova, Osady do Bratislavy pôjde už o 6:32,
  • pôjdu aj nové spoje o 5:00 z Bratislavy do Vlkov a o 18:14 z Vlkov do Bratislavy.
 • Na linke 727 počas prázdnin nepôjdu spoje
  • o 13:35 z Bratislavy do Šamorína,
  • o 14:31 zo Šamorína, Mliečna do Bratislavy.
 • Na linke 737 počas prázdnin
  • pôjde nový spoj o 5:15 z Bratislavy do Šamorína,
  • namiesto spojov o 13:20 a 13:50 z Bratislavy do Šamorína pôjde nový spoj o 13:35.
 • Na linke 740 počas prázdnin príde k posunutiu dvoch ranných spojov z Nového Života do Bratislavy na nové časy o 4:49 a 6:24.

Dopravný podnik Bratislava

Dopravný podnik chystá viaceré zmeny v prevádzke MHD od letných prázdnin

Posilnenia sa dočká trolejbusová doprava. Linka 49, ktorá prepája oblasť Ružinova a Trnavského mýta s nemocnicou na Kramároch, bude upravená tak, aby obyvateľov priviezla na vyšetrenie ešte pred siedmou hodinou ráno.

Cestujúci linky 147 v kopcovitej časti Bratislavy – Kalvárii budú môcť po novom využívať zastávku Goradzova. Pre vysoký záujem cestujúcich tu DPB už pred časom zdvojnásobil počet nasadzovaných vozidiel.

Dopravný podnik na základe vyhodnotenia využitia vozidiel upraví odchody liniek: 23, 68, 70, 74, 87, zároveň pre podnety cestujúcich zmení nadväznosť linky 27 a po zbilancovaní dát z vozidiel vykoná zmeny na linkách: 50, 57, 58, 67, 70, 74, 139, 145, 147, 151 a 154 tak, aby reflektovali reálne jazdné doby. Cez pracovné dni DPB kapacitne posilní linku 29, a to zmenou krátkych vozidiel za kĺbové.

„Veríme, že čiastočným zlepšovaním dopravy, napríklad aj nedávno zavedenými posilovými rannými odchodmi linky 45 na Kramáre, postupne odbremeníme preplnené parkoviská a ulice od individuálnej automobilovej dopravy. Vďaka cenným dátam priamo z vozidiel zmeníme tiež cestovné poriadky vybraných autobusových liniek,“ povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB a.s.

Počas letných prázdnin nebude premávať posilová linka 130 do Lamača. DPB namiesto toho odporúča cestovať linkami 30, 37, 63 alebo aj regionálnymi autobusmi, v ktorých platia rovnaké cestovné lístky a električenky IDS BK, ako v MHD.

Zmena sa dotkne aj autobusovej linky 92. Pre ukončenie zmluvnej spolupráce bude po novom premávať iba v časoch striedania pracovných zmien v devínskonovoveskej automobilke Volkswagen. V ostatných časoch ju nahradí linka 192, ktorá bude v pravidelných intervaloch prepájať Petržalku s Patrónkou po najrýchlejšej možnej trase cez bratislavský obchvat a Most Lanfranconi. V úseku Patrónka – Volkswagen zabezpečí spojenie naďalej linka 21. Linky 25, 26 a 92 nebudú premávať počas nedele.

Nočný autobus N53 po novom zastaví zastavovať priamo na električkových zastávkach Krížna a v smere do Vajnôr aj na Americkom námestí.


ARRIVA Liorbus


ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) so súhlasom Ministerstva dopravy a výstavby SR, objednávateľa dopravných výkonov, pristúpi od 1. 7. 2022 k zmene Prepravného poriadku ZSSK. Zjednodušenie cenníka a prepravného poriadku, motivačné a zreálňujúce úpravy reflektujú na zvýšený záujem cestujúcich o niektoré produkty ZSSK.

Ceny cestovného vo verejnom záujme, ktoré sa nemenili od roku 2011, ako aj bezplatná preprava detí, študentov a dôchodcov, ostávajú aj po 1. 7. 2022 bez zmien.

Stručný prehľad najdôležitejších zmien Prepravného poriadku ZSSK pripájame nižšie. Celý nový Prepravný poriadok ZSSK platný od júla tohto roka nájdete na našom webe v sekcii Prepravné poriadky a cenníky à https://www.zssk.sk/prepravny-poriadok/.

 1. Ukončenie vydávania preukazu SENIOR:
 • preukaz dnes neplní svoju pôvodnú sociálnu funkciu a stráca opodstatnenie od zavedenia bezplatnej prepravy pre dôchodcov (v čase zavedenia bol vek odchodu do dôchodku cca 54 – 60 rokov, teda bol určený dôchodcom, pričom dnes je vek odchodu do dôchodku od 62 rokov vyššie).
 1. Zníženie ceny preukazu JUNIOR zo 16,50 € na 9,90 € a zníženie zľavy pri cestovnom v 2. triede JUNIOR zo 40 % na 25 %:
 • ide o zjednodušenie ponukového portfólia (štandardne ponúkaná zľava 25 % z ceny celého cestovného), čo chce ZSSK kompenzovať znížením ceny ročného preukazu. Zmena bude mať minimálny dosah na cieľovú skupinu, pretože žiaci/študenti do 26 rokov využívajú bezplatnú prepravu.
 1. Zníženie zľavy cenníka REGIONAL z 15 % na 7,5 %
 1. Zvýšenie jednorazového zľavneného cestovného na Tatranských elektrických železniciach (TEŽ):
 • zjednodušenie zľavneného jednorazového cestovného vo frekventovanej turistickej oblasti Vysokých Tatier určeného prednostne pre zahraničných návštevníkov.
 1. Zavedenie 24-hodinových cestovných lístkov na nové trate, kde sa od 1. 7. 2022 zavádza samoobslužný výpravný systém (trate č. 160, 191, 194, 196)
 1. Zvýšenie cestovného 1. triedy (jednorazového, traťového, MAXI KLASIK):
 • trieda slúži ako nadštandard určený prioritne pre diaľkovú dopravu na dlhé vzdialenosti. V cestovnom je bezplatne zahrnutá miestenka v cene 1 € a fľaša vody v približne rovnakej cene.

Zvýšením ceny v 1. triede reagujeme na veľký dopyt po nadštandardných službách ZSSK, kvôli ktorému je 1. trieda na mnohých vlakoch často vypredaná,

 • cestujúci v rýchliku R 6xx z Bratislavy do Košíc si za celý nezľavnený lístok do 1. triedy aktuálne (do 30. 6.) zaplatí 23,34 eur. Po novom od 1. 7. si cestujúci v rovnakom úseku trate v 1. triede priplatí o 1,66 eur viac, teda lístok bude stáť 25 eur.
 1. Úprava časovej lehoty na vzdanie sa cesty v prípade meškania vlakov z 5+ na 15+ minút:
 • priblíženie tejto lehoty k realite a čiastočne k podmienkam definovaným v nariadení o právach cestujúcich v železničnej doprave, ktoré ukladá povinnosť dopravcu umožniť cestujúcemu vzdať sa cesty v prípade, ak sa odôvodnene očakáva meškanie do cieľovej stanice cestujúceho 60 minút alebo viac.
 • SUPERGARANCIA ZSSK zaručujúca cestujúcim, ktorí na svoju prepravu využijú vlaky InterCity (linka Bratislava – Košice), regionálne rýchliky (linka Bratislava – Žilina) a všetky vlaky na trati Bratislava – Komárno, vrátenie cestovného pri meškaní v ich cieľovej stanici z akéhokoľvek dôvodu, ostáva v platnosti bez zmien. Viac informácii o Supergarancii nájdete na tomto linku à https://www.zssk.sk/supergarancia/.

IDS BK

Prichádza ku zmenám cestovných poriadkov - od 1. júla 2022

S príchodom letných školských prázdnin od 1. júla 2022 prechádzajú dopravcovia v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) na prevádzkový režim školských prázdnin. V MHD, v regionálnej vlakovej aj autobusovej doprave prichádza tiež k čiastkovým úpravám cestovných poriadkov. Dopravcovia v IDS BK prinášajú aj špeciálne letné ponuky.

V železničnej doprave prišlo k úprave cestovných poriadkov regionálnych vlakov už od 12. júna a oproti minulému obdobiu boli mierne zredukované vlaky počas prázdninového režimu na linke S60 medzi Bratislavou, Sencom a Galantou. Aj vzhľadom na túto úpravu prichádza ku zmenám v cestovných poriadkoch regionálnej autobusovej dopravy, ktorej spoje nadväzujú na vlaky. K úprave prichádza aj z dôvodu prispôsobenia zníženému dopytu po cestovaní počas prázdninových pracovných dní, či z dôvodu neskoršieho začiatku poobednej špičky.

V MHD nebudú počas prázdnin jazdiť autobusové linky 130 (Patrónka - Segnáre - Lamač – Krematórium) a 131 (Hlavná stanica - Lanfranconi - Cintorín Slávičie)

Cestovné poriadky všetkých dopravcov v IDS BK nájdete na našom webe. Nižšie prinášame popis zmien.

Zmeny v regionálnej autobusovej doprave

Od 1. júla 2022 bude dopravca ARRIVA Mobility Solutions jazdiť podľa upravených cestovných poriadkov. Úpravy sa týkajú všetkých obsluhovaných smerov. V sekcii Cestovné poriadky regionálnych autobusov nájdete aktuálne cestovné poriadky. Nižšie nájdete podrobný popis zmien.

Región Malacky

zavedenie služby rozšírená preprava bicyklov počas voľných dní letných prázdnin na vybraných spojoch liniek 219, 240, 250, 275, 277 a 289 – na tieto spoje budú nasadené vozidlá vybavené cyklonosičom

malé úpravy cestovných poriadkov na linkách 209, 219 a 269 - prispôsobenie zníženému dopytu po cestovaní počas prázdninových pracovných dní

Detailné zmeny:

209 Bratislava – Lozorno – Jablonové – Pernek – Kuchyňa – Rohožník (expresné linka)

•Nový spoj z Bratislavy do Lozorna o 5:17 vedený počas školských prázdnin

219 Bratislava – Stupava – Borinka

•Nový spoj zo Stupavy do Bratislavy o 17:02 vedený počas školských prázdnin

•Nový spoj zo Stupavy do Borinky o 6:37 vedený počas školských prázdnin

•Spoj zo zastávky Stupava, Bočná do Bratislavy o 6:17 nebude premávať počas školských prázdnin

•Spoj z Bratislavy do Borinky o 5:22 nebude premávať počas školských prázdnin

•Spoj zo Stupavy do Bratislavy o 14:47 nebude premávať počas školských prázdnin, náhradou je spoj vedený v rovnakej trase s odchodom zo Stupavy o 14:27, ktorý bude počas prázdnin premávať

239 Malacky – Plavecký Štvrtok – Láb

•Víkendový spoj z Plaveckého Štvrtka do Lábu o 18:19 posunutý o 30 minút skôr na nový čas odchodu z Plaveckého Štvrtka o 17:49 z dôvodu zabezpečenia nadväznosti od vlaku linky S20 zo smeru Malacky

269 Bratislava – Stupava – Lozorno – Jablonové – Pernek – Kuchyňa – Rohožník

•Nový spoj z Lozorna do Bratislavy o 18:06 vedený počas školských prázdnin

•Spoj z Lozorna do Bratislavy o 4:56 nebude premávať počas školských prázdnin

Región Pezinok

zavedenie služby rozšírená preprava bicyklov počas voľných dní letných prázdnin na linke 506 - budú zavedené tri páry spojov s osobitným prívesom na prepravu bicyklov

malé úpravy cestovných poriadkov na linkách 540, 545 a 565 - prispôsobenie zníženému dopytu po cestovaní počas prázdninových pracovných dní

Detailné zmeny:

506 Bratislava - Pezinok – Modra – Doľany – Horné Orešany (expresná linka)

Linka bude premávať už aj cez voľné dni, s tromi pármi spojov. Víkendové spoje budú premávať iba v úseku Bratislava, Bajkalská – Horné Orešany, budú zastavovať iba na vybraných zastávkach a všetky spoje budú prepravovať cyklopríves (rozšírená preprava bicyklov).

• Z Bajkalskej budú spoje odchádzať v časoch 8:30, 12:30 a 16:30

• Z Horných Orešian (Most) budú spoje odchádzať v časoch o 9:50, 14:20 a 17:50

540 Bratislava - Svätý Jur – Pezinok – Modra – Zochova chata

•Spoj z Bratislavy, AS o 16:55 do Modry nebude premávať počas pracovných dní školských prázdnin

•Spoj z Modry, Okružnej o 5:32 do Bratislavy, ktorý premával iba počas školských prázdnin, bude zrušený (náhradou je spoj linky 565 z Harmónie do Bratislavy)

•Spoj z Modry, Pod Lipou o 5:55 do Bratislavy (premáva iba počas školských prázdnin) bude predĺžený a bude začínať už zo zastávky Modra, Okružná s odchodom 5:52

545 Doľany - Štefanová - Budmerice - Vištuk - Šenkvice - Pezinok

•Spoj z Vištuka, Námestie o 17:10 do Šenkvíc nebude premávať počas pracovných dní školských prázdnin

565 Bratislava - Svätý Jur – Pezinok – Modra – Budmerice - Cífer

•Spoj z Cífera, Železničnej Stanice o 5:07 do Bratislavy bude počas školských prázdnin premávať v celej trase o 5 minút neskôr - odchod z Cífera, Železničná Stanica bude o 5:12

Región Senec

v rannej špičke počas školských prázdnin nebudú premávať spoje linky 630 začínajúce na zastávke Bernolákovo, Kaštieľ - prispôsobenie zníženému dopytu po cestovaní počas prázdninových pracovných dní

na linke 658 nebudú počas školských prázdnin premávať spoje od zrušených prázdninových vlakov

Detailné zmeny:

605 Bratislava – Senec (expresná linka)

•počas školských prázdnin vedené dva nové spoje zo Senca do Bratislavy o 15:26 a 16:26

609 Bratislava – Veľké Úľany – Jelka (expresná linka)

•predĺžená prevádzka v rannej špičke počas školských prázdnin lepším rozložením spojov (doteraz z Jelky do Bratislavy spoje 4:25, 5:05 a 5:45 – po novom spoje 4:25, 5:25 a 6:25)

610 Bratislava – Zálesie – Malinovo

•zlúčenie spojov z Bratislavy do Malinova o 5:22 a 5:52 do spoja o 5:37 počas školských prázdnin

620 Bratislava – Nová Dedinka – Tureň – Senec

•posuny ranných vložených spojov z Novej Dedinky do Bratislavy o 5 minút neskôr počas školských prázdnin

•posun spoja z Bratislavy do Novej Dedinky o 5:37 o 15 minút neskôr počas školských prázdnin

630 Bratislava – Ivanka pri Dunaji – Bernolákovo – Senec

•spoje z Bernolákova, Kaštieľu do Bratislavy o 4:54, 5:54 a 6:54 nebudú premávať počas školských prázdnin

•spoj z Bratislavy do Bernolákova, Kaštieľu o 6:12 nebude premávať počas školských prázdnin

•počas školských prázdnin vedený nový spoj Bernolákovo, Kaštieľ 18:29 – Bratislava, AS 19:09

640 Senec – Veľký Grob – Báhoň

•spoj zo Senca do Veľkého Grobu o 7:07 bude zrušený

•spoj zo Senca do Veľkého Grobu o 12:57 bude premávať aj počas školských prázdnin

658 Senec – Jelka – Veľké Úľany

•spoje zo Senca do Veľkých Úľan o 5:17, 6:17, 14:57 a 17:57 nebudú premávať počas školských prázdnin

•spoje z Veľkých Úľan do Senca o 4:17 a 15:02 nebudú premávať počas školských prázdnin

•spoj zo Senca do Veľkých Úľan o 12:57 bude premávať aj počas školských prázdnin

•spoje z Veľkých Úľan, Školskej do Veľkých Úľan, Nových Osád o 10:07 a z Veľkých Úľan, Nových Osád do Veľkých Úľan, Školskej o 10:39 nebudú premávať počas školských prázdnin

Región Šamorín

na linkách 720, 727 a 737 príde k miernej redukcii spojov počas školských prázdnin a k neskoršiemu začiatku poobednej špičky - prispôsobenie zníženému dopytu po cestovaní počas prázdninových pracovných dní

Detailné zmeny:

720 Bratislava – Tomášov – Vlky

•spoj z Bratislavy do Vlkov o 5:10 bude vedený počas školských prázdnin do Tomášova, Osady

•spoj z Bratislavy do Tomášova, Osady o 5:30 bude vedený počas školských prázdnin do Vlkov

•spoj z Vlkov do Bratislavy o 5:04 bude zrušený, náhradou bude predĺženie spoja z Tomášova, Osady o 5:22 už z Vlkov o 5:14

•spoj z Vlkov do Bratislavy o 6:24 bude zrušený, náhradou bude predĺženie spoja z Tomášova, Osady o 6:42 už z Vlkov o 6:24 a posunutie o 10 minút skôr

•nové spoje z Bratislavy do Vlkov o 5:00 a z Vlkov do Bratislavy o 18:14 vedené počas školských prázdnin

727 Bratislava – Šamorín

•spoje z Bratislavy do Šamorína, Mliečna o 13:35 a zo Šamorína, Mliečna do Bratislavy o 14:31 nebudú vedené počas školských prázdnin

737 Bratislava – Hamuliakovo – Šamorín

•nový spoj z Bratislavy do Šamorína, aut. st. o 5:15 vedený počas školských prázdnin

•spoje z Bratislavy do Šamorína, aut. st. o 13:20 a 13:50 budú počas školských prázdnin zrušené, náhradou bude nový spoj z Bratislavy do Šamorína, aut. st. 13:35

740 Bratislava – Tomášov – Zlaté Klasy – Nový Život

•spoj z Nového Života do Bratislavy o 4:54 posunutý o 5 minút skôr počas školských prázdnin

•spoj z Nového Života do Bratislavy o 6:19 posunutý o 5 minút neskôr počas školských prázdnin

Ak potrebujete viac informácií, odporúčame vám obrátiť sa na Infocentrum IDS BK e-mailom na adresu: info@idsbk.sk alebo telefonicky:0948 102 102.

Dočasné zrušenie zastávok vo Vrakuni a v Moste pri Bratislave

Vážení cestujúci,

z dôvodu úplnej uzávery cesty nebudú počas víkendu, sobota 02.07.2022 a nedeľa 03.07.2022 obsluhované zastávky: Bratislava, zastávka Píniová a zastávka Ráztočná, v Moste pri Bratislave zastávka Technická, linkami 720, 730, 740 a 798.

Náhradné zastávky budú v Bratislave, zastávka Železničná (zastávka MHD linky 67) v Moste pri Bratislave, zastávka Krátka.

V prípade, že nedôjde k neočakávaným okolnostiam, môže byť čas uzávierky komunikácie skrátený iba na jeden deň 02. 07. 2022.

V prípade otázok môžete kontaktovať Infocentrum IDS BK:

info@idsbk.sk, 📞+421 948 102 102


Dopravný podnik Banská Bystrica

Vážení cestujúci,

dopravca FLIXBUS CZ s.r.o., Havlíčkova 1029/3, 110 00 Praha, CZ, kontakt: +420 228 880 001

nás informoval o zrušení nasledovných spojov:

·  27. 6. 6:35  Prague –> Košice (zrušenie spoja na trase: Prague -> Brno) – netýka sa AS Banská Bystrica

·  29. 6. 18:05 Prague -> Košice (zrušenie spoja na trase: Brno -> Košice) – zrušený odchod o 1:55 hod. do Košíc

·  29. 6. 20:50 Košice -> Prague (zrušenie spoja na trase: Brno -> Prague) – o 0:30 hod. ide spoj z BB do Brna, nie do Prahy

·  30. 6. 6:35 Prague -> Košice (zrušenie spoja na trase: Brno -> Košice) – o 15:20 hod. spoj zrušený do Košíc

·  30. 6. 7:00 Košice -> Prague (zrušenie spoja na trase: Košice -> Brno) – o 10:40 hod. spoj zrušený do Prahy

·  30. 6. 18:05 Praha -> Košice (zrušenie spoja na trase: Prague -> Brno) – netýka sa AS Banská Bystrica

·  30. 6. 20:50 Košice -> Prague (zrušenie spoja na trase: celá jazda) – o 0:30 hod. spoj zrušený do Prahy

·  1. 7. 18:05 Prague -> Košice (zrušenie spoja na trase: celá jazda) – o 1:55 hod. spoj zrušený do Košíc

·  2. 7. 7:00 Košice -> Prague (zrušenie spoja na trase: Košice -> Brno) – o 10:40 hod. spoj zrušený do Prahy

Za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme, v prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte dopravcu!


IMHD Ružomberok

Od 1. júla 2022 prichádza k zmene cestovných poriadkov na všetkých linkách ružomberskej MHD. Zároveň bude počas letných školských prázdnin od 1. júla do 2. septembra premávka MHD v pracovných dňoch zabezpečovaná podľa cestovných poriadkov platných pre pracovný deň školských prázdnin.

Od 1.7.2022 bude platiť aj nový cenník cestovných lístkov v súvislosti s globálnym zdražovaním. Nový cenník uvádzame v samostatnej správe.

Prehľad zmien na jednotlivých linkách:

 • Linka 1
  • Počas prázdnin bude premávka v rannej špičke pracovných dní zlepšená z 30 na 20 minút.
  • Naopak, v popoludňajšej špičke sa interval medzi spojmi predĺži z 30 na 40 minút.
  • Počas voľných dní budú opäť všetky spoje vedené po trase Železničná stanica - Baničné. Doterajšie skrátené spoje po Mestský úrad s prejazdom na linku 6 smer Kalvária budú zrušené.
 • Linka 2
  • Počas prázdnin sa predlžuje interval medzi spojmi v rannej a popoludňajšej špičke pracovných dní z 15 na 20 minút.
 • Linka 3
  • Počas prázdnin sa predlžuje interval medzi spojmi v rannej a popoludňajšej špičke pracovných dní z 15 na 20 minút.
  • Zvyšuje sa počet spojov premávajúcich v úseku Železničná stanica - Černová počas špičiek pracovných dní. Spoje v tejto relácii budú počas špičky premávať každých 20 minút (namiesto doterajších 30 minút).
 • Linka 4
  • Počas prázdnin sa predlžuje interval v rannej a popoludňajšej špičke pracovných dní z 30 na 60 minút. Celodenne tak bude v úseku Železničná stanica - Biely Potok premávka v intervale 60 minút.
  • Rozsah premávky do zastávok Bohunka a Podsuchá sa nemení.
 • Linka 5
  • Počas prázdnin sa v úseku Železničná stanica - ŽST Rybárpole predlžuje interval v rannej a popoludňajšej špičke pracovných dní z 30 na 60 minút.
  • Začiatok predpoludňajšej premávky do Hrabova sa v pracovných dňoch školských prázdnin posúva o 2 hodiny neskôr, t.j. od 9:45 do 13:45 od ŽST Rybárpole, resp. od 10:10 do 14:10 z Hrabova.
  • Vybrané spoje v smere zo Železničnej stanice k ŽST Rybárpole budú pokračovať na linke 6 do Hrboltovej.
 • Linka 6
  • Počas prázdnin sa v úseku ŽST Rybárpole - Kalvária predlžuje interval medzi spojmi v špičkách z 30 na 60 minút. V úseku Potočná - ŽST Rybárpole zostáva počas špičiek interval 30 minút.
   • Vybrané spoje v smere z Hrboltovej k ŽST Rybárpole budú pokračovať na linke 5 na Železničnú stanicu.
  • Počas voľných dní bude v úseku Mestský úrad - Kalvária premávka zabezpečovaná v intervale 120 minút (rušia sa prejazdové spoje z/na linku 1).
  • Počas prázdninových pracovných dní a voľných dní sa ruší posledný spoj o 22:30 z Kalvárie do Hrboltovej, spoj pôjde iba v úseku ŽST Rybárpole - Hrboltová (pracovné dni o 22:44, víkendy o 22:43).
  • Odchody jednotlivých spojov v úseku ŽST Rybárpole - Hrboltová sú posunuté o 1 - 2 minúty.

Upozornenie: V nových cestovných poriadkoch na stránkach imhd.sk dočasne nie sú uvedené prejazdy medzi linkami, plánovač cesty tak nemusí nájsť optimálne spojenie.

Platná od od 5.12.2022

Platná od od 28.11.2022

Platná od od 21.11.2022