Aktuálne zmeny od 29.8.2022 v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku

ARRIVA Nové Zámky


SAD Trenčín

VIRTUÁLNA DOPRAVNÁ KARTA – NOVÝ PRODUKT OD 01.09.2022

Platba cestovného v autobusoch s mobilom s aplikáciou UBIAN a Google Pay 

Cestujúci v autobusoch majú možnosť zaplatiť cestovné priložením mobilného telefónu k čítačke kariet palubného počítača rovnako ako s klasickou plastovou kartou. Podmienkou je aktivácia Virtuálnej dopravnej karty do mobilu.  


IMHD Bratislava

Zmeny v MHD od začiatku školského roka (od 5.9.2022)

Od 5. septembra 2022 príde k niekoľkým zmenám v organizácii liniek bratislavskej MHD a zároveň bude v pracovných dňoch na linkách MHD obnovený prevádzkový režim Pracovný deň, školský rok (s výnimkou linky 31, ktorá bude do začiatku zimného semestra premávať ako počas prázdnin).

Linka 67 bude premávať v Podunajských Biskupiciach po predĺženej trase do štvrti Podunajská brána. Z doterajšej konečnej zastávky Vinohradnícka bude predĺžená okruhom cez ulice Hydinárska, Achátová, Akad. maliara J. Nagya, Družobná, Farmárska, Korálová, Hydinárska. Zastávka Vinohradnícka bude po novom obojsmerná priebežná zastávka. Na predĺženej trase linka 67 obslúži nové zastávky:

 • Ligurčeková (na Hydinárskej pred odbočkou na Achátovú)
 • Ovčiarska (konečná zastávka, na ul. Akad. maliara J. Nagya neďaleko Lidla)
 • Farmárska (na Farmárskej ul. pred vyústením na Korálovú)

Linky 67 78 N70 budú po skončení výluky opäť premávať vo Vrakuni po pôvodnej trase po Hradskej ulici s obluhou pôvodných zastávok Podpriehradná, Majerská a Šípová.

Linky 92 a 192 budú premávať aj počas školského roka v režime, ktorý bol zavedený od 1. júla 2022, t. j. linka 92 premáva iba počas striedania pracovných zmien v automobilke, v ostatnom čase ju nahrádza linka 192 v úseku Depo Petržalka - Patrónka. Linka 192 už nebude obsluhovať zastávky Mokrohájska a Tesco Lamač, nová konečná zastávka bude Červený most (ako linky 42 45 47).

Linky 96 a 196 budú pri jazde do Petržalky zastavovať aj na zastávke Pažítková na Prievozskej ulici, čím sa umožní prestup aj na trolejbusovú linku 42 v smere z Prievozu do centra mesta. Na linke 196 bude skôr ukončená premávka v rannej špičke, naopak, popoludňajšia špička začne o niečo skôr.

Po prázdninovej prestávke bude opäť premávať lokálna autobusová linka 130 z Patrónky cez Lamač do Krematória.

Na nočných linkách budú upravené jazdné doby na základe najnovších meraní z prevádzky, môže preto prísť k drobným posunom odchodov z niektorých nácestných zastávok. Rozsah premávky zostáva zachovaný.


Dopravný podnik mesta Košice

Presun zastávky OC Cassovia

V sobotu 27.augusta 2022 sa pri Obchodnom centre Cassovia bude konať akcia Deň so záchrannými zložkami. Z tohto dôvodu bude v čase od 04:00 do 17:00 hod. dočasne presunutá konečná a zároveň nástupná zastávka OC Cassovia pre linky č.15 a 16. Zastávka sa presunie z pôvodnej polohy na parkovisko (cca pred Möbelix).

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Bujňáková

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice


Dopravný podnik mesta Prešov

LINKOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK MHD platný od 5.9.2022
s uzávierkou mosta na Škultétyho ulici


CP liniek dotknutých uzávierkou:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 27, 30, 32, 42, 43,
46, N1, N2
L38 zrušená


Odchody uvedené v linkovom cestovnom poriadku platia pre východziu zastávku na trase linky. Pre stanovenie odchodu z ktorejkoľvek ďalšej zastávky, je potrebné k času odchodu spoja pripočítať čas, uvedený pred názvom príslušnej zastávky.

Príklad:
Spoj linky č. 1 s odchodom zo zastávky „Solivar“ o 8h 15min.
má odchod zo zastávky „Trojica“ o 8h 29min. (+ 14 min. -
doba jazdy po zastávku „Trojica“).

Pracovný deň školský

Denná prevádzka: 5 00 – 22 30
Nočná prevádzka 22 30 – 5 00


Pracovný deň prázdniny

Denná prevádzka: 5 00 – 22 30
Nočná prevádzka 22 30 – 5 00


Sobota, nedeľa, sviatky - víkendové dni

Denná prevádzka: 6 00 – 22 30
Nočná prevádzka 22 30 – 6 00


(sviatkom sa rozumejú štátne sviatky a dni pracovného
pokoja)

Nočnú dopravu zabezpečujú linky č. N1, N2.
Cestovné - podľa platnej tarify MHD.
Všetky zastávky na trasách nočných liniek sú na znamenie.


SAD Lučenec

OZNAM

Nenechávajte si na posledný termín predĺženie platnosti zľavy na Vašej

DOPRAVNEJ KARTE

platnosť zľavy je do 30.septembra 2022 !

Upozorňujeme študentov, aby si nenechávali na posledný termín predĺženie platnosti zľavy na dopravnej karte alebo vybavenie novej dopravnej karty a tým predišli dlhým čakacím dobám.

Výhoda dopravnej karty vydanej našou spoločnosťou spočíva najmä v tom, že pri nákupe cestovného lístka z karty je študentovi poskytnutá ďalšia zľava vo výške od 5% až do 70% z cestovného podľa jednotlivých druhov dopráv v autobusoch našej spoločnosti. Dopravné karty možno „nabiť“ ľubovoľnou čiastkou najmenej však 5,- €.

Na vybavenie novej dopravnej karty alebo predĺženie platnosti existujúcej karty bez stresu a čakania v radoch na Infocentrách, použite stránku www.ubian.sk. Na uvedenej stránke máte možnosť spravovať všetky Vaše dopravné karty (aj Vašich rodinných príslušníkov) a okrem uvedeného môžete sledovať operácie na dopravných kartách a vykonávať aj vklad na dopravnú kartu. Nové dopravné karty ( alebo karty , ktoré nepotrebujú úpravu vizuálu) Vám zašleme za poplatok na Vašu adresu.

Ak Vám nevyhovuje webová lokalita na operácie s kartami môžete navštíviť naše Infocentrá v jednotlivých mestách:

Lučenec Infocentrum

Autobusová stanica, Ul. mieru 5705

Otváracie hodiny pondelok – nedeľa, od 6:00 do 17:00 hod.

Rimavská Sobota Infocentrum

Autobusová stanica, Ul. železničná 1845

Otváracie hodiny denne pondelok – nedeľa, od 6:00 – 17:00 hod.

Revúca Infocentrum

Autobusovej stanica, Ul. M. R. Štefánika

Otváracie hodiny pondelok – piatok, od 7:00 – 16:00,

sobota - nedeľa, od 7:00 – 12:00 hod.

Tornaľa Infocentrum

Autobusová stanica, Šafárikova 107

Otváracie hodiny pondelok - piatok, od 7:00 – 15:00 hod.


SAD Prievidza

Vážení cestujúci,

od 1.9.2022 nastávajú zmeny v cestovných poriadkoch pre  prímestskú dopravu. Zmeny sa týkajú nasledovných liniek:

Linka 301402            Bánovce nad Bebravou – Čierna Lehota

 • spoj 14 rozlíšený príchod a odchod spoja na zastávku Bánovce n. Bebravou, AS z dôvodu nadväznosti na 304501/1 na smer Banská Bystrica

Linka 301404            Prievidza – Bánovce n/Bebravou – Veľká Hradná – Svinná – Trenčín

 • spoj 16 do zoznamu zastávok spoja pridaná Trenčín, Hasičská ul.
 • spoj 20 do zoznamu zastávok spoja pridaná Trenčín, Hasičská ul.
 • spoj 32 do zoznamu zastávok spoja pridaná Trenčín, Hasičská ul.

Linka 301406            Bánovce nad Bebravou – Omastiná

 • spoj 3 zmena odchodu spoja zo zastávky Žitná-Radiša, Žitná, rázc. z 6:30 hod. na 6:28 hod. a zreálnenie medzizastávkových časov (vytvorenie nadväznosti na spoj 301407/5 z Bánoviec n. Bebravou)
 • spoj 4 zmena trasovania spoja; spoj vynechá zastávku Bánovce n. Bebravou, IV. ZŠ a obslúži Bánovce n. Bebravou, Stred lekáreň
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou, AS zo 14:20 hod. na 14:25 hod. a zreálnenie medzizastávkových časov

Linka 301407            Bánovce nad Bebravou – Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom

 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou, AS zo 14:55 hod. na 15:00 hod. a zreálnenie medzizastávkových časov (vytvorenie nadväznosti na spoj 301411/36 z Topoľčian)
 • spoj 31 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou, AS zo 19:30 hod. na 19:35 hod. (zväčšenie priestoru na prestup zo spoja 307435/18 z Trenčína)

Linka 301411            Bánovce nad Bebravou – Chynorany – Topoľčany

 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 27
 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 10 a 15 – 19

Linka 301412            Bánovce nad Bebravou – Zlatníky – Topoľčany

 • spoj 10           zmena odchodu spoja zo zastávky Topoľčany, AS z 11:20 hod. na 11:30 hod. (vytvorenie nadväznosti na zastávke Šišov, Jednota na spoj 301413/6 z Rybian)
 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou, AS z 12:30 hod. na 12:40 hod.

Linka 301413            Zlatníky – Rybany – Partizánske

 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 20 – 23 (vytvorenie nadväznosti na zastávke Šišov, Jednota  na spoj 301412/10 z Topoľčian)

Linka 301414            Bánovce nad Bebravou – Zlatníky

 • spoj 8 do zoznamu zastávok spoja doplnená Dolné Naštice, Jednota
 • spoj 9 nový spoj; premáva v nedeľu (požiadavka zamestnancov po nočnej pracovnej zmene nastupujúcich na zastávke Bánovce n. Bebravou, AS + zamedzenie súbehu so spojom 301420/6)
 • spoj 15 zmena premávania spoja; spoj nebude premávať v nedeľu
 • spoj 22 zmena odchodu spoja zo zastávky Zlatníky, Jakoňovec, studienka z 12:50 hod. na 12:45 hod. a zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2 – 4, 6, 15 – 17, 19 – 21 a 23 – 37
 • spoj 23 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 16, 17, 19 – 22 a 24 – 37

Linka 301415            Bánovce nad Bebravou – Haláčovce

 • spoj 33 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou, Tatra Sipox Juh zo 14:20 hod. na 14:25 hod. (z dôvodu nadväznosti na 301411/34 z Topoľčian)

Linka 301421            Bánovce nad Bebravou – Horné Ozorovce

 • spoj 10 rozlíšený príchod a odchod spoja na zastávku Bánovce n. Bebravou, AS z dôvodu nadväznosti na:
  • spoj 301411/5 na smer Topoľčany
  • príchod Os 5304 z Trenčína

Linka 305402            Partizánske – Hradište – Bánovce n. Bebravou

 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou, AS zo 5:20 hod. na 5:25 hod. a úprava medzizastávkových časov (vytvorenie nadväznosti na spoj 307435/2 z Bánoviec n. Bebravou na zastávke Hradište, rázc.)
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou, AS zo 6:50 hod. na 6:45 hod. a úprava medzizastávkových časov (vytvorenie nadväznosti na spoj 307419/16 z Hradišťa na zastávke Hradište, rázc.)
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 12 – 18 a 26
 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 2 – 6, 8 – 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21 a 27
 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou, AS z 14:25 hod. na 14:20 hod. a úprava medzizastávkových časov
 • spoj 20 rozdelený na tri spoje:
  • spoj 20           zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou, AS z 18:30 hod. na 18:25 hod. premávajúci v sobotu (vytvorenie nadväznosti na spoj 305404/37 z Partizánskeho na zastávke Hradište, rázc. a zároveň prispôsobenie odchodu spoja v týždni)
  • spoj 28 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou, AS z 18:30 hod. na 18:25 hod. premávajúci v nedeľu a v štátny sviatok; spoj skrátený v úseku Hradište, rázc. – Partizánske, AS (vytvorenie nadväznosti na spoj 305404/37 z Partizánskeho na zastávke Hradište, rázc. a zároveň prispôsobenie odchodu spoja v týždni)
  • spoj 30 nový spoj v úseku Hradište, rázc. – Partizánske, AS premávajúci v nedeľu; časové vychýlenie spoja na zastávke Hradište, rázc. E572 z dôvodu vytvorenia nadväznosti na spoj 305403/6 z Novák
 • spoj 22 zmena odchodu spoja zo zastávok 12, 13, 15 – 18 a 26
 • spoj 23 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 11 – 13, 15 – 18, 20, 21 a 26 (z dôvodu nadväznosti na spoje 307435/6 a 17 z/do Trenčína na zastávke Hradište, rázc. a 305403/7 z Hradišťa)
 • spoj 24 zmena odchodu spoja zo zastávky Hradište, rázc. z 20:40 hod. na 20:45 hod. (vytvorenie nadväznosti na spoj 305403/11 z Bánoviec nad Bebravou)

Linka 305403            Bánovce n. Bebravou – Hradište – Nováky – Zemianske Kostoľany

 • spoj 1 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 11 a 12 (vytvorenie nadväznosti na spoj 305404/2 na zastávke Hradište, rázc.)
 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 4, 5, 7 – 14, 16 – 26, 29 a 35 (zatraktívnenie prestupu na spoj 305404/31 na zastávke Hradište, rázc. z Partizánskeho)
 • spoj 5 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou, Tatra Sipox Juh z 5:28 hod. na 5:25 hod. a úprava medzizastákových časov (vytvorenie nadväznosti na spoj 305404/6 z Dolných Vesteníc na zastávke Hradište, rázc.)
 • spoj 6           zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 4, 5, 7 – 14, 16 – 25, 29 a 35 spôsobom, aby vznikla nadväznosti na spoje:
  • 305404/37 na zastávke Hradište, rázc. z Partizánskeho
  • 305402/30 na zastávke Hradište, rázc. do Partizánskeho
 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zastávky Hradište, rázc. E572 z 16:05 hod. na 16:10 hod. (vytvorenie nadväznosti na zastávke Dolné Vestenice, Jednota so spojom 307435/6; požiadavka z minulosti na zabezpečenie nadväznosti na REx stratila opodstatnenie)
 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 10 – 14, 16 – 26, 29 a 30 spôsobom, aby vznikla nadväznosť na spoje:
  • 307411/20 na zastávke Nováky, poliklinika do Prievidze
  • 307418/65 na zastávke Nováky, žel. st. do Kamenca p./Vtáčnikom

Linka 305404            Partizánske – Hradište – Nováky – Zemianske Kostoľany – Prievidza

 • spoj 3 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 16 – 22 (vytvorenie nadväznosti na zastávke Hradište, rázc. so spojom 305403/1 z Bánoviec n. Bebravou)
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 13, 14 a 39
 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 2 – 8, 10, 11, 13, 14, 16 – 26, 29, 30 a 39 (vytvorenie nadväznosti na zastávke Nováky, žel.st. na spoj 403504/4 na smer Nitra)
 • spoj 24 zmena odchodu spoja zo zastávky Nováky, žel.st. zo 10:25 hod. na 10:30 hod. a úprava medzizastávkových časov (skrátenie čakania na prestup na spoj 307415/5 na zastávke Nováky, Horné Lelovce)
 • spoj 26 zmena odchodu spoja zo zastávky Nováky, žel. st. z 12:35 na 12:40 hod. (vytvorenie nadväznosti na REx 1718 z Prievidze a zároveň nadväznosti na zastávke Hradište, rázc. na spoj 305402/17 z Partizánskeho)
 • spoj 27 zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske, AS z 14:20 hod. na 14:25 hod. spôsobom a zreálnenie medzizastávkových odchodov spoja spôsobom, aby vznikol prestup:
  • na spoj 305402/18 na zastávke Hradište, rázc. Hlavná ul. z Bánoviec n./Bebravou
  • na spoj 307408/58 na zastávke Nováky, žel. st. do Prievidze
 • spoj 31           zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske, AS z 14:35 hod. na 14:25 hod. spôsobom (zosúladenie odchodu spoja s odchodom v sobotu) a zreálnenie medzizastávkových odchodov spoja spôsobom, aby vznikol prestup:
  • na spoj 305403/2 na zastávke Hradište, rázc. E572 do Bánoviec n. Bebravou
  • na spoj 307414/28 na zastávke Nitrianske Sučany,Majer do Prievidze
  • na spoj 307429/19 a 307411/14 na zastávke Nováky, žel.st. do Prievidze
 • spoj 34 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 1 – 8, 10 – 11, 16 – 25 a 39
 • spoj 35 zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske, AS z 16:35 hod. na 16:40 hod. a úprava medzizastávkových časov spôsobom, aby vznikol prestup na spoj:
  • 305102/42 na zastávke Partizánske, AS
  • 301418/15 na zastávke Hradište, rázc. z Bánoviec n. Bebravou
  • 301404/32 na zastávke Horné Vestenice, rázc. z Trenčína
  • 307409/24 na zastávke Nováky, poliklinika do Prievidze
 • spoj 37 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 6 – 8, 10, 11, 13, 14, 16 – 24
 • spoj 40 zmena odchodu spoja zo zastávky Nováky, žel. st. z 16:25 na 16:35 hod. a zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 1 – 8, 10, 11, 13, 14, 16 – 26, 29, 30 a 39 (zachovanie nadväznosti s 307411/15 na zastávke Nováky, žel. st. a vytvorenie nadväznosti s 307414/34 na zastávke Nitrianske Sučany, Majer)
 • spoj 41 zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske, AS z 20:30 hod. na 20:35 hod. úprava medzizastávkových časov (vytvorenie nadväznosti so spojom 305102/52 na zastávke Partizánske, AS)
 • spoj 54 zmena odchodu spoja zo zastávky Nováky, žel. st. z 12:30 hod. na 12:35 hod. úprava medzizastávkových časov (od 11.12.2022 zabezpečená nadväznosť na RR 748 z Prievidze s príchodom do Novák, žel.st. 12:28 hod.)
 • spoj 64 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku zastávok Nováky, Fortischem – Nováky, žel.st. (recipročne spoj 305408/13 predĺžený)

Linka 305408            Partizánske – Oslany – Zemianske Kostoľany – Nováky

 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2 – 4, 6, 8, 9, 11 – 19 a 21 – 23
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 5, 7 – 14, 16 a 17
 • spoj 13 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený až na zastávku Nováky, žel.st. (recipročne spoj 305404/64 skrátený) a vytvorenie tým nadväznosti na spoj 307411/16 smerujúci do Prievidze
 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 8, 11 – 19, 22 a 23

Linka 305410            Partizánske – Veľké Uherce – Kolačno

 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2, 3, 10, 12 – 14, 16 – 20

Linka 305416             Partizánske – Rajčany – Topoľčany

 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 12 – 23 a 25

Linka 305420            Partizánske – Horná Ves – Radobica,Cérová

 • spoj 1             zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske, AS z 6:10 hod. na 6:05 hod. (vytvorenie nadväznosti na 612406/8 na zastávke Radobica, Cerová, polesie na smer Žarnovica)

Linka 305422            Partizánske – Veľký Klíž – Skýcov – Bošany – Topoľčany

 • spoj 2 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, s výnimkou pracovných dní školských letných prázdnin“ na „premáva v pracovné dni, s výnimkou pracovných dní školských prázdnin Nitrianskeho samosprávneho kraja“
 • spoj 3 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, s výnimkou pracovných dní školských letných prázdnin“ na „premáva v pracovné dni, s výnimkou pracovných dní školských prázdnin Nitrianskeho samosprávneho kraja“
 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zastávky Skýcov, OcÚ z 15:15 hod. na 15:20 hod. (vytvorenie nadväznosti na 407401/15 na zastávke Skýcov, OcÚ zo smeru Zlaté Moravce)

Linka 307401            Prievidza – Nitr. Pravno – Kľačno – Nitr. Pravno, Vyšehradné

 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 9, 10 a 15

Linka 307402            Sebedražie, Baňa Cigeľ – Prievidza – Tužina

 • spoj 16 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 9 a 10

Linka 307403            Prievidza – Nitrianske Pravno – Malinová – Chvojnica

 • spoj 5 zo zoznamu zastávok spoja odstránená Nitrianske Pravno, ÚNZ
 • spoj 15 zo zoznamu zastávok spoja odstránená Nitrianske Pravno, ÚNZ
 • spoj 49 zo zoznamu zastávok spoja odstránená Nitrianske Pravno, ÚNZ
 • spoj 67 zo zoznamu zastávok spoja odstránená Nitrianske Pravno, ÚNZ

Linka 307404             Prievidza – Pravenec – Poruba

 • spoj 60 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 5, 6, 7 a 10 (zreálnenie jazdnej doby)

Linka 307407Prievidza – Nováky – Zemianske Kostoľany – Radobica, Cerová

 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 a 2
 • spoj 25 nový spoj; vznikol pretrasovaním 307408/61 – pridaním úseku Oslany, nám. – Radobica, nám.
 • spoj 31 zrušený spoj; spojenie Nováky, Mládež. vrátnica – Radobica zabezpečené na prestup na zastávke Nováky, žel. st. zo spoja 307409/17 na 307407/35
 • spoj 32 zmena odchodu spoja zo zastávky Radobica, nám. z 12:35 hod. na 12:45 hod. (skrátenie nadväznosti na spoji 307408/34 na zastávke Oslany, nám.)
 • spoj 42 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 2, 5 – 8, 10 – 20 a 32
 • spoj 60 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 2, 5, 6 a 7

Linka 307408Prievidza – Z. Kostoľany – Oslany, Ľubianka

 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 3 – 17 a 32
 • spoj 22 zmena odchodu spoja zo zastávky Oslany, nám. z 9:00 hod. na 9:05 hod. (vytvorenie nadväznosti na 307419/22 na zastávke Nováky, poliklinika počas sobôt)
 • spoj 24 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 2, 5 – 16 a 32
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 a 32 (zjednotenie odchodov spojov zo zastávok Nováky, poliklinika – Oslany Ľubianka, konečná so spojom 307408/23)
 • spoj 28 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 5 – 7, 10 a 32
 • spoj 33 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 5 – 9, 10 – 17 a 32
 • spoj 34 zmena odchodu spoja zo zastávky Oslany, nám. z 13:00 hod. na 13:05 hod. (vytvorenie nadväznosti na zastávke Oslany, nám. na spoj 305408/15 z Partizánskeho)
 • spoj 58 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 2, 5 – 16 a 32 (vytvorenie nadväznosti na zastávke Prievidza, aut.st. na spoj 511435/6 na smer Žilina)
 • spoj 59 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 3 – 17 a 32 spôsobom, aby vznikla nadväznosti na spoje:
  • 307442/31 na zastávke Nováky, poliklinika smer Podhradie
  • 305408/16 a 307418/31 na zastávke Nováky, žel.st. smer Partizánske, resp. Kamenec   Vtáčnikom
  • 307407/33 na zastávke Oslany, nám. na smer Radobica
 • spoj 66 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 2, 5 – 16 a 32
 • spoj 76 zrušený spoj; zabezpečený 307407/42 (o 12 min. neskôr)
 • spoj 79 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza, aut.st. z 12:00 hod. na 12:10 hod.

Linka 307409            Prievidza –  Nováky –  Malé Kršteňany –  Kolačno –  Partizánske

 • spoj 24 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 5 – 18, 20, 21, 32 – 35, 39 a 40

Linka 307410             Prievidza – Sebedražie – Nováky – Zemianske Kostoľany – Oslany

 • spoj 1 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 1             bez zmeny; premáva v sobotu s odchodom 4:55 hod. zo zastávky Prievidza, hotel Magura
  • spoj 3             zmena trasovania spoja; zabezpečenie obsluhy sídliska Kopanice počas nedieľ a štátnych sviatkov v smere Zemianske Kostoľany, dolina
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 4, 6 – 11, 17, 18, 23, 24 a 38
 • spoj 26 zmena trasovania spoja; zmena poradia zastávok v Prievidzi v snahe zefektívnenia obsluhy a zrýchlenia jazdy

Linka 307411            Prievidza – Nováky – Lehota pod Vtáčnikom – Podhradie

 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 9 – 12
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 1, 2 a 5 – 16

Linka 307412            Prievidza – Nováky, Mládež – Lehota pod Vtáčnikom

 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zastávky Lehota p. Vtáčnikom, otoč z 7:40 na 7:45 hod. a zreálnenie medzizastávkových časov
 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 14 – 21

Linka 307414            Prievidza – Nováky – Nitrianske Rudno – Valaská Belá

 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza, aut. st. z 15:35 hod. na 15:45 hod. a úprava medzizastávkových časov
 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza, aut. st. z 15:35 hod. na 15:45 hod. a úprava medzizastávkových časov
 • spoj 34 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 2, 7 – 21 a 24 – 32 z dôvodu vytvorenie nadväznosti na:
  • 307415/32 na zastávke Valaská Belá, Klin z Čavoja
  • 307437/36 na zastávke Temeš, rázc. do Temeša
  • 307432/13 na zastávke Liešťany, Jednota do Nevidzian
  • 307416/20 na zastávke Liešťany, Jednota z Nevidzian
  • 307431/34 a 307431/35 na zastávke Nitrianske Rudno, rázc. z Prievidze, Bojníc
  • 305404/40 na zastávke Nitrianske Sučany, Majer (počas sobôt)
 • spoj 36 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 2, 7 – 21 a 24 – 32 (približné zosúladenie odchodov počas víkendových dní a sviatkov)

Linka 307415            Prievidza – Nováky – Nitrianske Rudno – R. Lehota – Temeš – Čavoj

 • spoj 8 zmena trasovania spoja – zabezpečenie zastávok Diviaky n. Nitricou, Banky; Diviaky n. Nitricou, Máčov; Diviaky n. Nitricou, rázc. k Máčovu po zrušení spoja 307439/6
 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zastávky Rudnianska Lehota, hate z 6:58 na 7:03 hod. a úprava medzizastávkových časov
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zastávky Rudnianska Lehota, hate zo 6:55 na 7:00 hod. a úprava medzizastávkových časov

Linka 307416            Prievidza – Zem. Kostoľany – Nováky – Nevidzany

 • spoj 20 zmena odchodu spoja zo zastávky Nevidzany, Jednota z 16:06 hod. na 16:05 hod. a úprava medzizastávkových časov (z dôvodu nadväznosti na 307414/34 na zastávke Liešťany, Jednota na smer Prievidza)
 • spoj 22 zrušený spoj
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 20, 21 a 22 (súvisí so zmenou na spoji 20, resp. zmenou na spoji 307414/34 – zrýchlenie spoja na zastávku Liešťany, Jednota z dôvodu nadväznosti na smer Prievidza)
 • spoj 29 zrušený spoj

Linka 307417Prievidza – Nováky – Bystričany, Chalmová

 • spoj 1 zmena odchodu spoja Zemianske Kostoľany, ENO z 6:38 hod. na 6:36 hod. (pokračujúci spoj k spoju 307436/8)
 • spoj 5 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 15 a 19
 • spoj 8 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 2, 4, 7, 9 – 12 a 16 – 18
 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 11, 12, 15 a 17 – 19 a do zoznamu zastávok spoja pridaná Nováky, Fortischem
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 2, 4 – 10

Linka 307418             Prievidza – Lehota p./Vt. – Nováky – Kamenec p./Vt.

 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zastávky Lehota p./Vtáčnikom, otoč. z 5:50 na 5:55 hod. (z dôvodu nedostatočného času na príchod cestujúcich na zastávku Nováky, NAD)
 • spoj 27 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Nováky, žel.st.Zemianske Kostoľany, ENO (recipročne spoj 307438/26 skrátený) – zabezpečenie plynulej jazdy v úseku Nováky, žel.st. – Kamenec p./Vtáčnikom, konečná
 • spoj 50 zmena trasovania spoja; spoj zrušený v úseku zastávok Nováky, žel.st. – Lehota p. Vtáčnikom, otoč (recipročne spoj 307442/41 predĺžený)
 • spoj 53 zmena trasovania spoja; spoj zrušený v úseku zastávok Lehota p. Vtáčnikom, otoč – Nováky, žel.st (recipročne spoj 307442/58 predĺžený)
 • spoj 58 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 9 – 12, 15 – 18 a 32 (vytvorenie priestoru na nadväznosť na zastávke Zemianske Kostoľany, rázc. k žel. st. na spoj 307407/32 na smer Prievidza)

Linka 307419             Prievidza – Nováky – Dolné Vestenice – Hradište

 • spoj 1 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza, hotel Magura z 5:05 hod. na 5:10 hod.
 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 5 – 14, 16 a 17
 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 9 – 14, 18 a 23
 • spoj 22 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 5 – 14, 16 a 17 spôsobom, aby vznikol prestup:
  • na 307414/25 na zastávke Nitrianske Sučany, Majer (smer Nitrianske Rudno)
  • na 307408/22 na zastávke Nováky, poliklinika (smer Prievidza)
 • spoj 23 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 8 – 14, 16, 17, 19 a 20
 • spoj 28 zmena odchodu spoja zo zastávky Dolné Vestenice, VEGUM z 14:25 na 14:20 hod. (prevádzkové dôvody dopravcu – snaha minimalizovať zdržania vozidiel pri výjazde na cestu I/9) a zreálnenie medzizastávkových časov
 • spoj 31 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 9 – 14, 16 a 18

Linka 307423            Prievidza – Sebedražie – Koš – Cigeľ

 • spoj 6 zrušený spoj; okrem zastávky Sebedražie, sídl. zabezpečené spojom 307424/2

Linka 307425             Prievidza – Zvolen – Banská Bystrica

 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 3, 4 a 6

Linka 307426             Prievidza – Malá Čausa – Handlová

 • spoj 8 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Malá Čausa, horný koniec – Malá Čausa, OcÚ
 • spoj 9 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Malá Čausa, OcÚ  –  Malá Čausa, horný koniec
 • spoj 10 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Malá Čausa, OcÚ  –  Malá Čausa, horný koniec
 • spoj 15 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Malá Čausa, horný koniec – Malá Čausa, OcÚ
 • spoj 18 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Malá Čausa, OcÚ  –  Malá Čausa, horný koniec – Malá Čausa, OcÚ
 • spoj 19 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Malá Čausa, OcÚ  –  Malá Čausa, horný koniec – Malá Čausa, OcÚ
 • spoj 22 zmena trasovania spoja – vynechanie zastávky Handlová, nem.

Linka 307427            Prievidza – Handlová – Žiar n./Hronom

 • spoj 31 zmena trasovania spoja; do zoznamu zastávok spoja pridaná Prievidza, Prior
 • spoj 39 zmena trasovania spoja; do zoznamu zastávok spoja pridaná Prievidza, Prior
 • spoj 41 zmena trasovania spoja; do zoznamu zastávok spoja pridaná Prievidza, Prior a zastávka Veľká Čausa, dol. koniec
 • spoj 53 do zoznamu zastávok spoja doplnená Veľká Čausa, dol. koniec

Linka 307428            Handlová – Prievidza – Sebedražie, Baňa Cigeľ – Cigeľ

 • spoj 1 zmena trasovania spoja; zrušený úsek Prievidza, aut.st. – Sebedražie, Baňa Cigeľ
 • spoj 3             zmena trasovania spoja; spoj vynechá zastávky Sebedražie, Baňa Cigeľ a Prievidza, Vlčie Kúty II. a obslúži zastávku Sebedražie, kult. dom.; zmena odchodu spoja zo zastávky Handlová, centrum z 5:10 hod. na 5:15 hod. a zreálnenie medzizastávkových časov
 • spoj 27             zmena trasovania spoja; spoj vynechá zastávky Sebedražie, Baňa Cigeľ a Prievidza, Vlčie Kúty II. a obslúži zastávku Sebedražie, kult. dom.; zmena odchodu spoja zo zastávky Handlová, baňa z 5:05 hod. na 5:10 hod. a zreálnenie medzizastávkových časov

Linka 307429            Handlová – Prievidza – Nováky – Partizánske

 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 18 a 20 – 22

Linka 307431             Prievidza – Bojnice – Seč – Nitrianske Rudno

 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 1, 2 a 4 – 18
 • spoj 47 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 1 – 18
 • spoj 57 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 1 – 18

Linka 307434            Prievidza – Kanianka – Lazany

 • spoj 20 do zoznamu zastávok spoja pridaná Bojnice, šlacht. stan. a zmena odchodu zo zastávky TČs 5

Linka 307435            Prievidza – Nováky – Dolné Vestenice – Bánovce n. Bebravou – Trenčín

 • spoj 4             zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 1, 3, 7 (z dôvodu nadväznosti so spojom 305402/13 smerujúceho z Partizánskeho) a 31
 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 3 a 5 – 9

Linka 307436            Zem. Kostoľany – Nováky – Nitrianske Rudno – Seč

 • spoj 1 zmena odchodu spoja zo zastávky Nitrianske Rudno, rázc. z 6:53 hod. na 6:50 hod. (skrátenie jazdnej doby spojov 307431/47 a 307438/7 to umožňuje, zachovanie nadväznosti)
 • spoje 8 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 1 – 6, 8 – 14, 18 – 20 a 28
 • spoj 13 zmena odchodu spoja  zo zastávky Nitrianske Rudno, ZŠ z 12:47 hod. na 12:55 hod. (z dôvodu nadväznosti na zastávke Nitrianske Rudno na spoj 307437/28 z Čavoja)
 • spoj 14 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 21, 22 a 25
 • spoj 16 zmena odchodu spoja zo zastávky Seč, MŠ z 12:35 hod. na 12:40 hod. (zabezpečenie plynulej jazdy v úseku Seč, MŠ – Nováky, žel.st.)
 • spoj 20 zmena odchodu spoja zo zastávky Seč, MŠ z 13:00 hod. na 13:05 hod. (súvisí s posunom 307436/13)
 • spoj 44 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 1 – 6, 8 – 14, 18 – 20 a 28

Linka 307437            Sebedražie, Baňa Cigeľ – Zem. Kostoľany – Nováky – Nitrianske Rudno – Temeš – Čavoj

 • spoj 36 zmena odchodu spoja  z 16:00 hod. na 15:55 hod. (z dôvodu nadväznosti na 307414/34 na zastávke Temeš, rázc. na smer Prievidza)

Linka 307438            Zem. Kostoľany – Nováky – Čavoj – Valaská Belá

 • spoj 5 rozlíšenie príchodu a odchodu na zastávku Nitrianske Rudno, rázc. a zreálnenie medzizastávkových časov spôsobom, aby vznikol prestup na zastávke Nitrianske Rudno, rázc.:
  • zo spoja 307431/47 (z Prievidze, cez Bojnice)
  • zo spoja 307440/14 (z Dolných Vesteníc)
  • na spoj 307436/1 (do Seče)
 • spoj 9 rozlíšenie príchodu a odchodu na zastávku Nitrianske Rudno, rázc. a zreálnenie medzizastávkových časov spôsobom, aby vznikol prestup na zastávke Nitrianske Rudno, rázc. na spoj 307440/16 z Dolných Vesteníc
 • spoj 26 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku zastávok Nováky, žel.st.Zemianske Kostoľany, ENO (recipročne spoj 307418/27 predĺžený)
 • spoj 35 úprava trasovania spoja; spoj skrátený v úseku zastávok Liešťany, Jednota – Liešťany, ZŠ (prevádzkové dôvody dopravcu, zmena priestorových možností na zastávke Liešťany, Jednota) a úprava medzizastávkových časov
  • predpokladaná úspora tarif. km: – 1 tkm x 250 dní = – 250 tkm / rok

Linka 307439            Prievidza – Nováky – Zem. Kostoľany – Diviaky n./Nitricou, Banky

 • spoj 6 zrušený spoj
  • predpokladaná úspora tarif. km: – 25 tkm x 189 dní = – 4 725 tkm / rok

Linka 307440            Temeš – Rudnianska Lehota – Dolné Vestenice

 • zo všetkých spojov danej linky odstránená zastávka Nitrianske Sučany, majer
 • spoj 1             zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 16 – 20, 28 a 29
 • spoj 5 zmena odchodu spoja zo zastávky Rudnianska Lehota, hate z 5:00 hod. na 5:05 hod. a zmena medzizastávkových časov
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zastávky Dolné Vestenice, ÚNZ z 14:15 hod. na 14:18 hod. a zmena medzizastávkových časov
 • spoj 7             zmena odchodu spoja  zo zastávky Nitrianske Rudno, rázc. z 13:10 hod. na 13:15 hod. (súvisí so posunom odchodov spojov 307436/20 a 307436/13)
 • spoj 8 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 12 – 20
 • spoj 9 zmena odchodu spoja  zo zastávky Nitrianske Rudno, rázc. z 21:05 hod. na 21:10 hod. a zmena medzizastávkových časov

Linka 307441            Zem. Kostoľany – Nováky – Dolné Vestenice – Hradište

 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 4 – 7, 13, 14, 16 a 17

Linka 307442             Zem. Kostoľany Nováky Lehota pod Vtáčnikom Podhradie

 • spoj 41 nový spoj v úseku Nováky, žel. st. – Lehota p. Vtáčnikom, otoč (recipročný nárast ku skrátenému spoju 307418/50)
 • spoj 58 nový spoj v úseku Lehota p. Vtáčnikom, otoč – Nováky, žel. st. (recipročný nárast ku skrátenému spoju 307418/53)

Zastávka Lehota p. Vtáčnikom, sídlisko bola s účinnosťou od 1.9.2022 premenovaná na Lehota p. Vtáčnikom, kolónia.

Platná od od 12.12.2022

Platná od od 5.12.2022

Platná od od 28.11.2022