Aktuálne zmeny od 29.03.2021 v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku.

Arriva Nitra

Sezónna linka C35 (cyklobus) bude premávať od 2.4.2021

Vážení cestujúci,

premávka sezónnej linky MHD Nitra C35 známej ako cyklobus, začne tento rok v piatok 2. apríla 2021. Linka bude premávať na známej trase z Klokočiny cez centrum mesta a Chrenovú do Mestského parku a vybrané spoje budú pokračovať až na Zobor. Prevádzka linky bude zabezpečovaná v soboty, nedele a sviatky až do polovice októbra.

Zjednodušený cestovný poriadok:

 • odchody z Klokočiny, Kmeťovej smerom do Mestského parku: 9:00 (až na Zobor), 11:00 (až na Zobor), 12:40, 14:00 (až na Zobor), 15:40, 16:40, 17:40 a 18:40
 • odchody zo Zobora smerom na Klokočinu: 9:57, 11:57 a 14:57
 • odchody z Mestského parku smerom na Klokočinu: 10:07, 12:07, 13:07, 15:07, 16:07, 17:07, 18:07 a 19:07

Kompletný cestovný poriadok si môžete stiahnuť tu.

Arriva Nové Zámky

Informácie o linke 401408 Komárno – Nové Zámky – Nitra

Upozorňujeme cestujúcich, že na linke 401408 Komárno – Nové Zámky -Nitra spoje 07, 13, 6 a 14 nepremávajú!
spoj č. 07 s odchodom z Nových Zámkov do Nitry o 5:50 hod.
spoj č. 13 s odchodom z Nových Zámkov do Nitry o 6:30 hod.
spoj č. 06 s odchodom z Nitry do Nových Zámkov o 7:05 hod.
spoj č. 14 s odchodom z Nitry do Nových Zámkov o 7:40 hod.

SAD Trenčín

Cestovný poriadok prímestskej dopravy platný od 1.4.2021

Vážení cestujúci, od štvrtka 1.4.2020 dôjde k zmene cestovného poriadku prímestskej dopravy. Cestovný poriadok s novou platnosťou nájdete tu:

Cestovné poriadky – prímestská doprava

Od tohto termínu dôjde okrem zmien v časových polohách niektorých spojov aj k zmene názvov zastávok:

Ilava,,nem.naIlava,,aut.st.nem.
Dubnica nad Váhom,,aut. st. ZŤSnaDubnica nad Váhom,,AS

V prípade vyhľadávania autobusového spojenia na webových stránkach (napr.www.cp.sk) je potrebné zadávať nové názvy zastávok.

Prímestská doprava bude naďalej jazdiť v prázdninovom režime s posilnením niektorých spojov tak, ako pred 1.4.2021.

Zmeny v časových polohách sa budú týkať spojov:

Linka 302405, spoj číslo 12, 22, 16,  3 - drobné časové úpravy do 5 minút.

Linka 302415, spoj číslo 37 od zastávky Lednické Rovne, námestie posunúť o 10 minút skôr až do konca. Spoj číslo 19 označiť znamienkom „x, 10“ a od zastávky Podvažie po zastávku Horovce, Jednota ho posunúť o 1 minútu skôr. Z pôvodného spoja číslo 37 vytvoriť nový spoj číslo 59  s označením „x, 38“, zrušiť zastavovanie na zastávke Lednické Rovne, ZŠ a od zastávky Lednické Rovne, námestie upraviť časy do 3 minút až do konca. Vytvoriť druhý nový spoj číslo 61 s označením „6, +, 32“v časoch spoja číslo 59.

Linka 302418, spoj číslo 56 drobné časové úpravy do 5 minút.

Linka 302419, spoj číslo 5 posunúť o 2 minúty skôr v celom úseku.

Linka 303406, spoj číslo 5 zrušiť. U spoja číslo 31 zmeniť znamienko na „x, 27“ za zrušený spoj číslo 5. Spoj číslo 10 zrušiť. U spoja číslo 22 zmeniť znamienko na „x, 27“ za zrušený spoj číslo 10.

Linka 303407, spoj číslo 32 posunúť o 3 minúty skôr v celom úseku.  

Linka 304401, spoj číslo 31 zrušiť čas u T. č. 30 a od T. č. 19 posunúť o 2 minúty skôr až do konca. Spoj číslo 29od T.č.18 posunúť o 2 minúty skôr do konca. U spoja číslo 50 a 12 upraviť čas u T. č. 4 na 21,25 hod.

Linka 304410, spoj číslo 63 upraviť čas u T. č. 4 na 0535 hod. U spoja číslo 52 zmeniť znamienko „52“ na „27“. U spoja číslo 38 doplniť čas u T. č. 26 o 6,16 hod, doplniť čas u T. č. 27 o 6,18 hod., čas u T. č. 5 zmeniť na 6.20 hod a u T. č. 4 zmeniť čas na 6.23 hod.

Linka 304418, spoj číslo 3 zrušiť a u spoja číslo 1 doplniť časy zo zrušeného spoja, úprava doplnených časov od zastávky T. č. 26 na 6,15 až do konca spoja. U spoja číslo 4 a 2 posunúť časy o 2 minúty skôr v celom úseku.

Linka 306402, spoj číslo 45, 17, 44, 46 a 11 drobné časové úpravy do 5 minút.

Linka 306404, spoj číslo 13, 1, 5, 17, 35, 33, 22, 16 a 8 drobné časové úpravy do 5 min.

Linka 306409, spoj číslo 105, 71 a 91 drobné časové úpravy do 5 minút. U spoja číslo 78 zrušiť zastavovanie na zastávke Považská Bystrica, TESCO a časové úpravy spoja do 5 min.

Linka 306412, spoj číslo 2, 9 a 16 drobné časové úpravy do 5 minút.

Linka 306416, spoj číslo 80 časové úpravy do 5 min. U spoja číslo 27 upraviť  u T. č. 47 čas na 8.47 hod.

Linka 306417, spoj číslo 80, 2, 153, 50, 52  a 67 drobné časové úpravy do 5 minút.

Linka 308402, spoj číslo 41, 39 a 45 drobné časové úpravy do 5 minút.

Linka 308406, spoj číslo 2 drobné časové úpravy do 5 minút.

Linka 308407, spoj číslo 20, 5, 21, 12 a 4 drobné časové úpravy do 5 minút.

Linka 308408, spoj číslo 13 drobné časové úpravy do 5 minút.  Spoj číslo 20 upraviť od zastávky Ladce, Jednota o 2 minúty skôr, od zastávky Beluša, Stred o 5 minút skôr a od zastávky Beluša, Hlavy o 6 minút skôr.

Linka 308412, spoj číslo 23 zmeniť časy na 13,38 hod; 13,41 hod; 13,44 hod; 13,50 hod; 13,55 hod.

Linka 308414, spoj číslo 6, 25, 44, 39, 27, 41, 29 drobné časové úpravy do 5 minút. Spoj číslo 45 posunúť o 15 minút skôr v celom úseku. Spoj číslo 31 posunúť o 15 minút skôr v celom úseku.

Linka 308415, spoj číslo 6 zrušiť zastavovanie na zastávke Lúky, MŠ a doplniť zastavovanie na zastávke Lúky, KD. Spoj číslo 11 zrušiť zastavovanie na zastávke Lúky, MŠ a doplniť zastavovanie na zastávke Lúky, KD a drobné časové úpravy do 3 minút. Spoj číslo 25, drobné časové úprav do 5 minút. Spoj číslo 26 posunúť o 10 minút skôr v celom úseku. Spoj číslo 27 posunúť o 5 minút skôr v celom úseku. Spoj číslo 7 posunúť o 10 minút skôr v celom úseku. Posuny sú na základe požiadavky starostu obce. Spoj číslo 3 posunúť o 1 minútu skôr v celom úseku. Spoj číslo 7 posunúť o 5 minút skôr v celom úseku.  Spoj číslo 11 posunúť o 5 minút skôr v celom úseku a drobné úpravy. Spoj číslo 25, 27,  6, 10, 14, 16, 22, 26 drobné časové úpravy do 5 minút. Spoj číslo 12 posunúť o 10 minút skôr v celom úseku.

Linka 308416, spoj číslo 47 posunúť o 5 minút neskôr v celom úseku. Spoj číslo 43 posunúť o 20 minút neskôr v celom úseku a drobné časové  úpravy. Posuny sú na základe požiadavky starostu obce. Spoj číslo 63 posunúť o 5 minút neskôr v celom úseku. Spoj číslo 24, 103 a 101 drobné časové úpravy do 5 minút.

Linka 308417, spoj číslo 34 posunúť o 40 minút neskôr v celom úseku a zrušiť zastavovanie na zastávke Záriečie, kultúrny dom. Spoj číslo 45 posunúť o 10 minút skôr v celom úseku. Spoj číslo 49 posunúť o 5 minút neskôr v celom úseku.  Spoj číslo 4, 29 a 14 drobné časové úpravy do 5 minút. Spoj číslo 41 posunúť o 4 minúty neskôr v celom úseku.

Linka 308418, spoj číslo 27 drobné časové úpravy do 5 minút.

Linka 308420, spoj číslo 7 drobné časové úpravy do 5 minút.

Linka 309405, spoj číslo 5 posunúť od zastávky Horná Súča, námestie po koniec o 4 minúty neskôr v celom úseku.

Linky 309411, spoj číslo 16 posunúť o 10 minút neskôr v celom úseku. Zabezpečiť prestup spoja číslo 5, linky 309422 v Trenčianskom Jastrabí, námestie na spoj číslo 16, linky 309411.

Linka 309425, spoj číslo  39, 43, 38 a 48 drobné časové úpravy do 5 minút

Linka 309431, spoj číslo 3 posunúť o 3 minúty neskôr v celom úseku.

Linka 309434, spoj číslo 2 označiť znamienkom „x, 6, 20“ a spoj číslo 4 označiť znamienkom „x, 27“.

Linka 309440, spoj číslo 54 od zastávky Slávnica, Jednota po zastávku Borčice posunúť časy o jednu minútu skôr.

Linka 309443, spoj číslo 54 zrušiť zastavovanie na zastávke Považská Bystrica, Orlove, Suchomel a drobné časové úpravy do 3 minút.

Linka 304402, spoj číslo 33 označiť „x, 11“ a nový spoj číslo 65 podľa spoja číslo 33 v „x, 10 o 24 minút neskôr v celom úseku.

Linka 302403, spoj číslo 4, drobné časové úpravy spoja (zrýchlenie)

Linka 306416, spoj číslo 5 posunúť o 5 minút skôr v celom úseku a drobné úpravy. Spoj číslo 77 drobné úpravy spoja do 7 minút (zrýchlenie).

Dopravný podnik mesta Bratislava

Jarné zmeny v MHD (od ZAJTRA, 27.3.2021)

Linku 44 medzi Kramármi a Kolibou nahradí nová linka 145 a zmeny nastanú aj na ďalších autobusových linkách.

Od 27. marca 2021 príde k viacerým zmenám v sieti bratislavskej MHD. Zavedená bude nová linka 145, upravená bude trasa linky 51 a na viacerých linkách príde k zmenám v zastávkach, prípadne k úprave času prevádzky.

 • Minibusovú linku 44 spájajúcu Kramáre a Kolibu nahradí nová linka 145.
 • Linka 145 bude premávať po trase Koliba - Na Revíne - Bárdošova - Stromová - Jaskový rad.
  • Oproti linke 44 nebude obsluhovať ulice Ladislava Dérera a Guothova z dôvodu ich zlej prejazdnosti a častého zablokovania. Cestovanie medzi Kolibou a Kramármi tak bude rýchlejšie a pravidelnejšie. Oproti súčasnosti bude linka premávať na Jaskový rad v pravidelnom 30-minútovom intervale takmer po celý deň.
  • Doterajšie zastávky Višňová, L. Dérera a Guothova nahradí nová zastávka Guothova situovaná priamo na Bárdošovej ulici pri vyústení Guothovej ulice.
  • Doterajšie zachádzky linky 44 cez ulicu Klenová k Národnému onkologickému ústavu budú zrušené, zachované však zostanú ranné a poobedné školské spoje premávajúce z Koliby k Národnému onkologickému ústavu v upravenej trase cez Stromovú a Vlársku ulicu. Zastávky Rozvodná a Klenová na Klenovej ulici nebudú obsluhované.
  • Na linku 145 budú nasadené väčšie a modernejšie midibusy Rošero First FCLEI, ktoré sú vybavené aj moderným informačným systémom zobrazujúcim možné prestupy na ďalšie linky v reálnom čase. Cestujúci tak budú mať vo vozidle informáciu, či stihnú prestup na zastávkach Bárdošova, prípadne Koliba.
  • Cestovný poriadok linky 145 bude prispôsobený tak, aby bolo možné prestupovať na Kolibe na linky 144 a 203, a aby viac zodpovedal potrebám rodičov a detí pri ceste do škôl a škôlok.
 • Linka 29 nebude zastavovať na doterajšej zastávke Malá scéna na Dostojevského rade, ale zastaví až na doterajšom výstupišti na Krupkovej ulici, ktoré je vzdialené len pár metrov od zastávky Malá scéna.
  • Zároveň príde k premenovaniu konečnej zastávky linky 29 z doterajšieho názvu Nové SND na Malá scéna (výstupište na Krupkovej, nástupište na Pribinovej smerom k Šafárikovmu námestiu).
 • Linka 51 bude na základe požiadavky MČ Nové Mesto premávať v sedle pracovných dní po predĺženej trase cez Riazanskú, Kukučínovu a Tehelnú na Trnavské mýto.
  • Súčasne bude v tomto čase interval na linke predĺžený z 15 na 30 minút.
  • Cestujúcich upozorňujeme, že tieto predĺžené spoje budú pri jazde z Trnavského mýta smerom k Nobelovej ulici obsluhovať zastávku MiÚ Nové Mesto na Riazanskej ulici (ako linka 50) a nie pred nákupným centrom ako ostané spoje tejto linky.
 • Linka 151 bude na základe požiadavky obyvateľov bývajúcich pri konečnej Lopenícka premávať v skrátenom čase denne len medzi 6. a 20. hodinou.
 • Na linkách 36 37 a N37 bude zriadená nová zastávka Kulháň, ktorá sa bude nachádzať medzi zastávkami Podkerepušky a Dievčí hrádok. Zastávka bude slúžiť pre obsluhu rozvíjajúcej sa lokality.
 • Na linkách 91 a N91 bude zriadená nová zastávka Konopiská pred vjazdom do Čunova medzi doterajšími zastávkami Čunovské jazerá a MiÚ Čunovo. Zastávka bude slúžiť pre obsluhu rozvíjajúcej sa lokality.
  • Na linke N91 bude zároveň zavedený nový ranný spoj z Čunova na Jasovskú s odchodom o 4:22, ktorý nahradí doterajší ranný spoj linky 91 o 4:30. Na zastávke Jasovská bude možné prestúpiť z linky N91 na spoj linky 91 pod Most SNP a spoj linky 98 na Kukučínovu.
  • Prvý ranný spoj linky 91 z Čunova pôjde o 4:45.
  • Dojazdové a výjazdové spoje liniek 91 a 191 budú po novom cestujúcich prepravovať aj medzi zastávkami Jasovská a Depo Petržalka (doteraz končili/začínali premávku na zastávke Jasovská).
 • Drobné úpravy v cestovných poriadkoch nastanú aj pri linkách 20 65 83 a 87.
  • Na linku 20 bude nasadený kapacitnejší autobus na najvyťaženejšie spoje počas striedania pracovných zmien v automobilke.
  • Na linke 65 sa zlepšuje ranný interval z Čiližskej do Rače z 30 na 15 minút.
  • Na linke 83 sa ruší prvý ranný spoj z Petržalky do Dúbravky pre jeho nevyužívanosť.

Pripravované zavedenie novej linky 154 z Peknej cesty k Horárni Krasňany a predĺženie linky 66 do oblasti Grófskej nivy sa pre zlú finančnú situáciu DPB nateraz realizovať nebude.

Arriva Liorbus

Mimoriadne zmeny CP – PAD LM – Uzávierka cesty – búracie práce most D1-229 v križovatke Podbanské

Mimoriadne zmeny CP od 26.3.2021 do 28.3.2020 uzávierka cesty – búracie práce most D1-229 v križovatke Podbanské:

preprava cestujúcich do obcí Pribylina a Vavrišovo bude realizovaná linkou 505434 cez Kokavu od mosta „Kokava“  a následne od zastávky Pribylina, Rač.. dolina, rázc. h. Esperanto. Cez most a cestou cca 200 m prejdú cestujúci pešo. Od zastávky a po zastávku  Pribylina, Rač.. dolina, rázc. h. Esperanto bude zabezpečený odvoz cestujúcich do obcí Pribylina a Vavrišovo.

Zmenené CP budú od 26.3.2021 6:00 hod. (piatok) do 28.3.2021 23:00 hod. (nedeľa) nakoľko ak by stavebné práce neboli ukončené podľa termínu nevieme zabezpečiť v sobotu večer informovanie cestujúcich o prevádzke spojov počas nedele, preto sme pristúpili na upravenú prevádzku aj počas nedele. Ďakujeme za porozumenie.

Zmena CP linky:

 • 505434 Lipt. Mikuláš – Lipt. Hrádok – Lipt. Kokava
 • Doplnenie zastávky Most (zast. Pribylina, Rač. dol., rázc. h. Esperanto)
 • 505435 Lipt. Mikuláš – Lipt. Hrádok – Pribylina
 • Linka nebude premávať z LH cez Vavrišovo a Pribylinu, spoje sú ukončené v Lipt. Hrádku, Lipt. Petri a v Jamníku. Budú premávať spoje medzi Pribylinou a Vavrišovom.
 • 505436 Lipt. Mikuláš – Lipt. Hrádok – Pribylina, Podbanské
 • Linka nebude premávať z LH cez Vavrišovo a Pribylinu, spoje sú ukončené v Lipt. Petri. Budú premávať spoje medzi Pribylinou a Vavrišovom.

Jednotlivé CP nájdete: TU

Dopravný podnik mesta Žilina

Zmeny v cestovných poriadkoch liniek MHD od 1.4.2021

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. informuje cestujúcich, že od 1. 4. 2021 dôjde k zmene cestovného poriadku na všetkých linkách a to nasledovne:

Trasa:
zastávka na znameniePod Hájom, Tajovského, Tulipánová, Na stanicu, Pažite, Rajecká ELV, Rajecká Stavomontáže, Oslobodenia, Jedľová, Pri Kysuci, Dolná Trnovská, Furdekova
premenovaná zastávkaLinka č. 6 - ATRIUM Dubeň na "DUBEŇ obchodné centrum" linka č. 20,22 - Rajecká, mliekarne na "Rajecká, Solinky"
zrušená zastávkaPod Kozinom - linka č. 29
Jazdná doba:
zmena medzi zastávkamitakmer na všetkých linkách
Interval:
posunutie odchodov spojovz Považského Chlmca, Brodna, Strážova a Zástrania o 1 minútu neskoršie oproti dnešnému stavu

Dôvodom horeuvedených zmien je:

 • zabezpečenie plynulejšej jazdy na trase linky,
 • zefektívnenie jazdnej doby na trase z dôvodu aplikovanej preferencie vozidiel na svetelných križovatkách,
 • zachovanie časov odchodov z centra mesta do prímestských častí podľa dnešného stavu.

Zmena dizajnu

Z dôvodu prechodu z pásmovej na časovú tarifu sa zmenil aj dizajn zastávkových cestovných poriadkov. Dôležité je všímať si chronometráž (časovú vzdialenosť medzi zastávkami), ktorá je uvedená na zastávkovom cestovnom poriadku.

Detailné odchody spojov ako aj dizajn cestovného poriadku si môžete pozrieť v prílohe.

Vzhľadom na  to, že cestovné poriadky sa musia meniť na všetkých zastávkach, vymienať sa budú počas posledných troch dní mesiaca marec. Prelepovanie sa uskutoční od 29.3.2021 - 31.3.2021.