Aktuálne zmeny od 28.06.2021 v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku.

Arriva Nitra

Oznam o zmene cenového výmeru a nového znenia prepravného poriadku od 1.7.2021

Vážení cestujúci,

S účinnosťou od 1.7.2021 pristupuje Nitriansky samosprávny kraj ako objednávateľ prímestskej autobusovej dopravy k úprave cenového výmeru.

Rozsah úprav pozostáva:

 • z navýšenia cestovného
 • z novej kategórie zliav
 • v úprave existujúcich kategórií

Nitriansky samosprávny kraj po vyše desiatich rokoch pristupuje k navýšeniu cestovného, a to v priemere o 10 % na tarifné pásmo. Ako čiastočnú kompenzáciu pre cestujúcich však zavádza spiatočné cestovné, ktoré bude nastavené oproti jednosmernému cestovnému výhodnejšie. Taktiež Nitriansky samosprávny kraj zavádza nový druh zľavy pre cestujúcich s názvom SENIOR, ruší 25 kilometrové pásmo pre evidenčných cestujúcich, a ruší dovozné poplatky za batožinu a psa.

Nové kategórie zliav a úprava existujúcich

 • Spiatočné cestovné

Nový cenový výmer zavádza nový typ obojsmerných – spiatočných cestovných lístkov. Nárok na spiatočný cestovný lístok bude mať cestujúci v každej kategórii cestovného okrem evidenčných (nad 70 rokov). Pri zakúpení obojsmerného – spiatočného cestovného lístka má cestujúci možnosť využiť spiatočnú cestu do 24 hodiny nasledujúceho dňa. Spiatočnú cestu obojsmerného cestovného lístku môže cestujúci využiť aj pri inej trase s inými autobusovými zastávkami pri zachovaní počiatočnej a koncovej zastávky. Spiatočné cestovné si môže cestujúci zakúpiť v hotovosti aj cez čipovú kartu.

Spôsob odbavenia  obojsmerným – spiatočným cestovným lístkom:

Cestujúci pred prvou jazdou obdrží od vodiča dva identické cestovné lístky. Pri ceste späť sa preukáže vodičovi autobusu oboma lístkami, pričom mu jeden lístok bude odobratý a znehodnotený.

 • Kategória zľavy – deti do 15 rokov sa rozdeľuje nasledovne:

Deti do 6 rokov a deti od 6 do 16 rokov.

 • Kategória Seniori:

Novovzniknutá kategória vychádzajúca s vyhlášky 5/2020 Z. z., ktorou vzniká nárok pre kategóriu cestujúcich s nadobudnutým dôchodkovým výmerom  na zľavnené cestovné. Zľava je určená pre cestujúcich do 70 rokov. Seniorské cestovné si môže cestujúci zakúpiť v hotovosti alebo cez čipovú kartu s prislúchajúcou zľavou za bezhotovostnú úhradu. Kategória Senior preukazuje nárok na zľavnené cestovné  preukazom vydaným dopravcom.

 • Evidenčné cestovné:

Evidenčné cestovné určené pre cestujúcich nad 70 rokov sa zvyšuje z pôvodných 0,30 € na 0,40 € , avšak 25 kilometrové pásma sú zrušené. Pre cestujúcich to znamená, že cena 0,40 € bude platiť pre všetky tarifné vzdialenosti.

 • Dovozné za batožinu a psa:

Dovozné za batožinu a psa sa od 1.7.2021 ruší. Upozorňujeme však, že detský kočík bez dieťaťa sa môže prepravovať výlučne v zloženom stave.


Kompletné informácie ohľadom horeuvedených zmien nájdete v  novom prepravnom poriadku, ktorého súčasťou je aj tarifa dopravcu >>>>>


Cenník platný od 1.7.2021:

Arriva Nové Zámky

Zmena cestovných poriadkov na prímestskej doprave od 1.7.2021

Súpis zmien 20210701 ANZ

Cestovné poriadky pre oblasť Komárno

401401  401402  401403  401404  401405  401406  401407  401408  401409  401410  401412  401413  401414  401415  401416  401417 401418  401419  401420  401421

Cestovné poriadky pre oblasť Levice

402401 402402 402403 402404 402405 402407 402408 402409 402410 402412 402414 402415 402416 402417 402418 402419 402420 402421 402422 402423 402424 402425 402441 402444 402445 402449 402462 402463 402466 402467 402468

Cestovné poriadky pre oblasť Nové Zámky

404403 404405 404406 404407 404408 404410 404411 404415 404417 404418 404419 404425 404427 404428 404429 404430 404431 404432 404433 404434 404436

Cestovné poriadky pre oblasť Štúrovo

404440 404441 404442 404443 404445 404446 404447 404448 404449 404456

Cestovné poriadky pre oblasť Šaľa

405401 405404 405405 405406

DPM Bratislava

Júlové zmeny v MHD (od 1.7.2021)

Od júla bude MHD obsluhovať novú lokalitu v oblasti Hraničnej ul. a Mlynských nív.

Od 1. júla 2021 príde v niekoľkým zmenám v sieti autobusových liniek MHD.

 • Linka 66 bude premávať po upravenej a predĺženej trase do oblasti Grófskej nivy na konci ulice Mlynské nivy. V úseku Prievoz, Domkárska - Drieňová bude premávať po doterajšej trase, daľej bude premávať obojsmerne po trase Bajkalská - Záhradnícka - Miletičova - Trenčianska - Bajkalská - Prievozská - Hraničná - Grófska niva, kde obslúži zastávky:
  • Líščie nivy
  • Trhovisko
  • Ružová dolina
  • Mliekarenská (smer Grófska niva na Bajkalskej ako linka 74, smer Trhovisko na Trenčianskej ako linka 209)
  • Prievozská (smer Grófska niva na Prievozskej ako trolejbusy, smer Trhovisko na Bajkalskej)
  • Pažítková (len smerom od Grófskej nivy) - prestup na linky 201 202 212 a regiobusy
  • Hraničná (smer Grófska niva na Mierovej ako linka 212, v opačnom smere na Hraničnej ul. pred križovatkou so Sinokvetou)
  • Stachanovská (na Hraničnej ul., v blízkosti obchodu Kraj)
  • Grófska niva (konečná zastávka na ul. Mlynské nivy pri komplexe Nuppu)

"Názov zastávky Grófska niva zvolil DPB tak, aby sa nezamieňal s názvom Mlynské nivy, na ktorý sú cestujúci zvyknutí najmä pre lokalitu autobusovej stanice. Vychádza z historického pomenovania kľukatej cesty Dunaja a jeho riečnej usadeniny - Grafen Au, ktorá sa tiahla od týchto miest," uviedol k výberu názvu konečnej zastávky hovorca DPB Martin Chlebovec. V budúcnosti túto lokalitu obslúži predĺžená trolejbusová linka 209.

Trasa linky 66 medzi zastávkami Drieňová a Grófska niva (DPB, a.s.)
 • Linka 145 bude mať upravenú trasu ranného a popoludňajšieho "školského" spoja (odchody o 7:19 a 16:19 z Koliby), ktorý bude premávať po okružnej trase:
  • Koliba - Na Revíne - Bárdošova - Magurská - Klenová - Vlárska - Stromová - Jaskový rad - Stromová - Bárdošova - Na Revíne - Koliba
   • Uvedené spoje obslúžia aj obnovené zastávky Rozvodná a Klenová na Klenovej ulici smerom k Vlárskej ulici.
   • Zastávka Národný onkolog. ústav nebude linkou 145 obsluhovaná, zastávky Vlárska a Magurská budú obsluhované len v smere k Jaskovému radu.
 • Na linkách 32 a 33 sa zlepší nadväznosť na električkové linky 4 a 9 v prestupnom uzle Riviéra.
 • Linky N91 a N93 budú po novom v smere jazdy na Hlavnú stanicu, resp. do Čunova zastavovať na zastávke Jasovská na Panónskej ceste aj na Jasovskej ulici.
 • Na viacerých ďalších linkách príde k úprave časových polôh spojov v dôsledku úpravy jazdných dôb, ktoré budú lepšie reflektovať súčasnú dopravnú situáciu.

DPM Prešov

Prázdninový režim premávky MHD (od 1.7.2021)

DPM Žilina

Zmena cestovného poriadku linky č. 50

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. oznamuje cestujúcim, že od 1. 7. 2021 začne platiť nový cestovný poriadok nočnej linky č. 50. Dôvodom zmeny je prispôsobenie spojov MHD grafikonu železničnej dopravy.

Nový cestovný poriadok linky č. 50 nájdete na tomto odkaze.