Aktuálne zmeny od 28.03.2022 v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku.

ARRIVA Trnava

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 1.4.2022

204414
Spoj č. 24 – úprava čas. údajov v úseku Trnava,AS ->V.Kostoľany, OcÚ; +5 min. jazd. doby; odchod spoja zo zač.zast. Trnava, AS o 20:35 hod

207416
Spoj č. 61 – úprava čas. údajov v úseku Trnava, T.Vansovej Okružné nám. -> Budmerice, nám.; -5 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. Budmerice,nám. o 19:20 hod
Spoj č. 70, 60, 34, 64 – zmena trasy spoju = zrušené čas. údaje na zast. v úseku Biely Kostol, Pionierske nám. -> Trnava, T.Vansovej Okružné nám.; zapracovaný čas. údaj na zast. v úseku Biely Kostol, rázc. -> Trnava, Ružindolská cesta; príchody spojov na koneč. zast. Trnava, AS sú bez zmeny

ARRIVA Nové Zámky

Zmeny cestovných poriadkov MHD Levice od 1. apríla 2022

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestských autobusových liniek v meste Levice od  1.apríla  2022

402101 / MHD 1

sp.č. 15 – odchod spoja je upravený na 06:35 hod.,spoj zachádza na zastávku Levice,Krížny vrch,otoč.

402103/ MHD 3

sp.č. 10 – spoj je vedený po TČ 17

sp.č. 08 – odchod spoja je upravený na 22:35 hod.

402104 / MHD 4

sp.č.09 – odchod spoja je upravený na 7:17 hod.

sp.č. 10 – spoj je vedený cez zastávku Ul.Ľ.Štúra,zrušená obsluha zastávky ZsVAK a kpt.Nálepku

sp.č. 14 – spoj je vedený cez zastávku Ul.Ľ.Štúra,zrušená obsluha zastávky ZsVAK a kpt.Nálepku

402108 / MHD 8

sp.č. 07 – odchod spoja je upravený na 14:35 hod.,spoj zachádza na zastávku Levice,Krížny vrch,otoč.

sp.č. 31 – odchod spoja je upravený na 14:35 hod.,spoj zachádza na zastávku Levice,Krížny vrch,otoč.

Zmeny cestovných poriadkov od 1. apríla 2022

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od  1. apríla 2022

OJ Komárno:

401421 Hurbanovo – Imeľ – Nesvady – Kolárovo

č. 08 – úprava medzičasov

OJ Levice:

402401 Levice – Tlmače – Kozárovce – Zl.Moravce

č. 03 – zmena znamienka na ,X62, a spoj je vedený po zastávku Tlmače,Lipník
05 – zrušený,zmena znamienka spoj č.3
08 – zrušený,zmena znamienka spoj č.14
09 – zapracované zastávky Podlužany,PD, a Podlužany,rázc.
12 – odchod spoja je upravený na 05:50 hod.
14 – spoj je vedený zo zastávky Zl.Moravce,AS s odchodom 6:40 hod. a zmena znamienka na ,X62,
20 – zapracované zastávky Podlužany,PD, a Podlužany,rázc.
22 – zapracované zastávky Podlužany,PD, a Podlužany,rázc.
23 – nový spoj s odchodom 14:15 hod. v ,X31, vedený po Zl.Moravce,zapracované zastávky Podlužany,PD, Podlužany,rázc. a Rybník,OcÚ
25 – nový spoj s odchodom 5:55 hod. zo zastávky Tlmače,Lipník do Zl.Moraviec v ,X62,
32 – spoj je vedený zo Zl.Moraviec s odchodom 15:35 hod.,zrušené zastávky Levice,sídl.Vinohrady  a  Levice,Ku Bratke, Billa,doplnená zastávka Levice,Turecký rad

402414 Levice – Zbrojníky – Želiezovce

č. 02 – zrušené časové údaje v TČ 8-6
12 –  odchod spoja je upravený na 15:00 hod.(prípoj na AS Levice),zmena znamienka na ,X, úprava medzičasov
26 – zrušený,zmena znamienka spoj č.12

402415 Levice – Žemliare – Želiezovce

č.24 – odchod spoja je upravený na 6:55 hod.

402425 Levice – Čajkov – Tlmače  – Kozárovce

č. 05 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS je upravený na 5:17 hod.
07 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS je upravený na 5:50 hod.
21 – zrušený,spoj je vedený na linke 402401 spoj č.23
46 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS je upravený na 6:23 hod.
49 – odchod spoja je upravený na 21:05 hod. zo zastávky Levice,AS

402441 Želiezovce – Turá – Levice

sp.č. 12 – úprava medzičasov

OJ Nové Zámky:

404403  Nové Zámky – Palárikovo – Šaľa

č. 26 – zrušený
č. 36 – zrušený v sobotu
č. 42 – zrušený
č. 48 – zrušený
č. 54 – zrušený
č. 27 – zrušený
č. 35 – zrušený
č. 47 – zrušený v sobotu, nedeľu
č. 55 – zrušený v sobotu, nedeľu
č. 13 – zrušený
č. 38 – zrušený
č. 50 – doplnený zamienkom „+(23)“
č. 51 – doplnený zamienkom „+(23)“
č. 25 – úprava odchodu z 06:15 hod. na 06:20 hod.
č. 19 – úprava odchodu z 20:28 hod. na 20:33 hod.

404408  Nové Zámky – Šurany – Vráble

č. 35 – úprava odchodu z 14:05 hod. na 13:50 hod.

404411  Nové Zámky – Dvory nad Žitavou – Pribeta – Branovo

Nový spoj č. 01 s odchodom o 19:50 hod. z Nových Zámkov do Dvorov nad Žitavou

404425  Nové Zámky – Šurany – Tvrdošovce – Rastislavice

č. 30 – doplnený zamienkom „⑥“, so zachádzkou do obce Palárikovo
č. 28 – zrušený
č. 36 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo
č. 40 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo
č. 46 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo, , úprava odchodu z 17:05 hod. na 17:00 hod.
č. 33 – zrušený
č. 35 – doplnený zamienkom „⑥“, so zachádzkou do obce Palárikovo
č. 37 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo, úprava odchodu z 08:20 hod. na 11:00 hod.
č. 29 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo, úprava odchodu z 15:00 hod. na 14:50 hod.
č. 47 – zapracovaná zachádzka do obce Palárikovo, úprava odchodu z 19:00 hod. na 18:50 hod.
č. 57 – zrušený

404429  Nové Zámky – Maňa – Vráble

č. 6 – úprava odchodu z 10:05 hod. na 10:40 hod.

úprava medzičasov na spojoch č.01, č.04

404431  Nové Zámky – Šurany – Lipová – Veľký Kýr

č. 04, 10, 14, 16 – úprava medzičasov

DPM Bratislava

Zmeny v organizácii MHD (od ZAJTRA, 26.3.2022)

Zlepší sa obsluha centra mesta nočnými linkami a posilní sa rekreačná doprava do prírody.

Dopravný podnik Bratislava pristúpi od 26. marca 2022 k viacerým zmenám v organizácii bratislavskej MHD. Medzi hlavné zmeny patrí zavedenie obsluhy centra mesta nočnými linkami, posilnenie rekreačnej dopravy do prírody, zlepšenie nadväzností medzi linkami a na niektorých linkách sa skrátia intervaly medzi spojmi. Zmenami chce doprava zvýšiť komfort a kvalitu cestovania v hlavnom meste.

V oblasti rekreačnej dopravy sa obnoví premávka linky 43 na Kačín, posilní sa premávka linky 52 na Potočnú k vstupnej bráne do Malých Karpát, zlepší sa premávka linky 79 na Topoľové do lužných lesov (na hodinový interval v čase medzi 8. a 19. hodinou), predĺži sa večerná premávka linky 144 na Kamzík a obnoví sa aj premávka linky 154 z Peknej cesty k Horárni Krasňany.

 • Linka 20 bude mať doterajšie spoje premávajúce na Žatevnú skrátené len po zastávku Podvornice (OD Saratov). Nebudú obsluhovať zastávky Pekníkova a Žatevná.
  • Tri vybrané ranné spoje linky 20 budú od Tesca Lamač pokračovať ako linka 45 cez Patrónku na Kramáre k Nár. onkologickému ústavu na základe požiadavky mestskej časti Dúbravka.
   • Tieto spoje obslúžia zastávky Mokrohájska, Patrónka, Suchý mlyn, Nemocnica Kramáre, Vlárska, Klenová a Nár. onkol. ústav.
   • Spoje pôjdu iba jednosmerne k NOÚ, kde premávku ukončia.
 • Linky 52 a 56 budú premávať častejšie v pracovných dňoch pred 14. hodinou v smere z Rače na Východné.
 • Linka 65 bude premávať počas voľných dní častejšie, interval sa skracuje z doterajších 30 minút na 15 minút. Zlepší sa tým prepojenie východných častí mesta a nákupných centier.
 • Zlepšený bude preklad medzi linkami 68 a 88 v úseku Lachova - Prístavná a súčasne medzi linkami 80 a 88 v úseku Aupark - Záporožská.
 • Zlepšený bude preklad medzi linkami 83 84 93 94 v úseku Dvory - Pod stanicou. Počas víkendov bude zlepšená aj nadväznosť medzi linkami 21 a 83 na Patrónke.
 • Na linkách 43 52 56 66 68 79 83 84 92 96 98 99 192, 196 príde zároveň k úpravám v jazdných dobách medzi zastávkami.
 • Súčasne budú už na všetkých autobusových linkách všetky spoje bezbariérové.
 • Dojazdové spoje trolejbusových liniek 42 a 71 v smere od Cintorína Vrakuňa/z Čiližskej do depa Trnávka budú po novom obsluhovať aj zastávku Saleziáni (ako 71 smer Trnavské mýto).
 • Na linke 163 bude zavedený večerný hodinový interval z Račianskeho mýta v čase medzi 17:25 a 20:25.
 • Nočná linka N61 bude premávať medzi Štefánikovou a Mlynskými nivami cez Suché mýto, Námestie SNP a Dunajskú.
  • Na zmenenej trase obslúži zastávky Suché mýto, Centrum (spoločne s linkou 1) a Dunajská (na Dunajskej pri križovatke s Rajskou). V smere na Hlavnú stanicu zastaví na Hodžovom nám. na zastávke autobusov (ako linka 93).
  • Ruší sa obsluha zastávok Hodžovo nám. (smer Letisko), Kollárovo nám., Špitálska a Ondrejský cintorín.
 • Nočná linka N80 bude premávať medzi Štefánikovou a Farského cez Suché mýto, Nám. SNP, Štúrovu a Starý most.
  • Na zmenenej trase obslúži zastávky Suché mýto, Centrum (ako linka 1), Šafárikovo nám. a Sad Janka Kráľa (obe ako linka 3).
  • Ruší sa obsluha zastávok Hodžovo nám. (smer Petržalka), Zochova, Aupark a Muchovo nám.

DPM Košice

Výprava študentských spojov na linke R4 od 28.03.2022

Obsah

KOŠICE, 23.03.2022: Linka R4 začne premávať v režime školský rok, dôvodom je prechod na prezenčnú výučbu vysokoškolských študentov od 28. marca.

Z vyššie uvedeného dôvodu sa preto na linke R4 obnovujú aj vybrané spoje premávajúce len počas dní semestra TUKE len na skrátenej trase Botanická záhrada - OC Optima a späť, ktoré budú vykonávané autobusmi. Ide o spoje s týmito odchodmi:

OC Optima o 08.45, 10:20, 12:00, 13:00, 14:40 hod.

Botanickej záhrady o 09:10, 10:49, 12:30, 13:30, 15:10 hod.

V prílohe tlačovej správy nájdete náhradné zastávky autobusu pre linku R4

Oznam o zmene premávky liniek ,,N“ z dôvodu zmeny času

Obsah

KOŠICE, 24.03.2022: Túto nedeľu dôjde ku prechodu na letný čas, po 02.00 zimného času vynechajú spoje na nočných linkách o cca 02:00 hod.

V nedeľu 27.marca dôjde k zmene tzv. zimného času na letný, posunutím o jednu hodinu dopredu (posun z 02.00 hod na 03.00 hod). Z toho dôvodu budú vynechané spoje:

 • na linke N1 o 01:58 zimného času z Madridskej
 • na linke N2 o 01:54 zimného času z Podhradovej
 • na linke N4 o 01:52 zimného času z Ryby
 • na linke N5 o 01:57 zimného času z Lingova
 • na linke N6 o 01:59 zimného času z KVP, kláštor
 • na linke N7 o 01:58 zimného času z Važeckej

ARRIVA Michalovce

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 24. 3. 2022

Zmeny v CP

Od 24. marca 2022 dochádza k zmene niektorých cestovných poriadkov na našich prímestských autobusových linkách.

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii “Cestovné poriadky“.

Vysvetlivky značiek sa nachádzajú v sekcii “Prepravné poriadky“.

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie

DPM Žilina

Zmeny v cestovných poriadkoch liniek MHD od 1.4.2022

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. informuje cestujúcich, že od 1. 4. 2022 budú platiť zmeny v cestovných poriadkoch liniek MHD. Úprava cestovných poriadkov bola vyvolaná prevádzkovými požiadavkami, ako aj požiadavkami od cestujúcich. Realizáciou nižšie uvedených zmien bude zabezpečený efektívnejší prestup medzi spojmi vybraných liniek MHD a prímestskou dopravou a zároveň včasný príchod cestujúcich do zamestnania a odchodu z práce.

ZMENY V TRASE LINIEK

 • na linke č. 29 bude zastávka "Pod záhradkou" prevádzkovaná ako zastávka "na znamenie",
 • na linke č. 29 bude zmenený názov zastávky "Námestie hrdinov" na "Pri Váhu",
 • na linke č. 29 bude pridaná zastávka "Námestie hrdinov" v smere do Žilinskej Lehoty,
 • na linke č. 29 bude pridaná zastávka "Pod Kozinom" v obidvoch smeroch.

ZMENY V INTERVALE LINIEK

ČÍSLO LINKYPOPIS ZMENYNOVÝ CP
21posunutie času odchodu spoja zo zastávky "Hurbanova" smer Považský Chlmec z 21:53 na21:43
22posunutie času odchodu spoja z Bytčice v smere do Brodna z 21:02 na 21:03
22predĺženie spoja zo zastávky "Železničná stanica" v smere do Brodna s časom odchodu o20:04
22pridanie nového spoja zo zastávky "Brodno" v smere na železničnú stanicu s časom odchodu o 20:16
24posunutie času odchodu spoja zo zastávky "Magočovská" v smere doStrážova zo 6:01 na6:00
26posunutie času odchodu spoja zo zastávky "Železničná stanica" smer Kamenná z 21:43 na
21:38
27posunutie času odchodu spoja zo zastávky "Zástranie, Stará dedina" v smere do Zástrania z 14:06 na
14:01
27predĺženie spoja zo zastávky "Hurbanova" v smere na Hájik s časom odchodu o 14:20
27pridanie nového spoja zo zastávky "Stodolova" v smere do Zástrania s časom odchodu o14:22

Platná od od 26.9.2022

Platná od od 19.9.2022

Platná od od 12.9.2022