Aktuálne zmeny od 19.04.2021 v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku.

Arriva Trnava

Zmena cestovných poriadkov od 19.4.2021

Ďalšie spoje spustené do prevádzky od 19.4.2021 (školské spoje):

Linka 205402 / spoj č. 6

Linka 205420 / spoj č. 4 + č. 5 + č. 7

Linka 207410 / spoj č. 20 + č. 11

Linka 207413 / spoj č. 37 + č. 32

Linka 207416 / spoj č. 20

Linka 207426 / spoj č. 7 + č. 11 + č. 12

Zmena prevádzky spoja č. 18 na linke 207410 = od 19.4. 2021 nepremáva, premávka spoja len cez „officiálne“  prázdniny.

Arriva Nitra

Dôležité upozornenie pre cestujúcich využívajúcich prímestskú dopravu – zmena režimu prevádzky od 19.4.2021

Vážení cestujúci,

Na základe rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja súvisiaceho s odporúčaním vlády SR o možnosti opäť začať prezenčnú výučbu na vybraných stupňoch školského vzdelávania, bude prímestská autobusová doprava s účinnosťou od 19.4.2021 premávať v režime „pracovný deň so školským vyučovaním.

Jediné obmedzenie v prímestskej doprave, ktoré  od 19.4.2021 bude v platnosti, je pozastavenie vybraných výpomocných spojov, ktoré však v tejto situácii, kedy je znížená mobilita obyvateľstva, nemá vplyv na kvalitu poskytovaných služieb.

Zoznam dočasne pozastavených spojov od 19.4.2021:


407409/19 o 12:35 z Novej Vsi Nad Žitavou do Vrábeľ
403460/7 o 14:05 z Vrábeľ do Kmeťova
403460/14 o 14:45 z Kmeťova do Vrábeľ
407402/10 o 7:10 z Topoľčianok do ZM
407403/27 o 14:05 zo ZM do Hostí
407403/30 o 14:30 z Hostí do ZM
407405/18 o 7:15 z Obýc do ZM
407405/51 o 7:10 zo ZM do Obýc
407407/8 o 7:30 z Č. Kľačian do ZM
407410/20 o 14:00 z Nitry do ZM
407410/55 o 7:40 zo ZM do Nitry
407410/71 o 13:45 zo ZM do Nitry
407413/24 o 15:00 z Nitry do Sľažian
407418/2 o 7:30 z Hosťoviec do ZM


406403/10 o 7:10 z Čeľadiniec do TO
406406/23 o 13:45 z TO do Chrabrian
406413/4 o 7:30 z Nemčíc do TO
406418/5 o 6:50 z TO do Čeľadiniec


403401/20 o 7:00 z Veľkého Zálužia do Nitry
403401/13 o 15:10 z Nitry do Veľkého Zálužia
403401/16 o 6:25 z Lehoty do Nitry
403421/2 o 7:05 z Mojmíroviec do Nitry
403422/6 o 5:30 zo Svätoplukova do Nitry
403407/1 o 13:15 z Nitry do Výčap-Opatoviec
403407/31 o 16:30 z Nitry do Výčap-Opatoviec
403415/44 o 6:50 z Vrábel do Nitry
403425/1 o 6:00 z Nitry do Hornej Kráľovej
403425/32 o 6:40 z Hornej Kráľovej do Nitry
403423/29 o 5:50 z Nitry do Šale
403423/26 o 6:30 zo Šale do Nitry
403423/30 o 8:00 zo Šale, Veča do Nitry
403423/37 o 7:20 z Nitry do Šale, Veča
403433/1 o 15:35 z Nových Sadov do Šurianok


 Od 19.4.2021 dochádza taktiež zmene na linkách:

Linka 403465 Vráble – Beladice –  Zlaté Moravce:

  • Spoj 2  zmena odchdou 5:05 na 5:00 z Beladíc do Vrábeľ

Linka 407405 Zlaté Moravce – Jedľové Kostoľany – Veľká Lehota :

  • spoj č.36 – zmena odchodu 14:00 na 13:55 z Jedľových Kostolian do Zlatých Moraviec a pridané zastávky Topoľčianky, Centrum; Topoľčianky, Števula; Topoľčianky, RD

Arriva Nové Zámky

Prímestská doprava od 19.4.2021 v režime školského vyučovania

Na základe rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja súvisiaceho s vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku s účinnosťou od 19.4.2021 v okrese Nové Zámky , Štúrovo, Šaľa, Komárno, Levice bude prímestská autobusová doprava  premávať  v režime “školského vyučovania.“

Aktualizované cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy:https://arriva.sk/nove-zamky/primestska-doprava/

MHD ŠAHY od 13.4.2021 v režime školského vyučovania

Oznamujeme cestujúcim, že od 13.4.2021 je MHD Šahy prevádzkovaná v režime školského vyučovania

402169_20210419

SAD Trenčín

PREMÁVANIE PRÍMESTSKEJ DOPRAVY OD UTORKA 13. APRÍLA 2021

K posilovým spojom pribudol spoj na odvoz študentov do Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne:

Ide o naviazané spoje (vykonané súvisle jedným autobusom) na trase Ilava- Pruské- Bolešov- Nemšová- N. Dubnica- Tr. Teplá- Trenčín:

309440/8          6.25 Ilava, AS                -   6.56 Nemšová, žel. st.

302420/1          6.56 Nemšová, žel. st. - 7.07 N. Dubnica, nám.

306416/53        7.07 N. Dubnica, nám. - 7.30 Trenčín, Úspech

Ilava, ZŠ na ul. Medňanská
302403/101  napojený na spoj 302418/34 - návoz do školy na ZŠ ul. Medňanská, Ilava
302403/42  s napojením na 302419/55 - odvoz od školy zo ZŠ ul. Medňanská, Ilava

Dolná Breznica:
Na spoji 308412/14 doplnením t.č. na zastávku Dolná Breznica, Horný most v čase 7,10 hod. zabezpečená dochádzka žiakov do školy

Ladce ZŠ
Zavedený nový spoj 308407/101 (ako náhrada spoja) skrátený podľa spoja 308407/11, vedený  je z Beluša, Podhorie, stred po zastávku Ladce, Jednota v pôvodných časových polohách (návoz žiakov).

Zavedený nový spoj 308408/102 (ako náhrada spoja) skrátený podľa spoja 308408/22, vedený  je z Ladce, Jednota po zastávku Beluša, Podhorie, stred  v pôvodných časových polohách (odvoz žiakov).

Kolačín:
Spoj 302418/27 zabezpečený návoz do školy

Pruské:
Premávajú spoje  302415/18 s napojením na spoj  302413/15 - zabezpečený návoz žiakov do Pruského

Návoz žiakov na ZŠ ul. Veľkomoravská, Trenčín z Hornej Súče, Donej Súče, Hrabovky a Zamaroviec:

Linka 309401  Trenčín - Zamarovce
Spoj č. 5 o 7.32 hod zo Zamaroviec do Trenčína, Brančíkova ul.
Zavedený nový spoj č. 102 z Trenčína, Brančíkova ul. o 13.30  do Zamaroviec

Linka 309404 Trenčín – Hrabovka
Spoj č. 17 o 13.35 hod z Trenčína – ide cez Brančíkovu ul. 

Linka 309405  Trenčín – Horná Súča
Spoj č. 14 o 7.00 hod z Dolnej Súče, Polníky do Trenčína – zachádza cez Hrabovku (o 7.19 hod)  a Trenčín, ul. Brančíkova (o 7.30 hod).

Návoz žiakov do Trenčianskych Stankoviec:

Linka 309428 Trenčín – Trenčianske Stankovce – Krivosúd – Bodovka
Spoj č. 7 o 7.25 hod z Opatoviec do Malých Stankoviec
Spoj č. 11 o 12.05  hod z Opatoviec do Malých Stankoviec
Spoj č. 6  o 12.50 hod z Tr. Stankoviec do Opatoviec

Spojenie pre žiakov z Horného Lieskova do Pružiny:
Zavedená zachádzka do Horného Lieskova na linke 308402 spoj 11

Spojenie pre žiakov Zemianska Závada, Počarová:
Zavedené nové spoje v časoch tak ako cez školský rok na linke 306405 podľa spoja spoj 7 a spoja 16 naviac vedený cez Počarovú.

Spojenie pre žiakov Vrchteplá:
Zavedené spoje 17 a 24 na linke 306411 ako cez školské vyučovanie v rovnakých časoch.

Spojenie pre žiakov zo Slopnej do Pružiny a z Pružiny do Slopnej a Horného Lieskova:
Zavedená zachádzka Slopná a Horný Lieskov na spoji 201 linka 306409 v čase 11,45 hod.

Klieštiná
Zavedená zachádzka cez obec Klieštiná na spoji č.5 linka 308418

Spojenie Lúky, Vydrná, Záriečie:
Spoj 308416/24 je zabezpečený tak, aby prechádzal okolo Záriečie kult. dom  vedľajšou ulicou, ktorá je súbežná. Naspäť odvoz zo školy je zabezpečený spojom 308417/11 a 308415/15, tak ako počas školského vyučovania.

Spojenie pre žiakov z Novej Lehoty :
Zavedené spoje kvôli dochádzke žiakov do školy
304418 / 1,3,14

Hrachovište – Kostolné

303406 -  boli zrušené spoje 5, 10 nahradili ich spoje 31 a 22

SAD Žilina

Ako premávajú autobusy SAD Žilina od 19. apríla

15.04.2021 - Žilina, Martin, Čadca

Vďaka zlepšenej súčasnej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na celom území Slovenskej republiky, dochádza postupne k uvoľňovaniu zavedených opatrení proti šíreniu infekcie koronavírusu. Jedným z uvoľnených opatrení, je aj otvorenie materských a základných škôl (I. stupeň + ôsmy a deviaty ročník mimo čiernych okresov).  Na základe týchto skutočností a najmä v záujme zabezpečenia dochádzania žiakov a zamestnancov do materských a základných škôl, bude spoločnosť SAD Žilina zabezpečovať prímestskú a mestskú autobusovú dopravu od 19. apríla 2021 podľa nasledovného režimu:

Prímestská doprava: režim ,,školské vyučovanie“ - premávajú spoje s označením x a x10,  pričom nebudú premávať spoje, ktoré nie sú potrebné na zabezpečenie dochádzanie žiakov (I. stupeň + ôsmy a deviaty ročník mimo čiernych okresov) a zamestnancov  do škôl a školských zariadení, viď. tabuľka nižšie

MHD Čadca: - v štandardnom prázdninovom režime s  vedením linky 502104 s rozšírením o spoje č.13 a 24  a vedením spojov so zachádzkou ku škole Čadca, Podzávoz č. 20, 29 a 31.

MHD Martin, Vrútky: – do odvolania bude MHD Martin počas pracovných dní premávať:
- v sobotnom režime,
- zároveň budú premávať spoje označené "10"
- školská linka MHD 3 bude premávať.

MHD Kysucké Nové Mesto: režim ,,školské vyučovanie“ - premávajú spoje s označením x a x10

Obmedzený režim je vyhlásený do odvolania.

Cestujúcim odporúčame, aby si overili každý jeden spoj na webových stránkach, kde nájdu aktuálne spoje, ktoré premávajú:

 - na www.cp.sk  - na www.ubian.sk, prípadne aplikácia UBIAN
 - na www.cp.sk 

Spoje, ktoré od 19.4.2021 nepremávajú:

Linkaspojnástupná zastávkačaskonečná zastávkačaspoznámka
50146351Bytča, aut.st.10:00Žilina, AS10:32 
50147035Bytča, aut.st.6:55Bytča, Pšurnovice, ZŠ7:05 
 90Bytča, Pšurnovice, ZŠ7:10Bytča, aut.st.7:25 
5014738Bytča, ZŠ, Ul.Mieru7:30Bytča, aut.st.7:35 
 15Bytča, aut.st.7:25Bytča, ZŠ, Ul.Mieru7:30 
50147724Veľké Rovné, Obecný dom14:55Bytča, aut.st.15:15 
50147815Žilina, AS14:20Veľké Rovné, Obecný dom14:55 
50240426Čadca, AS14:35Krásno n. Kys.,u Drozdov14:59 
50240439Krásno n. Kys.,u Drozdov15:05Čadca, AS15:33 
50240688Čadca, Pribinova ul16:45Čierne, Jednota17:06 
50240689Čierne, Jednota17:10Čadca, Pribinova ul17:29 
50240690Čadca, Pribinova ul17:40Čierne, Jednota18:04 
50240648Čadca, Pribinova ul13:20Skalité,Triciatok13:46 
50240643Skalité,Triciatok13:48Čadca, Pribinova ul14:12 
50241243Čadca, AS15:35Zborov n. Bystr., pod Rubáňom15:59 
50640134Turany, žel.st.14:55Martin, aut.st.15:23miesto neho spoj 134/506401
50640136Šútovo, odb. k vodopádom15:35Martin, aut.st.16:15miesto neho spoj 136/506401
506402514Sučany, Dom8:05Martin, aut.st.8:18 
5064039Martin, aut. st.7:33Sučany, gymnázium7:55 
50640310Sučany, gymnázium14:00Martin, aut. st.14:15 
50640312Sučany, gymnázium14:30Martin, aut. st.14:45 
50640415Martin, aut. st.14:00Sučany, Hrabiny, otoč14:22 
50640716Turč. Jaseno, MŠ7:00Martin, aut. st.7:20miesto neho spoj 22/506407
506407511Martin, aut. st.6:40Sklabiňa, OcÚ6:55 
506407520Sklabiňa, OcÚ7:00Martin, aut. st.7:22 
50640731Martin, aut. st.13:35Turč. Jaseno, MŠ13:57miesto neho spoj 29/506407
50640733Martin, aut. st.13:35Skl. Podzámok14:00miesto neho spoj 29/506407
50640740Turč. Jaseno, MŠ14:00Martin, aut. st.14:17miesto neho spoj 44/506407
50640742Skl. Podzámok14:00Martin, aut. st.14:20miesto neho spoj 44/506407
50640811Martin, aut. st.6:40Trebostovo, OcÚ6:55 
50640814Trebostovo, OcÚ7:00Martin, aut. st.7:20 
50640951Martin, aut. st.15:25Necpaly, nám.15:47miesto neho spoj 151/506409
506409539Martin, aut. st.13:40Žabokreky, pož. zbroj.13:55 
506409550Žabokreky, pož. zbroj.14:00Martin, aut. st.14:12 
506409551Martin, aut. st.15:25Belá - Dulice, rázc.15:47miesto neho spoj 151/506409
50641844Turč. Teplice, Som služieb9:10Martin, Ul. Jesenského9:35miesto neho spoj 46/506418
51140341Žilina, AS14:00Rosina, do Majera14:15 
 58Rosina, do Majera14:20Žilina, AS14:40 
 72Višňové, konečná15:50Žilina, AS16:15 
 163Žilina, AS16:25Višňové, konečná16:50 
51141871Žilina, AS14:50Teplička n.Váhom, pod Vršky15:03 
 72Teplička n.Váhom, pod Vršky15:09Žilina, AS15:24 
 105Žilina, AS14:00Varín, OcÚ14:20 
 110Varín, OcÚ14:25Žilina, AS14:45 
5114209Žilina, AS6:30Divina, garáž SAD6:50 
 12Divina, garáž SAD6:55Žilina, AS7:17 
5114603Žilina, AS6:20Dolný Hričov, letisko6:45 
 22Bytča, aut.st.7:00Žilina, AS7:30 
 105Žilina, AS6:35Bytča, aut.st.6:55 
 111Žilina, AS13:40Bytča, aut.st.14:00 
 113Žilina, AS14:40Bytča, aut.st.15:00 
 114Bytča, aut.st.14:10Žilina, AS14:30 
 115Žilina, AS15:00Bytča, aut.st.15:20 
 116Bytča, aut.st.6:05Žilina, AS6:25 
 140Bytča, aut.st.12:50Žilina, AS13:10 
 154Bytča, aut.st.14:25Žilina, AS14:45

Spoje, na ktorých bola vykonaná zmena od 19.4.2021:

Linkaspojnástupná zastávkačaskonečná zastávkačaspoznámka
5014731Bytča, aut.st.6:00Pov.Bystrica, AS6:24zrýchlenie
 2Pov.Bystrica, AS6:25Bytča, aut.st.6:58posun o 10 min. skôr, zrýchlenie

SAD Prešov

Aktuality - OD 19.4.2021 PRÍMESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PREMÁVA V REŽIME ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA

OD 19.4.2021 PRÍMESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PREMÁVA V REŽIME ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA

Nariadením Prešovského pravostranného kraja bude prímestská autobusová doprava s platnosťou od 19.4.2021 vedená v režime školského vyučovania.  

Eurobus

MHD V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A SMIŽANOCH

Od pondelka 19.4.2021 bude MDH v Spišskej Novej Vsi a Smižanoch naďalej premávať v prázdninovom režime.

MHD SNV a Smižany


PRÍMESTSKÁ DOPRAVA V REŽIME ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA

Od pondelka 19. apríla 2021 bude v prímestskej doprave odvolaný mimoriadny cestovný poriadok a premávať bude v režime školského vyučovania. Posilové spoje premávajúce v piatky a nedele, ktoré sú v cestovných poriadkoch označené značkami (5)25(7)26 nebudú premávať. Zároveň dochádza od uvedeného dátumu aj k zmenám cestovných poriadkov niektorých liniek. Aktuálne cestovné poriadky nájdete v časti

Prímestská doprava – Košice
Prímestská doprava – Spišská Nová Ves
Prímestská doprava – Rožňava

Arriva Liorbus

Dôležité upozornenie pre cestujúcich využívajúcich prímestskú dopravu – zmena režimu prevádzky od 19.4.2021

Vážení cestujúci,

Na základe rozhodnutia Žilinského samosprávneho kraja v súlade s odporúčaním vlády SR na úpravu prevádzky režimu PAD ŽSK od 19.4.2021 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava premávať v režime „pracovný deň so školským vyučovaním“ , zároveň budú pozastavené spoje, ktoré nie sú potrebné pre zabezpečenie dochádzania žiakov (I.stupeň + ôsmy a deviaty ročník mimo čiernych okresov) a zamestnancov do škôl a školských zariadení.

Zoznam dočasne pozastavených spojov od 19.4.2021:

Č.linkyspojodchodzo zastávkydo zastávky
503402219:50D. Kubín, ASB. Bystrica, AS
5034022213:53Ružomberok, ASB .Bystrica, AS
5034192112:10Dolný Kubín, Alej slobodyNámestovo, AS
5034192312:10Dolný Kubín, Alej slobodyNámestovo, AS
50341912610:35Námestovo, ASDolný Kubín, Alej slobody
507402313:55Námestovo, ASŽilina, AS
507402617:15Žilina, ASNámestovo, AS
50740274:50Námestovo, ASŽilina, AS
50740287:55Žilina, ASNámestovo, AS
50740299:55Námestovo, ASŽilina, AS
5074021013:45Žilina, ASOravská Lesná  Beskyd
5074021511:00Námestovo, ASČadca, AS
5074021813:10Čadca, ASNámestovo, AS
50740864:10Rabčice KonečnáRabča Jednota
50740874:50Rabča JednotaRabčice Končiny
5074104712:15Námestovo, ASNámestovo, Slanická Osada
5074111212:55Námestovo, Slanická OsadaNámestovo, AS
5074113814:26Tvrdošín, Krásna HôrkaNámestovo, AS
50741187:23Námestovo, Slanická OsadaNámestovo, AS
5074111212:55Námestovo, Slanická OsadaNámestovo, AS
507411147:38Nižná, ASNámestovo, AS
507411217:15Námestovo, ASNámestovo, Slanická Osada
5074113313:55Námestovo, ASNižná, AS
5074113512:50Námestovo, ASNižná, AS
507411377:12Námestovo, ASNižná, AS
5074113914:05Námestovo, ASTvrdošín SPŠ
5074114013:30Nižná, ASNámestovo, AS
5074114213:25Námestovo, Slanická OsadaNámestovo, AS
507411447:45Nižná, ASNámestovo, AS
507411467:43Nižná, ASNámestovo, AS
507411477:16Námestovo, ASNižná, AS
507411487:46Nižná, ASNámestovo, AS
507411497:17Námestovo, ASNižná, AS
507411507:50Nižná, ASNámestovo, AS
507411517:17Námestovo, ASNižná, AS
507411537:15Námestovo, ASNižná, AS
5074115419:13Námestovo, Slanická OsadaNámestovo, AS
5074116814:29Nižná, ASNámestovo, AS
5074117012:25Námestovo, Slanická OsadaNámestovo, AS
50741114214:35Tvrdošín SPŠNámestovo, AS
507413739:00Námestovo, ASD. Kubín AS
5074185215:25Oravské Veselé, rázc.Námestovo,AS
5074196719:23Námestovo, ASOravské Veselé, rázc.
507420399:10Námestovo, ASNámestovo,  UNZ
5074205013:45Námestovo, GymnáziumNámestovo,AS
510402219:25Námestovo, ASTur. Tepl. Dom služ.
510402388:20D. Kubín ASNámestovo, AS
5104024014:00Tur. Tepl. Dom služ.Námestovo, AS
51041054:50Námestovo, ASRužomberok, AS
5104104813:55RužomberokNámestovo, AS
510410505:50Ružomberok, ASNámestovo, AS
50340645:00TrstenáDolný Kubín
50340676:40Dolný KubínTrstená
50741013513:45NámestovoTrstená
5074115612:25NižnáNámestovo
5074113615:15NižnáNámestovo
510402354:45TrstenáŽilina,  (pondelok)
510402365:15ŽilinaDolný Kubín (pondelok)
5104042211:20TrstenáNižná
5104051219:30TrstenáBrezovica (št. pi)
5104054519:10BrezovicaTrstená (št, pi)
51040710212:25NižnáTrstená
51040886:20ZuberecTrstená
51040811113:05TrstenáZuberec
5104088114:45TrstenáNižná
510412445:03Suchá HoraTrstená
51041275:50TrstenáSuchá Hora
5104121466:47Suchá HoraNižná
51041213714:15TrstenáSuchá Hora
5104128117:30TrstenáSuchá Hora (piatok)
50340288:35B.Bystrica, ASD.Kubín, AS
503402616:45Ružomberok,ASD.Kubín, AS
503402175:42D.Kubín, ASB.Bystrica, AS
5034021915:44D.Kubín, ASB.Bystrica, AS
5034021018:48B.Bystrica, ASD.Kubín, AS
5034032120:20D.Kubín, ASZákamenné, r.Novoť
5034032014:20Novoť,PSD.Kubín, AS
5034046217:00Or.Lesná, OcÚD.Kubín, AS
5034045719:52D.Kubín, ASZákamenné, r.Novoť
503405718:11Hruštín, r.VaňovkaVaňovka
503405815:05VaňovkaHruštín, r.Vaňovka
50341176:25D.Kubín, Alej slobodyD.Kubín, Banisko
5034111713:10D.Kubín, ASMalatiná, OcÚ
5034112813:54Malatiná, OcÚD.Kubín, Matúškova
5074134918:08D.Kubín, ASKraľovany, žel.stanica
5074135219:25Kraľovany, žel.stanicaD.Kubín, AS
510410915:10Hruštín, r.VaňovkaRužomberok,AS
5104101117:54Námestovo,aut.st.Hruštín, r.Vaňovka
5104103817:11D.Kubín, ASNámestovo,AS

Premávajúce prázdninové spoje – od 19.4.2021

5074116615:25NižnáNámestovo
5034031717:55D.Kubín, ASZákamenné, r.Novoť
5034031614:20Novoť,PSD.Kubín, AS
5034112313:05D.Kubín, ASMalatiná, OcÚ
5034114613:40Malatiná, OcÚD.Kubín, Alej slobody
507413915:45D.Kubín, ASKraľovany, žel.stanica
5074133617:30Kraľovany, žel.stanicaD.Kubín, AS

Arriva Michalovce

Mimoriadny oznam – úprava cestovných poriadkov

Na základe rozhodnutia Košického samosprávneho kraja súvisiaceho s vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku s účinnosťou od 19.4.2021 bude prímestská autobusová doprava  premávať  v režime “školského vyučovania.“

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie

BUS Karpaty

Zmena cestovných poriadkov od 19.04.2021

Na základe nariadenia PSK  s platnosťou od 19.04.2021 budeme viesť dopravu na všetkých prímestských linkách  ako v dňoch školského vyučovania s výnimkou posilových spojov zabezpečujúcich dopravu študentov na internáty - nebudú premávať školské spoje označené 7 [26]. 

SAD Humenné

POZOR ! Zmena cestovných poriadkov od pondelka 19.4.2021

Úrad Prešovského samosprávneho kraja ukončuje platnosť mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na prímestských autobusových linkách platnej od 11.1.2021.

S platnosťou od 19.4.2021 bude doprava na všetkých prímestkých linkách vedená ako v dňoch školského vyučovania s výnimkou posilových spojov zabezpečujúcich dopravu študentov na internáty.