Aktuálne zmeny od 12.07.2021 v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku.

Arriva Trnava

Zmena cestovných poriadkov od 19.7.2021

Zoznam zmien:

204420

Spoj č. 10 – na zast. Piešťany, Poliklinika hl.cesta doplnený čas. údaj 14:41 hod (žiadosť)

204421

Vložená zast. Leopoldov,Uhoľné sklady = medzi zast. Leopoldov,Gojdičova ul. žel.st. a Hlohovec,Šulekovo,rázc.čerp.st.

Spoj c. 7 = zapracovaný čas. údaj 15:36 hod na vloženej zastavke (žiadosť)

204425

Spoj c. 20, 21  = na zast. Trebatice, obec zrušený čas. údaj

205408

Spoj č. 5 – posun spoju z 05:30 hod na 05:00 hod

Spoj č. 21 – posun spoju z 11:00 hod na 08:30 hod

Spoj č. 37 – posun spoju z 12:10 hod na 12:30 hod; úprava čas. údajov po trase, -4 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. Holíč,Sasinkova ul. o 13:25 hod

Spoj č. 25 – posun spoju z 13:15 hod na 13:30 hod

Spoj č. 31 – posun spoju z 14:40 hod na 14:30 hod

Spoj č. 41 – posun spoju z 15:45 hod na 15:30 hod

Spoj č. 8 – posun spoju z 05:13 hod na 05:15 hod, úprava čas. údajov po trase, +2min jazd. doby; príchod na koneč. zast. bez zmeny (05:50 hod)

Spoj č. 2 – posun spoju z 06:32 hod na 06:35 hod

Spoj č.22 – posun spoju z 10:30 hod na 10:35 hod

Spoj č. 26 – posun spoju z 12:50 hod na 12:35 hod

Spoj č. 24 – posun spoju z 15:02 hod na 14:35 hod

Spoj č. 34 – posun spoju z 15:25 hod na 15:00 hod

Spoj č. 48 – posun spoju z 16:02 hod na 16:35 hod

Spoj č. 38 – posun spoju z 17:00 hod na 16:35 hod

Spoj č. 40 – posun spoju z 19:02 hod na 18:35 hod