Aktuálne zmeny od 10.10.2022 v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku

ARRIVA Nové Zámky

ZMENA organizačného poriadku autobusovej dopravy počas uzávierky centra mesta Štúrovo od 5.10.2022 do 10.10.2022

ZMENA organizačného poriadku autobusovej dopravy počas uzávierky centra mesta Štúrovo 5. októbra 2022 (streda) od 0:00 h. až 10. októbra 2022 (pondelok) do 24:00 h.

404101_2022_ŠJ

404102_2022_ŠJ

404103_2022_ŠJ

organizačný poriadok ŠJ 2022

PRÍMESTSKÉ LINKY:
– vychádzajúce smerom na Mužlu, Komárno a Gbelce, Nové Zámky, Nitru a prichádzajúce zo smeru Kamenica nad Hronom, Ipeľský Sokolec budú vedené po trase so zastávkami: Autobusové stanovište – Sídlisko I., Agromix (dočasná zastávka) – Obvodný úrad – Papiereň – Železničná stanica → cieľová zastávka. Vynechaná zastávka: Bocskaiho ul., Sídlisko I., Kotva (premiestnená pred Agromix).
– prichádzajúce zo smeru Mužla, Komárno a Gbelce, Nové Zámky, Nitra so zastávkami: → Železničná stanica – Papiereň – Obvodný úrad – Sídlisko I., Billa – Autobusové stanovište.
– vychádzajúce smerom na Kamenín, Želiezovce budú vedené po trase so zastávkami: Železničná stanica – Papiereň – Obvodný úrad – Sídlisko I., Billa – Autobusové stanovište – (po trase cez Spojovaciu cestu) → cieľová zastávka. Vynechané zastávky: Bocskaiho ul., Nánanská cesta, Kasárne.
– prichádzajúce zo smeru Kamenín, Želiezovce budú vedené po trase so zastávkami: → (po trase cez Spojovaciu cestu) – Autobusové stanovište – Sídlisko I., Agromix (dočasná zastávka) – Obvodný úrad – Papiereň – Železničná stanica. Vynechané zastávky: Kasárne, Nánanská cesta, Hlavná, pošta, Bocskaiho ul., Sídlisko I., Kotva (premiestnená pred Agromix).
– vychádzajúce smerom na Kamenicu nad Hronom, Ipeľský Sokolec budú vedené po trase so zastávkami: Železničná stanica – Papiereň – Obvodný úrad – Sídlisko I., Billa – Autobusové stanovište → cieľová zastávka.
– prichádzajúce zo smeru Kamenica nad Hronom, Ipeľský Sokolec budú vedené po trase so zastávkami: → Autobusové stanovište – Sídlisko I., Agromix (dočasná zastávka) – Obvodný úrad – Papiereň – Železničná stanica. Vynechaná zastávka: Bocskaiho ul., Sídlisko I., Kotva (premiestnená pred Agromix).
MEDZIŠTÁTNE LINKY:
– spoje budú vedené po trase so zastávkami: Štúrovo, železničná stanica – Terasy II. – Terasy I. – Poliklinika – Jesenského ul. – Autobusové stanovište – Štúrovo, št. hr. → cieľová zastávka, podľa cestovného poriadku.
MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA:
– MHD č. 1 – spoje budú vedené po trase so zastávkami: Železničná stanica – Komenského ul. – Stará ZŠ – (cez Svätoplukovu ul.) – Terasy II. – Terasy I. – Poliklinika – Jesenského ul. – Mestský úrad – Autobusové stanovište – Jesenského ul. – Poliklinika – Terasy I. – Terasy II. – Želiarsky svah – Novocintorínska cesta – Továrenská cesta – Železničná stanica, podľa dočasného cestovného poriadku.
Vynechané zastávky: Autoškola, Pri Vadaši, Hlavná, pošta, Sídlisko I.,Kotva.
– MHD č. 2 – spoje budú vedené po trase so zastávkami: Železničná stanica – Továrenská cesta – Novocintorínska cesta – Želiarsky svah – Terasy II. – Terasy I. – Poliklinika – Jesenského ul. – Mestský úrad – Autobusové stanovište – Jesenského ul. – Sídlisko I., Agromix (dočasná zastávka) – Terasy I. – Terasy II. – (cez Svätoplukovu ul.) – Stará ZŠ – Komenského ul. – Železničná stanica, podľa dočasného cestovného poriadku.
Vynechané zastávky: Bocskaiho ul., Pri Vadaši, Autoškola.
– MHD č. 3 – spoje budú vedené podľa dočasného cestovného poriadku.
Bližšie informácie:  (036)7511121
web: www.arriva.sk
e-mail: sturovo@arriva.sk

A menetrend szerinti autóbusz-közlekedés ideiglenes szervezési rendje Párkány városában a városközpont lezárása idején 2022. október 5-én, szerdán 0:00 órától – 2022. október 10-én, hétfőn 24:00 óráig
HELYKÖZI AUTÓBUSZOK:
A Muzsla, Komárom és Köbölkút, Érsekújvár, Nyitra irányába induló, valamint a Kéménd, Zselíz és a Garamkövesd, Ipolyszakállos irányából érkező helyközi autóbuszok az Autóbuszmegálló – Öreg lakótelep, Agromix (ideiglenes megálló) – Körzeti Hivatal – Papírgyár – Vasútállomás útvonalon közlekednek.
A Muzsla, Komárom és Köbölkút, Érsekújvár, Nyitra irányából érkező, valamint a Kéménd, Zselíz, Léva és a Garamkövesd, Ipolyszakállos irányába induló helyközi autóbuszok pedig a Vasútállomás – Papírgyár – Körzeti Hivatal – Öreg lakótelep, Billa – Autóbuszmegálló útvonalon közlekednek az érvényes menetrend szerint.
Az autóbuszok Nána, Kéménd, Zselíz, Léva irányába a Bekötő úton közlekednek, így a lezárás ideje alatt egyik irányban sem szolgálják ki a Kaszárnya, a Nánai út és a Fő u., posta / Bocskai u. megállókat.
Az Öreg lakótelep, Kotva megálló kiszolgálása az Öreg lakótelep, Agromix előtt kihelyezett ideiglenes magállóban történik.
NEMZETKÖZI AUTÓBUSZOK:
Az autóbuszjáratok Esztergom irányába a Vasútállomás – Teraszok II. lakótelep – Teraszok I. lakótelep – Poliklinika – Jesenský utca – Autóbuszmegálló – Mária Valéria híd útvonalon közlekednek az érvényes menetrend szerint.
HELYI AUTÓBUSZOK:
Az 1-es sz. helyi autóbusz a következő útvonalon közlekedik: Vasútállomás – Comenius utca – Öreg iskola – (a Svätopluk utcán keresztül) – Teraszok II. lakótelep – Teraszok I. lakótelep – Poliklinika – Jesenský utca – Városi Hivatal – Autóbuszmegálló – Jesenský utca – Poliklinika – Teraszok I. lakótelep – Teraszok II. lakótelep – Bérespart – Újtemető utca – Gyártelepi út – Vasútállomás az ideiglenes menetrend értelmében.
A 2-es sz. helyi autóbusz a következő útvonalon közlekedik: Vasútállomás – Gyártelepi út – Újtemető utca – Bérespart – Teraszok II. lakótelep – Teraszok I. lakótelep – Poliklinika – Jesenský utca – Városi Hivatal – Autóbuszmegálló – Jesenský utca – Öreg lakótelep, Agromix (ideiglenes megálló) – Teraszok I. lakótelep – Teraszok II. lakótelep – (a Svätopluk utcán keresztül) – Öreg iskola – Comenius utca – Vasútállomás az ideiglenes menetrend értelmében.
A lezárás ideje alatt az 1-es és a 2-es sz. autóbusz nem szolgálja ki az Autósiskola; Vadas-megálló; Fő u., posta; Bocskai u.; Öreg lakótelep, Kotva megállókat.
A 3-as sz. helyi autóbusz az ideiglenes menetrend értelmében közlekedik.
Bővebb információk:  (036)7511121
web: www.arriva.sk
e-mail: sturovo@arriva.sk


SAD ZVOLEN

Od 9. 10. 2022 sa menia cestovné poriadky prímestských autobusových liniek

POPIS ZMIEN

OKRES BANSKÁ BYTRICA

Linka č. 602411 – Banská Bystrica-Podbrezová-Brezno-Tisovec-Hnúšťa/Revúca:

 • úprava jazdnej doby na spojoch č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 56, 57, 58, 67, 65
 • hromadne upravené odchody spojov 1, 3, 5, 7, 9, 15 a 17 v TČ 34 „Brezno, Rohozná, ZŠ“ o +1 min a v TČ 39 „Michalová, Šurvik“ o -1 min.
 • spoj č. 2 – časový posun o 1 minútu skôr s odchodom zo zastávky „Pohronská Polhora, horný koniec“ o 4:49 hod.
 • spoj č. 3 – časový posun o 2 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Brezno, AS“ o 6:40 hod.
 • spoj č. 4 – rozdelený na spoj č. 4 skrátený do zastávky „Tisovec, nám.“ s platnosťou premávania „X“ NZ 10 a nový spoj č. 18
 • spoj č. 5 – časový posun o 2 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Podbrezová, aut.st.“ o 14:22 hod.
 • spoj č. 6 – časový posun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Tisovec, nám.“ o 12:30 hod.
 • spoj č. 10 – časový posun o 5 minút skôr s odchodom zo zastávky „Tisovec, nám.“ o 20:30 hod.
 • spoj č. 18 – nový spoj s odchodom zo zastávky „Tisovec, nám.“ o 6:45 hod. s platnosťou premávania „X“ NZ 10
 • spoj č. 22 – nový spoj s odchodom zo zastávky „Revúca, AS“ o 5:15 hod. s platnosťou premávania „X“ NZ 11 + nadväznosť
 • spoj č. 58 – časový posun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Tisovec, nám.“ o 10:35 hod.
 • spoj č. 59 – nový spoj s odchodom zo zastávky „Tisovec, nám.“ o 16:35 hod., platnosť premávania „7“ NZ 26
 • spoj č. 60 – časový posun o 20 min neskôr s odchodom zo zastávky „Revúca, AS“ o 17:20 hod.
 • spoj č. 68 – nový spoj s odchodom zo zastávky „Revúca, AS“ o 15:55 hod., platnosť premávania „7“ NZ 26 + nadväznosť

OKRES BANSKÁ ŠTIAVNICA

Linka č. 602401 – Banská Štiavnica-Banská Štiavnica,sídl.Drieňová-Banská Štiavnica,žel.st.:

 • spoj č. 13 –  zrušený, na linke 602402 upravený spoj č. 20 s pokračovaním na spoji 602401/8

Linka č. 602402 -Banská Štiavnica-Banský Studenec:

 • spoj č. 20 – časový posun o 10 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Banský Studenec, horáreň“ o 15:05 „X“, skrátený po zastávku „Banská Štiavnica, križovatka“ s doplneným pokračovaním na spoji č. 8 linky 602401

Linka č. 602403 – Banská Štiavnica-Beluj-Hontianske Nemce:

 • spoj č. 33 – doplnený časový údaj na zastávke „Banská Štiavnica, lesnícka škola“

Linka č. 602404 – Banská Štiavnica-Banská Štiavnica,Štefultov-Ilija:

 • spoj č. 5 – zrušený
 • spoj č. 6 – zrušený
 • spoj č. 8 – zmena NZ na 27 (nepremáva v medzivianočnom období)
 • spoj č. 10 – zrušený
 • spoj č. 33 – zrušený
 • spoj č. 42 – zrušený

OKRES BREZNO

Linka č. 603420 – Podbrezová-Valaská,Piesok-Brezno-Pohronská Polhora:

 • na všetkých spojoch bola upravená – zjednotená jazdná doba
 • spoje č. 7, 8, 16, 18, 20, 30, 32, 42, 43, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 60, 61, 66, 71, 72, 76, 81, 101, 102, 106, 107, 108, 110, 112, 118 – časový posun
 • spoj č. 10 – nový spoj s odchodom zo zastávky „Pohronská Polhora, otočka“ o 6:33 hod., platnosť premávania „X“ NZ 10
 • spoj č. 12 – časový posun o 12 minút skôr s odchodom zo zastávky „Pohronská Polhora, otočka“ o 6:33 hod., doplnená NZ 11

Linka č. 603425 – Osrblie-Jasenie-Predajná-Nemecká-Banská Bystrica:

 • spoje č. 5, 6, 51 a 54 – doplnený časový údaj na zastávke „Banská Bystrica, Tajovského park“

Linka č. 603428 – Podbrezová-Brezno-Brezno,Mazorníkovo:

 • spoj č. 23 – nový spoj s odchodom zo zastávky „Brezno, AS“ o 23:10 hod. s platnosťou premávania „vždy“ NZ 24, značka „spoj zastavuje len na vystupovanie“ doplnená len na zastávke „Brezno, Mazorníkovo, Ul. 9 mája“

Linka č. 603436 – Podbrezová-Brezno-Čierny Balog,Fajtov-Komov-Dobroč:

 • spoj č. 50 – časový posun o 5 minút skôr s odchodom zo zastávky „Brezno, SAD“ o 5:05 hod.
 • spoj č. 109 – časový posun o 8 minút skôr s odchodom zo zastávky „Podbrezová, Lopej, Turčan“ o 5:37 hod.

OKRES KRUPINA

Linka č. 605402 – Dudince-Krupina-Zvolen-Banská Bystrica:

 • v trase linky doplnená zastávka „Zvolen, Neresnica“

OKRES ŽIAR NAD HRONOM

Linka č. 613401 – Žiar nad Hronom-Hliník nad Hronom-Vyhne:

 • spoj č. 2 – časový posun o 5 minút skôr s odchodom zo zastávky „Vyhne, Fínske domky“ o 4:45 hod.

Linka č. 613402 – Žiar nad Hronom-Nová Baňa-Malá Lehota:

 • spoj č. 2 – časový posun o 5 minút skôr s odchodom zo zastávky „Malá Lehota, Rajnohov štál“ o 3:55 hod.
 • spoj č. 4 – časový posun o 5 minút skôr s odchodom zo zastávky „Nová Baňa, Námestie Svätej Alžbety“ o 4:37 hod., zapracovaná zachádzka cez zastávku „Nová Baňa, žel. st.“ s pokračovaním od Brehov do ZH v súčasnej časovej polohe; >> upravený čas odchodu spoja z „Nová Baňa, Potraviny Maruška“ na 4:41 hod., doplnený odchod z „Nová Baňa, žel. st.“ 4:45 hod.

EUROBUS

Výpadok spojov prímestskej autobusovej dopravy v regiónoch Košice a Moldava nad Bodvou v PIATOK 7.10.2022

Upozorňujeme cestujúcich, že v piatok 7. októbra 2022 dôjde z dôvodu zvýšeného výpadku vodičov autobusov k vynechaniu nasledujúcich spojov prímestskej autobusovej dopravy v regiónoch Košice a Moldava nad Bodvou:

Linka/spoj     Trasa

802427/9        6.00 h Košice, AS - Nováčany 6.30 h
802427/8        6.35 h Nováčany - Košice, AS 7.15 h
802434/47      13.00 h Košice, AS - Prešov, AS 13.30 h - DOPLNENÉ 7.10. 12.20 h
802434/48      14.05 h Prešov, AS - Košice, AS 14.35 h - DOPLNENÉ 7.10. 12.20 h
802434/53      17.45 h Košice, AS - Prešov, AS 18.15 h - DOPLNENÉ 7.10. 12.20 h
802434/54      18.35 h Prešov, AS - Košice, AS 19.05 h - DOPLNENÉ 7.10. 12.20 h
802453/1        5.20 h Turňa n.Bodvou, aut.st. - Moldava n.Bodvou, mesto 5.55 h
802454/7        7.25 h Moldava n.Bodvou, mesto - Silická Jablonica, garáže 8.25 h
802454/14      8.55 h Silická Jablonica, garáže - Turňa n.Bodvou, aut.st. 9.40 h
802454/37      13.50 h Moldava n.Bodvou, mesto - Turňa n.Bodvou, cementáreň 14.20 h
802454/38      14.20 h Turňa n.Bodvou, cementáreň - Moldava n.Bodvou, mesto 14.45 h - spoj bude vynechaný len v úseku Turňa n.Bodvou, cementáreň - Turňa n.Bodvou, aut.st.
802456/33      6.20 h Moldava n.Bodvou, mesto - 6.36 h Moldava n.Bodvou, mesto /MHD/
802458/24      7.11 h Medzev, nám. - 7.37 h Moldava n.Bodvou, mesto

Za spôsobené nepríjemnosti sa cestujúcim ospravedlňujeme.

Platná od od 5.12.2022

Platná od od 28.11.2022

Platná od od 21.11.2022