Aktuálne zmeny od 10.05.2021 v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku.

Arriva Nitra

Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 17.5.2021

Linka 407417 Zlaté Moravce – Zlatno

 • spoj č.16 s odchodom zo zastávky Zlatno, garáž o 10:35 do Zlatých Moraviec posunutý na skorší odchod o 10:25

SAD Zvolen

Od 2. 5. 2021 sa menia cestovné poriadky prímestských autobusových liniek

Nové cestovné poriadky sa nachádzajú TU!

POPIS ZMIEN

Na všetkých linkách došlo k zmene režimu premávania na ŠKOLSKÉ VYUČOVANIE
Ostatné zmeny sú nasledovné:

OKRES BANSKÁ BYSTRICA

Linka č. 601466 – Banská Bystrica-Poniky-Dúbravica-Oravce-Banská Bystrica:

 • premenovaná zastávka „Banská Bystrica, horáreň“ na nový názov „Horná Mičiná, strelnica“

Linka č. 601467 – Banská Bystrica-Sebedín Bečov-Hrochoť:

 • premenovaná zastávka „Banská Bystrica, horáreň“ na nový názov „Horná Mičiná, strelnica“

OKRES BANSKÁ ŠTIAVNICA

Linka č. 602401 -Banská Štiavnica-Banská Štiavnica,sídl.Drieňová-Banská Štiavnica,žel.st.:

 • spoje č. 4: úprava poznámky

Linka č. 602402 -Banská Štiavnica-Banský Studenec:

 • spoj č. 14: nový spoj s odchodom o 8:50 zo zastávky „Banský Studenec, horáreň“, platnosť premávania „(6) 20“, doplnenie pokračujúceho spoja „u“ na spoj č. 17 linky 602405
 • spoj č. 19: nový spoj s odchodom 8:31 hod. zo zastávky „Banská Štiavnica, MsÚ“, platnosť premávania „(6) 20“
 • spoj č. 21: časový posun o 1 minútu skôr na zastávke „Banská Štiavnica, križ.“ s odchodom 17:09 hod., doplnenie nadväznosti „na spoj 21 nadväzuje v zastávke Banská Štiavnica, križ. na spoj 35 linky 602403“
 • spoj č. 35: opravená poznámka

Linka č. 602403 -Banská Štiavnica-Beluj-Hontianske Nemce:

 • spoj č. 34: úprava jazdnej doby, doplnenie nadväznosti „spoj 34 počká na zastávke Prenčov,ZŠ príchod spoja číslo 38 linky 602403 najviac 1 minútu“
 • spoj č. 35: časový posun o 5 minút neskôr zo zastávky „Banská Štiavnica, sídl. Drieňová“ s odchodom 17.05 hod., úprava jazdnej doby – s príchodom do zastávky „Beluj“ o 3 minúty skôr o 17.32 hod.
 • spoj č. 36: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 38: časový posun o 3 minúty skôr zo zastávky „Beluj“ s odchodom 17.32 hod., doplnenie nadväznosti „na spoj 38 nadväzuje v zastávke Prenčov,ZŠ spoj 34 linky 602403 do Banská Štiavnica, sídl. Drieňová“

Linka č. 602404 -Banská Štiavnica-Banská Štiavnica,Štefultov-Ilija:

 • spoj č. 54: úprava trasy, doplnenie pokračujúceho spoja „spoj 54 pokračuje na linke číslo 602402 spojom číslo 19 do zastávky Banský Studenec,horáreň“

Linka č. 602405 -Štiavnické Bane,Horná Roveň-Banská Štiavnica,MÚ-sídl.Drieňová-Akusit:

 • spoj č. 5: zmena platnosti premávania z „(6)+ 32“ na novú platnosť „+ 32“
 • spoj č. 17: nový spoj s odchodom 9:10 hod. zo zastávky „Banská Štiavnica, MsÚ“, platnosť premávania „(6) 20“

OKRES BREZNO

Linka č. 603420 – Podbrezová-Valaská,Piesok-Brezno-Pohronská Polhora:

 • spoj č. 32: časový posun o 10 minút skôr zo zastávky „Pohronská Polhora, otoč.“ s odchodom 16:45 hod., zapracovanie nadväznosti „na spoj 32 nadväzuje v zastávke Brezno,žel.st. vlak REX 822 do Banská Bystrica“

Linka č. 603426 – Jasenie-Podbrezová-Valaská-Brezno:

 • spoj č. 2, 21, 22 a 28: úprava poznámok

Linka č. 603428 – Podbrezová-Brezno-Brezno,Mazorníkovo:

 • spoj č. 28, 42 a 200: úprava poznámok

Linka č. 603429 – Brezno-Jarabá-Srdiečko-Podbrezová-Brezno:

 • spoj č. 12, 18 a 63: úprava poznámok
 • spoj č. 11: časový posun o 10 minút neskôr zo zastávky „Brezno, žel.st.“ s odchodom 9:40 hod., zapracovanie nadväznosti „spoj 11 počká na zastávke Brezno,žel.st. príchod vlaku 7211 najviac 2 minúty“

Linka č. 603432 – Lučatín-Ráztoka-Nemecká-Predajná-Jasenie-Podbrezová-Valaská,Piesok:

 • spoj č. 23 a 29: úprava poznámok

Linka č. 603433 – Podbrezová-Telgárt:

 • spoj č. 3 a 53: úprava poznámok

Linka č. 603434 – Telgárt-Podbrezová:

 • spoj č. 1, 11, 56 a 101: úprava poznámok
 • spoj č. 18: zreálnenie jazdnej doby

Linka č. 603436 – Podbrezová-Brezno-Čierny Balog,Fajtov-Komov-Dobroč:

 • spoj č. 28, 97 a 131: úprava poznámok

Linka č. 603437 – Č.Balog,Dobroč-Brezno-Valaská,Piesok-Podbrezová,aut.st.:

 • spoj č. 101: úprava poznámky

OKRES DETVA

Linka č. 604444 – Detva,žel.zast.-Detva,nám.-Dúbravy-Dúbravy,Iviny-Detva,PPS:

 • spoj č. 11: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Detva, nám.“ s odchodom 10:05 hod., nadväzný spoj – súvis s posunutím spoja č. 32 linky 604448

Linka č. 604448 – Detva-Kriváň-Hriňová-Látky:

 • spoje č. 30 a 32: úprava jazdnej doby a časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Látky“ s odchodom 9:15 hod., zapracovanie nadväznosti „na spoj 30 nadväzuje v zastávke Kriváň,pošta vlak 6211 do Fil’akovo“ a „na spoj 32 nadväzuje v zastávke Kriváň,pošta vlak 6211 do Fil’akovo“
 • spoj č. 48: časový posun o 10 minút skôr zo zastávky „Látky“ s odchodom 15:45 hod., zapracovanie nadväznosti „na spoj 48 nadväzuje v zastávke Kriváň,pošta vlak R 814 do Bratislava hl. st.“
 • spoj č. 62: zmena platnosti „bez platnosti“ na „6X 20“
 • spoj č. 64: nový spoj s odchodom 18:05 hod. zo zastávky „Hriňová, ZŤS“, platnosť premávania „+“, zapracovanie nadväznosti „na spoj 64 nadväzuje v zastávke Kriváň,pošta vlak R 816 do Bratislava hl. st.“

Linka č. 604454 – Zvolen-Detva-Hriňová-Hnúšťa:

 • spoj č. 2: časový posun o 10 minút skôr zo zastávky „Látky“ s odchodom 4:05 hod., zapracovanie nadväznosti „na spoj 2 nadväzuje v zastávke Kriváň,pošta vlak 6201 do Fiľakovo“

Linka č. 604455 – Hriňová,Snohy-Detvianska Huta-Hriňová,ZŤS-Hriňová,Slanec-Hriňová,Blato:

 • spoj č. 1: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Hriňová,ZŤS“ s odchodom 4:55 hod.
 • spoj č. 2: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Hriňová, Blato“ s odchodom 5:05 hod.

Linka č. 604457 – Hriňová-Kriváň-Detva-Zvolen:

 • spoj č. 1: časový posun o 15 minút skôr zo zastávky „Hriňová, ZŤS“ s odchodom 4:20 hod., zapracovanie nadväznosti „na spoj 1 nadväzuje v zastávke Kriváň,pošta vlak 6201 do Fil’akovo“

OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ

Linka č. 610403 – Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Závada-Lučenec:

 • premenovaná zastávka „Chrťany, Jazero“ na nový názov „Chrťany, Jazero, rázc.“ Nová zastávka „Chrťany, Jazero“
 • spoje č. 6, 11 a 13: úprava trasy

OKRES ZVOLEN

Linka č. 611405 – Zvolen-Budča-Tŕnie-Železná Breznica:

 • spoj č. 39: zrušený

Linka č. 611406 – Zvolen-Budča-Železná Breznica-Dubové:

 • spoje č. 1 a 32: doplnená platnosť premávania „3“
 • spoj č. 1: odstránený časový údaj na zastávke „Budča, ZŠ“, upravený časový údaj na zastávke „Budča, rázc.“

Linka č. 611408 – Zvolen-Krupina-Dudince-Šahy:

 • spoje č. 29, 36, 39 a 40: doplnená platnosť premávania „7“
 • spoj č. 41: nový spoj s odchodom 6:45 hod. zo zastávky „Zvolen, AS“, platnosť premávania „X 17“ – náhrada za spoj č. 7 z linky 611409
 • spoj č. 43: nový spoj s odchodom 6:45 hod. zo zastávky „Zvolen, AS“, platnosť premávania „X 18“ -náhrada za spoj č. 7 z linky 611409

Linka č. 611409 – Zvolen-Pliešovce-Krupina:

 • spoj č. 7: zrušený

OKRES ŽARNOVICA

Linka č. 612402 – Žarnovica-Nová Baňa-Nová Baňa,Bukovina-Malá Lehota:

 • spoj č. 9: úprava trasy, začínajúci na zastávke „Nová Baňa, žel. st.“ s odchodom 7:13 hod., platnosť premávania „X10“
 • spoj č. 12: úprava jazdnej doby, doplnenie pokračovania „spoj 12 pokračuje na linke číslo 612405 spojom číslo 4 do zastávky Rudno nad Hronom,horný koniec“
 • spoje č. 16 a 18: úprava jazdnej doby, doplnenie pokračovania „spoj 16 pokračuje na linke číslo 612405 spojom číslo 14 do zastávky Žarnovica,motel Sitno“ a „spoj 18 pokračuje na linke číslo 612405 spojom číslo 14 do zastávky Žarnovica,motel Sitno“
 • spoj č. 43: nový spoj vedený zo zastávky „Nová Baňa,žel. st.“ s odchodom 7:13 hod. s platnosťou premávania „X39“

Linka č. 612405 – Hodruša-Hámre,Sandrik-Žarnovica-Brehy-Nová Baňa,Kútovci:

 • spoj č. 4: časový posun o 3 minút skôr zo zastávky „Nová Baňa, Nám. sv. Alžbety“ s odchodom 7:02 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 8: vedený od zastávky „Nová Baňa, Nám. sv. Alžbety“ s odchodom 7:16 hod.
 • spoj č. 9: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Rudno nad Hronom, horný koniec“ s odchodom 7:15 hod.
 • spoj č. 11: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Brehy, dolina“ s odchodom 7:25 hod.
 • spoj č. 14: časový posun o 2 minúty skôr zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ s odchodom 8:48 hod., doplnenie nadväznosti „na spoj 14 naväzuje v zastávke Žarnovica,motel Sitno spoj 45 linky 612409 do Žiar nad Hronom,nem.“
 • spoj č. 15: zrušený
 • spoj č. 17: úprava jazdnej doby, úprava trasy
 • spoj č. 18: zrušený
 • spoj č. 20: časový posun o 1 minútu skôr zo zastávky „Nová Baňa,Nám. sv. Alžbety“ s odchodom 9:17 hod., doplnená nadväznosť „na spoj 20 naväzuje v zastávke Žarnovica,motel Sitno spoj 8 linky 613402 do Žiar nad Hronom,nem.“, úprava trasy
 • spoj č. 38: časový posun o 20 minút neskôr zo zastávky „Nová Baňa,Banícke nám.“ s odchodom 16:15 hod., úprava jazdnej doby, predĺžená trasa po zastávku „Žarnovica,Drevárska“, doplnenie nadväznosti „na spoj 38 nadväzuje v zastávke Žarnovica,motel Sitno spoj 14 linky 613403 do Žiar nad Hronom,pož.zbroj.“, „na spoj 38 nadväzuje v zastávke Žarnovica,motel Sitno spoj 27 linky 612406 do Kl’ak“
 • spoj č. 39: nový spoj vedený zo zastávky „Žarnovica,motel Sitno“ s odchodom 18:50 hod. s platnosťou premávania „X27“
 • spoj č. 42: nový spoj vedený zo zastávky „Nová Baňa,Banícke nám.“ s odchodom 17:15 hod. s platnosťou premávania „X27“, pokračujúci spoj „spoj 42 pokračuje na linke číslo 612406 spojom číslo 29 do zastávky Žarnovica,Nábytok“

Linka č. 612406 – Hodruša-Hámre,Sandrik-Žarnovica-Veľké Pole/Župkov,Pecné-Kľak:

 • spoje č. 3, 17, 19 a 23: doplnenie poznámky nadväznosti spojov na linku 305420 do Partizánske,AS
 • spoj č. 27: časový posun o 10 minút neskôr zo zastávky „Žarnovica,motel Sitno“ s odchodom 16:55 hod., doplnenie nadväznosti „spoj 27 počká na zastávke Žarnovica,motel Sitno príchod spoja číslo 38 linky 612405“
 • spoj č. 29: nový spoj vedený zo zastávky „Žarnovica,motel Sitno“ s odchodom 17:38 hod. s platnosťou premávania „X27“
 • spoj č. 34: nový spoj vedený zo zastávky „Žarnovica,Nábytok“ s odchodom 18:46 hod. s platnosťou premávania „X27“, pokračujúci spoj „spoj 34 pokračuje na linke číslo 612405 spojom číslo 39 do zastávky Nová Baňa,Banícke nám.“, doplnenie poznámky „spoj 34 počká na zastávke Žarnovica,Nám.SNP príchod spoja číslo 15 linky 613403“

Linka č. 612408 – Nová Baňa,žel.st.-Nová Baňa,Štále-Horné Hámre,Kostivrch:

 • spoj č. 18: úprava jazdnej doby

Linka č. 612409 – Kľak/Kremnica-Žiar nad Hronom-Hronská Dúbrava-Banská Bystrica:

 • spoje č. 16, 41 a 43: úprava poznámok
 • spoj č. 9: doplnený časový údaj na zastávke „Žiar nad Hronom,nadjazd“ s odchodom 10:22 hod., doplnenie poznámky „spoj 9 počká na zastávke Žiar nad Hronom,nadjazd príchod spoja číslo 8 linky 613402 najviac 3 minúty“
 • spoj č. 45: časový posun o 5 minút neskôr zo zastávky „Žarnovica,SAD“ s odchodom 9:05 hod., doplnenie poznámky „spoj 45 počká na zastávke Žarnovica,motel Sitno príchod spoja číslo 14 linky 612405 najviac 2 minúty“

OKRES ŽIAR NAD HRONOM

Linka č. 613402 – Žiar nad Hronom-Nová Baňa-Malá Lehota:

 • spoje č. 1, 2, 3, 6, 8, 12 a 15: úprava poznámok
 • spoj č. 1: úprava jazdnej doby, úprava trasy cez zastávky „Voznica,rázc.“, „Voznica,most“, „Rudno nad Hronom,OcÚ“, „Brehy,Lašťok“ a „Brehy“
 • spoj č. 3: časový posun o 5 minút neskôr zo zastávky „Žiar nad Hronom,nem.“ s odchodom 6:05 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 4: doplnený časový údaj na zastávke „Voznica,rázc.“ o 5:01 hod.
 • spoj č. 5: časový posun o 1 minútu neskôr zo zastávky „Nová Baňa, Nám. sv. Alžbety“ s odchodom 6:59 hod.
 • spoj č. 6: časový posun o 8 minút neskôr zo zastávky „Malá Lehota,Rajnohov štál“ s odchodom 8:45 hod.
 • spoj č. 8: časový posun o 8 minút neskôr zo zastávky „Nová Baňa,Nám. sv. Alžbety“ s odchodom 9:28 hod., úprava jazdnej doby, doplnený časový údaj na zastávke „Voznica,rázc.“ s odchodom 9:49 hod., doplnená nadväznosť „na spoj 8 nadväzuje v zastávke Žiar nad Hronom,nadjazd spoj 9 linky 612409 do Banská Bystrica“
 • spoj č. 10: časový posun o 55 minút neskôr zo zastávky „Nová Baňa,Banícke nám.“ s odchodom 10:20 hod., doplnená nadväznosť „na spoj 10 nadväzuje v zastávke Žarnovica,motel Sitno spoj 10 linky 602409 do Banská Štiavnica,SAD, spoj 15 linky 612403 do Kl’ak, spoj 9 linky 612406 do Radobica,Cerová,polesie“

Linka č. 613403 – Žiar nad Hronom-Župkov-Kľak:

 • spoj č. 14: doplnenie poznámky „spoj 14 počká na zastávke Žarnovica,Drevárska príchod spoja číslo 38 linky 612405 najviac 5 minút“
 • spoj č. 15: časový posun o 2 minúty neskôr zo zastávky „Žiar nad Hronom, pož. zbroj.“ s odchodom 18:07 hod., úprava jazdnej doby, doplnenie nadväznosti „na spoj 15 nadväzuje v zastávke Žarnovica,Nám.SNP spoj 34 linky 612406 do Žarnovica, motel Sitno – Nová Baňa,Banícke nám.

Linka č. 613408 – Žiar nad Hronom-Slaská-Janova Lehota:

 • spoj č. 48: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Kosorín“ s odchodom 20:40 hod.

Linka č. 613409 – Žiar nad Hronom-Kremnica-Kunešov:

 • spoj č. 74: zapracovaný časový údaj na zastávke „Žiar nad Hronom,Šašovské Podhradie, píla“ o 16:37 hod. len na výstup

Linka č. 613411 – Žiar nad Hronom-Trnavá Hora,Kľačany:

 • spoj č. 16: upravený odchod zo zastávky „Trnavá Hora,rázc“. o 12:55 a príchod do zastávky „Pitelová,rázc.“ o 12:57 hod.
 • spoj č. 21: časový posun o 1 minútu neskôr na zastávke „Piteľová,Danko“ s odchodom 14:38 hod.
 • spoj č. 23: časový posun o 5 minút neskôr zo zastávky „Žiar nad Hronom,Závod SNP“ s odchodom 14:35 hod.
 • spoj č. 27: časový posun o 3 minúty neskôr zo zastávky „Trnavá Hora,rázc.“ s odchodom 15:53 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 36: predĺženie spoja zo spoja č. 38 zo zastávky „Trnavá Hora,Kľačany konečná“, doplnenie nadväznosti, na spoj 36 nadväzuje v zastávke „Trnavá Hora,rázc.“ spoj 35 linky 613412 do Nevol’né
 • spoj č .38: zrušený

Linka č. 613412 – Žiar nad Hronom-Nevoľné-Kremnica:

 • spoj č. 28: predĺženie spoja, zapracovaný časový údaj na zastávke „Piteľová,rázc.“ o 15:28 hod.

Linka č. 613416 – Žiar nad Hronom-Hliník nad Hronom-Repište/Močiar-Banská Štiavnica:

 • spoje č. 4, 2 a 14: upravená jazdná doba medzi zastávkymi „Močiar“ a „Močiar, Breväcie“
 • spoj č. 4: nový spoj vedený zo zastávky „Podhorie“ do zastávky „Močiar“ s odchodom 4:25 hod. s platnosťou premávania „X27“
 • spoj č. 19: nový spoj vedený zo zastávky „Močiar“ do zastávky „Podhorie“ s odchodom 15:20 hod. s platnosťou premávania „X27“, doplnenie nadväznosti „na spoj 19 nadväzuje v zastávke Podhorie spoj 35 linky 602410“

SAD Poprad

MHD 365 CITY Poprad sa vracia do bežného (školského) režim

Vážení cestujúci,

od stredy (5. 5. 2021) sa linky mestskej hromadnej dopravy 365 CITY Poprad vracajú do bežného režimu prevádzky, teda obnovuje sa režim PRACOVNÉ DNI – ŠKOLSKÝ ROK.

Pred svojou cestou si pozorne skontrolujte odchod vášho spoja, aby ste ho nezmeškali a včas sa dostali do svojho cieľa.
Aktualizované cestovné poriadky platné od 5. 5. 2021 sú k dispozícii na stránke cestovných poriadkov 365 CITY Poprad.

Eurobus

MHD SPIŠSKÁ NOVÁ VES A SMIŽANY V REŽIME ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA

Od pondelka 3. mája 2021 premáva MHD v Spišskej Novej Vsi a v Smižanoch v režime školského vyučovania – premávať budú aj spoje označené značkou 10.

Aktuálne cestovné poriadky >

DPM Bratislava

Obnovenie premávky liniek 191 192 a 196 (od 10.5.2021)

Linky MHD naďalej premávajú v prázdninovom režime.

Od pondelka 10. mája 2021 bude obnovená premávka autobusových liniek 191 192 a 196, ktoré premávajú počas špičiek, resp. sedla pracovných dní.

Linka 208 naďalej premávať nebude.

Linky, ktoré majú aj prázdninový cestovný poriadok premávajú naďalej v pracovných dňoch podľa cestovných poriadkov platných pre pracovný deň školských prázdnin. Výnimkou je linka 58, ktorá premáva ako počas školského vyučovania.

Na linku 9 budú od pondelka v pracovných dňoch nasadené kapacitnejšie električkové súpravy namiesto starých kĺbových električiek.

DPM Košice

Informácia o zmenách v MHD od 10. mája 2021

KOŠICE, 05.05.2021: Od pondelka 10. mája 2021 dôjde ku zmene režimu výpravy MHD v Košiciach; v platnosti bude režim pracovné dni, školský rok s výnimkou liniek 5, 57 a R4.

Informujeme cestujúcich, že od pondelka 10. mája začnú všetky linky MHD s výnimkou liniek 5, 57 a R4 premávať v režime ,,pracovné dni – školský rok“. Zároveň sa ruší obmedzenie prevádzky vybraných liniek (7, 19, 72)  po 20. hodine.

Linky č. 5 a 57 nebudú premávať, pričom električková linka R4 bude premávať v režime ,,prázdniny“.

Nočné linky N1 až N7 budú aj naďalej premávať v obmedzenom režime (viď tlačová správa https://www.dpmk.sk/aktuality/2020/oznam-o-obmedzeni-prevadzky-na-nocnych-linkach-od-19122020 a 4. bod tlačovej správy https://www.dpmk.sk/aktuality/2021/zmeny-v-mhd-od-utorka-9-marca-2021).

Cestujúcim je k dispozícii nonstop infolinka DPMK na telefónnom čísle 055 6407 407 a FB stránky DPMK https://www.facebook.com/dpmkofficial a https://www.facebook.com/dpmkaktualne.

SAD Lučenec

Na základe rozhodnutia Banskobystrického samosprávneho kraja budú autobusové linky prímestskej autobusovej dopravy od 02.05.2021 premávať tak, ako v dňoch školského vyučovania.

Od 3.5.2021 dochádza k mimoriadnej zmene cestovného poriadku linky pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy v okrese Revúca číslo 608400 Jelšava - Lubeník - Revúca - Muráň - Šumiac – Poprad. Zmena je v zavedení výlukového režimu, v ktorom budú autobusové spoje počas rekonštrukcie vozovky premávať po obchádzkovej trase Muráň - Veľká Lúka - Javoriny - Muránska Huta – Predná Hora.

Skand Skalica

Vážení cestujúci,

od 5.5.2021 bude linka 206100 ZOC MAX – Veľké Trávniky – ZOC Max opäť premávať v bežnom režime. Linka bude začínať spojom č. 1 o 6,00 hod. na zastávke Z.O.C. MAX a končiť 21,37 hod. na zastávke Rázcestie.

SKAND Skalica, spol. s r.o.