Aktuálne zmeny od 08.11.2021 v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku.

Slovak Lines

4. 11. 2021Zrušenie linky Bratislava - Hainburg Od 15. 11. 2021 spolu s ukončením prevádzky regionálnych liniek sme nútení ukončiť aj prevádzku linky Bratislava – Hainburg, ktorá bola prevádzkovaná ako komerčná bez akýchkoľvek potrebných dotácií a bola dlhodobo výrazne stratová bez vyhliadok na zlepšenie. Pre upresnenie, aby táto linka mohla byť prevádzkovaná „na náklady“, musel by sa súčasný počet cestujúcich zvýšiť až trojnásobne. Chápeme, že na tento nenahraditeľný spoj sa spolieha množstvo Slovákov žijúcich v rakúskom pohraničí a veríme, že ho nový regionálny dopravca opätovne spustí v čo najskoršom možnom termíne.

DPM Bratislava

Zmeny v regionálnej autobusovej doprave (od 15.11.2021)

Okrem nového dopravcu nastanú od 15. novembra aj mnohé zmeny v linkovom vedení regionálnych autobusov.

V súvislosti so zmenou dopravcu na regionálnych autobusových linkách v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) príde od 15. novembra 2021 aj k zmene v organizácii dopravy na jednotlivých linkách. Niektoré linky budú mať zmenené trasy, niektorým sa zmení číslo, vzniknú expresné linky a nočné regionálne linky. Vo viacerých prípadoch príde k zlepšeniu intervalov spojov a predĺži sa premávka do nočných hodín. Dopravu bude zabezpečovať spoločnosť Arriva Mobility Solutions, s.r.o.

Predplatné cestovné lístky na čipových kartách Slovak Lines zakúpené pred 15. novembrom budú platiť naďalej bez zmeny. Finančný kredit na čipových kartách Slovak Lines (elektronická peňaženka) cestujúcemu neprepadne, bude ho naďalej možné dočerpať pri cestovaní na linkách IDS BK. Do konca marca 2022 bude možné vykonať prepis karty na nového dopravcu (postačí priložiť kartu k odbavovaciemu zariadeniu u dopravcu Arriva Mobility Solutions) a následne je možné kartu používať (dobíjať nový krediť, zakúpiť PCL) rovnako ako doteraz. Dopravca Arriva otvorí v Bratislave predbežne jedno predajné miesto.

Zmeny v zastávkach

Všetky zastávky regionálnych autobusov budú charakteru na znamenie, to znamená, že cestujúci pred vystupovaním musí signalizovať úmysel vystúpiť tlačidlom Stop (tlačidlá budú v blízkosti každého sedadla). Pri čakaní na zastávke musí cestujúci stáť tak, aby ho mohol vodič prichádzajúceho autobusu vidieť.

Na zastávkach v zónach 100 a 101 (mesto Bratislava) v smere jazdy k Autobusovej stanici Nivy budú môcť cestujúci nastupovať do autobusov všetkými dverami. Pri každých dverách sa budú nachádzať označovače cestovných lístkov, tarifné odbavovanie bude v tomto smere jazdy rovnaké ako v MHD. Pri ceste smerom od Autobusovej stanice von z mesta bude nástup iba prednými dverami.

Všetky linky zo smeru od Záhoria budú pri jazde k Autobusovej stanici Nivy obsluhovať aj zastávku MHD Pod stanicou na Šancovej ulici.

Expresné linky 605 609 a nočné linky 598 a 699 budú obojsmerne obsluhovať zastávky MHD Klientske centrum a Bojnická.

Na zastávke Bajkalská v smere von z mesta budú mať jednotlivé linky nové rozdelenie nástupíšť. Rovnako budú zmenené nástupištia na zastávkach Senec, aut. stanica a Senec, žel. stanica.

Pri decembrových zmenách grafikonov vlakovej a autobusovej dopravy príde k premenovaniu viacerých zastávok v celom regióne.

Nočné linky

Nové nočné regionálne linky budú premávať vždy v deň pred voľným dňom (obvykle noc z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu, prípadne pracovný deň pred sviatkom). Spoločný odchod nočných liniek z Bratislavy bude o 0:35 z Hodžovho námestia po príchode nočných liniek MHD (zabezpečený bude prestup z týchto liniek na regionálne). V smere do Bratislavy pôjdu spoje týchto liniek po 23:30, z Malaciek pôjde spoj už 23:10 v rámci linky 245. Niektoré zastávky na koncoch trás liniek budú určené iba na výstup cestujúcich. Prehľad nočných regionálnych liniek:

LinkaTrasa
299Bratislava - Marianka - Stupava - Lozorno - Plavecký Štvrtok - Malacky
598Bratislava - Vajnory - Chorvátsky Grob - Slovenský Grob
599Bratislava - Svätý Jur - Pezinok - Vinosady - Modra
699Bratislava - Ivanka pri Dunaji - Bernolákovo - Senec
798Bratislava - Most pri Bratislave - Malinovo - Zálesie - Tomášov - Nová Dedinka
799Bratislava - Rovinka - Dunajská Lužná - Kalinkovo - Hamuliakovo - Šamorín

Expresné linky

Nové regionálne expresné linky budú premávať z Bratislavy na smery Malacky, Rohožník, Horné Orešany, Jelka, Senec a opačne v špičkách pracovných dní.

LinkaTrasaPoznámka
205Bratislava - MalackySpoje doterajšej linky 245 idúce po diaľnici. V smere do Bratislavy zastavuje aj na zastávke Pod stanicou. Z Malaciek spoje pokračujú na linkách 260 275 277.
209Bratislava - Lozorno - Kuchyňa - RohožníkSpoje doterajšej linky 269 idúce po diaľnici. V smere do Bratislavy zastavuje aj na zastávke Pod stanicou.
506Bratislava - Pezinok - Modra - Doľany - Horné OrešanyNáhrada doterajších liniek 535 a 576, vynechanie viacerých zastávok.
605Bratislava - SenecZo Senca pokračujú vybrané spoje na linkách 645 a 659 smer Čataj a Jelka. V Bratislave obsluhuje aj zastávky Klientske centrum a Bojnická.
609Bratislava - Kráľová pri Senci - Veľké Úľany - JelkaV Bratislave obsluhuje aj zastávky Klientske centrum a Bojnická.

Región Záhorie

Cestovné poriadky v regióne Záhorie budú výraznejšie upravené až pri zmene grafikonu vlakovej dopravy od 12. decembra 2021 v súvislosti s prípravou na výluku vlakov počas modernizácie trate na Záhorí. Dovtedy budú zachované približne doterajšie časové polohy jednotlivých spojov.

Okrem nových expresných liniek 205 a 209 vzniknú rozdelením súčasných liniek aj nové linky 246 a 251 a trasy liniek 250 a 260 budú upravené. Číselné označenie linky 240 zanikne.

LinkaTrasaPoznámka
215(Stupava -) Marianka - Bratislava, PatrónkaVšetky spoje v Bratislave skrátené po Patrónku.
246Malacky - Stupava - Bratislava, VolkswagenPôvodné spoje linky 260 k Volkswagenu. Obojsmerne obslúži aj zastávku Panské. V smere od VW budú spoje pokračovať z Malaciek na linke 260 do Gajár.
250Bratislava - Stupava - Zohor -Suchohrad - MalackyZlúčenie doterajších liniek 240 a 250.
251Bratislava - Stupava -Zohor - Láb - Jakubov - Kostolište - MalackySpoje doterajšej linky 250 vedené cez Jakubov
260Malacky - GajaryDoterajšia linka 260 bez spojov k bratislavskému Volkswagenu.

Linky 209 a 269 zlepšia obsluhu obce Lozorno v rannej a pololudňajšej špičke pracovných dní. Niektoré spoje týchto liniek do/z Bratislavy budú začínať/končiť na zastávke Lozorno, ZŠ, ktorá bola doteraz obsluhovaná len jedným školským spojom denne.

Linky 255/A až 255/D (MHD Malacky) už nebudú súčasťou IDS BK. Osud MHD v Malackách do 15.11.2021 závisí od obstarania nového dopravcu zo strany mesta Malacky.

Región Pezinok

V regióne Pezinok príde k zlepšeniu intervalu spojov na trase Bratislava - Pezinok - Modra. Zabezpečený bude pravidelný interval 7,5 minúty v rannej špičke, 10 minút v popoludňajšej špičke, v sedle a počas voľných dní bude interval 30 minút. Linky 510 525 527 528 budú mať v Bratislave skrátené trasy len po okraj mesta (Rača, Zlaté piesky), kde môžu cestujúci prestúpiť na električkovú dopravu.

Okrem už spomenutých nočných liniek 598 599 a expresnej linky 506 príde k týmto významnejším zmenám:

LinkaZmena
510Skrátená trasa Svätý Jur, žel. stanica - Kačačnice - Rača, Nám. A. Hlinku. Na zastávke Detvianska možnosť prestupu na linky 3 a 7. Vo Svätom Jure nadväznosť na linky S50 a S55.
521Skrátená trasa Limbach - Pezinok, žel. stanica. Spoje Limbach - Bratislava vedené pod novou linkou 531.
522Linka MHD Pezinok bude zrušená, keďže túto si BSK neobjednáva. Obsluha niektorých častí Pezinka bude čiastočne zachovaná linkami 520 545 a 249.
525Skrátená trasa po zastávku Bratislava, Shopping Palace. Preklad s linkou 527 v intervale 15 min. špička, 30 min. sedlo a voľné dni.
527Skrátená trasa po zastávku Bratislava, Shopping Palace. Preklad s linkou 525 v intervale 15 min. špička, 30 min. sedlo a voľné dni.
528Skrátená trasa po zastávku Bratislava, Shopping Palace. V Ivanke pri Dunaji bude trasa vedená cez zastávku Ivanka p. Dunaji, Zdravotné stredisko.
529Pridané spoje v sedle pracovných dní a večerný pár spojov na striedanie pracovných zmien v logistickom parku Senec o 22:00.
531Nová linka na trase Limbach - Bratislava, Rača, Nám. A. Hlinku. Náhrada časti spojov pôvodnej linky 521. Na zastávke Detvianska možný prestup na linky 3 a 7.
535Nahradená expresnou linkou 506.
539Predĺženie niektorých spojov do obcí Dubová a Častá. V Šenkviciach zabezpečená nadväznosť na linku 545 a vlaky REx, kde môžu cestujúci využiť najrýchlejšie vlakové spojenie do Bratislavy.
540Zlepšený interval v špičkách pracovných dní. Počas voľných dní v úseku Pezinok - Zochova chata interval zlepšený zo 120 na 60 minút.
545Nová trasa Doľany - Budmerice - Vištuk - Šenkvice, vybrané spoje v pracovných dňoch predĺžené do Pezinka. Na žel. stanici Šenkvice nadväznosť na linku 539 a vlaky REx.
550Zlúčené pôvodné linky 550 a 566. Z Dolian budú vybrané spoje pokračovať ako nová linka 555 do Trnavy.
551Nová školská linka po trase Budmerice - Štefanová - Doľany - Častá - Píla.
565Prečíslovaná pôvodná linka 650 Bratislava - Pezinok - Modra - Budmerice - Jablonec - Cífer. Vybrané spoje po trase Budmerice - Jablonec - Cífer ako prípoje k vlakom v stanici Cífer.
566Rozdelená na linky 550 a 555.
576Nahradená expresnou linkou 506.
650Prečíslovaná na linku 565.

Región Senec

V regióne Senec príde k reorganizácii trás viacerých liniek, zlepšené budú nadväznosti medzi jednotlivými linkami a na niektorých linkách bude výraznejšie rozšírený čas prevádzky. Okrem nových expresných liniek 605 a 609 a nočnej linky 699 príde k nasledujúcim najvýznamnejším zmenám:

LinkaZmena
610Všetky spoje predĺžené po zastávku Malinovo, kaštieľ. Interval zlepšený v špičkách na 30 minút, v ostatnom čase na 60 minút, premávka predĺžená do polnoci.
620Zmena trasy: Bratislava - Ivanka pri Dunaji - Bernolákovo - Nová Dedinka - Tureň - Senec. Vybrané spoje v úseku Senec - Tureň nadväzujúce na vlaky v Senci (náhrada linky 629).
622Linka bude zrušená, premávku k zastávke Bernolákovo, kaštieľ zabezpečí linka 630.
629Linka bude zrušená, náhradou sú spoje upravenej linky 620.
630Niektoré spoje budú premávať po zastávku Bernolákovo, kaštieľ (náhrada linky 622).
632Premávka na trase Bratislava - Bernolákovo - Senec rozšírená na celotýždňovú a celodennú do polnoci. Zachádzky do Veľkého Bielu len počas špičiek pracovných dní.
640Upravený okruh premávky medzi Kaplnou a Báhoňom. Zlepšenie nadväzností na linku S50 v Báhoni a na linky S60 a S65 v Senci. Na zastávke Kaplna, kostol nadväznosť na linku 666.
645Premávka po skrátenej trase Senec - Blatné - Kaplna - Igram - Čataj. V Senci budú vybrané spoje nadväzovať na linky S60 a S65.
650Prečíslovaná na linku 565.
657Linka bude mať rozšírený čas prevádzky.
658Nová linka po trase Senec - Kráľová pri Senci - Hrubá Borša - Jelka - Veľké Úľany v špičkách pracovných dní. Nadväzuje na vlaky liniek S60 a S65 v Senci. Skrátenia času cestovania z Jelky. Vybrané spoje obslúžia aj Nové Osady vo Veľkých Úľanoch namiesto linky 659.
659Premávka po skrátenej trase Senec - Kráľová pri Senci - Hrubá Borša - Jánovce - Veľké Úľany - Jelka. Veľké Úľany, Nové osady obslúži nová linka 658.
666Výrazné rozšírenie premávky od 4:30 do 23:30. Spoje budú nadväzovať na vlakové linky S60 a S65 v Senci a linky S50 a S55 v Trnave. Garantovaná nadväznosť na linku 640 na zastávke Kaplna, kostol.

Región Šamorín

Okrem nových nočných liniek 798 a 799 sa zlepšia nadväznosti spojov a príde k zlepšeniu intervalov medzi spojmi.

LinkaZmena
649Zabezpečené budú nadväznosti na vlakové linky S60 a S65 v Senci, na linku S70 v Kvetoslavove a linky 730 a 740 v Zlatých Klasoch. Nadväznosti budú do/zo všetkých smerov.
715Pôvodná linka z Hamuliakova do Miloslavova bude zrušená pre nízku využívanosť. Nová linka 715 posilní trasu Bratislava - Rovinka - Dunajská Lužná v rannej špičke pracovných dní.
725V rannej špičke bude linka premávať v posilnenom intervale na 20 až 40 minút.
737V rannej a popoludňajšej špičke bude interval posilnený z 30 na 20 minút.
740Obsluha Zlatých Klasov, Čenkoviec a Nového Života bude zabezpečená v sedle pracovných dní a vo voľných dňoch dvoma protismernými okruhmi, obce tak budú mať v uvedených časoch obsluhu v intervale 60 minút.

Platná od od 5.12.2022

Platná od od 28.11.2022

Platná od od 21.11.2022