Aktuálne zmeny od 05.04.2021 v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku.

Arriva Trnava

Dočasné zrušenie spojov SENICA od 6.4.2021

Pre pandemickú situáciu v spoločnosti budú dňom 6.4.2021 v pracovné dni DOČASNE ZRUŠENÉ nasledovné spoje:

205 423/ 7

SE – Modra – Pezinok – BA  s odchodom o 5:40 zo SE
205 422/ 8

BA – Rohožník – Jablonica – SE s odchodom o 12:00 z BA 205 408/ 29, 36

SE – Rovensko – Radošovce – Koválovec s odchodom o 14:50 zo SE

Koválovec – Radošovce – Rybky – SE s odchodom o 15:30 z Koválovca

205 414/ 1, 4, 6, 11, 20

SE – Prietrž  – Brezová s odchodom o 5:00 a o 13:00 zo SE

Brezová – Prietrž – SE s odchodom  o 5:45 z Brezovej, o 6:20 z Brezovej, PS a o 14:05 z Brezovej

Za spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme a spoje obnovíme ihneď ako nám to pandemická situácia dovolí.

Ďakujeme za pochopenie.

Arriva Nitra

Premávka MHD Nitra v období veľkonočných sviatkov

Vážení cestujúci,

počas veľkonočného obdobia bude premávka na linkách MHD ako aj služieb zákazníckych centier zabezpečená nasledovne.

v pracovných dňoch do štvrtka 2. apríla 2021

 • linky premávajú ako v pracovný deň počas školských prázdnin
  • v cestovných poriadkoch na zastávkach sledujte odchody uvedené v strednom stĺpci (školské prázdniny)
 • zákaznícke centrá sú otvorené bez zmeny, na tržnici od 9:00 do 17:00, na autobusovej stanici od 7:00 do 15:00

piatok 3. apríla 2021 (Veľký piatok)

 • linky premávajú ako v nedeľu a sviatok (linky 16 a 17 nepremávajú, linka 23 nezachádza do Krškán)
 • premáva aj sezónna linka C35 (cyklobus)
 • zákaznícke centrá sú zatvorené

sobota 4. apríla 2021

 • linky premávajú ako v bežnú sobotu (linky 16 a 17 premávajú, linka 23 zachádza do Krškán)
 • premáva aj sezónna linka C35 (cyklobus)
 • zákaznícke centrá sú zatvorené

nedeľa 5. apríla 2021 (Veľkonočná nedeľa)

 • linky premávajú ako v nedeľu a sviatok (linky 16 a 17 nepremávajú, linka 23 nezachádza do Krškán)
 • premáva aj sezónna linka C35 (cyklobus)
 • zákaznícke centrá sú zatvorené

pondelok 6. apríla 2021 (Veľkonočný pondelok)

 • linky premávajú ako v nedeľu a sviatok (linky 16 a 17 nepremávajú, linka 23 nezachádza do Krškán)
 • premáva aj sezónna linka C35 (cyklobus)
 • zákaznícke centrá sú zatvorené

v pracovných dňoch od utorka 7. apríla 2021

 • linky premávajú ako v pracovný deň počas školských prázdnin
  • v cestovných poriadkoch na zastávkach sledujte odchody uvedené v strednom stĺpci (školské prázdniny)
 • zákaznícke centrá sú otvorené bez zmeny, na tržnici od 9:00 do 17:00, na autobusovej stanici od 7:00 do 15:00

Želáme vám príjemné prežitie sviatkov.

Arriva Nové Zámky

Zmena cestovného poriadku na MHD Štúrovo

Oznamujeme, že na základe rozhodnutia mesta Štúrovo od 30. marca 2021 z dôvodu nasadenia sobotňajšieho režimu vlakovej dopravy s platnosťou od 28.3.2021 bola vykonaná nasledovná zmena:

– linka MHD Štúrovo 1 – spoj č. 1 – úprava  odchodu zo zastávky Železničná stanica o 3:35 hod. a s príchodom na zastávku Železničná stanica o 3:55 hod.

Ostatné spoje sa vykonávajú v zmysle platných CP.

Zároveň oznamujeme, že MHD Štúrovo v dňoch 2. až 5. apríla 2021 bude pozastavená!

Režim prímestskej dopravy počas veľkonočných sviatkov

1. apríl (štvrtok) – okres Šaľa, Komárno, Levice – letný prázdninový režim

– okres Nové Zámky – prázdninový režim ako počas školského roku

2. apríl (veľký piatok) – ako v nedeľu (vo sviatok)

3. apríl (biela sobota) – ako v sobotu

4. apríl (veľkonočná nedeľa) – ako v nedeľu (vo sviatok)

5. apríl (pondelok) – ako v nedeľu (vo sviatok)

6. apríl (utorok) – okres Šaľa, Komárno, Levice – prázdninový režim Leto

– okres Nové Zámky – prázdninový režim ako počas školského roku

od 7. apríla až do odvolania vo všetkých okresoch (Nové Zámky, Štúrovo, Šaľa, Komárno, Levice) – letný prázdninový režim

SAD Trenčín

Premávanie prímestskej dopravy od 7.4.2021

Prímestská autobusová doprava bude od 7.4.2021 premávať ako počas prázdnin s posilnením nasledujúcich spojov:

Ilava, ZŠ na ul. Medňanská
302403/101  napojený na spoj 302418/34 - návoz do školy na ZŠ ul. Medňanská, Ilava
302403/42  s napojením na 302419/55 - odvoz od školy zo ZŠ ul. Medňanská, Ilava

Dolná Breznica:
Na spoji 308412/14 doplnením t.č. na zastávku Dolná Breznica, Horný most v čase 7,10 hod. zabezpečená dochádzka žiakov do školy

Ladce ZŠ
Zavedený nový spoj 308407/101 (ako náhrada spoja) skrátený podľa spoja 308407/11, vedený  je z Beluša, Podhorie, stred po zastávku Ladce, Jednota v pôvodných časových polohách (návoz žiakov).

Zavedený nový spoj 308408/102 (ako náhrada spoja) skrátený podľa spoja 308408/22, vedený  je z Ladce, Jednota po zastávku Beluša, Podhorie, stred  v pôvodných časových polohách (odvoz žiakov).

Kolačín:
Spoj 302418/27 zabezpečený návoz do školy

Pruské:
Premávajú spoje  302415/18 s napojením na spoj  302413/15 - zabezpečený návoz žiakov do Pruského

Návoz žiakov na ZŠ ul. Veľkomoravká, Trenčín z Hornej Súče, Donej Súče, Hrabovky a Zamaroviec:

Linka 309401  Trenčín - Zamarovce
Spoj č. 5 o 7.32 hod zo Zamaroviec do Trenčína, Brančíkova ul.
Zavedený nový spoj č. 102 z Trenčína, Brančíkova ul. o 13.30  do Zamaroviec

Linka 309404 Trenčín – Hrabovka
Spoj č. 17 o 13.35 hod z Trenčína – ide cez Brančíkovu ul. 

Linka 309405  Trenčín – Horná Súča
Spoj č. 14 o 7.00 hod z Dolnej Súče, Polníky do Trenčína – zachádza  cez Hrabovku (o 7.19 hod)  a Trenčín, ul. Brančíkova (o 7.30 hod).

Návoz žiakov do Trenčianskych Stankoviec:

Linka 309428 Trenčín – Trenčianske Stankovce – Krivosúd – Bodovka
Spoj č. 7 o 7.25 hod z Opatoviec do Malých Stankoviec
Spoj č. 11 o 12.05  hod z Opatoviec do Malých Stankoviec
Spoj č. 6  o 12.50 hod z Tr. Stankoviec do Opatoviec

Spojenie pre žiakov z Horného Lieskova do Pružiny:
Zavedená zachádzka do Horného Lieskova na linke 308402 spoj 11

Spojenie pre žiakov Zemianska Závada,  Počarová:
Zavedené nové spoje v časoch tak ako cez školský rok na linke 306405 podľa spoja spoj 7 a spoja 16 naviac vedený cez Počarovú.

Spojenie pre žiakov Vrchteplá:
Zavedené spoje 17 a 24 na linke 306411 ako cez školské vyučovanie v rovnakých časoch.

Spojenie pre žiakov zo Slopnej do Pružiny a z Pružiny do Slopnej a Horného Lieskova:
Zavedená zachádzka Slopná a Horný Lieskov na spoji 201 linka 306409 v čase 11,45 hod.

Klieštiná
Zavedená zachádzka cez obec Klieštiná na spoji č.5 linka 308418

Spojenie Lúky, Vydrná, Záriečie:
Spoj 308416/24 je zabezpečený tak, aby prechádzal okolo Záriečie kult. dom  vedľajšou ulicou, ktorá je súbežná. Naspäť odvoz zo školy je zabezpečený spojom 308417/11 a 308415/15, tak ako počas školského vyučovania.

Spojenie pre žiakov z Novej Lehoty :
Zavedené spojov kvôli dochádzke žiakov do školy
304418 / 1,3,14


Hrachovište – Kostolné
303406 -  boli zrušené spoje 5, 10 nahradili ich spoje 31 a 22

SAD Zvolen

Od 1. 4. 2021 sa menia cestovné poriadky prímestských autobusových liniek

Nové cestovné poriadky sa nachádzajú TU!

POPIS ZMIEN

OKRES BANSKÁ BYSTRICA

Linka č. 601470 – Banská Bystrica,Roosevelt.nem.-Brezno:

 • spoj č. 18: doplnený časový údaj na na zastávke „Banská Bystrica, Partizánska cesta, tlačiareň“
 • spoje č. 33 a 54: zmena negatívnej značky na novú negatívnu značku „49“

OKRES BANSKÁ ŠTIAVNICA

Linka č. 602411 -Banská Štiavnica-Podhorie-Močiar-Banská Belá-Žiar nad Hronom-Banská Bystrica:

 • spoje č. 6, 7 a 8: zmena negatívnej značky na negatívnu značku „18“

OKRES BREZNO

Linka č. 603436 – Podbrezová-Brezno-Čierny Balog,Fajtov-Komov-Dobroč:

 • spoj č. 9: zmena negatívnej značky za novú negatívnu značku „49“

OKRES DETVA

Linka č. 604442 – Detva,žel.zast.-Detva,nám.-Detva,Skliarovo-Hriňová,Zánemecká-Hriňová,ZŤS:

 • spoje č. 7, 8, 12, 21, 27, 31, 32, 38, 40, 41, 44, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 69: zrušené

Linka č. 604448 – Detva-Kriváň-Hriňová-Látky:

 • spoj č. 39: predĺženie trasy o úsek „Hriňová, sídlisko – Hriňová, ZŤS“

Linka č. 604455 – Hriňová,Snohy-Detvianska Huta-Hriňová,ZŤS-Hriňová,Slanec-Hriňová,Blato:

 • spoj č. 1: doplnené časové údaje na zastávkach „Hriňová, stred“, „Hriňová, sídlisko“ a „Korytárky, Krnáčovci“
 • spoje č. 4, 7, 8, 11, 38, 41, 42, 43, 44, 61: zrušené
 • spoje č. 16 a 18: predĺženie trasy o úsek „Hriňová, sídlisko – Hriňová, ZŤS“, časový posun o 5 minút neskôr
 • spoj č. 16: zmena platnosti z „X10“ na „X17“
 • spoj č. 18: zmena platnosti z „X11“ na „X18“

Linka č. 604456 – Lom nad Rimavicou-Hriňová-Korytárky,Mláky-Kriváň-Detva,PPS:

 • spoj č. 6: zrušený
 • Spoj č. 20: zmena „X11“ na „X22“

OKRES ZVOLEN

Linka č. 611405 – Zvolen-Budča-Tŕnie-Železná Breznica:

 • spoj č. 27: zmena negatívnej značky na negatívnu značku „18“
 • spoj č. 39: nový spoj so zachádzkou cez zastávku „Budča, ZŠ“, s odchodom zo zastávky „Zvolen, AS“ o 13:30 hod., negatívna značka „17“

Linka č. 611406 – Zvolen-Budča-Železná Breznica-Dubové:

 • spoj č. 39: úprava jazdnej doby, pri zmene trasy spoja od 13. 12. 2020 bola omylom odstránená zastávka „Budča, ZŠ“
 • spoje č. 37 a 39: doplnená negatívna značka „17“
 • spoj č. 17: nový spoj s odchodom zo zastávky „Zvolen, AS“ o 11:45 hod. s platnosťou premávania „X“ a negatívnou značkou „18“
 • spoj č. 19: nový spoj s odchodom zo zastávky „Zvolen, AS“ o 13:30 hod. s platnosťou premávania „X“ a negatívnou značkou „18“

Linka č. 611409 – Zvolen-Pliešovce-Krupina:

 • spoj č. 4 a 29: zmena negatívnej značky na negatívnu značku „18“doplnený časový údaj na zastávke „Zvolen, Neresnica“ s odchodom o 06:33 hod.

SAD Žilina

Zmena cestovných poriadkov k 1.4.2021

Cestujúcej verejnosti dávame do povedomia, že dňa 01.04.2021 dochádza k zmene v cestovných poriadkoch v prímestskej autobusovej doprave:

LinkaRegiónNázov linkySpojZmenaDôvod zmeny
501462BytčaBytča-Pov.Bystrica16,18,72časový posun o 5 minút neskôruzávierka mosta v Podvaží
501462BytčaBytča-Pov.Bystrica20časový posun o 10 minút neskôruzávierka mosta v Podvaží
501467BytčaBytča-Štiavnik18časový posun o 10 minút neskôruzávierka mosta v Podvaží
501467BytčaBytča-Štiavnik23časový posun o 8 minút neskôruzávierka mosta v Podvaží
501467BytčaBytča-Štiavnik32,63časový posun o 5 minút neskôruzávierka mosta v Podvaží
501467BytčaBytča-Štiavnik59časový posun o 5 minút neskôr, zachádza na Beňov za 501473/9uzávierka mosta v Podvaží
501467BytčaBytča-Štiavnik75zachádza na Beňov za 501473/11uzávierka mosta v Podvaží
501473BytčaKolárovice-Pov.Bystricavšetky spoje do P.Bystricespoje budú vedené po obchádzkovej trase v oboch smerochuzávierka mosta v Podvaží
501477BytčaBytča-Veľké Rovné57časový posun o 5 minút skôruzávierka mosta v Podvaží
501469BytčaŠtiavnik-Pov.Bystricavšetky spojespoje budú vedené po obchádzkovej trase v oboch smerochuzávierka mosta v Podvaží
501469BytčaŠtiavnik-Pov.Bystrica7,8zrušené počas uzávierkyuzávierka mosta v Podvaží
511406ŽilinaŽilina-Strečno42časový posun o 5 minút skôrprevádzková potreba
511431ŽilinaŽilina-Stránske-Konská4,18,26,29, 41,42,117, 126,127zapracovaná zastávka Stránske, ZŠpožiadavka OcÚ Stránske
511434ŽilinaŽilina-Rajec43vylúčenie zastávok Zbyňov, pri moste a Zbyňov, OcÚprevádzková potreba

Ako jazdíme od 7. apríla 2021

Vážení cestujúci, informujeme vás, že od stredy 7. apríla 2021 bude doprava počas pracovných dní vedená nasledovne:

Prímestská doprava - v štandardnom prázdninovom režime s vykonávaním dodatočne zapracovaných autobusových spojov a zachádzok, zabezpečujúcich dochádzanie žiakov a zamestnancov do materských a základných škôl (I.stupeň) viď. nižšie tabuľka.


MHD KNM - v prázdninovom režime.

MHD Čadca - v štandardnom prázdninovom režime s  vedením linky 502104 s rozšírením o spoje č.13 a 24  a vedením spojov so zachádzkou ku škole Čadca, Podzávoz č. 20, 29 a 31.

MHD Martin, Vrútky – do odvolania bude MHD Martin počas pracovných dní premávať:

- v sobotnom režime,
- zároveň budú premávať spoje označené "10"

- školská linka MHD 3 nebude premávať.

Počas soboty a nedele sa režim nemení.

Cestujúcich upozorňujeme, aby venovali zvýšenú pozornosť znamienkam a vysvetlivkám v cestovnom poriadku:

✝ - premáva v nedeľu a v štátom uznaných sviatkoch
10 - nepremáva 7.4.-30.4., 1.4.-6.4., 1.7.-31.8., 28.10.-29.10.
11 - premáva 7.4.-30.4., 1.4.-6.4., 1.7.-31.8., 28.10.-29.10

LinkaSpoj 
50146728zachádza aj na ZŠ Ul. Mieru
50146749zachádza aj na ZŠ Ul. Mieru
5014686zachádza aj na ZŠ Ul. Mieru
50146813zachádza aj na ZŠ Ul. Mieru
5014735,10,17,20spoje vedené v dňoch šk.vyučovania - teraz vedené naviac
5024046,9,10spoje vedené v dňoch šk.vyučovania - teraz vedené naviac (nepremáva spoj 4)
50240514teraz vedený naviac (nepremáva spoj 12)
50240657,1spoje vedené v dňoch šk.vyučovania - teraz vedené naviac
50245842pôvodne spoj 38, nahradený spojom 42 so zachádzkou k ZŠ Lešná, Polgrúň)
5044015teraz vedený naviac (nepremáva spoj 53)
5064029spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
50640212spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
5064034spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
50640311spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
50640813spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
50640820spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
506408531spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
50640917spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
50640924spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
50640928spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
506409554spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
5094021spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
5094022spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
5094059spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
50940723zachádza k ZŠ Školská
50940742spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
50940743spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
51141321zachádza k ZŠ Dolná Tižina
51141849zachádza na Gbeľany, kult. dom
51141821,36spoje vedené v dňoch šk. vyučovania - teraz vedené naviac

SAD Poprad

Prímestská autobusová doprava – Zmeny od 01. 04. 2021

Informácia o zmene cestovných poriadkov
Čiastočná zmena cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy platí od štvrtka 1. apríla 2021.

Zmeny nastávajú na nosnej linke Poprad – Kežmarok – Spišská Stará Ves, kde sa zavádza taktový interval spojov, skracuje jazdná doba a zlepšuje náväznosť na vlaky v žst. Poprad-Tatry.

Menšie optimalizačné zmeny nastávajú na linkách do vybraných obcí kežmarského okresu, ďalej na linke Poprad – Hranovnica – Vikartovce (dva školské spoje vedené cez Hranovnicu) a na linke Levoča – Kurimany.

Konkrétne aktualizované cestovné poriadky nájdete v sekcii cestovné poriadky.

Dopravný podnik mesta Košice

Informácia o prevádzke MHD počas veľkonočných sviatkov

KOŠICE, 30.03.2021: Zmeny v MHD nastanú vzhľadom na uzavretie Obchodného centra Optima počas veľkonočných sviatkov, dotknú sa dvoch liniek.

 1. Linka č.10:

V dňoch 2. apríla (Veľký piatok), 4. apríla (Veľkonočná nedeľa) a 5. apríla (Veľkonočný pondelok) dôjde ku skráteniu linky č.10 počas celého dňa. Premávať bude len po zastávku Luník VIII / od zastávky Luník VIII.

 1. Linka č.34:

V dňoch 2. apríla (Veľký piatok), 4. apríla (Veľkonočná nedeľa) a 5. apríla (Veľkonočný pondelok) dôjde ku skráteniu linky č.34 počas celého dňa. Premávať bude len po zastávku OC Optima / od zastávky OC Optima; linka nebude zachádzať ku dolnému vstupu a na zastávku OC Optima, dolný vstup.

Konečnou zastávkou linky bude zastávka prímestskej dopravy OC Optima.

Východzou zastávkou linky bude zastávka OC Optima (hlavný vstup – zastávky linky č.10). Linka č.34 bude z tejto zastávky odchádzať v čase odchodu z pôvodnej zastávky OC Optima, dolný vstup.

Ďalej bude pokračovať na svoju bežnú zastávku OC Optima (zastávka linky č.52), kde vyčká na čas odchodu podľa platného cestovného poriadku. Ďalej pokračuje po zvyčajnej trase na Sídlisko KVP.

Všetky linky v meste premávajú vo štvrtok 1.apríla (Zelený štvrtok) a v utorok 6. apríla v prázdninovom režime. V dňoch 02.04.-05.04. vrátane premávajú všetky linky MHD v režime ,,voľné dni“.

SAD Prievidza

Od 1.4.2021 – Zmena cestovných poriadkov – prímestská doprava & MHD Prievidza

Vážení cestujúci,

od 1.4.2021 nastávajú zmeny v cestovných poriadkoch pre MHD Prievidza a prímestskú dopravu. Zmeny sa týkajú nasledovných liniek:

ZOZNAM ZMIEN MHD PRIEVIDZA:

Linka 307150          Ciglianska cesta – SAD – Kopanice – Zapotôčky – Bojnice, nem. –     Magura – Aut.st. – SAD – Ciglianska cesta

 • spoj 49 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 3 – 8, 34, 38 (zreálnenie jazdnej doby)

Linka 307190          GeWis – RD – Aut.st. – Zapotôčky/Magura – Bojnice,nem. – Bojnice, Dubnica

 • spoj 18 spoj premávajúci bez obmedzenia rozdelený na dva spoje:
  • spoj 18 premávajúci v pracovný deň a v sobotu bez zmeny časovej polohy odchodu spoja
  • spoj 2 premávajúci v nedeľu a v štátny sviatok so zmenou časovej polohy odchodu spoja z pôvodných 10:57 hod. na 11:05 hod.

ZOZNAM ZMIEN PRÍMESTSKÁ DOPRAVA:

Linka 301402            Bánovce nad Bebravou – Čierna Lehota

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 21 – 26 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 38 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 6 – 43 (zreálnenie jazdnej doby)

Linka 301404            Bánovce nad Bebravou – Veľká Hradná – Svinná

 • spoj 8 do zoznamu zastávok doplnená zastávka Bánovce n. Bebravou, I.ZŠ

Linka 301408            Bánovce nad Bebravou – Miezgovce

 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 6, 8, 9, 10 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 17 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Bánovce n. Bebravou, AS z 21:00 hod. na 21:05 hod.
 • spoj 20 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 6, 8, 9, 10, 12, 16 (zreálnenie jazdnej doby)

Linka 301412            Bánovce nad Bebravou – Zlatníky – Topoľčany

 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 5 – 10 a 27 – 31 (zreálnenie jazdnej doby)

Linka 301414            Bánovce nad Bebravou – Zlatníky

 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 16 – 32 (zreálnenie jazdnej doby)

Linka 301416            Bánovce nad Bebravou – Dubodiel

 • spoj 14 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Dubodiel, hor. koniec z 6:35 hod. na 6:40 hod. a zmena jednotlivých medzizastávkových časov (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 19 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Bánovce n. Bebravou, AS z 10:20 hod. na 10:15 hod.
 • spoj 24 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 5 – 29 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 40 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Dubodiel, Jednota z 6:40 hod. na 6:45 hod. a zmena jednotlivých medzizastávkových časov (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 48 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Dubodiel, Jednota z 16:30 hod. na 16:35 hod. a zmena jednotlivých medzizastávkových časov (zreálnenie jazdnej doby)

Linka 301421            Bánovce nad Bebravou – Horné Ozorovce

 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 13 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 13 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 24 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 13 (zreálnenie jazdnej doby)

Linka 301422            Bánovce nad Bebravou – Dvorec

 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 19 (zreálnenie jazdnej doby)

Linka 305404            Partizánske – Hradište – Nováky – Zemianske Kostoľany

 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 7 – 26 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 24 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 24 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 30 zo zoznamu zastávok spoja odobraté zastávky Skačany, nám. a Skačany, domovina

Linka 305409            Partizánske – Oslany – Nováky – Sebedražie

 • spoj 1 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 10, 11, 14, 15, 20 – 24 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 3 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 13 – 16  a TČs 20 – 24 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 10 – 21  a TČs 3 – 7 (zreálnenie jazdnej doby)

Linka 305412            Partizánske – Bošany – Veľký Klíž

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 20 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 5 zo zoznamu zastávok spoja odobratá zastávka Brodzany, obaľovačka
 • spoj 23 zo zoznamu zastávok spoja odobratá zastávka Brodzany, obaľovačka

Linka 305413            Veľký Klíž – Bošany – Topoľčany

 • spoj 14 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Topoľčany, AS zo 20:10 hod. na 20:20 hod. (zreálnenie doby čakania na prestup cestujúcich z linky 305412/25 na 305413/14 na zastávke Bošany, rázc. Doval)
 • spoj 17 zmena negatívnej značky spoja z „x,6,22“ na „x,6,19“

Linka 305414            Partizánske – Bošany – Veľký Klíž

 • spoj 7 do zoznamu zastávok spoja doplnené zastávky Partizánske, Veľké Bielice, žel.st. a Partizánske, Veľké Bielice, sklady a zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2, 5, 11 (zreálnenie jazdnej doby)

Linka 305416            Partizánske – Rajčany – Topoľčany

 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 6 – 23 (zreálnenie jazdnej doby)

Linka 305417            Partizánske – Chynorany – Livinské Opatovce – Pravotice

 • spoj 4 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Livinské Opatovce, konečná zo 06:00 hod. na 06:15 hod.
 • spoj 11 do zoznamu zastávok spoja doplnená zastávka Chynorany, RD a zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2, 9, 15, 16 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 23 do zoznamu zastávok spoja doplnená zastávka Chynorany, RD a zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 7, 16 (zreálnenie jazdnej doby)

Linka 305421            Partizánske – Bošany – Topoľčany

 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 8 – 19 (zreálnenie jazdnej doby)

Linka 307404            Prievidza – Pravenec – Poruba

 • spoj 8 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Poruba, Jednota z 4:55 hod. na 4:50 hod.
 • spoj 23 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Prievidza, aut.st. z 10:35 hod. na 10:25 hod.
 • spoj 35 zrušený spoj
 • spoj 37 zrušený spoj
 • spoj 42 zrušený spoj
 • spoj 53 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Prievidza, aut.st. z 18:30 hod. na 18:32 hod.
 • spoj 65 premávajúci s negatívnou značkou „x,11“ zlúčený so spojom 37 premávajúcim s negatívnou značkou „x,10“ do spoja 65 premávajúcim v „x“

Linka 307408             Prievidza – Z. Kostoľany – Oslany, Ľubianka

 • spoj 40 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 2, 26 (zreálnenie jazdnej doby)

Linka 307410            Prievidza – Sebedražie – Nováky – Zemianske Kostoľany – Oslany

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2, 3, 7, 21 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 13 – 20 (zreálnenie jazdnej doby)

Linka 307414            Prievidza – Nováky – Nitrianske Rudno – Valaská Belá

 • spoj 30 do zoznamu zastávok spoja doplnené zastávky Čavoj, Jednota a Temeš, OcÚ

Linka 307415             Prievidza – Nováky – Nitr. Rudno – R. Lehota – Temeš – Čavoj

 • spoj 40 do zoznamu zastávok spoja doplnená zastávka Liešťany, hor. koniec

Linka 307427             Prievidza – Handlová – Žiar nad Hronom

 • spoj 24 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 15 (zreálnenie jazdnej doby)

Linka 307431             Prievidza – Bojnice – Seč – Nitrianske Rudno

 • spoj 16 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 3 (zreálnenie jazdnej doby)

Linka 307434            Prievidza – Kanianka – Lazany

 • zmena názvu licenčného linky z pôvodného „Sebedražie,Baňa Cigeľ-Prievidza-Kanianka“ na nový názov „Prievidza-Kanianka-Lazany“
 • spoj 6 do zoznamu zastávok spoja doplnené zastávky Lazany, Jednota a Lazany, hor. koniec
 • spoj 20 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Kanianka, Jednota zo 7:30 hod. na 7:35 hod.
 • spoj 21 do zoznamu zastávok spoja doplnené zastávky Lazany, hor. koniec a Lazany, Jednota a zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Prievidza, aut.st. z 9:55 hod. na 10:00 hod.
 • spoj 25 do zoznamu zastávok spoja doplnené zastávky Lazany, hor. koniec a Lazany, Jednota
 • spoj 26 do zoznamu zastávok spoja doplnené zastávky Lazany, Jednota a Lazany, hor. koniec a časový posun v úseku zastávok Kanianka, Jednota a Prievidza, aut. st. o 10 min. neskôr
 • spoj 30 do zoznamu zastávok spoja doplnené zastávky Lazany, Jednota a Lazany, hor. koniec
 • spoj 35 do zoznamu zastávok spoja doplnené zastávky Lazany, hor. koniec a Lazany, Jednota
 • spoj 52 premávajúci s negatívnou značkou „63“ rozdelený na dva spoje:
  • spoj 52 premávajúci v sobotu, nedeľu a štátny sviatok s negatívnou značkou „63“ a s doplnením do zoznamu zastávok spoja Lazany, Jednota a Lazany, hor. koniec
  • spoj 36 premávajúci v pracovné dni s negatívnou značkou „63“ a s počiatočnou zastávkou Kanianka, Jednota (trasa pôvodného spoja 52)
 • spoj 53 do zoznamu zastávok spoja doplnené zastávky Lazany, hor. koniec a Lazany, Jednota