Aktuálne zmeny od 02.05.2022 v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku.

Arriva Trnava

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 03.05.2022

207410

Spoj č. 1 – zrušené časové údaje v úseku Zavar, obec -> Križovany n.D.,žel.st.;zapracované časové údaje na zástavke Vlčkovce, rázc., Križovany n.D., ZŠ; Križovany n.D.,pošta.

Spoj č.  3 – zrušené časové údaje v úseku Zavar, Hlavná ul.-> Križovany n.D.,ZŠ; príchod na konečnú zástavku Vlčkovce,rázc, o 05:55 hod.

Spoj č.  5, 9, 8 – zrušený časový údaj na zástavke Križovany n.D.,, žel.st.

Spoj č.  11 – zrušený časový údaj na zástavke Križovany n.D.,, žel.st.; posun spoju z 13:20 hod na 13:15 hod.

Spoj č.  13 – zrušený časový údaj na zástavke Križovany, žel.st.;zapracovaný čas. údaje na zástavke Vlčkovce,rázc.; Križovany n.D.,ZŠ; Križovany n.D.,pošta.

Spoj č.  2– zrušený časový údaj na zástavke Križovany n.D.,, žel.st.;príchod na konečnú zástavku Trnava,AS o 05:35 hod.

Spoj č. 20 – zrušený

Spoj č.  14 – zrušený časový údaj na zástavke Križovany n.D., žel.st.; posun spoju z 14:37 hod na 14:47 hod.

Spoj č. 120 – nový spoj; znamienko „ X“; Križovany n.D., pošta 13:00 hod – Zavar, Automobilová 13:15 hod.

207413

Spoj č. 39 – posun spoju z 06:50 hod na 06:55 hod.

Spoj č. 37 – posun spoju z 13:40 hod na 13:45 hod.

207412

Spoj č. 2 – posun spoju z 07:00 hod na 07:05 hod.

Arriva Nitra

Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 1.5.2022

Linka 403 456 Vráble-Tehla-Lula-Iňa-Beša-Dolný Pial

 • Spoj 6 s odchodom zo zastávky Lula, cintorín o 4.45 h , upravený na odchod 4.40 h

Linka 403 452 Nová Ves nad Žitavou-Vráble-Nitra-Trnava

 • Spoj 3 s odchodom  z AS Vráble o 5.40 h, zrušený úsek Vráble, AS – Nitra, AS
 • Spoj 19 s odchodom  z AS Nitra o 16.30 h, zrušený
 • Spoj 4 s odchodom  z AS Nitra o 14.10 h, zrušený

Linka 403 401 Nitra-Veľké Zálužie

 • Spoj 27 s odchodom  z AS Nitra o 16.05 h, zrušený
 • Spoj 1 s odchodom  z AS Nitra o 16.30 h, zmenené znamienko s pôvodného X35 na X31

Linka 403 430 Nitra-Alekšince-Lukáčovce

 • Spoj 9 s odchodom zo zastávky Rišňovce, rázc.Rumanová o 11.00 h , upravený na odchod 10.40 h + pridané znamienko – počká na zast. Alekšince, žel.st. na linku 203413/14 od NR

Linka 403 417 Nitra-Paňa

 • Spoj 18 s odchodom v sobotu zo zastávky Paňa, OcÚ o 7.30 h, zrušený
 • Spoj 15 s odchodom  v sobotu z AS Nitra o 5.20 h, zrušený

Linka 403 405 Nitra-Nové Sady-Kapince

 • Spoj 8 s odchodom  zo zastávky Nové Sady,Ceroviny,RD o 6.35 h, zrušený úsek Nové Sady,ZŠ – Čab, domovina + pridané znamienko – nadväzuje na zast. Nové Sady,ZŠ na linku 403435/6 do NR
 • Na spoji 14 s odchodom  zo zastávky Nové Sady,Ceroviny,RD o 6.45 h, pridané znamienko – nadväzuje na zast. Nové Sady,ZŠ na linku 204424/21 do NR

Linka 403 435 Nitra-Nové Sady-Radošina

 • Spoj 2 s odchodom  zo zastávky Radošina,ZŠ o 4.10 h, zrušený úsek Radošina,ZŠ – V.Ripňany,rázc. a zachádzka ku zastávke Kapince, Jednota. Spoj bude časovo posunutý z novej východzej zastávky V.Ripňany, Jednota z pôvodných 4.19 h na 4.20 h
 • Na spoji 12 s odchodom  zo zastávky Radošina,ZŠ o 16.00 h, zrušená obsluha zastávky Kapince, Jednota +  pridané znamienko – počká na zast. Radošina,ZŠ na linku 406412/32 od Piešťan. Spoj bude časovo posunutý z pôvodných 16.00 h na 16.05 h
 • Na spoji 7 s odchodom z AS Nitra o 14.50 h pridané znamienko – nadväzuje na zast. Radošina,ZŠ na linku 406412/31 do Piešťan
 • Na spoji 6 s odchodom zo zast. V.Ripňany, Jednota o 6.25 h pridané znamienko – počká na zast. Nové Sady,ZŠ na linku 403405/8 od Cerovín

Linka 403 410 Nitra-Podhorany

 • Spoj 16 s odchodom zo zastávky Bádice, OcÚ o 20.55 h , upravený na odchod 20.50 h
 • Spoj 23 s odchodom z AS NR o 18.30 h , upravený na odchod na 18.35 h
 • Spoj 25 s odchodom z AS NR o 22.40 h , upravený na odchod na 22.35 h

Linka 403 467 Vráble-Veľký Cetín-Vinodol-Černík

 • Na spoji 6 s odchodom zo zastávky Veľký Cetín,, ZŠ o 7.00 h , vložená nová zastávka, Vráble, Podmájska

Linka 403 424 Nitra-Duslo,Šaľa-Rastislavice

 • Na spoji 5 s odchodom z AS NR o 8.40 h , vložená zastávka, Štefanovičová, RD. Od pridanej zastávky zmena časových polôh na nácestných zastávkach.

Linka 403 422 Nitra-Veľká Dolina

 • Spoj 44 s odchodom zo zastávky Svätoplukovo, domovina o 7.15 h , upravený na odchod 7.10 h

Linka 403 406 Nitra-Horné Obdokovce

 • Spoj 5 s odchodom z AS NR o 6.30 h , zrušená zastávka Čermany. Od zrušenej zastávky zmena časových polôh na nácestných zastávkach.
 • Na spoji 27 s odchodom zo zastávky Zbehy, Ťapušík o 19.35 h, zrušená prevádzka v sobotu a úprava znamienka na +37
 • Na spoji 28 s odchodom zo zastávky Horné Obdokovce, Jednota o 18.55 h, zrušená prevádzka v sobotu a úprava znamienka na +37
 • Na spoji 36 s odchodom zo zastávky Horné Obdokovce, Jednota o 4.40 h, zrušené zastávky Šurianky, Perkovce a Šurianky, dolný koniec. Časový posun spoja z východzej zastávky na 4.45 h zo zachovaním pôvodných zastávkových časov od zastávky Nové Sady, ZŠ
 • Na spoji 29 s odchodom zo zastávky Zbehy, Ťapušík o 23.00 h, zrušená poznámka ,,p“ – na požiadanie zachádza do obce Hruboňovo

Linka 403 419 Nitra-Komjatice

 • Na spoji 1 s odchodom z AS NR o 6.10 h, zrušená prevádzka cez letné prázdniny a úprava znamienka na X32
 • Na spoji 6 s odchodom zo zastávky Komjatice, žel. st o 6.50 h, zrušená prevádzka cez letné prázdniny a úprava znamienka na X32

Linka 403 421 Nitra-Rastislavice

 • Na spojoch 5,27,4,18 zrušené obmedzenia nástupu a výstupu cestujúcich na zastávke Nitra, Trans motel
 • Na spoji 28 s odchodom zo zastávky Rastislavice, Jednota o 20.40 h, zrušená zachádzka do obce Štefanovičová. Po zrušené zastávky zmena časových polôh na nácestných zastávkach.

Linka 403 416 Nitra-Lapáš-Golianovo-Malý Cetín

 • Na spoji 7 s odchodom z AS NR o 6.35 h, doplnená obsluha zastávok Malý Lapáš, Nový Dvor a Veľký Lapáš, č.d.603

Linka 403 463 Chyndice-Klasov-Nitra

 • Spoj 7 s odchodom  zo zastávky Malé Chyndice o 14.45 h posunutý na 14.35 h a zrušený úsek Klasov, Jednota – Nitra, AS. Pridané znamienko – spoj bude nadväzovať na zast. Klasov, Jednota na linku 402417/7 do NR
 • Spoj 8 s odchodom  z AS NR o 16.05 h zrušený úsek Nitra, AS – Klasov, Jednota. Spoj bude mať východziu zastávku Klasov, Jednota s odchodom o 16.10 h. Pridané znamienko – spoj bude čakať na zast. Klasov, Jednota na linku 403415/21 od NR

Linka 403 415 Nitra-Vráble

 • Na spoji 21 s odchodom z AS NR o 15.40 h pridané znamienko – nadväzuje na zast. Klasov, Jednota na linku 403463/8  do Malých Chyndíc

Linka 406 423 Topoľčany – Veľké Ripňany – Čermany

 • Spoj 7 s odchodom z AS Topoľčany o 12.15 h , upravený na odchod 13.30 h

Linka 406 421 Topoľčany – Prašice, Duchonka

 • Spoj 14 s odchodom zo zastávky  Prašice,, Duchonka polesie o 9.55 h , upravený na odchod 9.30 h

Linka 406 413 Topoľčany – Jacovce – Kuzmice

 • Spoj 7 s odchodom z AS Topoľčany o 8.35 h , upravený na odchod 8.50 h

Linka 406 415 Topoľčany – Závada – Podhradie

 • Spoj 16 s odchodom zo zastávky Podhradie,,pod hradom o 4.40 h , upravený na odchod 4.55 h a zrušené zastávky Závada,,nám.; Závada,,RD; Závada,,Branko a Závada,,Záhrady

Linka 406 405 Topoľčany – Koniarovce – Zbehy – Nitra

 • Na spoji 29 s odchodom z AS Topoľčany o 14.30 h, zrušená prevádzka cez letné prázdniny a úprava znamienka na X32
 • Na spoji 38 s odchodom z AS Nitra o 16.00 h, zrušená prevádzka cez letné prázdniny a úprava znamienka na X32
 • Spoj 48 s odchodom z AS Nitra o 10.10 h , upravený na odchod 10.30 h

Linka 406 412 Topoľčany – Bojná – Radošina – Piešťany

 • Na spoji 31 s odchodom z AS Topoľčany o 15.20 h pridané znamienko – počká na zast. Radošina,ZŠ na linku 403435/7 od NR
 • Na spoji 32 s odchodom z AS Piešťany o 15.40 h pridané znamienko – nadväzuje okrem letných prázdnin na zast. Radošina,ZŠ na linku 403435/12 do NR

Linka 407401 Zlaté Moravce – Topoľčianky- Skýcov:

 • Spoj č.10 zmena odchodu 8:10 na 10:20 zo Skýcova do Zlatých Moraviec

Linka 407407 Zlaté Moravce – Volkovce – Tlmače:

 • Spoje č.35 a 40 spoje budú premávať po zastávku Volkovce, ZŠ

Linka 407408 Zlaté Moravce – Nemčiňany – Tlmače – Levice:

 • Spoj č.14 s odchodom o 13:50 z Levíc do Tlmáč zrušená 1. zachádzka cez Lipník
 • Spoj č. 15 s odchodom o  7:25 z Lipníka do Levíc zmena znamienka, spoj bude premávať počas letných prázdnin
 • Nový spoj č. 1 s odchodom o 7:55 z Lipníka do Levíc

Linka 407409 Zlaté Moravce – Vieska nad Žitavou – Vráble – Nitra:

 • Spoj č. 28 – zmena odchodu 7:50 na 8:35 z Vrábeľ do Zlatých Moraviec
 • Spoj č. 47 – zmena odchodu 14:20 na 14:40 zo Zlatých Moraviec do  Vrábeľ
 • Spoj č. 49 – zmena odchodu 14:22 na 14:20 zo Zlatých Moraviec do  Vrábeľ a Nitry
 • Spoj č. 91 – zrušená zastávka Vráble, Teleflex

Linka 407412 Zlaté Moravce – Choča:

 • Spoje č.8 úprava medzizastávkových časov

Linka 407421 Zlaté Moravce – Kalná nad Hronom, Mochovce:

 • Spoj č.1 s odchodom o 5:05 zo Zlatých Moraviec do Mochoviec pridané znamienka, zrušený v nedeľu a vo sviatok
 • Spoj č.4 s odchodom o 6:10 z Mochoviec do Zlatých Moraviec pridané znamienka, zrušený v nedeľu a vo sviatok
 • Spoj č.25 s odchodom o 17:10 zo Zlatých Moraviec do Mochoviec pridané znamienka, zrušený v nedeľu a vo sviatok
 • Spoj č.24 s odchodom o 6:10 z Mochoviec do Zlatých Moraviec pridané znamienka, zrušený v nedeľu a vo sviatok
 • Nový spoj č. 3 s odchodom o 5:05 zo Zl. Moraviec do Nemčinian v nedeľu a vo sviatok
 • Nový spoj č. 10 s odchodom o 6:20 z Nemčinian do Zl. Moraviec v nedeľu a vo sviatok
 • Nový spoj č. 9 s odchodom o 17:10 zo Zl. Moraviec do Nemčinian v nedeľu a vo sviatok
 • Nový spoj č. 12 s odchodom o 18:20 z Nemčinian do Zl. Moraviec v nedeľu a vo sviatok

Linka 403455 Nitra – Vráble – Kalná nad Hronom, Mochovce:

 • Spoj č. 19 s odchodom o 17:20 z Vrábeľ do Mochoviec zrušený
 • Spoj č. 20 s odchodom o 18:08 z Mochoviec do Vrábeľ zrušený

Linka 403459  Vráble – Maňa – Hul – Šurany:

 • Spoj č. 4 – pridaná zastávka Vráble, Podmájska

Linka 403461  Vráble – Úľany nad Žitavou – Šurany – Nové Zámky:

 • Spoj č. 90 – zrušená zastávka Vráble, Teleflex, pridaná zastávka Vráble, Jednota

Linka 403465  Vráble – Beladice – Zlaté Moravce:

 • Spoj č. 1 s odchodom o 4:55 z M. Chrášťan do Beladíc zrušený
 • Spoj č. 38 s odchodom o 22:50 z Beladíc do M. Chrášťan zrušený
 • Spoj č. 32 s odchodom o 17:10 z Beladíc do Novej Vsi nad Žitavou skrátený po M. Chrášťany

SAD Poprad

Odrieknuté spoje z personálno-prevádzkových dôvodov dňa 29. apríla 2022

Vážení cestujúci,

oznamujeme vám, že z personálno-prevádzkových dôvodov nebudú v piatok 29. apríla 2022 zabezpečené nasledovné autobusové spoje:

 •  linka 818 (704422) spoj o 4:45 z Levoče do Spišskej Novej Vsi a o 5:30 zo Spišskej Novej Vsi do Levoče – odrieknuté,
 • linka 883 (704409) spoje o 5:15, 13:35 zo Spišského Podhradia do Dúbravy, o 4:22, 5:48, 6:38, 14:18 z Dúbravy do Levoče a o 5:25 z Levoče do Dúbravy – odrieknuté.

DPM Bratislava

Zmeny v cestovných poriadkoch regionálnych autobusov (od 1.5.2022)

Od nedele budú mať niektoré regionálne autobusové linky upravené cestovné poriadky.

Od 1. mája 2022 sa menia cestovné poriadky niektorých regionálnych autobusových liniek v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji. Prevažne ide o menšie posuny odchodov spojov a pridanie/zrušenie niektorých spojov na základe požiadaviek cestujúcich a z dôvodu optimálnejšieho prispôsobenia ponuky spojení dopytu po preprave. Zavedená bude aj nová školská linka 515.

Prehľad zmien:

 • Linka 205 nebude zachádzať na zastávky Plavecký Štvrtok, Žel. stanica a Malacky, ZŠ J. Dérera (spoj 6:42 z Bratislavy). Rušia sa spoje 6:12 a 12:42 z Bratislavy a menia sa časy odchodov ráno z Malaciek.
 • Linka 209 bude mať nový ranný spoj z Bratislavy do Rohožníka (6:37) a popoludňajšia špička z Bratislavy začne už o 13:17. Menia sa časy odchodov niektorých ranných spojov z Rohožníka do Bratislavy.
 • Linka 259 bude mať prvý ranný spoj z Kuchyne posunutý na 4:54.
 • Linka 260 bude mať nový popoludňajší pár spojov o 13:07 z Malaciek a 13:31 z Gajár v dňoch školského vyučovania.
 • Linka 265 bude mať prvý ranný spoj z Malých Levárov posunutý na 4:11.
 • Linka 289 bude mať nový ranný spoj o 7:31 z Rohožníka do Malaciek.
 • Nová školská linka 515 pôjde z Chorvátskeho Grobu cez Raču k ZŠ Hubeného v Krasňanoch.
  • Do cca 25.5.2022 bude z dôvodu rekonštrukcie križovatky v Rači premávať zmenenou trasou, na ktorej nebude obsluhovať zastávku Detvianska.
 • Linka 529 bude mať posunutý popoludňajší školský spoj z Viničného do Pezinka z 13:36 na 13:31.
 • Linka 540 bude mať nový školský spoj zo zastávky Modra, Štúrova smer Pezinok, Žel. stanica o 13:17.
 • Linka 545 bude mať posunutý ranný spoj z Dolian do Pezinka zo 6:25 na 6:20. Pôjde aj nový spoj o 6:54 zo Šenkvíc do Vištuku. Obe zmeny zlepšia nadväznosť k vlakom v Šenkviciach.
 • Linka 555 bude mať posunutý ranný spoj z Trnavy do Dolian zo 6:24 na 6:19.
 • Linka 565 bude mať posunutý popoludňajší spoj z Budmeríc do Cífera z 14:47 na 15:02 a ranný spoj z Cífera zo 6:45 na 6:42.
 • Linka 610 bude mať celotýždenne zrušený posledný večerný pár spojov z Malinova o 22:38 a z Bratislavy o 23:37.
 • Linka 630 bude mať vedený nový posledný večerný spoj o 23:37 z Bratislavy do Senca.
 • Linka 632 bude mať zrušené posledné večerné spoje o 21:15 (voľné dni) a 23:45 (celotýždenne) z Bratislavy do Senca a bude mať premenovanú zastávku Veľký Biel, Železničná na Veľký Biel, Bratislavská.
 • Linka 645 bude mať posunutý prvý ranný spoj zo Senca z 5:12 na 5:27.
 • Linka 657 bude mať posunutý prvý ranný spoj zo Senca z 4:37 na 4:52.
 • Linka 649 bude mať posunutý spoj zo Zlatých Klasov v robotný deň z 5:24 na 5:18 a víkendový spoj z 5:58 na 5:53.
 • Linka 715 bude mať nový pár spojov počas školského vyučovania o 6:15 z Bratislavy a 6:47 z Dunajske Lužnej.
 • Linka 727 bude mať zrušený ranný spoj o 4:31 zo Šamorína do Bratislavy.
 • Linka 737 bude mať posunutý ranný spoj zo Šamorína do Bratislavy z 4:43 na 4:33.
 • Linka 729 bude mať premenovanú zastávku Veľký Biel, Železničná na Veľký Biel, Bratislavská.
 • Nočná linka 299 nebude zachádzať do Marianky pre nezáujem cestujúcich.
 • Nočná linka 799 nebude obsluhovať zastávku Šamorín, MsKS.

Arriva Liorbus

Mimoriadna zmena CP PAD LM od 1.5.2022

Platná od od 5.12.2022

Platná od od 28.11.2022

Platná od od 21.11.2022