Aktuálne zmeny od 30.05.2022 v autobusových a vlakových spojeniach na Slovensku.

EUROBUS

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy

Od stredy 1. júna 2022 sa menia cestovné poriadky vybraných liniek prímestskej dopravy v regiónoch Košice, Rožňava a Spišská Nová Ves. Zmeny sa týkajú časových posunov spojov, úprav trasovania a zapracovania nových autobusových zastávok na základe žiadostí cestujúcich, obecných úradov a organizácie IDS Východ, s.r.o.

Linka/spoj    Zmena

802437         zapracovaná zastávka Sokoľ, Jazdecký areál na všetkých prechádzajúcich spojoch
802438         zapracovaná zastávka Sokoľ, Jazdecký areál na všetkých prechádzajúcich spojoch
802460/5      časový posun spoja o 5 min. neskôr (14.55 h)
802460/12    časový posun spoja o 5 min. neskôr (16.03 h)
808402/13    časový posun spoja o 15 min. neskôr (10.45 h)
808402/41    časový posun spoja o 3 min. neskôr (14.05 h)
808404/24    časový posun spoja o 5 min. neskôr (9.45 h)
808404/26    časový posun spoja o 15 min. neskôr (10.15 h) - prípoj od spoja 702502/1 z Košíc
808404/27    spoj vedený v Rožňave okolo NsP sv. Barbory
808404/46    časový posun spoja o 5 min. neskôr (13.40 h) - prípoj od spoja 808425/42 z Kr. Dlhej Lúky
808405/58    časový posun spoja o 10 min. neskôr (10.10 h) - prípoj od vlaku IC 182 Hornád z Budapešti
808406/13    časový posun spoja o 10 min. neskôr (10.35 h)
810408         zapracovaná zastávka Nemešany, bytovky na všetkých prechádzajúcich spojoch
810410         zapracovaná zastávka Nemešany, bytovky na všetkých prechádzajúcich spojoch
810465         zapracovaná zastávka Nemešany, bytovky na všetkých prechádzajúcich spojoch

Prevádzku svojho spoja si môžete overiť cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk alebo cez aplikáciu UBIAN.

BICYKLOM S EUROBUSOM

CYKLONOSIČ PRE 6 BICYKLOV

Z cykloprepravy sú vylúčené elektrobicykle. Bicykle sa prepravujú bez príslušenstva (košíky, fľaše, servisné tašky, pumpy a pod.) Nakládku bicykla realizuje cyklista pod dohľadom vodiča autobusu.

Prepravu bicykla si môžete zakúpť vopred online, najneskôr do 7:00 hod. v deň prepravy:


Dopravný podnik Bratislava

Držitelia regionálnych predplatných lístkov dostanú bonusový "mesačník" (od 31.5.2022)

Cestujúci s regionálnymi predplatnými lístkami dostanú kompenzáciu za jesenný kolaps autobusovej dopravy.

Bratislavská integrovaná doprava spúšťa od 31. mája 2022 ohlásenú kompenzáciu za nevydarenú zmenu regionálneho autobusového dopravcu v minulom roku pre držiteľov predplatných cestovných lístkov (PCL). Na bonusový PCL majú nárok tí cestujúci, ktorí mali v období od 15. novembra 2021 do 28. februára 2022 platný PCL s minimálne jednou regionálnou zónou.

Kompenzácie sa netýkajú cestujúcich, ktorí mali v rozhodujúcom období zakúpenú "električenku" iba pre bratislavské zóny 100+101.

Bonusový PCL bude mať platnosť podľa typu PCL, ktorý mal cestujúci zakúpený:

 • ak mal cestujúci PCL s regionálnou zónou platný v období od 15. novembra 2021 do 31. januára 2022
  • pri 30-dňovom a 90-dňovom PCL dostane 30-dňový bonusový PCL
  • pri 365-dňovom PCL dostane dvakrát 30-dňový bonusový PCL
 • ak mal cestujúci PCL s regionálnou zónou platný v období od 1. do 28. februára 2022
  • pri 30-dňovom PCL (nemohol byť platný medzi 15.11.2021 a 31.1.2022) dostane 30-dňový bonusový PCL
  • pri 90-dňovom a 365-dňovom PCL dostane 30-dňový bonusový PCL

Cestujúci môže získať bonusový PCL nasledovne:

 • Používatelia bezkontaktných čipových kariet získajú bonusový PCL pri kúpe nového PCL kedykoľvek v období od 31. mája do 31. decembra 2022. Zónová platnosť bude rovnaká ako pri posledne zakúpenom PCL.
  • V prípade držiteľov aktuálne platných 365-dňových PCL, ktorých platnosť končí až po 31. decembri 2022, sa bonusový PCL vygeneruje automaticky.
 • Používatelia mobilnej aplikácie IDS BK získajú bonusový PCL automaticky bez nutnosti kúpy nového PCL - platnosť aktuálneho PCL sa automaticky predĺži o stanovený bonus
  • Ak cestujúci aktuálne nemá zakúpený PCL v mobilnej aplikácii, dňa 31. mája 2022 získa automaticky bonusový PCL platný od tohto dňa.
 • Vlastný výber doby platnosti bonusového PCL nie je možný, platnosť bude stanovená automaticky.
 • Nárok na bonusový PCL má cestujúci iba raz.

Pripisovanie bonusových PCL zastrešuje Bratislavská integrovaná doprava, na ktorú sa môžu cestujúci v prípade potreby obrátiť so svojimi otázkami:


Dopravný podnik mesta Žilina

Obnovujeme doplnkový predaj u vodiča

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. informuje cestujúcich, že od 1.6.2022 obnovujeme doplnkový predaj cestovných lístkov u vodiča na všetkých linkách MHD.

Zároveň upozorňujeme, že za tento typ cestovného lístka je možné platiť iba v hotovosti.


Železnice Slovenskej Republiky

Výluka na trati Šurany – Levice zasiahne rýchliky i osobné vlaky, trvať má približne štyri mesiace

 • Cestujúci z Bratislavy do Banskej Bystrice prestúpia na NAD už v Šali a odvezú sa ňou do Novej Bane, kde budú vo svojej ceste do Banskej Bystrice pokračovať vlakom
 • NAD v úseku Šurany – Levice a späť bude premávať každú hodinu

BRATISLAVA – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznamuje, že sa v období od 1. 6. 2022 do 18. 10. 2022 bude konať nepretržitá výluka na trati Šurany – Levice, ktorá si vyžiada rozsiahle zmeny vo vedení vlakov diaľkovej aj regionálnej dopravy a zavedení samostatnej náhradnej autobusovej dopravy (NAD) na úseku Nová Baňa – Šaľa (náhrada vlakov kategórie R) a Šurany – Levice (náhrada vlakov kategórie Os a R). Výluka na trati Šurany – Levice sa bude konať z dôvodu rekonštrukcie železničnej trate (realizovať sa bude komplexná rekonštrukcia železničného zvršku na dosiahnutie plynulej a bezpečnej prevádzky) manažérom železničnej infraštruktúry, Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR).

„Realizáciou stavby odstránime poruchy na infraštruktúre, ktoré vznikajú z dôvodu nestability svahu. Opravíme 4 106,87 m koľajového zvršku a celkovo vymeníme takmer 800 m kompletne zosunutých úsekov, ktoré v niektorých miestach dosahujú až 10 metrov do výšky. Železničná trať Hul – Úľany nad Žitavou v dotknutom území preklenuje pôvodné nivy vodných tokov Žitava, Liska a Chrenovka, ktoré tu meandrovali a preplietali sa. Po ich regulácii v roku 1959 a premiestnení do umelých kanálov trať križuje vodný tok zregulovanej Žitavy oceľovým priehradovým mostom. Pôvodný most bol prestavaný na most s priebežným štrkovým lôžkom, nové podvalové podložie a nadvýšenie násypu v upravovaných úsekoch nevyhovuje súčasným podmienkam a dochádza k jeho deformácii. Rekonštrukciou odstránime neslávne POTR-e (prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti),“ uviedla hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.

Aktuálne sa na plánovanom rekonštruovanom úseku trate, ktorý má 7,8 km (úsek Úľany nad Žitavou – Hul, úsek Beša – Horný Pial), jazdí dlhodobo obmedzenou traťovou rýchlosťou, maximálne však do 50 km/hod. Ukončením rekonštrukcie trate Šurany – Levice nastane vítaná zmena v podobe skvalitnenia infraštruktúry na tomto úseku, ktorá pomôže k plynulejšej vlakovej doprave na južnej trase. Cestujúcim sa za vzniknuté nepríjemnosti úprimne ospravedlňujeme a prosíme ich o trpezlivosť.

Diaľková doprava:

trasa Bratislava – Banská Bystrica:

 • na uvedené obdobie bude zavedený výlukový grafikon (upravujú sa príchody a odchody, jazdné doby),
 • vlaky kategórie R na trase Bratislava hl. st. – Banská Bystrica (R 831, 833, 835, 837, 839, 841, 845) budú na trase Bratislava hl. st. – Šurany a Levice – Banská Bystrica vedené v nezmenenej časovej polohe,
 • v úseku Šurany – Levice budú vlaky nahradené NAD, ktorá bude zastavovať ako vlaky kategórie Os. NAD v ŽST Levice nie je sprípojovaná s kmeňovým vlakom do Banskej Bystrice,
 • pre cestujúcich do staníc na trase Nová Baňa – Banská Bystrica je NAD vedená už zo ŽST Šaľa do ŽST Nová Baňa, kde je prestup do vlaku,
 • pre cestujúcich zo staníc na trase Bratislava – Šurany, do staníc Podhájska, Levice je NAD vedená v úseku Šurany – Levice. V ŽST Šurany je prestup do autobusov NAD,
 • pre cestujúcich zo staníc Šurany, Podhájska do staníc na trase Levice – Banská Bystrica je NAD vedená v skoršej polohe v úseku Šurany – Levice. V ŽST Levice je prestup do vlaku,
 • cestujúci do Kozároviec môžu z Levíc cestovať vhodným vlakom na trase Levice – Zvolen,
 • v úseku Šurany – Levice sú autobusy NAD vedené v hodinovom intervale.

trasa Banská Bystrica – Bratislava:

 • na uvedené obdobie bude zavedený výlukový grafikon,
 • vlaky kategórie R na trase Banská Bystrica – Bratislava hl. st. (R 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844) budú na trase Banská Bystrica – Levice a Šurany – Bratislava hl. st. vedené v nezmenenej časovej polohe,
 • v úseku Levice – Šurany budú vlaky nahradené NAD, ktorá bude zastavovať ako vlaky kategórie Os,
 • pre cestujúcich, ktorí pokračujú do staníc Šaľa, Galanta a Bratislava, je NAD vedená už zo ŽST Nová Baňa do ŽST Šaľa, kde je prestup do vlaku,
 • pre cestujúcich zo staníc na trase Banská Bystrica – Levice do staníc Šurany, Podhájska je NAD vedená v úseku Levice – Šurany. V ŽST Levice je prestup do autobusov NAD,
 • pre cestujúcich zo staníc Levice, Podhájska do staníc Šaľa, Galanta a Bratislava je NAD vedená v skoršej polohe v úseku Levice – Šurany. V ŽST Šurany je prestup do vlaku, NAD v ŽST Levice nie je sprípojovaná od kmeňového vlaku z Banskej Bystrice,
 • cestujúci z Kozároviec môžu do Levíc cestovať vhodným vlakom v trase Zvolen – Levice, ktorý má prípoj na NAD s prípojom do Bratislavy v Šuranoch,
 • v úseku Levice – Šurany sú autobusy NAD vedené v hodinovom intervale,
 • u vlakov R 853 a R 855 bude NAD na trase Šurany – Levice, vlak R 853 bude premávať i v piatok,
 • u vlaku RR 850 bude NAD na trase Levice – Šurany s odchodom z Levíc o 4:40,
 • vlak R 800 bude premávať odklonom cez Štúrovo, vlak ukončí jazdu v ŽST Bratislava hl. st. o 5:58, na trase Bratislava hl. st. – Bratislava-N. Mesto zrušený,
 • vlak R 801 bude premávať odklonom cez Štúrovo, na trase Bratislava-N. Mesto – Bratislava hl. st. zrušený, zo stanice Bratislava hl. st. odchod 22:35,
 • vlak RR 15843 bude premávať o 120 minút v skoršej polohe, odklonom cez Štúrovo. Vlak RR 871 nebude vedený, keď pôjde vlak RR 15843,
 • vlak RR 17840 bude premávať odklonom cez Štúrovo,
 • cestovné na vlaky, ktoré budú premávať odklonom cez Štúrovo, bude uznávané po pôvodnej trase (výška cestovného sa nemení).

Modelový príklad:

Cestujúci z Bratislavy do Banskej Bystrice rýchlikom R 837 vystúpi na ŽST Šaľa o 12:45 a prestúpi na NAD pristavenú pred budovou železničnej stanice s odchodom o 12:55. Následne sa autobusom za 70 minút po R1 odvezie do Novej Bane pred budovu železničnej stanice s príchodom o 14:05 a prestúpi na rýchlik R 11837 do Banskej Bystrice, ktorého čas odchodu je totožný s rýchlikom R 837 (14:13). Cestujúcemu sa cestovaním NAD nepredĺži jazdná doba a do svojej cieľovej stanice príde v rovnakom čase ako vlak vedený na trase Bratislava – Banská Bystrica bez výluky.

Regionálna doprava:

úsek Šurany – Levice:

 • v úseku Šurany – Levice budú vlaky regionálnej linky Nové Zámky – Levice nahradené NAD. Časové polohy vlakov tejto linky v úseku Nové Zámky – Šurany budú zmenené a budú prispôsobené NAD,
 • vlaky linky Nové Zámky – Zlaté Moravce ostávajú zachované,
 • zavedenie hodinového intervalu NAD medzi stanicami Šurany – Levice v oboch smeroch,
 • autobusy budú nadväzovať na rýchliky v Šuranoch z/do Bratislavy a v Leviciach z/do Zvolena/Banskej Bystrice,
 • autobusy budú v Šuranoch nadväzovať v pracovných dňoch v hodinových intervaloch v špičke a v dvojhodinových intervaloch na Os vlaky smer Nové Zámky,
 • v Šuranoch pri vybraných vlakoch prípoj smer Nitra,
 • z dôvodu eliminácie dlhej jazdnej doby NAD a predovšetkým zabezpečenia prestupných nadväzností medzi vlakmi a NAD nie je možné obsluhovať, a teda nebude obsluhovaná zastávka Jesenské údolie,
 • autobusy budú na zastávkach Šurany zastávka, Radava, Pozba, Beša, Horný Pial, Lok zastavovať na znamenie.

úsek Levice – Nová Baňa:

 • v úseku Levice – Nová Baňa budú mať vlaky regionálnej dopravy posunuté trasy. Osobné vlaky budú mať odchod z Levíc párna hodina 45. minúta a príchod nepárna hodina 10. minúta,
 • vlaky diaľkovej dopravy na úseku Levice – Banská Bystrica budú jazdiť v pôvodných časoch.

úsek Levice – Štúrovo:

 • dva vlaky Os 5900 a Os 5901 budú mať posunuté trasy z dôvodu vedenia odklonových trás vlakov diaľkovej dopravy.

úsek Čata – Šahy:

 • dva vlaky Os 6061 a Os 6060 budú mať posunuté trasy z dôvodu vedenia odklonových trás vlakov diaľkovej dopravy na trati 152 Levice – Štúrovo.

Modelový príklad:

Pre cestujúcich zo Šurian do Levíc a späť budú premávať v hodinovom intervale autobusy NAD. V ŽST Levice bude možný prestup v dvojhodinovom intervale na rýchliky smer Kozárovce, Zvolen a Banská Bystrica a rovnako v ŽST Šurany bude možný prestup v dvojhodinovom intervale na rýchliky smer Šaľa a Bratislava a osobné vlaky smer Nové Zámky. Jazdná doba NAD sa v úseku Šurany – Levice predĺži oproti rýchlikom o 30 minút a oproti osobným vlakom o 10 minút.

NAD bude pristavená pri budovách železničných staníc, aby sme cestujúcim zabezpečili čo najväčší komfort v cestovaní aj počas výlukových prác na trati. Počas výluky nie je možné realizovať prepravu bicyklov. Preprava psov je možná v zmysle Prepravného poriadku ZSSK. Preprava imobilných cestujúcich v náhradnej autobusovej doprave sa uskutoční v zmysle Prepravného poriadku ZSSK, t. z. je potrebné ju vopred objednať v Kontaktom centre, na t. č. 18 188 (+421 244 858 188), alebo na info@slovakrail.sk minimálne 24 hodín pred plánovanou prepravou. O odsúhlasení alebo neodsúhlasení prepravy budú cestujúci informovaní.


Platná od od 26.9.2022

Platná od od 19.9.2022

Platná od od 12.9.2022