Žiaci z Turzovky: Záleží nám na tom, ako sa dopravujeme do školy!

Deti zo Spojenej školy v Turzovke si urobili vlastný prieskum aby zistili, ako dochádzajú do školy. Nie je im totiž ľahostajné životné prostredie a teda ani to, ako na vyučovanie pricestujú.

Ekotím Turzovka
Žiaci z Ekotímu Turzovka sa aktívne angažujú v starostlivosti o životné prostredie. Foto: archív Michaela Sabelová.

Pani Michaela Sabelová je učiteľkou biológie na základnej škole v Turzovke. Je aj koordinátorkou environmentálnej výchovy. Má blízko k prírode a medzi žiakmi rozširuje povedomie o ekológii a environmentalistike. Spolu s mladými nadšencami prírody založili v škole spolok Ekotím. Porozprávali sme sa o ich aktivitách a zrealizovanom prieskume.

Predstavte nám bližšie Ekotím, čomu sa projekt venuje?

Ekotím predstavuje skupinu mladých nadšencov prírody a životného prostredia, ktorých spájajú rovnaké hodnoty a záujmy. Spoločne spoznávame bližšie i vzdialenejšie okolie, chodíme pešo aj na bicykli. Všetky naše zážitky, zaujímavé rozhovory, informácie o našich aktivitách a zaujímavosti z oblasti životného prostredia každý mesiac uverejňujeme v online Ekoblokoch na web stránke našej základnej školy. Týmto spôsobom sa snažíme viac spopularizovať problematiku ekológie a environmentalistiky, o ktorú nie všetci žiaci prirodzene prejavujú záujem. Našim hlavným cieľom je šíriť povedomie o prírode a ekológii. Chceme poukázať nielen na krásu, ale aj na environmentálne záťaže, ktorým príroda čelí. No a v neposlednom rade sa snažíme inšpirovať mladých ľudí k ďalšiemu štúdiu a objavovaniu.

Žiakom ste hovorili aj o aplikácii UBIAN. Medzi jej výhody patrí napríklad aj to, že s ňou môžu zbierať Zelené kilometre a hravou formou sledovať, ako cestovaním verejnou dopravou prispievajú k ochrane životného prostredia. Ako vaši žiaci reagovali?

Aplikáciu UBIAN sme predstavili na stránke školy aj na našej Facebookovej stránke. Žiakov zaujalo najmä to, že aplikácia je mobilná a že si do nej môžu pridať svoju dopravnú kartu cez mobil. Páči sa im aj to, že si môžu pozrieť, koľko kilometrov precestovali a počet emisií CO2, ktoré životnému prostrediu ušetrili tým, že využili verejnú dopravu. Predpokladám, že po zverejnení výsledkov prieskumu o cestovaní do školy ju objavia aj ďalší žiaci.

Zrealizovali ste prieskum o tom, ako vaši žiaci cestujú do školy. Ako tento nápad vznikol?

Nápad vznikol cestou do práce autobusom. :) Informačný panel, ktorý je umiestnený v autobuse informuje cestujúcich o novinkách, napríklad ako si nabiť kartu online a podobne. Tam som sa dozvedela aj o vašej novinke – o možnosti zbierať Zelené kilometre a o vašej aplikácii UBIAN. No a keďže školu navštevujú aj žiaci z okolitých obcí, zaujímalo ma, koľko z nich využíva ako dopravný prostriedok autobus, auto alebo pešiu chôdzu.

Koľko žiakov sa do prieskumu zapojilo a aké sú výsledky?

Prieskum sme zrealizovali počas jedného dňa, 24.1.2020, kedy sme sa žiakov pýtali, aký typ dopravného prostriedku využívajú na cestu do školy a z nej. Projekt sme realizovali s členmi EKOTÍMU, ktorými sú žiačky 8.A: Lea S., Simona T., Timea F., Petra S. a žiačky 7.B: Mária H. a Jana Z. Do prieskumu sa celkovo zapojilo 566 žiakov z prvého aj druhého stupňa. Tento počet nás veľmi potešil aj preto, lebo nešlo o súťaž a žiaci neboli motivovaní zapojiť sa do prieskumu s cieľom získať odmenu. Výsledkom je, že viac ako polovica žiakov využíva ekologické spôsoby dopravy a do školy chodia buď pešo alebo autobusom. Rozdiely sú medzi prvým a druhým stupňom. Na prvom stupni prevažuje stále auto, deti totiž vozia rodičia cestou do práce. Na druhom stupni už žiaci chodia častejšie pešo.

Výsledky prieskumu Ekotím Turzovka
Výsledky prieskumu Ekotímu Turzovka o využívaní typu dopravy do školy žiakov základnej školy v Turzovke. Zdroj: Ekoblok január 2020.

Ako tieto výsledky hodnotíte?

Do školy sa dá chodiť rôznym spôsobom. Najzdravšia a najzaujímavejšia je však cesta do školy pešo. Preto nás pri spracovaní výsledkov milo prekvapilo zistenie, že väčšina žiakov do školy chodí pešo. Samozrejme, nájdu sa aj takí, ktorí sa do školy nechajú priviezť autom aj napriek tomu, že bývajú neďaleko školy. Autá nám niekedy v ranných hodinách pred školou doslova spôsobujú dopravný chaos. Preto máme aj ďalší cieľ, a to znížiť množstvo emisií z áut v areáli školy. Pevne verím, že prieskumom sme motivovali veľa žiakov vzdať sa vozenia autom a budeme pokračovať aj naďalej v edukácii nielen detí, ale aj ich rodičov. Veľmi si želáme, aby sa zriekli vozenia autom do školy a urobili tak niečo nielen pre seba, ale aj pre životné prostredie.

Súhlasíme, bolo by dobré, keby deti videli zmenu v tejto oblasti predovšetkým u svojich rodičov.

Áno, aby sme mohli čeliť environmentálnym výzvam vo všetkých oblastiach, mali by sme každý vždy začať od seba. Nakoniec, ide nám o to, aby človek nevytvoril také životné prostredie, v ktorom bude onedlho môcť žiť už len on. Sme veční optimisti. :) A sme radi, že aj cez vašu aplikáciu môžeme deťom sprostredkovať pohľad na ekologickejšie možnosti cestovania.

Ďakujeme Vám za rozhovor a prajeme Vám veľa úspechov pri ďalších aktivitách Ekotímu. :)