Nový e-shop pre správu dopravných kariet pre cestujúcich v Bratislavskom kraji!

Odteraz môžete v Bratislavskom kraji využívať aj e-shop vo vizuále UBIAN! V spolupráci s Integrovaným dopravným systémom Bratislavského kraja (IDS BK) prinášame možnosť využívať nový e-shop všetkým tým, ktorí sú držiteľmi dopravných kariet a BMK

Nový e-shop IDSBK vo vizuále UBIAN

E-shop nájdete na web stránke eshop.idsbk.sk, po registrácii si môžete do svojho konta pridať:

  • Dopravnú kartu od dopravcu: Dopravný podnik Bratislava a.s., Slovak Lines a.s.
  • Preukaz študenta 
  • Bratislavskú mestskú kartu (BMK)

Výhodou nového e-shopu je, že si do svojho konta môžete pridať dopravné karty svojej rodiny a z pohodlia domova spravovať dopravné karty online

Cez web eshop.idsbk.sk si môžete:

  • dobíjať kredit
  • nakupovať predplatné cestovné lístky (električenku) 
  • prezerať transakcie vykonané na dopravných kartách, ktoré máte registrované vo svojom konte

Platná od od 5.12.2022

Platná od od 28.11.2022

Platná od od 21.11.2022