Bonusový predplatný cestovný lístok v bratislavskom kraji – čo to je a kto má naň nárok?

Pandémia koronavírusu sa odrazila aj vo verejnej doprave. Mnohým cestujúcim protipandemické opatrenia znemožnili využívať verejnú hromadnú dopravu a tým aj zakúpené predplatné cestovné lístky. V bratislavskom kraji majú cestujúci do konca roka možnosť kompenzácie formou bonusového predplatného cestovného lístka. 

Čo je to bonusový predplatný cestovný lístok? 

Ide o predplatný cestovný lístok, ktorí získajú cestujúci zadarmo, ak mali v období medzi 16. marcom a 14. aprílom tohto roka aspoň 1 deň platný 90 alebo 365 dňový cestovný lístok a do konca roka si zakúpia 30, 90 alebo 365 dňový lístok. Ten sa im následne predĺži podľa nasledujúcej tabuľky: 

Kto má na bonusový predplatný cestovný lístok nárok a ako ho získať? 

Bonusový cestovný predplatný lístok môže získať ten cestujúci, ktorý si v období medzi 26.8 a 31.12.2020 zakúpi ďalší predplatný cestovný lístok a to buď s platnosťou 30, 90 alebo 365 dní. Bonusový predplatný cestovný lístok (teda lístok zdarma) sa mu následne vygeneruje 14 dní pred koncom platnosti aktuálne zakúpeného lístka. 

V praxi to znamená, že ak som počas marca (po 16. dni) mal/a zakúpený 90 dňový predplatný cestovný lístok, a 1.9. som si kúpil/a ďalší, napr. 30 dňový, tak 17.9 (teda 14 dní pred skončením posledného zakúpeného predplatného lístka), sa mi pripíše na moju dopravnú kartu bonusový  30 dňový cestovný predplatný lístok.

Výnimka platí len pre tých, ktorí si zakúpili 365 dňový predplatný cestovný lístok a to: 

Všetkým 365 dňovým predplatným cestovným lístkom, ktoré boli zakúpené od 1. januára 2020 do 24. augusta 2020 a ich držitelia majú nárok na predlžovanie platnosti, bude najneskôr 14 dní pred koncom ich platnosti automaticky predĺžená platnosť o bonusový predplatný cestovný lístok. A to aj v prípade, že platnosť ich súčasného predplatného cestovného lístka končí po termíne 31. decembra 2020, ktorý je označený ako koniec akcie.

Ak mal zákazník v období od 16. marca do 14. apríla 2020 viac platnýchpredplatných cestovných lístkov súčasne, bonusový lístok mu bude vygenerovaný len k jednému, a to k tomu s najdlhšou časovou platnosťou. Zónová platnosť bonusového predplatného cestovného lístka bude podľa posledného zakúpeného.

Kto na bonusový predplatný cestovný lístok nemá nárok? 

Nárok na bonusový predplatný cestovný lístok nebudú mať tí cestujúci, ktorí nespĺňajú horeuvedené podmienky, ďalej tí, ktorí mali v rozhodujúcom období z pohľadu zákazníka bezplatné predplatné cestovné lístky tzn. SeniorPasy, ŤZP, darcovia krvi s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji, ktorí mali platný predplatný cestovný lístok len na zóny 100+101. Rovnako nárok nebudú mať ani zákazníci, ktorí požiadali o storno predplatného cestovného lístka. 

Ako si overiť, či mám nárok na bonusový predplatný cestovný lístok? 

Informáciu o získaní bonusového predplatného cestovného lístka si môžete overiť prostredníctvom UBIAN webu a aplikácie. Najskôr 14 dní pred uplynutím platnosti aktuálneho predplatného cestovného lístka, sa na vaše konto pripíše bonusový lístok, ktorý si môžete skontrolovať po pridaní svojej dopravnej karty alebo študentskej karty do aplikácie alebo na web UBIAN. Konkrétne v časti:  Môj UBIAN -> Karta -> Zobraziť transakcie.

*Zdroj:idsbk.sk