Magazín Ubian

Blog > Aktuality
Bonusový predplatný cestovný lístok v bratislavskom kraji - čo to je a kto má naň nárok?
Pandémia koronavírusu sa odrazila aj vo verejnej doprave. Mnohým cestujúcim z dôvodu protipandemických opatrení situácia znemožnila využívať verejnú hromadnú dopravu a tým aj zakúpené predplatné cestovné lístky. IDS BK spolu s riadiacimi orgánmi štátnej správy sa preto rozhodli o kompenzáciu svojich cestujúcich formou bonusového predplatného cestovného lístka.